Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

MIRJAN ALLGJATA, Lyerje makinash, TIRANE

#!30Tue, 14 Jun 2022 12:44:49 +0100p4930#30Tue, 14 Jun 2022 12:44:49 +0100p-12+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Jun 2022 12:44:49 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 14 Jun 2022 12:44:49 +01004412446pmTuesday=392#!30Tue, 14 Jun 2022 12:44:49 +0100p+01:006#June 14, 2022#!30Tue, 14 Jun 2022 12:44:49 +0100p4930#/30Tue, 14 Jun 2022 12:44:49 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Jun 2022 12:44:49 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

NITROBLAST, Ndertim i linjes ANFO-s dhe objekteve ndihmese, BERAT, VTH

#!30Wed, 22 Jun 2022 09:00:36 +0100p3630#30Wed, 22 Jun 2022 09:00:36 +0100p-9+01:003030+01:00x30 22am30am-30Wed, 22 Jun 2022 09:00:36 +0100p9+01:003030+01:00x302022Wed, 22 Jun 2022 09:00:36 +0100009006amWednesday=392#!30Wed, 22 Jun 2022 09:00:36 +0100p+01:006#June 22, 2022#!30Wed, 22 Jun 2022 09:00:36 +0100p3630#/30Wed, 22 Jun 2022 09:00:36 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Wed, 22 Jun 2022 09:00:36 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

EAGLE OIL, Magazinim i naftes dhe nenprodukteve te saj, TIRANE

#!30Tue, 07 Jun 2022 12:29:03 +0100p0330#30Tue, 07 Jun 2022 12:29:03 +0100p-12+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Tue, 07 Jun 2022 12:29:03 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 07 Jun 2022 12:29:03 +01002912296pmTuesday=392#!30Tue, 07 Jun 2022 12:29:03 +0100p+01:006#June 7, 2022#!30Tue, 07 Jun 2022 12:29:03 +0100p0330#/30Tue, 07 Jun 2022 12:29:03 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Jun 2022 12:29:03 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

DIFEKU, KARBURANT+GLN, Diber, DRM TIRANE

#!30Mon, 27 Jun 2022 09:40:02 +0100p0230#30Mon, 27 Jun 2022 09:40:02 +0100p-9+01:003030+01:00x30 27am30am-30Mon, 27 Jun 2022 09:40:02 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 27 Jun 2022 09:40:02 +0100409406amMonday=392#!30Mon, 27 Jun 2022 09:40:02 +0100p+01:006#June 27, 2022#!30Mon, 27 Jun 2022 09:40:02 +0100p0230#/30Mon, 27 Jun 2022 09:40:02 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 27 Jun 2022 09:40:02 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

NEWCO FERRONIKEL COMPLEX, Shfrytezim hekurnikeli, Kukes, DRM LEZHE, LM

#!30Tue, 14 Jun 2022 12:46:32 +0100p3230#30Tue, 14 Jun 2022 12:46:32 +0100p-12+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Jun 2022 12:46:32 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 14 Jun 2022 12:46:32 +01004612466pmTuesday=392#!30Tue, 14 Jun 2022 12:46:32 +0100p+01:006#June 14, 2022#!30Tue, 14 Jun 2022 12:46:32 +0100p3230#/30Tue, 14 Jun 2022 12:46:32 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Jun 2022 12:46:32 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

COBIAL, Fraksionim inertesh, Prodhim asfalto-betoni, karburant, DRM FIER

#!30Wed, 22 Jun 2022 09:01:19 +0100p1930#30Wed, 22 Jun 2022 09:01:19 +0100p-9+01:003030+01:00x30 22am30am-30Wed, 22 Jun 2022 09:01:19 +0100p9+01:003030+01:00x302022Wed, 22 Jun 2022 09:01:19 +0100019016amWednesday=392#!30Wed, 22 Jun 2022 09:01:19 +0100p+01:006#June 22, 2022#!30Wed, 22 Jun 2022 09:01:19 +0100p1930#/30Wed, 22 Jun 2022 09:01:19 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Wed, 22 Jun 2022 09:01:19 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

GEGA CENTER GKG, KARBURANT, Bulqize, DRM TIRANE

#!30Tue, 07 Jun 2022 12:29:38 +0100p3830#30Tue, 07 Jun 2022 12:29:38 +0100p-12+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Tue, 07 Jun 2022 12:29:38 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 07 Jun 2022 12:29:38 +01002912296pmTuesday=392#!30Tue, 07 Jun 2022 12:29:38 +0100p+01:006#June 7, 2022#!30Tue, 07 Jun 2022 12:29:38 +0100p3830#/30Tue, 07 Jun 2022 12:29:38 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Jun 2022 12:29:38 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

DINAMIKA, Prodhim betoni, Vlore, DRM FIER

#!30Mon, 27 Jun 2022 09:40:47 +0100p4730#30Mon, 27 Jun 2022 09:40:47 +0100p-9+01:003030+01:00x30 27am30am-30Mon, 27 Jun 2022 09:40:47 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 27 Jun 2022 09:40:47 +0100409406amMonday=392#!30Mon, 27 Jun 2022 09:40:47 +0100p+01:006#June 27, 2022#!30Mon, 27 Jun 2022 09:40:47 +0100p4730#/30Mon, 27 Jun 2022 09:40:47 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 27 Jun 2022 09:40:47 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

PEPKOLA, Shfrytezim kromi, KUKES, DRM LEZHE

#!30Tue, 14 Jun 2022 12:47:26 +0100p2630#30Tue, 14 Jun 2022 12:47:26 +0100p-12+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Jun 2022 12:47:26 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 14 Jun 2022 12:47:26 +01004712476pmTuesday=392#!30Tue, 14 Jun 2022 12:47:26 +0100p+01:006#June 14, 2022#!30Tue, 14 Jun 2022 12:47:26 +0100p2630#/30Tue, 14 Jun 2022 12:47:26 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Jun 2022 12:47:26 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

LAJTHIA & KOLESJAN ENERGY, Ndertim HEC Lajthi, Kolesjan, Domaj, Kukes, DRM LEZHE

#!30Wed, 22 Jun 2022 09:01:50 +0100p5030#30Wed, 22 Jun 2022 09:01:50 +0100p-9+01:003030+01:00x30 22am30am-30Wed, 22 Jun 2022 09:01:50 +0100p9+01:003030+01:00x302022Wed, 22 Jun 2022 09:01:50 +0100019016amWednesday=392#!30Wed, 22 Jun 2022 09:01:50 +0100p+01:006#June 22, 2022#!30Wed, 22 Jun 2022 09:01:50 +0100p5030#/30Wed, 22 Jun 2022 09:01:50 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Wed, 22 Jun 2022 09:01:50 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

GEGA CENTER GKG, Karburant, Paper, EL, DRM BERAT

#!30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p1630#30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p-12+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +01003012306pmTuesday=392#!30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p+01:006#June 7, 2022#!30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p1630#/30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCTION , Shfrytezim guri gelqeror, TIRANE, LM

#!30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p4430#30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p-9+01:003030+01:00x30 27am30am-30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100419416amMonday=392#!30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p+01:006#June 27, 2022#!30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p4430#/30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

RRAPUSH ÇEREKJA, Tregti pjesesh kembimi dhe servis makinash, EL, DRM BERAT

#!30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p1930#30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p-12+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +01004812486pmTuesday=392#!30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p+01:006#June 14, 2022#!30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p1930#/30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

BENALT, Magzinim skrapi, demontim makinesh, TIRANE

#!30Fri, 24 Jun 2022 10:33:56 +0100p5630#30Fri, 24 Jun 2022 10:33:56 +0100p-10+01:003030+01:00x30 24am30am-30Fri, 24 Jun 2022 10:33:56 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 24 Jun 2022 10:33:56 +01003310336amFriday=392#!30Fri, 24 Jun 2022 10:33:56 +0100p+01:006#June 24, 2022#!30Fri, 24 Jun 2022 10:33:56 +0100p5630#/30Fri, 24 Jun 2022 10:33:56 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 24 Jun 2022 10:33:56 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

HARTOPLAST, Prodhime plastike, Dropull, DRM FIER

#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p1130#30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p-12+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +01003112316pmTuesday=392#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p+01:006#June 7, 2022#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p1130#/30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

PEPA GROUP, Kerkim, zbulim kromi, Kukes, DRM LEZHE

#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p0730#30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p-10+01:003030+01:00x30 29am30am-30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p10+01:003030+01:00x302022Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +01002610266amWednesday=392#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p+01:006#June 29, 2022#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p0730#/30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

SHKELQIMI 07, KARBURANT, DRM FIER

#!30Tue, 14 Jun 2022 12:49:05 +0100p0530#30Tue, 14 Jun 2022 12:49:05 +0100p-12+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Jun 2022 12:49:05 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 14 Jun 2022 12:49:05 +01004912496pmTuesday=392#!30Tue, 14 Jun 2022 12:49:05 +0100p+01:006#June 14, 2022#!30Tue, 14 Jun 2022 12:49:05 +0100p0530#/30Tue, 14 Jun 2022 12:49:05 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Jun 2022 12:49:05 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

IKERAL, Prodhime tulle qeramike, Sarande, DRM FIER

#!30Fri, 24 Jun 2022 10:34:35 +0100p3530#30Fri, 24 Jun 2022 10:34:35 +0100p-10+01:003030+01:00x30 24am30am-30Fri, 24 Jun 2022 10:34:35 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 24 Jun 2022 10:34:35 +01003410346amFriday=392#!30Fri, 24 Jun 2022 10:34:35 +0100p+01:006#June 24, 2022#!30Fri, 24 Jun 2022 10:34:35 +0100p3530#/30Fri, 24 Jun 2022 10:34:35 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 24 Jun 2022 10:34:35 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

IKERAL, GURORE, Lukove, DRM FIER

#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:44 +0100p4430#30Tue, 07 Jun 2022 12:31:44 +0100p-12+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Tue, 07 Jun 2022 12:31:44 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 07 Jun 2022 12:31:44 +01003112316pmTuesday=392#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:44 +0100p+01:006#June 7, 2022#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:44 +0100p4430#/30Tue, 07 Jun 2022 12:31:44 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:44 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

ONSI-PLAST, Prodhime plastike, Durres, DRM TIRANE

#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:48 +0100p4830#30Wed, 29 Jun 2022 10:26:48 +0100p-10+01:003030+01:00x30 29am30am-30Wed, 29 Jun 2022 10:26:48 +0100p10+01:003030+01:00x302022Wed, 29 Jun 2022 10:26:48 +01002610266amWednesday=392#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:48 +0100p+01:006#June 29, 2022#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:48 +0100p4830#/30Wed, 29 Jun 2022 10:26:48 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:48 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

DEVIS, Pastrim kimik, TIRANE

#!30Fri, 17 Jun 2022 09:35:46 +0100p4630#30Fri, 17 Jun 2022 09:35:46 +0100p-9+01:003030+01:00x30 17am30am-30Fri, 17 Jun 2022 09:35:46 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 17 Jun 2022 09:35:46 +0100359356amFriday=392#!30Fri, 17 Jun 2022 09:35:46 +0100p+01:006#June 17, 2022#!30Fri, 17 Jun 2022 09:35:46 +0100p4630#/30Fri, 17 Jun 2022 09:35:46 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 17 Jun 2022 09:35:46 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

ILIR ARUCI, AUTOSERVIS, Durres, DRM TIRANE

#!30Fri, 24 Jun 2022 10:35:10 +0100p1030#30Fri, 24 Jun 2022 10:35:10 +0100p-10+01:003030+01:00x30 24am30am-30Fri, 24 Jun 2022 10:35:10 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 24 Jun 2022 10:35:10 +01003510356amFriday=392#!30Fri, 24 Jun 2022 10:35:10 +0100p+01:006#June 24, 2022#!30Fri, 24 Jun 2022 10:35:10 +0100p1030#/30Fri, 24 Jun 2022 10:35:10 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 24 Jun 2022 10:35:10 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

KLERVIBRIS, miniere nentokesore, Bulqize, DRM TIRANE

#!30Tue, 07 Jun 2022 12:32:22 +0100p2230#30Tue, 07 Jun 2022 12:32:22 +0100p-12+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Tue, 07 Jun 2022 12:32:22 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 07 Jun 2022 12:32:22 +01003212326pmTuesday=392#!30Tue, 07 Jun 2022 12:32:22 +0100p+01:006#June 7, 2022#!30Tue, 07 Jun 2022 12:32:22 +0100p2230#/30Tue, 07 Jun 2022 12:32:22 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Jun 2022 12:32:22 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

EUROBETON, Prodhim betoni, Gjirokaster, DRM FIER

#!30Wed, 29 Jun 2022 10:27:37 +0100p3730#30Wed, 29 Jun 2022 10:27:37 +0100p-10+01:003030+01:00x30 29am30am-30Wed, 29 Jun 2022 10:27:37 +0100p10+01:003030+01:00x302022Wed, 29 Jun 2022 10:27:37 +01002710276amWednesday=392#!30Wed, 29 Jun 2022 10:27:37 +0100p+01:006#June 29, 2022#!30Wed, 29 Jun 2022 10:27:37 +0100p3730#/30Wed, 29 Jun 2022 10:27:37 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Wed, 29 Jun 2022 10:27:37 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

ADRIATIK CUKA, Prodhim plastike, Korce, DRM BERAT

#!30Fri, 17 Jun 2022 09:36:19 +0100p1930#30Fri, 17 Jun 2022 09:36:19 +0100p-9+01:003030+01:00x30 17am30am-30Fri, 17 Jun 2022 09:36:19 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 17 Jun 2022 09:36:19 +0100369366amFriday=392#!30Fri, 17 Jun 2022 09:36:19 +0100p+01:006#June 17, 2022#!30Fri, 17 Jun 2022 09:36:19 +0100p1930#/30Fri, 17 Jun 2022 09:36:19 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 17 Jun 2022 09:36:19 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

INTEGRATED ENERGY BV SPV, Landfill i mbetjeve inerte, TIRANE

#!30Fri, 24 Jun 2022 10:35:44 +0100p4430#30Fri, 24 Jun 2022 10:35:44 +0100p-10+01:003030+01:00x30 24am30am-30Fri, 24 Jun 2022 10:35:44 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 24 Jun 2022 10:35:44 +01003510356amFriday=392#!30Fri, 24 Jun 2022 10:35:44 +0100p+01:006#June 24, 2022#!30Fri, 24 Jun 2022 10:35:44 +0100p4430#/30Fri, 24 Jun 2022 10:35:44 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 24 Jun 2022 10:35:44 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

Instituti Shendetit Publik, Hidroklave per trajtim mbetjesh infektuese, TIRANE

#!30Wed, 08 Jun 2022 08:22:18 +0100p1830#30Wed, 08 Jun 2022 08:22:18 +0100p-8+01:003030+01:00x30 08am30am-30Wed, 08 Jun 2022 08:22:18 +0100p8+01:003030+01:00x302022Wed, 08 Jun 2022 08:22:18 +0100228226amWednesday=392#!30Wed, 08 Jun 2022 08:22:18 +0100p+01:006#June 8, 2022#!30Wed, 08 Jun 2022 08:22:18 +0100p1830#/30Wed, 08 Jun 2022 08:22:18 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Wed, 08 Jun 2022 08:22:18 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

A – KLAS – BETON ASFALT, Perzierja e cimentos, Veprimtarite e katranit dhe bitumit, LEZHE

#!30Wed, 29 Jun 2022 10:28:20 +0100p2030#30Wed, 29 Jun 2022 10:28:20 +0100p-10+01:003030+01:00x30 29am30am-30Wed, 29 Jun 2022 10:28:20 +0100p10+01:003030+01:00x302022Wed, 29 Jun 2022 10:28:20 +01002810286amWednesday=392#!30Wed, 29 Jun 2022 10:28:20 +0100p+01:006#June 29, 2022#!30Wed, 29 Jun 2022 10:28:20 +0100p2030#/30Wed, 29 Jun 2022 10:28:20 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Wed, 29 Jun 2022 10:28:20 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

ELMAZAJ KONTRUKSION, ELMAZAJ KONSTRUKSION, Prodhim bitumi, betoni, fraksionim inertesh, FIER

#!30Fri, 17 Jun 2022 09:37:19 +0100p1930#30Fri, 17 Jun 2022 09:37:19 +0100p-9+01:003030+01:00x30 17am30am-30Fri, 17 Jun 2022 09:37:19 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 17 Jun 2022 09:37:19 +0100379376amFriday=392#!30Fri, 17 Jun 2022 09:37:19 +0100p+01:006#June 17, 2022#!30Fri, 17 Jun 2022 09:37:19 +0100p1930#/30Fri, 17 Jun 2022 09:37:19 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 17 Jun 2022 09:37:19 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

LINDA-80, Karburant+GLN, LEZHE

#!30Fri, 24 Jun 2022 10:36:22 +0100p2230#30Fri, 24 Jun 2022 10:36:22 +0100p-10+01:003030+01:00x30 24am30am-30Fri, 24 Jun 2022 10:36:22 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 24 Jun 2022 10:36:22 +01003610366amFriday=392#!30Fri, 24 Jun 2022 10:36:22 +0100p+01:006#June 24, 2022#!30Fri, 24 Jun 2022 10:36:22 +0100p2230#/30Fri, 24 Jun 2022 10:36:22 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 24 Jun 2022 10:36:22 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

WHITE STONE, Shfrytezim guri gelqeror, Skrapar, DRM BERAT, LM

#!30Fri, 10 Jun 2022 12:53:48 +0100p4830#30Fri, 10 Jun 2022 12:53:48 +0100p-12+01:003030+01:00x30 10pm30pm-30Fri, 10 Jun 2022 12:53:48 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 10 Jun 2022 12:53:48 +01005312536pmFriday=392#!30Fri, 10 Jun 2022 12:53:48 +0100p+01:006#June 10, 2022#!30Fri, 10 Jun 2022 12:53:48 +0100p4830#/30Fri, 10 Jun 2022 12:53:48 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 10 Jun 2022 12:53:48 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

SILBORA, Shfrytezim kromi, Kukes, DRM LEZHE

#!31Mon, 04 Jul 2022 15:08:53 +0100p5331#31Mon, 04 Jul 2022 15:08:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Mon, 04 Jul 2022 15:08:53 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 04 Jul 2022 15:08:53 +0100083087pmMonday=392#!31Mon, 04 Jul 2022 15:08:53 +0100p+01:007#July 4, 2022#!31Mon, 04 Jul 2022 15:08:53 +0100p5331#/31Mon, 04 Jul 2022 15:08:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 04 Jul 2022 15:08:53 +0100p+01:007# - In Qershor 2022

IN_TERACTION, Perpunim, saldim metalesh, TIRANE

#!30Fri, 17 Jun 2022 09:37:59 +0100p5930#30Fri, 17 Jun 2022 09:37:59 +0100p-9+01:003030+01:00x30 17am30am-30Fri, 17 Jun 2022 09:37:59 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 17 Jun 2022 09:37:59 +0100379376amFriday=392#!30Fri, 17 Jun 2022 09:37:59 +0100p+01:006#June 17, 2022#!30Fri, 17 Jun 2022 09:37:59 +0100p5930#/30Fri, 17 Jun 2022 09:37:59 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 17 Jun 2022 09:37:59 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

RAFAELO 2002, Magazinim, rikuperim skrapi, TIRANE

#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p0030#30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p-10+01:003030+01:00x30 24am30am-30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +01003710376amFriday=392#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p+01:006#June 24, 2022#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p0030#/30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

EU GREEN ENERGY, Ndertim HEC FLET 1, Puke, DRM LEZHE

#!30Fri, 10 Jun 2022 12:54:27 +0100p2730#30Fri, 10 Jun 2022 12:54:27 +0100p-12+01:003030+01:00x30 10pm30pm-30Fri, 10 Jun 2022 12:54:27 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 10 Jun 2022 12:54:27 +01005412546pmFriday=392#!30Fri, 10 Jun 2022 12:54:27 +0100p+01:006#June 10, 2022#!30Fri, 10 Jun 2022 12:54:27 +0100p2730#/30Fri, 10 Jun 2022 12:54:27 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 10 Jun 2022 12:54:27 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

PREMTI, Fraksionim inertesh, Sarande, DRM FIER

#!31Mon, 04 Jul 2022 15:09:35 +0100p3531#31Mon, 04 Jul 2022 15:09:35 +0100p-3+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Mon, 04 Jul 2022 15:09:35 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 04 Jul 2022 15:09:35 +0100093097pmMonday=392#!31Mon, 04 Jul 2022 15:09:35 +0100p+01:007#July 4, 2022#!31Mon, 04 Jul 2022 15:09:35 +0100p3531#/31Mon, 04 Jul 2022 15:09:35 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 04 Jul 2022 15:09:35 +0100p+01:007# - In Qershor 2022

ERA HYDRO, Ndertim HEC BLINETA, EL, DRM BERAT

#!30Wed, 22 Jun 2022 08:59:09 +0100p0930#30Wed, 22 Jun 2022 08:59:09 +0100p-8+01:003030+01:00x30 22am30am-30Wed, 22 Jun 2022 08:59:09 +0100p8+01:003030+01:00x302022Wed, 22 Jun 2022 08:59:09 +0100598596amWednesday=392#!30Wed, 22 Jun 2022 08:59:09 +0100p+01:006#June 22, 2022#!30Wed, 22 Jun 2022 08:59:09 +0100p0930#/30Wed, 22 Jun 2022 08:59:09 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Wed, 22 Jun 2022 08:59:09 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

XHODI KONSTRUKISON, GURORE, Vlore, DRM FIER

#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:29 +0100p2930#30Fri, 24 Jun 2022 10:37:29 +0100p-10+01:003030+01:00x30 24am30am-30Fri, 24 Jun 2022 10:37:29 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 24 Jun 2022 10:37:29 +01003710376amFriday=392#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:29 +0100p+01:006#June 24, 2022#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:29 +0100p2930#/30Fri, 24 Jun 2022 10:37:29 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:29 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

BERALB, Miniere nentokesore, Puke, DRM LEZHE

#!30Tue, 14 Jun 2022 12:43:39 +0100p3930#30Tue, 14 Jun 2022 12:43:39 +0100p-12+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Jun 2022 12:43:39 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 14 Jun 2022 12:43:39 +01004312436pmTuesday=392#!30Tue, 14 Jun 2022 12:43:39 +0100p+01:006#June 14, 2022#!30Tue, 14 Jun 2022 12:43:39 +0100p3930#/30Tue, 14 Jun 2022 12:43:39 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Jun 2022 12:43:39 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

ACHELO, Ndertim HEC KOTTORRI, El, DRM BERAT

#!30Wed, 22 Jun 2022 09:00:01 +0100p0130#30Wed, 22 Jun 2022 09:00:01 +0100p-9+01:003030+01:00x30 22am30am-30Wed, 22 Jun 2022 09:00:01 +0100p9+01:003030+01:00x302022Wed, 22 Jun 2022 09:00:01 +0100009006amWednesday=392#!30Wed, 22 Jun 2022 09:00:01 +0100p+01:006#June 22, 2022#!30Wed, 22 Jun 2022 09:00:01 +0100p0130#/30Wed, 22 Jun 2022 09:00:01 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Wed, 22 Jun 2022 09:00:01 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

BRAHIM KUQI, Prodhim ushqimesh dhe pijesh, FIER

#!30Tue, 07 Jun 2022 12:28:24 +0100p2430#30Tue, 07 Jun 2022 12:28:24 +0100p-12+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Tue, 07 Jun 2022 12:28:24 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 07 Jun 2022 12:28:24 +01002812286pmTuesday=392#!30Tue, 07 Jun 2022 12:28:24 +0100p+01:006#June 7, 2022#!30Tue, 07 Jun 2022 12:28:24 +0100p2430#/30Tue, 07 Jun 2022 12:28:24 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Jun 2022 12:28:24 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

PREMTI, GURORE, Sarande, DRM FIER, LM

#!30Fri, 24 Jun 2022 10:38:01 +0100p0130#30Fri, 24 Jun 2022 10:38:01 +0100p-10+01:003030+01:00x30 24am30am-30Fri, 24 Jun 2022 10:38:01 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 24 Jun 2022 10:38:01 +01003810386amFriday=392#!30Fri, 24 Jun 2022 10:38:01 +0100p+01:006#June 24, 2022#!30Fri, 24 Jun 2022 10:38:01 +0100p0130#/30Fri, 24 Jun 2022 10:38:01 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 24 Jun 2022 10:38:01 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

About Us