Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

BI INVESTMENT, Prodhim asfalti, FIER

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:52:23 +0100p2331#31Tue, 29 Mar 2022 15:52:23 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:52:23 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:52:23 +0100523523pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:52:23 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:52:23 +0100p2331#/31Tue, 29 Mar 2022 15:52:23 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:52:23 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

MCP, Prodhim plastike dhe letre, Durres, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:45:46 +0100p4631#31Wed, 30 Mar 2022 07:45:46 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:45:46 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:45:46 +0100457453amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:45:46 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:45:46 +0100p4631#/31Wed, 30 Mar 2022 07:45:46 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:45:46 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

ARBER KAJA, Servis makinash, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:25:59 +0100p5931#31Wed, 30 Mar 2022 07:25:59 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:25:59 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:25:59 +0100257253amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:25:59 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:25:59 +0100p5931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:25:59 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:25:59 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

H4 CROM, Shfrytzim kromi, Diber, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:04 +0100p0431#31Wed, 30 Mar 2022 07:57:04 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:57:04 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:57:04 +0100577573amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:04 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:04 +0100p0431#/31Wed, 30 Mar 2022 07:57:04 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:04 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

AB HUSHI, KARBURANT, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:39:23 +0100p2331#31Tue, 29 Mar 2022 15:39:23 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:39:23 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:39:23 +0100393393pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:39:23 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:39:23 +0100p2331#/31Tue, 29 Mar 2022 15:39:23 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:39:23 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

CLASSIC A.M, KARBURANT, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:38:32 +0100p3231#31Wed, 30 Mar 2022 07:38:32 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:38:32 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:38:32 +0100387383amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:38:32 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:38:32 +0100p3231#/31Wed, 30 Mar 2022 07:38:32 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:38:32 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

BEHELULI, Fraksionim inertesh, prodhim betoni, Elbasan, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:53:15 +0100p1531#31Tue, 29 Mar 2022 15:53:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:53:15 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:53:15 +0100533533pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:53:15 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:53:15 +0100p1531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:53:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:53:15 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

KML GROUP, Prodhime plastike, Vlore, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:46:33 +0100p3331#31Wed, 30 Mar 2022 07:46:33 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:46:33 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:46:33 +0100467463amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:46:33 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:46:33 +0100p3331#/31Wed, 30 Mar 2022 07:46:33 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:46:33 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

KASTRATI, KARBURANT, LUSHNJE, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:26:54 +0100p5431#31Wed, 30 Mar 2022 07:26:54 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:26:54 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:26:54 +0100267263amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:26:54 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:26:54 +0100p5431#/31Wed, 30 Mar 2022 07:26:54 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:26:54 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

GS KOFANI ITALIA , Veprimtaritë e lyerjes, veshjes në sipërfaqe druri, Durres, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p4331#31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100577573amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p4331#/31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

XHAXHO OIL, Karburant, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:40:12 +0100p1231#31Tue, 29 Mar 2022 15:40:12 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:40:12 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:40:12 +0100403403pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:40:12 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:40:12 +0100p1231#/31Tue, 29 Mar 2022 15:40:12 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:40:12 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

BACI-EL 2003, Prodhim betoni, Elbasan, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:39:12 +0100p1231#31Wed, 30 Mar 2022 07:39:12 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:39:12 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:39:12 +0100397393amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:39:12 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:39:12 +0100p1231#/31Wed, 30 Mar 2022 07:39:12 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:39:12 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

AL-BE, Stacion transferimi mbetjesh, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:54:02 +0100p0231#31Tue, 29 Mar 2022 15:54:02 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:54:02 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:54:02 +0100543543pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:54:02 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:54:02 +0100p0231#/31Tue, 29 Mar 2022 15:54:02 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:54:02 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

EMANTE, Prodhim konstruksionesh metalike, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:47:18 +0100p1831#31Wed, 30 Mar 2022 07:47:18 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:47:18 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:47:18 +0100477473amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:47:18 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:47:18 +0100p1831#/31Wed, 30 Mar 2022 07:47:18 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:47:18 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

XHASEN, KARBURANT, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:23:05 +0100p0531#31Tue, 29 Mar 2022 15:23:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:23:05 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:23:05 +0100233233pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:23:05 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:23:05 +0100p0531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:23:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:23:05 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

XHAVIT SHEHI, Servis makinash, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:28:34 +0100p3431#31Wed, 30 Mar 2022 07:28:34 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:28:34 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:28:34 +0100287283amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:28:34 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:28:34 +0100p3431#/31Wed, 30 Mar 2022 07:28:34 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:28:34 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

GEGA CENTER, KARBURANT, TIRANE.pdf

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:00 +0100p0031#31Wed, 30 Mar 2022 07:59:00 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:59:00 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:59:00 +0100597593amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:00 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:00 +0100p0031#/31Wed, 30 Mar 2022 07:59:00 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:00 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

VELEZRIT POGA, Karburant, Krume, Qarku LEZHE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:40:55 +0100p5531#31Tue, 29 Mar 2022 15:40:55 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:40:55 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:40:55 +0100403403pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:40:55 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:40:55 +0100p5531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:40:55 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:40:55 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

SENAV, KARBURANT, Tropoje, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:39:49 +0100p4931#31Wed, 30 Mar 2022 07:39:49 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:39:49 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:39:49 +0100397393amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:39:49 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:39:49 +0100p4931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:39:49 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:39:49 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

DIEZELA, Ndertim HEC Ljusa, Diber, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:55:14 +0100p1431#31Tue, 29 Mar 2022 15:55:14 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:55:14 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:55:14 +0100553553pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:55:14 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:55:14 +0100p1431#/31Tue, 29 Mar 2022 15:55:14 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:55:14 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

EDMOND MUCA, Menaxhim mbetjesh, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:48:19 +0100p1931#31Wed, 30 Mar 2022 07:48:19 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:48:19 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:48:19 +0100487483amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:48:19 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:48:19 +0100p1931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:48:19 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:48:19 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

SHPRESA AL, KARBURANT, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:23:46 +0100p4631#31Tue, 29 Mar 2022 15:23:46 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:23:46 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:23:46 +0100233233pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:23:46 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:23:46 +0100p4631#/31Tue, 29 Mar 2022 15:23:46 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:23:46 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

VELLEZRIT AJDINI, KARBURANT, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:29:36 +0100p3631#31Wed, 30 Mar 2022 07:29:36 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:29:36 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:29:36 +0100297293amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:29:36 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:29:36 +0100p3631#/31Wed, 30 Mar 2022 07:29:36 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:29:36 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

EURALDI, Prodhim produktesh abrazive, Diber, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:38 +0100p3831#31Wed, 30 Mar 2022 07:59:38 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:59:38 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:59:38 +0100597593amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:38 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:38 +0100p3831#/31Wed, 30 Mar 2022 07:59:38 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:38 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

PIRALI, Perpunim guri, FIER

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:41:35 +0100p3531#31Tue, 29 Mar 2022 15:41:35 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:41:35 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:41:35 +0100413413pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:41:35 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:41:35 +0100p3531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:41:35 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:41:35 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

SEGOPLAST, PRODHIME PLASTIKE, Elbasan, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:40:33 +0100p3331#31Wed, 30 Mar 2022 07:40:33 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:40:33 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:40:33 +0100407403amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:40:33 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:40:33 +0100p3331#/31Wed, 30 Mar 2022 07:40:33 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:40:33 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

GJERGJ BUCI, Sharrim, perpunim druri, Durres, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p2531#31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100563563pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p2531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

DURIM QOSHKU, Grumbullim mbetjesh plastike, Rrogozhine, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:08 +0100p0831#31Wed, 30 Mar 2022 07:49:08 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:49:08 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:49:08 +0100497493amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:08 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:08 +0100p0831#/31Wed, 30 Mar 2022 07:49:08 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:08 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

POCERIA KUCOVE, Menaxhim mbetjesh, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:25:05 +0100p0531#31Tue, 29 Mar 2022 15:25:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:25:05 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:25:05 +0100253253pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:25:05 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:25:05 +0100p0531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:25:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:25:05 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

URANI PETROL, KARBURANT, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p2431#31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100307303amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p2431#/31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

ANEL&CO KELCYRE, Karburant, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:00:17 +0100p1731#31Wed, 30 Mar 2022 08:00:17 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:00:17 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:00:17 +0100008003amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:00:17 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:00:17 +0100p1731#/31Wed, 30 Mar 2022 08:00:17 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:00:17 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

OLSI, Karburant, RUBIK, LEZHE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:43:00 +0100p0031#31Tue, 29 Mar 2022 15:43:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:43:00 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:43:00 +0100433433pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:43:00 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:43:00 +0100p0031#/31Tue, 29 Mar 2022 15:43:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:43:00 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

SAJMIR HAKA, Lyerje automjetesh, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:13 +0100p1331#31Wed, 30 Mar 2022 07:41:13 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:41:13 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:41:13 +0100417413amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:13 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:13 +0100p1331#/31Wed, 30 Mar 2022 07:41:13 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:13 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

IDI 2005, Ndertim HEC Arcove, Elbasan, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p0631#31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100573573pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p0631#/31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

ARION OIL, KARBURANT, Erseke, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:59 +0100p5931#31Wed, 30 Mar 2022 07:49:59 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:49:59 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:49:59 +0100497493amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:59 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:59 +0100p5931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:49:59 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:59 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

LABORATORY NETWORKS, Institucion shendetsor, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:32:51 +0100p5131#31Tue, 29 Mar 2022 15:32:51 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:32:51 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:32:51 +0100323323pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:32:51 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:32:51 +0100p5131#/31Tue, 29 Mar 2022 15:32:51 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:32:51 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

Shkelqim BALLIU, SERVIS MAKINASH, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:31:06 +0100p0631#31Wed, 30 Mar 2022 07:31:06 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:31:06 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:31:06 +0100317313amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:31:06 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:31:06 +0100p0631#/31Wed, 30 Mar 2022 07:31:06 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:31:06 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

AGIM QENANI, Prodhim mobiljesh, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:01:02 +0100p0231#31Wed, 30 Mar 2022 08:01:02 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:01:02 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:01:02 +0100018013amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:01:02 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:01:02 +0100p0231#/31Wed, 30 Mar 2022 08:01:02 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:01:02 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

OLSI, Karburant, KAMEZ, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:44:49 +0100p4931#31Tue, 29 Mar 2022 15:44:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:44:49 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:44:49 +0100443443pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:44:49 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:44:49 +0100p4931#/31Tue, 29 Mar 2022 15:44:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:44:49 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

RUCI, KARBURANT, Ura Vajgurore, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p4931#31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100417413amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p4931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

PEGASUS MED, Qender shendetsore, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:44 +0100p4431#31Tue, 29 Mar 2022 15:57:44 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:57:44 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:57:44 +0100573573pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:44 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:44 +0100p4431#/31Tue, 29 Mar 2022 15:57:44 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:44 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

AHMATI PETROL, Karburant, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:51:53 +0100p5331#31Wed, 30 Mar 2022 07:51:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:51:53 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:51:53 +0100517513amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:51:53 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:51:53 +0100p5331#/31Wed, 30 Mar 2022 07:51:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:51:53 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

KLEVI, Karburant, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:34:15 +0100p1531#31Tue, 29 Mar 2022 15:34:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:34:15 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:34:15 +0100343343pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:34:15 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:34:15 +0100p1531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:34:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:34:15 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

KOMJANI, KARBURANT, Elbasan, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:34:04 +0100p0431#31Wed, 30 Mar 2022 07:34:04 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:34:04 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:34:04 +0100347343amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:34:04 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:34:04 +0100p0431#/31Wed, 30 Mar 2022 07:34:04 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:34:04 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

ILLYRIAN GEOTECHNOLOGIES, Prodhim tubash plastike,

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:45:28 +0100p2831#31Tue, 29 Mar 2022 15:45:28 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:45:28 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:45:28 +0100453453pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:45:28 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:45:28 +0100p2831#/31Tue, 29 Mar 2022 15:45:28 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:45:28 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

RUCI, KARBURANT, Polican, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:42:38 +0100p3831#31Wed, 30 Mar 2022 07:42:38 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:42:38 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:42:38 +0100427423amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:42:38 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:42:38 +0100p3831#/31Wed, 30 Mar 2022 07:42:38 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:42:38 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

FORM PACKAGING, Prodhim cantash letre, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:21:58 +0100p5831#31Wed, 30 Mar 2022 07:21:58 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:21:58 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:21:58 +0100217213amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:21:58 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:21:58 +0100p5831#/31Wed, 30 Mar 2022 07:21:58 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:21:58 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

PISHA, Veprimtari te drurit, Elbasan, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:52:49 +0100p4931#31Wed, 30 Mar 2022 07:52:49 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:52:49 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:52:49 +0100527523amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:52:49 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:52:49 +0100p4931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:52:49 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:52:49 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

KAS MG, KARBURANT, Gjirokaster, FIER.

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:36:30 +0100p3031#31Tue, 29 Mar 2022 15:36:30 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:36:30 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:36:30 +0100363363pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:36:30 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:36:30 +0100p3031#/31Tue, 29 Mar 2022 15:36:30 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:36:30 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

KADIU, Servis makinash, Elbasan, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:34:51 +0100p5131#31Wed, 30 Mar 2022 07:34:51 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:34:51 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:34:51 +0100347343amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:34:51 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:34:51 +0100p5131#/31Wed, 30 Mar 2022 07:34:51 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:34:51 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

HAKO, Trajtimi i ujerave te ndotura industriale, perpunimi prodhimin e ushqimesh, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:46:05 +0100p0531#31Tue, 29 Mar 2022 15:46:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:46:05 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:46:05 +0100463463pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:46:05 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:46:05 +0100p0531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:46:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:46:05 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

RUCI, KARBURANT, Burrel, tirane

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p3931#31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100437433amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p3931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

EL PROM, Ndertim Hec Zall Kalis, Kukes, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:22:46 +0100p4631#31Wed, 30 Mar 2022 07:22:46 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:22:46 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:22:46 +0100227223amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:22:46 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:22:46 +0100p4631#/31Wed, 30 Mar 2022 07:22:46 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:22:46 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

TAMARA HYDROENERGY, Ndertim HECI,Shkoder, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:53:29 +0100p2931#31Wed, 30 Mar 2022 07:53:29 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:53:29 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:53:29 +0100537533amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:53:29 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:53:29 +0100p2931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:53:29 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:53:29 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

GI.SA, Prodhim kepucesh, Korce, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p2031#31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100373373pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p2031#/31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

INSIFA, KARBURANT, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:35:34 +0100p3431#31Wed, 30 Mar 2022 07:35:34 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:35:34 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:35:34 +0100357353amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:35:34 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:35:34 +0100p3431#/31Wed, 30 Mar 2022 07:35:34 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:35:34 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

GENIUS LAB, Institucion shendetsor, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:49:44 +0100p4431#31Tue, 29 Mar 2022 15:49:44 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:49:44 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:49:44 +0100493493pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:49:44 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:49:44 +0100p4431#/31Tue, 29 Mar 2022 15:49:44 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:49:44 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

PIRRACI U6, Perpunim, lyerje metalesh, TIRANE.

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:44:23 +0100p2331#31Wed, 30 Mar 2022 07:44:23 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:44:23 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:44:23 +0100447443amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:44:23 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:44:23 +0100p2331#/31Wed, 30 Mar 2022 07:44:23 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:44:23 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

AVULLIJA, KARBURANT, BERDICE, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:23:32 +0100p3231#31Wed, 30 Mar 2022 07:23:32 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:23:32 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:23:32 +0100237233amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:23:32 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:23:32 +0100p3231#/31Wed, 30 Mar 2022 07:23:32 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:23:32 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

KRASNIQI SA, KARBURANT, Durres, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:55:35 +0100p3531#31Wed, 30 Mar 2022 07:55:35 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:55:35 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:55:35 +0100557553amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:55:35 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:55:35 +0100p3531#/31Wed, 30 Mar 2022 07:55:35 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:55:35 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

BYBERI, Prodhim asfalto betoni, Tropoje, LEZHE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:38:00 +0100p0031#31Tue, 29 Mar 2022 15:38:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:38:00 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:38:00 +0100383383pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:38:00 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:38:00 +0100p0031#/31Tue, 29 Mar 2022 15:38:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:38:00 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

IFUEL, KARBURANT, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:36:14 +0100p1431#31Wed, 30 Mar 2022 07:36:14 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:36:14 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:36:14 +0100367363amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:36:14 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:36:14 +0100p1431#/31Wed, 30 Mar 2022 07:36:14 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:36:14 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

EUROPA OKSIGJEN, Karburant, LEZHE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p1531#31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100513513pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p1531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

MUSTAFA LOHJA, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:45:07 +0100p0731#31Wed, 30 Mar 2022 07:45:07 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:45:07 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:45:07 +0100457453amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:45:07 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:45:07 +0100p0731#/31Wed, 30 Mar 2022 07:45:07 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:45:07 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

AVULLIJA, Karburant, Bahcallek, Shkoder, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:24:50 +0100p5031#31Wed, 30 Mar 2022 07:24:50 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:24:50 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:24:50 +0100247243amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:24:50 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:24:50 +0100p5031#/31Wed, 30 Mar 2022 07:24:50 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:24:50 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

KG OIL, KARBURANT, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:56:18 +0100p1831#31Wed, 30 Mar 2022 07:56:18 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:56:18 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:56:18 +0100567563amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:56:18 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:56:18 +0100p1831#/31Wed, 30 Mar 2022 07:56:18 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:56:18 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

AGA OIL, Karburant, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:38:37 +0100p3731#31Tue, 29 Mar 2022 15:38:37 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:38:37 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:38:37 +0100383383pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:38:37 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:38:37 +0100p3731#/31Tue, 29 Mar 2022 15:38:37 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:38:37 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

ELIT GAZ, KARBURANT, TIRANE.

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:36:49 +0100p4931#31Wed, 30 Mar 2022 07:36:49 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:36:49 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:36:49 +0100367363amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:36:49 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:36:49 +0100p4931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:36:49 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:36:49 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

About Us