Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Fature Leje mjedisi tipi A

#!31Tue, 08 Mar 2022 09:27:37 +0100p3731#31Tue, 08 Mar 2022 09:27:37 +0100p-9+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 09:27:37 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 09:27:37 +0100279273amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 09:27:37 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 09:27:37 +0100p3731#/31Tue, 08 Mar 2022 09:27:37 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 09:27:37 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

FORMULAR TIP II PER DEGJESE ME PUBLIKUN PER LEJE MJEDISI TIPI A, B

#!31Tue, 08 Mar 2022 10:14:54 +0100p5431#31Tue, 08 Mar 2022 10:14:54 +0100p-10+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 10:14:54 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 10:14:54 +01001410143amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 10:14:54 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 10:14:54 +0100p5431#/31Tue, 08 Mar 2022 10:14:54 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 10:14:54 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

FORMULAR TIP I PER APLIKIM PER LEJE MJEDISI TIPI A, B

#!31Tue, 08 Mar 2022 10:15:35 +0100p3531#31Tue, 08 Mar 2022 10:15:35 +0100p-10+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 10:15:35 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 10:15:35 +01001510153amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 10:15:35 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 10:15:35 +0100p3531#/31Tue, 08 Mar 2022 10:15:35 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 10:15:35 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

FORMULAR TIP II PER DEGJESE ME PUBLIKUN PER VNM TE THELLUAR

#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p0731#31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p-10+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +01001610163amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p0731#/31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Fature Vleresim paraprak i ndikimit ne mjedis

#!31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p1931#31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p-9+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100199193amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p1931#/31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Formular TIP I PER APLIKIM PER VNM TE THELLUAR

#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:53 +0100p5331#31Tue, 08 Mar 2022 10:16:53 +0100p-10+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 10:16:53 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 10:16:53 +01001610163amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:53 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:53 +0100p5331#/31Tue, 08 Mar 2022 10:16:53 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:53 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Fature Vleresim i thelluar i ndikimit ne mjedis

#!31Tue, 08 Mar 2022 09:20:14 +0100p1431#31Tue, 08 Mar 2022 09:20:14 +0100p-9+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 09:20:14 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 09:20:14 +0100209203amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 09:20:14 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 09:20:14 +0100p1431#/31Tue, 08 Mar 2022 09:20:14 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 09:20:14 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

VKM Nr. 247 DT. 30.04.2014 ‘Për përcaktimin e rregullave të posacme për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore’

#!31Tue, 08 Mar 2022 10:17:47 +0100p4731#31Tue, 08 Mar 2022 10:17:47 +0100p-10+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 10:17:47 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 10:17:47 +01001710173amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 10:17:47 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 10:17:47 +0100p4731#/31Tue, 08 Mar 2022 10:17:47 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 10:17:47 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Fature Tarife vjetore Leje B

#!31Tue, 08 Mar 2022 09:21:10 +0100p1031#31Tue, 08 Mar 2022 09:21:10 +0100p-9+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 09:21:10 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 09:21:10 +0100219213amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 09:21:10 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 09:21:10 +0100p1031#/31Tue, 08 Mar 2022 09:21:10 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 09:21:10 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Kreu VI, VKM Nr. 419 ‘Informimi dhe pjesëmarrja e publikut për aplikimin për Leje Mjedisi të tipit A dhe B’

#!31Tue, 08 Mar 2022 10:18:19 +0100p1931#31Tue, 08 Mar 2022 10:18:19 +0100p-10+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 10:18:19 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 10:18:19 +01001810183amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 10:18:19 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 10:18:19 +0100p1931#/31Tue, 08 Mar 2022 10:18:19 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 10:18:19 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Fature Tarife vjetore Leje A

#!31Tue, 08 Mar 2022 09:22:08 +0100p0831#31Tue, 08 Mar 2022 09:22:08 +0100p-9+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 09:22:08 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 09:22:08 +0100229223amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 09:22:08 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 09:22:08 +0100p0831#/31Tue, 08 Mar 2022 09:22:08 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 09:22:08 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Fature Gjobe

#!31Fri, 18 Mar 2022 16:23:55 +0100p5531#31Fri, 18 Mar 2022 16:23:55 +0100p-4+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 16:23:55 +0100p4+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 16:23:55 +0100234233pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 16:23:55 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 16:23:55 +0100p5531#/31Fri, 18 Mar 2022 16:23:55 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 16:23:55 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Fature Ndryshim i kushteve te lejes tipi B

#!31Tue, 08 Mar 2022 09:22:47 +0100p4731#31Tue, 08 Mar 2022 09:22:47 +0100p-9+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 09:22:47 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 09:22:47 +0100229223amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 09:22:47 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 09:22:47 +0100p4731#/31Tue, 08 Mar 2022 09:22:47 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 09:22:47 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Fature Ndryshim i kushteve te lejes tipi A

#!31Tue, 08 Mar 2022 09:24:18 +0100p1831#31Tue, 08 Mar 2022 09:24:18 +0100p-9+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 09:24:18 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 09:24:18 +0100249243amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 09:24:18 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 09:24:18 +0100p1831#/31Tue, 08 Mar 2022 09:24:18 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 09:24:18 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Fature Leje mjedisi tipi B

#!31Tue, 08 Mar 2022 09:26:37 +0100p3731#31Tue, 08 Mar 2022 09:26:37 +0100p-9+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 09:26:37 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 09:26:37 +0100269263amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 09:26:37 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 09:26:37 +0100p3731#/31Tue, 08 Mar 2022 09:26:37 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 09:26:37 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

About Us