Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

POLIKLINIKA NR.2, Qender shendetsore, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:30:35 +0100p3531#31Wed, 30 Mar 2022 08:30:35 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:30:35 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:30:35 +0100308303amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:30:35 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:30:35 +0100p3531#/31Wed, 30 Mar 2022 08:30:35 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:30:35 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

OLSI, KARBURANT, LEZHE.

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:08:04 +0100p0431#31Wed, 30 Mar 2022 09:08:04 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:08:04 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:08:04 +0100089083amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:08:04 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:08:04 +0100p0431#/31Wed, 30 Mar 2022 09:08:04 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:08:04 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

UFO CENGU, KARBURANT, Kukes, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:47:44 +0100p4431#31Wed, 30 Mar 2022 08:47:44 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:47:44 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:47:44 +0100478473amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:47:44 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:47:44 +0100p4431#/31Wed, 30 Mar 2022 08:47:44 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:47:44 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

F&M REKLAMA, Reklama ne seri, reklama elektronike, printime dhe brandim fasadash, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:57:04 +0100p0431#31Wed, 30 Mar 2022 08:57:04 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:57:04 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:57:04 +0100578573amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:57:04 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:57:04 +0100p0431#/31Wed, 30 Mar 2022 08:57:04 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:57:04 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

PLIKLINIKA NR.1, Qendra Shendetesore Nr.1, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:32:10 +0100p1031#31Wed, 30 Mar 2022 08:32:10 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:32:10 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:32:10 +0100328323amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:32:10 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:32:10 +0100p1031#/31Wed, 30 Mar 2022 08:32:10 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:32:10 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

RAMAZAN TATANI, Menaxhim mbetjesh inerte, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:08:51 +0100p5131#31Wed, 30 Mar 2022 09:08:51 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:08:51 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:08:51 +0100089083amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:08:51 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:08:51 +0100p5131#/31Wed, 30 Mar 2022 09:08:51 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:08:51 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

NACOPULO, Shfrytezim guri gelqeror, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:48:51 +0100p5131#31Wed, 30 Mar 2022 08:48:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:48:51 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:48:51 +0100488483amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:48:51 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:48:51 +0100p5131#/31Wed, 30 Mar 2022 08:48:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:48:51 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

ALBES-SHOES, Prodhim kepucesh, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:57:41 +0100p4131#31Wed, 30 Mar 2022 08:57:41 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:57:41 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:57:41 +0100578573amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:57:41 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:57:41 +0100p4131#/31Wed, 30 Mar 2022 08:57:41 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:57:41 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

MEZE VANGJELI, Prodhim pijesh dhe ushqimesh, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:32:44 +0100p4431#31Wed, 30 Mar 2022 08:32:44 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:32:44 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:32:44 +0100328323amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:32:44 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:32:44 +0100p4431#/31Wed, 30 Mar 2022 08:32:44 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:32:44 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

ARIS SHOES, Prodhim syprinash kepucesh, Vlore FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p3331#31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100099093amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p3331#/31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

KST ADVERTISING, Karburant, Kukes, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:49:34 +0100p3431#31Wed, 30 Mar 2022 08:49:34 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:49:34 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:49:34 +0100498493amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:49:34 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:49:34 +0100p3431#/31Wed, 30 Mar 2022 08:49:34 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:49:34 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

MERJA, Linje produktesh bimore, Lushnje, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:58:18 +0100p1831#31Wed, 30 Mar 2022 08:58:18 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:58:18 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:58:18 +0100588583amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:58:18 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:58:18 +0100p1831#/31Wed, 30 Mar 2022 08:58:18 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:58:18 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

MACCAFERRI BALKANS, Veshje e telave spirale dhe plastike, Durres, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:33:22 +0100p2231#31Wed, 30 Mar 2022 08:33:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:33:22 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:33:22 +0100338333amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:33:22 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:33:22 +0100p2231#/31Wed, 30 Mar 2022 08:33:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:33:22 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

NDERKOMUNALE BUSHAT, Ndertimi i venddepozitimit te mbetjeve inerte, Shkoder, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:10:22 +0100p2231#31Wed, 30 Mar 2022 09:10:22 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:10:22 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:10:22 +0100109103amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:10:22 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:10:22 +0100p2231#/31Wed, 30 Mar 2022 09:10:22 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:10:22 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

ISMAIL TOTRI, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:20 +0100p2031#31Wed, 30 Mar 2022 08:50:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:50:20 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:50:20 +0100508503amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:20 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:20 +0100p2031#/31Wed, 30 Mar 2022 08:50:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:20 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

MERJA, Linje prodhimi produktesh bimore, Durres, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:58:51 +0100p5131#31Wed, 30 Mar 2022 08:58:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:58:51 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:58:51 +0100588583amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:58:51 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:58:51 +0100p5131#/31Wed, 30 Mar 2022 08:58:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:58:51 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

KUKES INERTE, Fraksionim inertesh, Kukes, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:04 +0100p0431#31Wed, 30 Mar 2022 08:34:04 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:34:04 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:34:04 +0100348343amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:04 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:04 +0100p0431#/31Wed, 30 Mar 2022 08:34:04 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:04 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

ELBA, Institucion shendetsor, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:58 +0100p5831#31Wed, 30 Mar 2022 08:50:58 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:50:58 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:50:58 +0100508503amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:58 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:58 +0100p5831#/31Wed, 30 Mar 2022 08:50:58 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:58 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

MARMI BERAT, Perpunim guri dekorativ, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:59:32 +0100p3231#31Wed, 30 Mar 2022 08:59:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:59:32 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:59:32 +0100598593amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:59:32 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:59:32 +0100p3231#/31Wed, 30 Mar 2022 08:59:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:59:32 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

JEZZ, Prodhim birre, Korce, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p4231#31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100348343amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p4231#/31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

PETRIT MAMUSHI, Prodhim gelqereje, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p1431#31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100528523amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p1431#/31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

DEDVUKAJ, Tregtim karburanti, Shkoder, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:23:51 +0100p5131#31Wed, 30 Mar 2022 08:23:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:23:51 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:23:51 +0100238233amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:23:51 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:23:51 +0100p5131#/31Wed, 30 Mar 2022 08:23:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:23:51 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

CAO STANDART, Prodhim produktesh abrazive, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p1631#31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100009003amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p1631#/31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

DEMA PATIN, Shfrytezim kromi, Diber, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:35:28 +0100p2831#31Wed, 30 Mar 2022 08:35:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:35:28 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:35:28 +0100358353amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:35:28 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:35:28 +0100p2831#/31Wed, 30 Mar 2022 08:35:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:35:28 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

KLEDI, Karburant, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:50 +0100p5031#31Wed, 30 Mar 2022 08:52:50 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:52:50 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:52:50 +0100528523amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:50 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:50 +0100p5031#/31Wed, 30 Mar 2022 08:52:50 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:50 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

GEGA OIL GROUP, Depozita karburanti, Durres, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p4631#31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100248243amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p4631#/31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

KASTRATI, Karburant, Gjirokaster, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:49 +0100p4931#31Wed, 30 Mar 2022 09:00:49 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:00:49 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:00:49 +0100009003amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:49 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:49 +0100p4931#/31Wed, 30 Mar 2022 09:00:49 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:49 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

AKL DISTRIBUTION, KARBURANT, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:36:11 +0100p1131#31Wed, 30 Mar 2022 08:36:11 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:36:11 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:36:11 +0100368363amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:36:11 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:36:11 +0100p1131#/31Wed, 30 Mar 2022 08:36:11 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:36:11 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

IKONOMI&AM, KARBURANT, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:53:24 +0100p2431#31Wed, 30 Mar 2022 08:53:24 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:53:24 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:53:24 +0100538533amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:53:24 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:53:24 +0100p2431#/31Wed, 30 Mar 2022 08:53:24 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:53:24 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

GERTI METAL, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:25:41 +0100p4131#31Wed, 30 Mar 2022 08:25:41 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:25:41 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:25:41 +0100258253amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:25:41 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:25:41 +0100p4131#/31Wed, 30 Mar 2022 08:25:41 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:25:41 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

KASTRATI, Karburant, Lungomare, Vlore, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p3831#31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100059053amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p3831#/31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

POLO-PETROL, KARBURANT, Shkoder, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:42:50 +0100p5031#31Wed, 30 Mar 2022 08:42:50 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:42:50 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:42:50 +0100428423amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:42:50 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:42:50 +0100p5031#/31Wed, 30 Mar 2022 08:42:50 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:42:50 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

HYUNDAI AUTO ALBANIA, Servis makinash, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:54:20 +0100p2031#31Wed, 30 Mar 2022 08:54:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:54:20 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:54:20 +0100548543amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:54:20 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:54:20 +0100p2031#/31Wed, 30 Mar 2022 08:54:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:54:20 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

IDS DETERGJENT, Prodhim detergjentesh, Elbasan, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:26:25 +0100p2531#31Wed, 30 Mar 2022 08:26:25 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:26:25 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:26:25 +0100268263amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:26:25 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:26:25 +0100p2531#/31Wed, 30 Mar 2022 08:26:25 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:26:25 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

OLSI, Karburant, BATHORE, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:06:47 +0100p4731#31Wed, 30 Mar 2022 09:06:47 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:06:47 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:06:47 +0100069063amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:06:47 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:06:47 +0100p4731#/31Wed, 30 Mar 2022 09:06:47 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:06:47 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

Q & NJ, KARBURANT, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:43:38 +0100p3831#31Wed, 30 Mar 2022 08:43:38 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:43:38 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:43:38 +0100438433amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:43:38 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:43:38 +0100p3831#/31Wed, 30 Mar 2022 08:43:38 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:43:38 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

F- ONE GROUP, Karburant, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:55:41 +0100p4131#31Wed, 30 Mar 2022 08:55:41 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:55:41 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:55:41 +0100558553amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:55:41 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:55:41 +0100p4131#/31Wed, 30 Mar 2022 08:55:41 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:55:41 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

MONDI, Tregtim me shumice i GLN, Shkoder, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p2931#31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100278273amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p2931#/31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

OLSI, Karburant, KASHAR, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:07:26 +0100p2631#31Wed, 30 Mar 2022 09:07:26 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:07:26 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:07:26 +0100079073amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:07:26 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:07:26 +0100p2631#/31Wed, 30 Mar 2022 09:07:26 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:07:26 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

SHIJAKU GROUP, Përzierje aromash për t’u përdorur me gazin natyror, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:46:56 +0100p5631#31Wed, 30 Mar 2022 08:46:56 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:46:56 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:46:56 +0100468463amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:46:56 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:46:56 +0100p5631#/31Wed, 30 Mar 2022 08:46:56 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:46:56 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

FLEDI 2015, Karburant, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:56:28 +0100p2831#31Wed, 30 Mar 2022 08:56:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:56:28 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:56:28 +0100568563amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:56:28 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:56:28 +0100p2831#/31Wed, 30 Mar 2022 08:56:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:56:28 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

About Us