Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2022 Mars

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p0630#30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100118114amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p0630#/30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p+01:004# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2022 Prill

#!31Fri, 05 May 2023 09:12:33 +0100p3331#31Fri, 05 May 2023 09:12:33 +0100p-9+01:003131+01:00x31 05am31am-31Fri, 05 May 2023 09:12:33 +0100p9+01:003131+01:00x312023Fri, 05 May 2023 09:12:33 +0100129125amFriday=392#!31Fri, 05 May 2023 09:12:33 +0100p+01:005#May 5, 2023#!31Fri, 05 May 2023 09:12:33 +0100p3331#/31Fri, 05 May 2023 09:12:33 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Fri, 05 May 2023 09:12:33 +0100p+01:005# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2023 Maj

#!30Mon, 12 Jun 2023 08:18:00 +0100p0030#30Mon, 12 Jun 2023 08:18:00 +0100p-8+01:003030+01:00x30 12am30am-30Mon, 12 Jun 2023 08:18:00 +0100p8+01:003030+01:00x302023Mon, 12 Jun 2023 08:18:00 +0100188186amMonday=392#!30Mon, 12 Jun 2023 08:18:00 +0100p+01:006#June 12, 2023#!30Mon, 12 Jun 2023 08:18:00 +0100p0030#/30Mon, 12 Jun 2023 08:18:00 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 12 Jun 2023 08:18:00 +0100p+01:006# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis Prill 2022

#!31Wed, 11 May 2022 13:47:27 +0100p2731#31Wed, 11 May 2022 13:47:27 +0100p-1+01:003131+01:00x31 11pm31pm-31Wed, 11 May 2022 13:47:27 +0100p1+01:003131+01:00x312022Wed, 11 May 2022 13:47:27 +0100471475pmWednesday=392#!31Wed, 11 May 2022 13:47:27 +0100p+01:005#May 11, 2022#!31Wed, 11 May 2022 13:47:27 +0100p2731#/31Wed, 11 May 2022 13:47:27 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Wed, 11 May 2022 13:47:27 +0100p+01:005# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2023 Qershor

#!31Mon, 10 Jul 2023 08:15:16 +0100p1631#31Mon, 10 Jul 2023 08:15:16 +0100p-8+01:003131+01:00x31 10am31am-31Mon, 10 Jul 2023 08:15:16 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 10 Jul 2023 08:15:16 +0100158157amMonday=392#!31Mon, 10 Jul 2023 08:15:16 +0100p+01:007#July 10, 2023#!31Mon, 10 Jul 2023 08:15:16 +0100p1631#/31Mon, 10 Jul 2023 08:15:16 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jul 2023 08:15:16 +0100p+01:007# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2022

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p1631#31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100221223pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p1631#/31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis Qershor 2022

#!30Tue, 07 Jun 2022 10:07:59 +0100p5930#30Tue, 07 Jun 2022 10:07:59 +0100p-10+01:003030+01:00x30 07am30am-30Tue, 07 Jun 2022 10:07:59 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 07 Jun 2022 10:07:59 +01000710076amTuesday=392#!30Tue, 07 Jun 2022 10:07:59 +0100p+01:006#June 7, 2022#!30Tue, 07 Jun 2022 10:07:59 +0100p5930#/30Tue, 07 Jun 2022 10:07:59 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Jun 2022 10:07:59 +0100p+01:006# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2023 Korrik

#!31Mon, 14 Aug 2023 08:31:40 +0100p4031#31Mon, 14 Aug 2023 08:31:40 +0100p-8+01:003131+01:00x31 14am31am-31Mon, 14 Aug 2023 08:31:40 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 14 Aug 2023 08:31:40 +0100318318amMonday=392#!31Mon, 14 Aug 2023 08:31:40 +0100p+01:008#August 14, 2023#!31Mon, 14 Aug 2023 08:31:40 +0100p4031#/31Mon, 14 Aug 2023 08:31:40 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 14 Aug 2023 08:31:40 +0100p+01:008# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2022 Qershor

#!31Thu, 25 Aug 2022 11:09:19 +0100p1931#31Thu, 25 Aug 2022 11:09:19 +0100p-11+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 11:09:19 +0100p11+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 11:09:19 +01000911098amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 11:09:19 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 11:09:19 +0100p1931#/31Thu, 25 Aug 2022 11:09:19 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 11:09:19 +0100p+01:008# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2023 Gusht

#!30Thu, 07 Sep 2023 09:52:07 +0100p0730#30Thu, 07 Sep 2023 09:52:07 +0100p-9+01:003030+01:00x30 07am30am-30Thu, 07 Sep 2023 09:52:07 +0100p9+01:003030+01:00x302023Thu, 07 Sep 2023 09:52:07 +0100529529amThursday=392#!30Thu, 07 Sep 2023 09:52:07 +0100p+01:009#September 7, 2023#!30Thu, 07 Sep 2023 09:52:07 +0100p0730#/30Thu, 07 Sep 2023 09:52:07 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Thu, 07 Sep 2023 09:52:07 +0100p+01:009# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2022 Shtator

#!31Wed, 05 Oct 2022 09:24:55 +0100p5531#31Wed, 05 Oct 2022 09:24:55 +0100p-9+01:003131+01:00x31 05am31am-31Wed, 05 Oct 2022 09:24:55 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 05 Oct 2022 09:24:55 +01002492410amWednesday=392#!31Wed, 05 Oct 2022 09:24:55 +0100p+01:0010#October 5, 2022#!31Wed, 05 Oct 2022 09:24:55 +0100p5531#/31Wed, 05 Oct 2022 09:24:55 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 05 Oct 2022 09:24:55 +0100p+01:0010# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis

#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p2131#31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p-10+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +01000510053amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p2131#/31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2023 Shtator

#!31Mon, 09 Oct 2023 08:34:02 +0100p0231#31Mon, 09 Oct 2023 08:34:02 +0100p-8+01:003131+01:00x31 09am31am-31Mon, 09 Oct 2023 08:34:02 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 09 Oct 2023 08:34:02 +01003483410amMonday=392#!31Mon, 09 Oct 2023 08:34:02 +0100p+01:0010#October 9, 2023#!31Mon, 09 Oct 2023 08:34:02 +0100p0231#/31Mon, 09 Oct 2023 08:34:02 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 09 Oct 2023 08:34:02 +0100p+01:0010# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis Nentor 2022

#!30Mon, 07 Nov 2022 09:55:02 +0100p0230#30Mon, 07 Nov 2022 09:55:02 +0100p-9+01:003030+01:00x30 07am30am-30Mon, 07 Nov 2022 09:55:02 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 07 Nov 2022 09:55:02 +01005595511amMonday=392#!30Mon, 07 Nov 2022 09:55:02 +0100p+01:0011#November 7, 2022#!30Mon, 07 Nov 2022 09:55:02 +0100p0230#/30Mon, 07 Nov 2022 09:55:02 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 07 Nov 2022 09:55:02 +0100p+01:0011# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2015

#!31Tue, 01 Mar 2022 10:25:22 +0100p2231#31Tue, 01 Mar 2022 10:25:22 +0100p-10+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 10:25:22 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 10:25:22 +01002510253amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 10:25:22 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 10:25:22 +0100p2231#/31Tue, 01 Mar 2022 10:25:22 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 10:25:22 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2023 Tetor

#!30Thu, 02 Nov 2023 09:53:42 +0100p4230#30Thu, 02 Nov 2023 09:53:42 +0100p-9+01:003030+01:00x30 02am30am-30Thu, 02 Nov 2023 09:53:42 +0100p9+01:003030+01:00x302023Thu, 02 Nov 2023 09:53:42 +01005395311amThursday=392#!30Thu, 02 Nov 2023 09:53:42 +0100p+01:0011#November 2, 2023#!30Thu, 02 Nov 2023 09:53:42 +0100p4230#/30Thu, 02 Nov 2023 09:53:42 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Thu, 02 Nov 2023 09:53:42 +0100p+01:0011# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis Dhjetor 2022

#!31Thu, 05 Jan 2023 14:29:28 +0100p2831#31Thu, 05 Jan 2023 14:29:28 +0100p-2+01:003131+01:00x31 05pm31pm-31Thu, 05 Jan 2023 14:29:28 +0100p2+01:003131+01:00x312023Thu, 05 Jan 2023 14:29:28 +0100292291pmThursday=392#!31Thu, 05 Jan 2023 14:29:28 +0100p+01:001#January 5, 2023#!31Thu, 05 Jan 2023 14:29:28 +0100p2831#/31Thu, 05 Jan 2023 14:29:28 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 05 Jan 2023 14:29:28 +0100p+01:001# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2023 Nentor

#!31Wed, 06 Dec 2023 09:43:27 +0100p2731#31Wed, 06 Dec 2023 09:43:27 +0100p-9+01:003131+01:00x31 06am31am-31Wed, 06 Dec 2023 09:43:27 +0100p9+01:003131+01:00x312023Wed, 06 Dec 2023 09:43:27 +01004394312amWednesday=392#!31Wed, 06 Dec 2023 09:43:27 +0100p+01:0012#December 6, 2023#!31Wed, 06 Dec 2023 09:43:27 +0100p2731#/31Wed, 06 Dec 2023 09:43:27 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 06 Dec 2023 09:43:27 +0100p+01:0012# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2023 Janar

#!28Fri, 03 Feb 2023 11:11:35 +0100p3528#28Fri, 03 Feb 2023 11:11:35 +0100p-11+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 11:11:35 +0100p11+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 11:11:35 +01001111112amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 11:11:35 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 11:11:35 +0100p3528#/28Fri, 03 Feb 2023 11:11:35 +0100p-11+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 11:11:35 +0100p+01:002# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2023 Shkurt

#!31Mon, 06 Mar 2023 14:58:40 +0100p4031#31Mon, 06 Mar 2023 14:58:40 +0100p-2+01:003131+01:00x31 06pm31pm-31Mon, 06 Mar 2023 14:58:40 +0100p2+01:003131+01:00x312023Mon, 06 Mar 2023 14:58:40 +0100582583pmMonday=392#!31Mon, 06 Mar 2023 14:58:40 +0100p+01:003#March 6, 2023#!31Mon, 06 Mar 2023 14:58:40 +0100p4031#/31Mon, 06 Mar 2023 14:58:40 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 06 Mar 2023 14:58:40 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis Mars 2023

#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p0630#30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30 13am30am-30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p8+01:003030+01:00x302023Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100378374amThursday=392#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p+01:004#April 13, 2023#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p0630#/30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p+01:004# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2016

#!31Tue, 01 Mar 2022 10:56:35 +0100p3531#31Tue, 01 Mar 2022 10:56:35 +0100p-10+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 10:56:35 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 10:56:35 +01005610563amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 10:56:35 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 10:56:35 +0100p3531#/31Tue, 01 Mar 2022 10:56:35 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 10:56:35 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2017

#!31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p2531#31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p-12+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p12+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +01004212423pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p2531#/31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2018

#!31Tue, 01 Mar 2022 12:50:41 +0100p4131#31Tue, 01 Mar 2022 12:50:41 +0100p-12+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 12:50:41 +0100p12+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 12:50:41 +01005012503pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 12:50:41 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 12:50:41 +0100p4131#/31Tue, 01 Mar 2022 12:50:41 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 12:50:41 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2019

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p4331#31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100021023pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p4331#/31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2020

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:10:01 +0100p0131#31Tue, 01 Mar 2022 13:10:01 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:10:01 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:10:01 +0100101103pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:10:01 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:10:01 +0100p0131#/31Tue, 01 Mar 2022 13:10:01 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:10:01 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2021

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:19:28 +0100p2831#31Tue, 01 Mar 2022 13:19:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:19:28 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:19:28 +0100191193pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:19:28 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:19:28 +0100p2831#/31Tue, 01 Mar 2022 13:19:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:19:28 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Udhëzim i MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 ‘Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së’

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p0531#31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100281283pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p0531#/31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Udhëzim për tarifat për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:33:27 +0100p2731#31Tue, 01 Mar 2022 13:33:27 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:33:27 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:33:27 +0100331333pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:33:27 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:33:27 +0100p2731#/31Tue, 01 Mar 2022 13:33:27 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:33:27 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

LIGJ Nr. 10440, datë 7.7.2011 Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:57:39 +0100p3931#31Tue, 01 Mar 2022 13:57:39 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:57:39 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:57:39 +0100571573pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:57:39 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:57:39 +0100p3931#/31Tue, 01 Mar 2022 13:57:39 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:57:39 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

LIGJ Nr. 8906, datë 6.6.2002 Për Zonat e Mbrojtura

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:38:57 +0100p5731#31Tue, 01 Mar 2022 13:38:57 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:38:57 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:38:57 +0100381383pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:38:57 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:38:57 +0100p5731#/31Tue, 01 Mar 2022 13:38:57 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:38:57 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Ligji 10431, datë 9.6.2011 Për Mbrojtjen e Mjedisit

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:41:02 +0100p0231#31Tue, 01 Mar 2022 13:41:02 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:41:02 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:41:02 +0100411413pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:41:02 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:41:02 +0100p0231#/31Tue, 01 Mar 2022 13:41:02 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:41:02 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Vendim Nr. 13, datë 4.1.2013 për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e proçedurës së VNM

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p2831#31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100451453pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p2831#/31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

VKM nr. 686 datë 29.7.2015, Për miratimin e rregullave të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p5731#31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100471473pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p5731#/31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Ligji 12.2015 date 26.02.2015 Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 440 datë 7.7.2011

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p1131#31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100511513pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p1131#/31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

About Us