Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

OMEGA METAL, IMPIANT I PERPUNIMIT TE SILICIT, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:43:07 +0100p0728#28Thu, 10 Feb 2022 13:43:07 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:43:07 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:43:07 +0100431432pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:43:07 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:43:07 +0100p0728#/28Thu, 10 Feb 2022 13:43:07 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:43:07 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

TRE L, Prodhim kepucesh, BERAT

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p3428#28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100403402pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p3428#/28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

FONDACIONI ZONJA E KESHILLIT TE MIRE, Spital, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p5428#28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100012012pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p5428#/28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

RALBA TECNICH, Servis dhe perpunim metalesh, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p0728#28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +01004710472amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p0728#/28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

MEDFAU, Magazinim kimikatesh, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p4828#28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100441442pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p4828#/28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

CLEAN CITY, Magazinim mbetjesh, kompostim i mbetjeve bio, Dr, TIRANE

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p4228#28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100423422pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p4228#/28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

MARESH, Menaxhim mbetjesh, Elbasan, BERAT

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p1128#28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100042042pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p1128#/28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

OLSI, Karburant, Mullet, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:49:11 +0100p1128#28Thu, 10 Feb 2022 10:49:11 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:49:11 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:49:11 +01004910492amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:49:11 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:49:11 +0100p1128#/28Thu, 10 Feb 2022 10:49:11 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:49:11 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

HOXHAJ, Rritje intensive shpedesh, FIER.

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:47:20 +0100p2028#28Thu, 10 Feb 2022 13:47:20 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:47:20 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:47:20 +0100471472pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:47:20 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:47:20 +0100p2028#/28Thu, 10 Feb 2022 13:47:20 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:47:20 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

ERANDI, Karburant+GLN, TIRANE

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:43:51 +0100p5128#28Wed, 09 Feb 2022 15:43:51 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:43:51 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:43:51 +0100433432pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:43:51 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:43:51 +0100p5128#/28Wed, 09 Feb 2022 15:43:51 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:43:51 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

KOSTANA, Prodhim birre, Korce, BERAT

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:07:21 +0100p2128#28Thu, 10 Feb 2022 14:07:21 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:07:21 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:07:21 +0100072072pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:07:21 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:07:21 +0100p2128#/28Thu, 10 Feb 2022 14:07:21 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:07:21 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

LEONARD ONJEA, Prodhim makinerish dhe pajisjesh, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:50:16 +0100p1628#28Thu, 10 Feb 2022 10:50:16 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:50:16 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:50:16 +01005010502amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:50:16 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:50:16 +0100p1628#/28Thu, 10 Feb 2022 10:50:16 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:50:16 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

ALBAMER, Perpunim mermeri, Durres, Qarku TIRANE

#!31Thu, 10 Mar 2022 13:50:16 +0100p1631#31Thu, 10 Mar 2022 13:50:16 +0100p-1+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Thu, 10 Mar 2022 13:50:16 +0100p1+01:003131+01:00x312022Thu, 10 Mar 2022 13:50:16 +0100501503pmThursday=392#!31Thu, 10 Mar 2022 13:50:16 +0100p+01:003#March 10, 2022#!31Thu, 10 Mar 2022 13:50:16 +0100p1631#/31Thu, 10 Mar 2022 13:50:16 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Thu, 10 Mar 2022 13:50:16 +0100p+01:003# - In Shkurt 2022

IDI 2005, Ndertim HEC Kamican, El, BERAT

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:46:31 +0100p3128#28Wed, 09 Feb 2022 15:46:31 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:46:31 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:46:31 +0100463462pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:46:31 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:46:31 +0100p3128#/28Wed, 09 Feb 2022 15:46:31 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:46:31 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

KASTRATI, Karburant, Peqin, Qarku BERAT

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:08:39 +0100p3928#28Thu, 10 Feb 2022 14:08:39 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:08:39 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:08:39 +0100082082pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:08:39 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:08:39 +0100p3928#/28Thu, 10 Feb 2022 14:08:39 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:08:39 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

J-COILS, Perdorim solventesh, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:51:22 +0100p2228#28Thu, 10 Feb 2022 10:51:22 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:51:22 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:51:22 +01005110512amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:51:22 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:51:22 +0100p2228#/28Thu, 10 Feb 2022 10:51:22 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:51:22 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

PAN’S MICROBREWERY, Prodhim birre, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:52:17 +0100p1728#28Thu, 10 Feb 2022 13:52:17 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:52:17 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:52:17 +0100521522pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:52:17 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:52:17 +0100p1728#/28Thu, 10 Feb 2022 13:52:17 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:52:17 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

AMERICAN WATER, Prodhim pijesh joalkolike, TIRANE

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:48:16 +0100p1628#28Wed, 09 Feb 2022 15:48:16 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:48:16 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:48:16 +0100483482pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:48:16 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:48:16 +0100p1628#/28Wed, 09 Feb 2022 15:48:16 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:48:16 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

GUESS, Karburant, Elbasan, BERAT

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:10:55 +0100p5528#28Thu, 10 Feb 2022 14:10:55 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:10:55 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:10:55 +0100102102pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:10:55 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:10:55 +0100p5528#/28Thu, 10 Feb 2022 14:10:55 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:10:55 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

GENTARI, Shfrytezim kromi, LEZHE, LM

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:52:33 +0100p3328#28Thu, 10 Feb 2022 10:52:33 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:52:33 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:52:33 +01005210522amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:52:33 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:52:33 +0100p3328#/28Thu, 10 Feb 2022 10:52:33 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:52:33 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

VELLEZERIT FERHATI, KARBURANT, Elbasan, Qarku BERAT

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:52:32 +0100p3228#28Thu, 10 Feb 2022 13:52:32 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:52:32 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:52:32 +0100521522pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:52:32 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:52:32 +0100p3228#/28Thu, 10 Feb 2022 13:52:32 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:52:32 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

BUCI CO, Perpunim guri dekorativ, Gjirokaster, FIER

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:50:53 +0100p5328#28Wed, 09 Feb 2022 15:50:53 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:50:53 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:50:53 +0100503502pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:50:53 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:50:53 +0100p5328#/28Wed, 09 Feb 2022 15:50:53 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:50:53 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

DAUTI-S, Fraksionim inertesh, Vlore, Qarku FIER

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:12:03 +0100p0328#28Thu, 10 Feb 2022 14:12:03 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:12:03 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:12:03 +0100122122pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:12:03 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:12:03 +0100p0328#/28Thu, 10 Feb 2022 14:12:03 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:12:03 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

BERTI SIMAKU, Perpunim druri, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:53:55 +0100p5528#28Thu, 10 Feb 2022 10:53:55 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:53:55 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:53:55 +01005310532amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:53:55 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:53:55 +0100p5528#/28Thu, 10 Feb 2022 10:53:55 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:53:55 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

SIMONI&VEZA, Shfrytezim rere konglomerat, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p5528#28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100541542pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p5528#/28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

GEGA CENTER GKG, Karburant, Kashar, TIRANE

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:52:18 +0100p1828#28Wed, 09 Feb 2022 15:52:18 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:52:18 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:52:18 +0100523522pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:52:18 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:52:18 +0100p1828#/28Wed, 09 Feb 2022 15:52:18 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:52:18 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

DAUTI-S, Prodhim betoni, FINIQ, Qarku FIER

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:13:02 +0100p0228#28Thu, 10 Feb 2022 14:13:02 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:13:02 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:13:02 +0100132132pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:13:02 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:13:02 +0100p0228#/28Thu, 10 Feb 2022 14:13:02 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:13:02 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

DIEZELA, Karburant, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:55:44 +0100p4428#28Thu, 10 Feb 2022 10:55:44 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:55:44 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:55:44 +01005510552amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:55:44 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:55:44 +0100p4428#/28Thu, 10 Feb 2022 10:55:44 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:55:44 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

MER ENERGJI, Ndertim HEC-Faqekuq 3, Skrapar, Qarku BERAT

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:56:11 +0100p1128#28Thu, 10 Feb 2022 13:56:11 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:56:11 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:56:11 +0100561562pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:56:11 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:56:11 +0100p1128#/28Thu, 10 Feb 2022 13:56:11 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:56:11 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

GEGA CENTER GKG, Karburant, Permet, FIER

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:41:07 +0100p0728#28Thu, 10 Feb 2022 10:41:07 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:41:07 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:41:07 +01004110412amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:41:07 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:41:07 +0100p0728#/28Thu, 10 Feb 2022 10:41:07 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:41:07 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

AUTO FRANCE-AL, Servis pajisjesh motorike, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:13:51 +0100p5128#28Thu, 10 Feb 2022 14:13:51 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:13:51 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:13:51 +0100132132pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:13:51 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:13:51 +0100p5128#/28Thu, 10 Feb 2022 14:13:51 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:13:51 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

ALUMIL-ALBANIA, Prodhim, perpunim metali, Trajtim ujrash te zeza, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 11:00:40 +0100p4028#28Thu, 10 Feb 2022 11:00:40 +0100p-11+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 11:00:40 +0100p11+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 11:00:40 +01000011002amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 11:00:40 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 11:00:40 +0100p4028#/28Thu, 10 Feb 2022 11:00:40 +0100p-11+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 11:00:40 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

ILIR KAJO, SERVIS, TIRANE

#!31Thu, 10 Mar 2022 13:58:31 +0100p3131#31Thu, 10 Mar 2022 13:58:31 +0100p-1+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Thu, 10 Mar 2022 13:58:31 +0100p1+01:003131+01:00x312022Thu, 10 Mar 2022 13:58:31 +0100581583pmThursday=392#!31Thu, 10 Mar 2022 13:58:31 +0100p+01:003#March 10, 2022#!31Thu, 10 Mar 2022 13:58:31 +0100p3131#/31Thu, 10 Mar 2022 13:58:31 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Thu, 10 Mar 2022 13:58:31 +0100p+01:003# - In Shkurt 2022

DUKAGJINI 2001, Karburant, Kukes, Qarku LEZHE.

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:43:03 +0100p0328#28Thu, 10 Feb 2022 10:43:03 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:43:03 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:43:03 +01004310432amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:43:03 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:43:03 +0100p0328#/28Thu, 10 Feb 2022 10:43:03 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:43:03 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

RAIMONDA CENO, Karburant, lagjia 28 nentori, Vlore, FIER

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:40:42 +0100p4228#28Thu, 10 Feb 2022 13:40:42 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:40:42 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:40:42 +0100401402pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:40:42 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:40:42 +0100p4228#/28Thu, 10 Feb 2022 13:40:42 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:40:42 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

ALPANEK, Konstruksione metalike, TIRANE

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:26:27 +0100p2728#28Wed, 09 Feb 2022 15:26:27 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:26:27 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:26:27 +0100263262pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:26:27 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:26:27 +0100p2728#/28Wed, 09 Feb 2022 15:26:27 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:26:27 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

AB-01 ENERGJI, Ndertim HEC Gastra, Elbasan, Qarku BERAT

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:58:46 +0100p4628#28Thu, 10 Feb 2022 13:58:46 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:58:46 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:58:46 +0100581582pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:58:46 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:58:46 +0100p4628#/28Thu, 10 Feb 2022 13:58:46 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:58:46 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

FUSHA, Stacion transferimi dhe rikuperimi mbetjesh, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:44:13 +0100p1328#28Thu, 10 Feb 2022 10:44:13 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:44:13 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:44:13 +01004410442amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:44:13 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:44:13 +0100p1328#/28Thu, 10 Feb 2022 10:44:13 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:44:13 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

RAIMONDA CENO, Karburant, Vlore, FIER

#!31Thu, 10 Mar 2022 13:42:37 +0100p3731#31Thu, 10 Mar 2022 13:42:37 +0100p-1+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Thu, 10 Mar 2022 13:42:37 +0100p1+01:003131+01:00x312022Thu, 10 Mar 2022 13:42:37 +0100421423pmThursday=392#!31Thu, 10 Mar 2022 13:42:37 +0100p+01:003#March 10, 2022#!31Thu, 10 Mar 2022 13:42:37 +0100p3731#/31Thu, 10 Mar 2022 13:42:37 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Thu, 10 Mar 2022 13:42:37 +0100p+01:003# - In Shkurt 2022

EDER TRADE, Prodhim fino, kolle, TIRANE

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:39:17 +0100p1728#28Wed, 09 Feb 2022 15:39:17 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:39:17 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:39:17 +0100393392pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:39:17 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:39:17 +0100p1728#/28Wed, 09 Feb 2022 15:39:17 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:39:17 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

ZONJA E KESHILLIT TE MIRE, Spital, RrugaDRITAN HOXHA, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:00:44 +0100p4428#28Thu, 10 Feb 2022 14:00:44 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:00:44 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:00:44 +0100002002pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:00:44 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:00:44 +0100p4428#/28Thu, 10 Feb 2022 14:00:44 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:00:44 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

ZAVALANI FARM, Prodhim pijesh alkolike, Gjirokaster, FIER

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:45:42 +0100p4228#28Thu, 10 Feb 2022 10:45:42 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:45:42 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:45:42 +01004510452amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:45:42 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:45:42 +0100p4228#/28Thu, 10 Feb 2022 10:45:42 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:45:42 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

About Us