Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

BENAKS 94, Besnik Ibi, Prodhime betoni, Pogradec, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:10:21 +0100p2130#30Fri, 01 Apr 2022 11:10:21 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:10:21 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:10:21 +01001011104amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:10:21 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:10:21 +0100p2130#/30Fri, 01 Apr 2022 11:10:21 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:10:21 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

IUMENTIS, Gjolek Shehu, Thertore, Gjirokaster, FIER, LM

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p4030#30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +01001811184amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p4030#/30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION, Menaxhim mbetjesh, Shkoder, LEZHE

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:11:02 +0100p0230#30Fri, 01 Apr 2022 11:11:02 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:11:02 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:11:02 +01001111114amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:11:02 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:11:02 +0100p0230#/30Fri, 01 Apr 2022 11:11:02 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:11:02 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

GAZMIR KASA, Impiant fraksionim inertesh, Elbasan, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:21:23 +0100p2330#30Fri, 01 Apr 2022 11:21:23 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:21:23 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:21:23 +01002111214amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:21:23 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:21:23 +0100p2330#/30Fri, 01 Apr 2022 11:21:23 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:21:23 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

ALFA, Artan Bala, Shfrytezim guri, Vlore, FIER, LM

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:11:33 +0100p3330#30Fri, 01 Apr 2022 11:11:33 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:11:33 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:11:33 +01001111114amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:11:33 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:11:33 +0100p3330#/30Fri, 01 Apr 2022 11:11:33 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:11:33 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

EURO STAR OIL ALBANIA, Karburant, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:22:06 +0100p0630#30Fri, 01 Apr 2022 11:22:06 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:22:06 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:22:06 +01002211224amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:22:06 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:22:06 +0100p0630#/30Fri, 01 Apr 2022 11:22:06 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:22:06 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

RUZHDI KRASNIQI, Servis dhe magazinim hekurishtesh, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:03:25 +0100p2530#30Fri, 01 Apr 2022 11:03:25 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:03:25 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:03:25 +01000311034amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:03:25 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:03:25 +0100p2530#/30Fri, 01 Apr 2022 11:03:25 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:03:25 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

ECO FRIENDLY RECYCLING, Prodhim perpunim inertesh, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:12:10 +0100p1030#30Fri, 01 Apr 2022 11:12:10 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:12:10 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:12:10 +01001211124amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:12:10 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:12:10 +0100p1030#/30Fri, 01 Apr 2022 11:12:10 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:12:10 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

EURO STAR OIL ALBANIA, Karburant, TIRANE 1

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:22:43 +0100p4330#30Fri, 01 Apr 2022 11:22:43 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:22:43 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:22:43 +01002211224amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:22:43 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:22:43 +0100p4330#/30Fri, 01 Apr 2022 11:22:43 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:22:43 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

BASHKIA KOLONJE, Ndertim i rruges Korce-Erseke, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:06:24 +0100p2430#30Fri, 01 Apr 2022 11:06:24 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:06:24 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:06:24 +01000611064amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:06:24 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:06:24 +0100p2430#/30Fri, 01 Apr 2022 11:06:24 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:06:24 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

ILMI SHEHU, Veprimtari te lende se drurit, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:12:46 +0100p4630#30Fri, 01 Apr 2022 11:12:46 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:12:46 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:12:46 +01001211124amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:12:46 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:12:46 +0100p4630#/30Fri, 01 Apr 2022 11:12:46 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:12:46 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

ERGI, Ergi Balla, Menaxhim mbetjesh, ELBASAN, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:23:39 +0100p3930#30Fri, 01 Apr 2022 11:23:39 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:23:39 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:23:39 +01002311234amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:23:39 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:23:39 +0100p3930#/30Fri, 01 Apr 2022 11:23:39 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:23:39 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

GOSNISHT, Rogert Jashari, prodhim pijesh alkolike, Gjirokaster, FIER

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:06:57 +0100p5730#30Fri, 01 Apr 2022 11:06:57 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:06:57 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:06:57 +01000611064amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:06:57 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:06:57 +0100p5730#/30Fri, 01 Apr 2022 11:06:57 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:06:57 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

MEDI-TEL, INCINERIMI I MBETJEVE TE RREZIKSHME NE NJE INSTALIM INCINERIMI, TIRANE,

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:13:32 +0100p3230#30Fri, 01 Apr 2022 11:13:32 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:13:32 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:13:32 +01001311134amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:13:32 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:13:32 +0100p3230#/30Fri, 01 Apr 2022 11:13:32 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:13:32 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

ITAL METALBA SRL, Prodhim, perpunimproduktesh metalike, Durres, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:24:34 +0100p3430#30Fri, 01 Apr 2022 11:24:34 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:24:34 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:24:34 +01002411244amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:24:34 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:24:34 +0100p3430#/30Fri, 01 Apr 2022 11:24:34 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:24:34 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

DOBRUSHI 2010, Perpunim mermeri, Skrapar, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p3730#30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +01000711074amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p3730#/30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

MEHMET ANAKAYA, Prodhim mbetjesh biologjike, TIRANE,

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:14:06 +0100p0630#30Fri, 01 Apr 2022 11:14:06 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:14:06 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:14:06 +01001411144amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:14:06 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:14:06 +0100p0630#/30Fri, 01 Apr 2022 11:14:06 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:14:06 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

ANTE-GROUP, Bardhjus Bushaj, menaxhim mbetjesh, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p2430#30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +01002511254amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p2430#/30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

BLESED INVESTMENT, Linje e tensionit larte, parqe fotovoltaike, FIER

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:08:11 +0100p1130#30Fri, 01 Apr 2022 11:08:11 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:08:11 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:08:11 +01000811084amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:08:11 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:08:11 +0100p1130#/30Fri, 01 Apr 2022 11:08:11 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:08:11 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

KROMOLLARI, Mariglen Kromollari, Shfrytezim guri gelqeror, Elbasan, BERAT, LM

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:14:41 +0100p4130#30Fri, 01 Apr 2022 11:14:41 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:14:41 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:14:41 +01001411144amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:14:41 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:14:41 +0100p4130#/30Fri, 01 Apr 2022 11:14:41 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:14:41 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

SEA-FISH, Magazinim i peshqeve te ngordhur, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:26:02 +0100p0230#30Fri, 01 Apr 2022 11:26:02 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:26:02 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:26:02 +01002611264amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:26:02 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:26:02 +0100p0230#/30Fri, 01 Apr 2022 11:26:02 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:26:02 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

BESNIK BAKIA, Fraksionim i produkteve minerale jometalike, Himare, FIER

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:08:40 +0100p4030#30Fri, 01 Apr 2022 11:08:40 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:08:40 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:08:40 +01000811084amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:08:40 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:08:40 +0100p4030#/30Fri, 01 Apr 2022 11:08:40 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:08:40 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

IGLA, Edmond Dizdari, Fabrike duhani, Elbasan, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:15:17 +0100p1730#30Fri, 01 Apr 2022 11:15:17 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:15:17 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:15:17 +01001511154amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:15:17 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:15:17 +0100p1730#/30Fri, 01 Apr 2022 11:15:17 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:15:17 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

SEA-FISH, Magazinim i peshqeve te ngordhur, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:09:10 +0100p1030#30Fri, 01 Apr 2022 11:09:10 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:09:10 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:09:10 +01000911094amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:09:10 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:09:10 +0100p1030#/30Fri, 01 Apr 2022 11:09:10 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:09:10 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

IBN-I, Ervin Hasaj fraksionim inertesh, rikuperim mbetjesh, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:16:41 +0100p4130#30Fri, 01 Apr 2022 11:16:41 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:16:41 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:16:41 +01001611164amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:16:41 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:16:41 +0100p4130#/30Fri, 01 Apr 2022 11:16:41 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:16:41 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

2R GROUP, Jetmir Ukperaj, Shfrytezim guri gelqeror, Kukes, LEZHE, LM

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:09:42 +0100p4230#30Fri, 01 Apr 2022 11:09:42 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:09:42 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:09:42 +01000911094amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:09:42 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:09:42 +0100p4230#/30Fri, 01 Apr 2022 11:09:42 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:09:42 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

CR-4, Mersin Isaku, Kerkim zbulim kromi, Diber, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:17:35 +0100p3530#30Fri, 01 Apr 2022 11:17:35 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:17:35 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:17:35 +01001711174amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:17:35 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:17:35 +0100p3530#/30Fri, 01 Apr 2022 11:17:35 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:17:35 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

About Us