Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Bankers Petroleum Albania LTD, Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme, Gropa ekologjike 8, FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:11:40 +0100p4030#30Wed, 09 Nov 2022 11:11:40 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:11:40 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:11:40 +010011111111amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:11:40 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:11:40 +0100p4030#/30Wed, 09 Nov 2022 11:11:40 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:11:40 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

GJERMENI, Karburant , Arm FIER

#!30Fri, 25 Nov 2022 10:18:07 +0100p0730#30Fri, 25 Nov 2022 10:18:07 +0100p-10+01:003030+01:00x30 25am30am-30Fri, 25 Nov 2022 10:18:07 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 25 Nov 2022 10:18:07 +010018101811amFriday=392#!30Fri, 25 Nov 2022 10:18:07 +0100p+01:0011#November 25, 2022#!30Fri, 25 Nov 2022 10:18:07 +0100p0730#/30Fri, 25 Nov 2022 10:18:07 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 25 Nov 2022 10:18:07 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

DAJTI PARK 2007, Prodhim produkte frutash, DRM TIRANE

#!30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p3630#30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p-1+01:003030+01:00x30 02pm30pm-30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p1+01:003030+01:00x302022Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +01002512511pmWednesday=392#!30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p+01:0011#November 2, 2022#!30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p3630#/30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

Fushe-Kruje Cement Factory, Prodhim cimentoje ne furra rrotulluese, F.Kruje, DRM TIRANE

#!30Mon, 14 Nov 2022 09:29:31 +0100p3130#30Mon, 14 Nov 2022 09:29:31 +0100p-9+01:003030+01:00x30 14am30am-30Mon, 14 Nov 2022 09:29:31 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 14 Nov 2022 09:29:31 +01002992911amMonday=392#!30Mon, 14 Nov 2022 09:29:31 +0100p+01:0011#November 14, 2022#!30Mon, 14 Nov 2022 09:29:31 +0100p3130#/30Mon, 14 Nov 2022 09:29:31 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 14 Nov 2022 09:29:31 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

AUTORITETI PORTUAL DURRES, Porti i Integruar i Durrësit në Porto Romano, DRM TIRANE

#!30Mon, 07 Nov 2022 09:45:06 +0100p0630#30Mon, 07 Nov 2022 09:45:06 +0100p-9+01:003030+01:00x30 07am30am-30Mon, 07 Nov 2022 09:45:06 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 07 Nov 2022 09:45:06 +01004594511amMonday=392#!30Mon, 07 Nov 2022 09:45:06 +0100p+01:0011#November 7, 2022#!30Mon, 07 Nov 2022 09:45:06 +0100p0630#/30Mon, 07 Nov 2022 09:45:06 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 07 Nov 2022 09:45:06 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

PROTECT SHOES, Prodhim kepucesh, DR, DRM TIRANE

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:33:31 +0100p3130#30Mon, 21 Nov 2022 15:33:31 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:33:31 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:33:31 +01003333311pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:33:31 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:33:31 +0100p3130#/30Mon, 21 Nov 2022 15:33:31 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:33:31 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

Bankers Petroleum Albania LTD, Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme, Gropa ekologjike 3, FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:12:49 +0100p4930#30Wed, 09 Nov 2022 11:12:49 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:12:49 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:12:49 +010012111211amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:12:49 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:12:49 +0100p4930#/30Wed, 09 Nov 2022 11:12:49 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:12:49 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

DORI GAZ, Tregtim GLN, Vl, ARM FIER

#!30Wed, 30 Nov 2022 11:46:19 +0100p1930#30Wed, 30 Nov 2022 11:46:19 +0100p-11+01:003030+01:00x30 30am30am-30Wed, 30 Nov 2022 11:46:19 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 30 Nov 2022 11:46:19 +010046114611amWednesday=392#!30Wed, 30 Nov 2022 11:46:19 +0100p+01:0011#November 30, 2022#!30Wed, 30 Nov 2022 11:46:19 +0100p1930#/30Wed, 30 Nov 2022 11:46:19 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 30 Nov 2022 11:46:19 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

KAZAZI FARM, Rritje intensive e gjedhit, DRM FIER

#!30Wed, 02 Nov 2022 13:26:41 +0100p4130#30Wed, 02 Nov 2022 13:26:41 +0100p-1+01:003030+01:00x30 02pm30pm-30Wed, 02 Nov 2022 13:26:41 +0100p1+01:003030+01:00x302022Wed, 02 Nov 2022 13:26:41 +01002612611pmWednesday=392#!30Wed, 02 Nov 2022 13:26:41 +0100p+01:0011#November 2, 2022#!30Wed, 02 Nov 2022 13:26:41 +0100p4130#/30Wed, 02 Nov 2022 13:26:41 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Wed, 02 Nov 2022 13:26:41 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

GJOKA KONSTRUKSION, Shfrytezim guri gelqeror, Diber, DRM TIRANE, LM

#!30Mon, 14 Nov 2022 09:32:47 +0100p4730#30Mon, 14 Nov 2022 09:32:47 +0100p-9+01:003030+01:00x30 14am30am-30Mon, 14 Nov 2022 09:32:47 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 14 Nov 2022 09:32:47 +01003293211amMonday=392#!30Mon, 14 Nov 2022 09:32:47 +0100p+01:0011#November 14, 2022#!30Mon, 14 Nov 2022 09:32:47 +0100p4730#/30Mon, 14 Nov 2022 09:32:47 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 14 Nov 2022 09:32:47 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

ASAB, Nyje e levizshme betoni, Sarande, DRM FIER

#!30Tue, 08 Nov 2022 15:34:18 +0100p1830#30Tue, 08 Nov 2022 15:34:18 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Tue, 08 Nov 2022 15:34:18 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 08 Nov 2022 15:34:18 +01003433411pmTuesday=392#!30Tue, 08 Nov 2022 15:34:18 +0100p+01:0011#November 8, 2022#!30Tue, 08 Nov 2022 15:34:18 +0100p1830#/30Tue, 08 Nov 2022 15:34:18 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 08 Nov 2022 15:34:18 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

RIMI 1, Shfrytezim, perpunim guri gelqeror, DRM TIRANE

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:35:07 +0100p0730#30Mon, 21 Nov 2022 15:35:07 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:35:07 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:35:07 +01003533511pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:35:07 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:35:07 +0100p0730#/30Mon, 21 Nov 2022 15:35:07 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:35:07 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

Bankers Petroleum Albania LTD, Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme, Gropa ekologjike 4, FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:14:15 +0100p1530#30Wed, 09 Nov 2022 11:14:15 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:14:15 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:14:15 +010014111411amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:14:15 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:14:15 +0100p1530#/30Wed, 09 Nov 2022 11:14:15 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:14:15 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

DUBROVA, Karburant dhe tregtim GLN, Borsh, ARM FIER

#!30Wed, 30 Nov 2022 11:47:29 +0100p2930#30Wed, 30 Nov 2022 11:47:29 +0100p-11+01:003030+01:00x30 30am30am-30Wed, 30 Nov 2022 11:47:29 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 30 Nov 2022 11:47:29 +010047114711amWednesday=392#!30Wed, 30 Nov 2022 11:47:29 +0100p+01:0011#November 30, 2022#!30Wed, 30 Nov 2022 11:47:29 +0100p2930#/30Wed, 30 Nov 2022 11:47:29 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 30 Nov 2022 11:47:29 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

SIGNUM 21, Perpunim guri dekorativ, DRM FIER

#!30Wed, 02 Nov 2022 13:27:43 +0100p4330#30Wed, 02 Nov 2022 13:27:43 +0100p-1+01:003030+01:00x30 02pm30pm-30Wed, 02 Nov 2022 13:27:43 +0100p1+01:003030+01:00x302022Wed, 02 Nov 2022 13:27:43 +01002712711pmWednesday=392#!30Wed, 02 Nov 2022 13:27:43 +0100p+01:0011#November 2, 2022#!30Wed, 02 Nov 2022 13:27:43 +0100p4330#/30Wed, 02 Nov 2022 13:27:43 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Wed, 02 Nov 2022 13:27:43 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

Shell Upstream Albania B.V, Kerkim nafte dhe gazi natyror, DRM BERAT

#!30Mon, 14 Nov 2022 09:37:24 +0100p2430#30Mon, 14 Nov 2022 09:37:24 +0100p-9+01:003030+01:00x30 14am30am-30Mon, 14 Nov 2022 09:37:24 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 14 Nov 2022 09:37:24 +01003793711amMonday=392#!30Mon, 14 Nov 2022 09:37:24 +0100p+01:0011#November 14, 2022#!30Mon, 14 Nov 2022 09:37:24 +0100p2430#/30Mon, 14 Nov 2022 09:37:24 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 14 Nov 2022 09:37:24 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

KRASNIQI SA, Karburant dhe GLN, Levan, DRM FIER

#!30Tue, 08 Nov 2022 15:35:37 +0100p3730#30Tue, 08 Nov 2022 15:35:37 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Tue, 08 Nov 2022 15:35:37 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 08 Nov 2022 15:35:37 +01003533511pmTuesday=392#!30Tue, 08 Nov 2022 15:35:37 +0100p+01:0011#November 8, 2022#!30Tue, 08 Nov 2022 15:35:37 +0100p3730#/30Tue, 08 Nov 2022 15:35:37 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 08 Nov 2022 15:35:37 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

S-TRADING GROUP, Magazinim nafte dhe nenprokteve te saj, DR, DRM TIRANE

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:36:08 +0100p0830#30Mon, 21 Nov 2022 15:36:08 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:36:08 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:36:08 +01003633611pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:36:08 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:36:08 +0100p0830#/30Mon, 21 Nov 2022 15:36:08 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:36:08 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

ÇEPELE, Karburant dhe tregtim GLN, DRM FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:17:07 +0100p0730#30Wed, 09 Nov 2022 11:17:07 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:17:07 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:17:07 +010017111711amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:17:07 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:17:07 +0100p0730#/30Wed, 09 Nov 2022 11:17:07 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:17:07 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

PETRIT QOSJA, Servis automjetesh, El, ARM TIRANE

#!30Wed, 30 Nov 2022 11:48:53 +0100p5330#30Wed, 30 Nov 2022 11:48:53 +0100p-11+01:003030+01:00x30 30am30am-30Wed, 30 Nov 2022 11:48:53 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 30 Nov 2022 11:48:53 +010048114811amWednesday=392#!30Wed, 30 Nov 2022 11:48:53 +0100p+01:0011#November 30, 2022#!30Wed, 30 Nov 2022 11:48:53 +0100p5330#/30Wed, 30 Nov 2022 11:48:53 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 30 Nov 2022 11:48:53 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

CALZATURIFICIO GIADA, Prodhim kepucesh, DRM FIER

#!30Wed, 02 Nov 2022 13:28:46 +0100p4630#30Wed, 02 Nov 2022 13:28:46 +0100p-1+01:003030+01:00x30 02pm30pm-30Wed, 02 Nov 2022 13:28:46 +0100p1+01:003030+01:00x302022Wed, 02 Nov 2022 13:28:46 +01002812811pmWednesday=392#!30Wed, 02 Nov 2022 13:28:46 +0100p+01:0011#November 2, 2022#!30Wed, 02 Nov 2022 13:28:46 +0100p4630#/30Wed, 02 Nov 2022 13:28:46 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Wed, 02 Nov 2022 13:28:46 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

UJESJELLES KANALIZIME DURRES, Grumbullim, trajtim, largim ujrash te ndotura, DR, DRM TIRANE

#!30Mon, 14 Nov 2022 15:24:44 +0100p4430#30Mon, 14 Nov 2022 15:24:44 +0100p-3+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Mon, 14 Nov 2022 15:24:44 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 14 Nov 2022 15:24:44 +01002432411pmMonday=392#!30Mon, 14 Nov 2022 15:24:44 +0100p+01:0011#November 14, 2022#!30Mon, 14 Nov 2022 15:24:44 +0100p4430#/30Mon, 14 Nov 2022 15:24:44 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 14 Nov 2022 15:24:44 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

SAFET JATA, Servis makinerish dhe pajisjesh motorike, DRM TIRANE

#!30Tue, 08 Nov 2022 15:36:49 +0100p4930#30Tue, 08 Nov 2022 15:36:49 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Tue, 08 Nov 2022 15:36:49 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 08 Nov 2022 15:36:49 +01003633611pmTuesday=392#!30Tue, 08 Nov 2022 15:36:49 +0100p+01:0011#November 8, 2022#!30Tue, 08 Nov 2022 15:36:49 +0100p4930#/30Tue, 08 Nov 2022 15:36:49 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 08 Nov 2022 15:36:49 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

VLLAZNIMI, Prodhim, fraksionim inertesh, Tropoje, DRM LEZHE

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:37:07 +0100p0730#30Mon, 21 Nov 2022 15:37:07 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:37:07 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:37:07 +01003733711pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:37:07 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:37:07 +0100p0730#/30Mon, 21 Nov 2022 15:37:07 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:37:07 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

DRIZA, Rritje intensive shpendesh, DRM FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p0730#30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +010019111911amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p0730#/30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

AUTO ART SERVIS, Servis dhe lyerje makinash, DRM TIRANE

#!30Thu, 03 Nov 2022 13:22:47 +0100p4730#30Thu, 03 Nov 2022 13:22:47 +0100p-1+01:003030+01:00x30 03pm30pm-30Thu, 03 Nov 2022 13:22:47 +0100p1+01:003030+01:00x302022Thu, 03 Nov 2022 13:22:47 +01002212211pmThursday=392#!30Thu, 03 Nov 2022 13:22:47 +0100p+01:0011#November 3, 2022#!30Thu, 03 Nov 2022 13:22:47 +0100p4730#/30Thu, 03 Nov 2022 13:22:47 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Thu, 03 Nov 2022 13:22:47 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

UJESJELLES KANALIZIME DURRES, Trajtim ujerash te ndotura, Gjiri Lalzit, DRM TIRANE

#!30Mon, 14 Nov 2022 15:25:49 +0100p4930#30Mon, 14 Nov 2022 15:25:49 +0100p-3+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Mon, 14 Nov 2022 15:25:49 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 14 Nov 2022 15:25:49 +01002532511pmMonday=392#!30Mon, 14 Nov 2022 15:25:49 +0100p+01:0011#November 14, 2022#!30Mon, 14 Nov 2022 15:25:49 +0100p4930#/30Mon, 14 Nov 2022 15:25:49 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 14 Nov 2022 15:25:49 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

BRIANZA DENT, Institucion shendetsor, DRM TIRANE

#!30Tue, 08 Nov 2022 15:38:20 +0100p2030#30Tue, 08 Nov 2022 15:38:20 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Tue, 08 Nov 2022 15:38:20 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 08 Nov 2022 15:38:20 +01003833811pmTuesday=392#!30Tue, 08 Nov 2022 15:38:20 +0100p+01:0011#November 8, 2022#!30Tue, 08 Nov 2022 15:38:20 +0100p2030#/30Tue, 08 Nov 2022 15:38:20 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 08 Nov 2022 15:38:20 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

LINDA 80, KARBURANT+GLN, DRM LEZHE

#!30Fri, 25 Nov 2022 10:11:38 +0100p3830#30Fri, 25 Nov 2022 10:11:38 +0100p-10+01:003030+01:00x30 25am30am-30Fri, 25 Nov 2022 10:11:38 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 25 Nov 2022 10:11:38 +010011101111amFriday=392#!30Fri, 25 Nov 2022 10:11:38 +0100p+01:0011#November 25, 2022#!30Fri, 25 Nov 2022 10:11:38 +0100p3830#/30Fri, 25 Nov 2022 10:11:38 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 25 Nov 2022 10:11:38 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

FIN PEK PETROLEUM, Njerrje nafte dhe gazi natyror, EL, DRM BERAT

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:20:10 +0100p1030#30Wed, 09 Nov 2022 11:20:10 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:20:10 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:20:10 +010020112011amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:20:10 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:20:10 +0100p1030#/30Wed, 09 Nov 2022 11:20:10 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:20:10 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

EMANUEL GAZ, Tregetim GLN, DRM LEZHE

#!30Thu, 03 Nov 2022 13:23:52 +0100p5230#30Thu, 03 Nov 2022 13:23:52 +0100p-1+01:003030+01:00x30 03pm30pm-30Thu, 03 Nov 2022 13:23:52 +0100p1+01:003030+01:00x302022Thu, 03 Nov 2022 13:23:52 +01002312311pmThursday=392#!30Thu, 03 Nov 2022 13:23:52 +0100p+01:0011#November 3, 2022#!30Thu, 03 Nov 2022 13:23:52 +0100p5230#/30Thu, 03 Nov 2022 13:23:52 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Thu, 03 Nov 2022 13:23:52 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

ALEKO FERHATI, Magazinim skrapi, demontim automjetesh, EL, DRM BERAT

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:26:31 +0100p3130#30Mon, 21 Nov 2022 15:26:31 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:26:31 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:26:31 +01002632611pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:26:31 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:26:31 +0100p3130#/30Mon, 21 Nov 2022 15:26:31 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:26:31 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

SEVAST, Gurore dhe fraksionim inertesh, Vlore, DRM FIER

#!30Tue, 08 Nov 2022 15:39:43 +0100p4330#30Tue, 08 Nov 2022 15:39:43 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Tue, 08 Nov 2022 15:39:43 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 08 Nov 2022 15:39:43 +01003933911pmTuesday=392#!30Tue, 08 Nov 2022 15:39:43 +0100p+01:0011#November 8, 2022#!30Tue, 08 Nov 2022 15:39:43 +0100p4330#/30Tue, 08 Nov 2022 15:39:43 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 08 Nov 2022 15:39:43 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

ROTONEXT, Prodhime plastike, DRM FIER

#!30Fri, 25 Nov 2022 10:12:44 +0100p4430#30Fri, 25 Nov 2022 10:12:44 +0100p-10+01:003030+01:00x30 25am30am-30Fri, 25 Nov 2022 10:12:44 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 25 Nov 2022 10:12:44 +010012101211amFriday=392#!30Fri, 25 Nov 2022 10:12:44 +0100p+01:0011#November 25, 2022#!30Fri, 25 Nov 2022 10:12:44 +0100p4430#/30Fri, 25 Nov 2022 10:12:44 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 25 Nov 2022 10:12:44 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

FIN PEK PETROLEUM, Njerrje nafte dhe gazi natyror, Vlore, DRM FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:21:15 +0100p1530#30Wed, 09 Nov 2022 11:21:15 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:21:15 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:21:15 +010021112111amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:21:15 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:21:15 +0100p1530#/30Wed, 09 Nov 2022 11:21:15 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:21:15 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

HYDRO GREEN ENERGY THANA, Ndertim HEC THANA, DRM FIER

#!30Thu, 03 Nov 2022 13:25:46 +0100p4630#30Thu, 03 Nov 2022 13:25:46 +0100p-1+01:003030+01:00x30 03pm30pm-30Thu, 03 Nov 2022 13:25:46 +0100p1+01:003030+01:00x302022Thu, 03 Nov 2022 13:25:46 +01002512511pmThursday=392#!30Thu, 03 Nov 2022 13:25:46 +0100p+01:0011#November 3, 2022#!30Thu, 03 Nov 2022 13:25:46 +0100p4630#/30Thu, 03 Nov 2022 13:25:46 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Thu, 03 Nov 2022 13:25:46 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

BLEDAR GROPA, Prodhime alkooli, DRM FIER

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:27:28 +0100p2830#30Mon, 21 Nov 2022 15:27:28 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:27:28 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:27:28 +01002732711pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:27:28 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:27:28 +0100p2830#/30Mon, 21 Nov 2022 15:27:28 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:27:28 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

ALPIN SHARKU, Servis dhe demontim makinash, Elbasan, DRM BERAT

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:07:11 +0100p1130#30Wed, 09 Nov 2022 11:07:11 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:07:11 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:07:11 +010007110711amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:07:11 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:07:11 +0100p1130#/30Wed, 09 Nov 2022 11:07:11 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:07:11 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

VELIAJ PETROL, KARBURANT+GLN, DR, DRM TIRANE

#!30Fri, 25 Nov 2022 10:14:00 +0100p0030#30Fri, 25 Nov 2022 10:14:00 +0100p-10+01:003030+01:00x30 25am30am-30Fri, 25 Nov 2022 10:14:00 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 25 Nov 2022 10:14:00 +010014101411amFriday=392#!30Fri, 25 Nov 2022 10:14:00 +0100p+01:0011#November 25, 2022#!30Fri, 25 Nov 2022 10:14:00 +0100p0030#/30Fri, 25 Nov 2022 10:14:00 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 25 Nov 2022 10:14:00 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

TUSHE TOROMANI, Serbis dhe demontim automjetesh, Elbasan, DRM BERAT

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:22:44 +0100p4430#30Wed, 09 Nov 2022 11:22:44 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:22:44 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:22:44 +010022112211amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:22:44 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:22:44 +0100p4430#/30Wed, 09 Nov 2022 11:22:44 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:22:44 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

HEC RAMICA, Ndertim HEC RAMICA, Vlore, DRM FIER

#!30Thu, 03 Nov 2022 13:29:59 +0100p5930#30Thu, 03 Nov 2022 13:29:59 +0100p-1+01:003030+01:00x30 03pm30pm-30Thu, 03 Nov 2022 13:29:59 +0100p1+01:003030+01:00x302022Thu, 03 Nov 2022 13:29:59 +01002912911pmThursday=392#!30Thu, 03 Nov 2022 13:29:59 +0100p+01:0011#November 3, 2022#!30Thu, 03 Nov 2022 13:29:59 +0100p5930#/30Thu, 03 Nov 2022 13:29:59 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Thu, 03 Nov 2022 13:29:59 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

EKO ENERGY, Ndertim HEC QAMI, Kukes, DRM LEZHE

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:29:01 +0100p0130#30Mon, 21 Nov 2022 15:29:01 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:29:01 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:29:01 +01002932911pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:29:01 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:29:01 +0100p0130#/30Mon, 21 Nov 2022 15:29:01 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:29:01 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

Bankers Petroleum Albania LTD, Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme, Gropa ekologjike 5, FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:08:22 +0100p2230#30Wed, 09 Nov 2022 11:08:22 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:08:22 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:08:22 +010008110811amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:08:22 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:08:22 +0100p2230#/30Wed, 09 Nov 2022 11:08:22 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:08:22 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

KRASTA, Miniere nentokesore dhe Gurore Bulqize, DRM TIRANE, LM

#!30Fri, 25 Nov 2022 10:15:12 +0100p1230#30Fri, 25 Nov 2022 10:15:12 +0100p-10+01:003030+01:00x30 25am30am-30Fri, 25 Nov 2022 10:15:12 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 25 Nov 2022 10:15:12 +010015101511amFriday=392#!30Fri, 25 Nov 2022 10:15:12 +0100p+01:0011#November 25, 2022#!30Fri, 25 Nov 2022 10:15:12 +0100p1230#/30Fri, 25 Nov 2022 10:15:12 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 25 Nov 2022 10:15:12 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

VELIAJ PETROL, Karburant dhe tregtim GLN, DRM TIRANE

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:25:12 +0100p1230#30Wed, 09 Nov 2022 11:25:12 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:25:12 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:25:12 +010025112511amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:25:12 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:25:12 +0100p1230#/30Wed, 09 Nov 2022 11:25:12 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:25:12 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

GAZ POWER AL, Tregetim GLN, Durres, DRM TIRANE

#!30Mon, 07 Nov 2022 09:41:18 +0100p1830#30Mon, 07 Nov 2022 09:41:18 +0100p-9+01:003030+01:00x30 07am30am-30Mon, 07 Nov 2022 09:41:18 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 07 Nov 2022 09:41:18 +01004194111amMonday=392#!30Mon, 07 Nov 2022 09:41:18 +0100p+01:0011#November 7, 2022#!30Mon, 07 Nov 2022 09:41:18 +0100p1830#/30Mon, 07 Nov 2022 09:41:18 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 07 Nov 2022 09:41:18 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

KUKUR HIDRO ENERGY, Ndertim HEC Kukur 3, 4, El, DRM BERAT

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:30:00 +0100p0030#30Mon, 21 Nov 2022 15:30:00 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:30:00 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:30:00 +01003033011pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:30:00 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:30:00 +0100p0030#/30Mon, 21 Nov 2022 15:30:00 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:30:00 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

Bankers Petroleum Albania LTD, Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme, Gropa ekologjike 6, FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:09:31 +0100p3130#30Wed, 09 Nov 2022 11:09:31 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:09:31 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:09:31 +010009110911amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:09:31 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:09:31 +0100p3130#/30Wed, 09 Nov 2022 11:09:31 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:09:31 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

ASTRA COLOR, Perdorim solventesh, DRM TIRANE

#!30Fri, 25 Nov 2022 10:16:12 +0100p1230#30Fri, 25 Nov 2022 10:16:12 +0100p-10+01:003030+01:00x30 25am30am-30Fri, 25 Nov 2022 10:16:12 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 25 Nov 2022 10:16:12 +010016101611amFriday=392#!30Fri, 25 Nov 2022 10:16:12 +0100p+01:0011#November 25, 2022#!30Fri, 25 Nov 2022 10:16:12 +0100p1230#/30Fri, 25 Nov 2022 10:16:12 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 25 Nov 2022 10:16:12 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

GERTI, Shfrytezim kromi, Diber, DRM TIRANE, LMB

#!30Wed, 02 Nov 2022 13:22:16 +0100p1630#30Wed, 02 Nov 2022 13:22:16 +0100p-1+01:003030+01:00x30 02pm30pm-30Wed, 02 Nov 2022 13:22:16 +0100p1+01:003030+01:00x302022Wed, 02 Nov 2022 13:22:16 +01002212211pmWednesday=392#!30Wed, 02 Nov 2022 13:22:16 +0100p+01:0011#November 2, 2022#!30Wed, 02 Nov 2022 13:22:16 +0100p1630#/30Wed, 02 Nov 2022 13:22:16 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Wed, 02 Nov 2022 13:22:16 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

XHEI 11, Karburant dhe tregtim GLN, DRM FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p4930#30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +010026112611amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p4930#/30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

FLORIDA F . H , FRAKSIONIM+BETON+GURORE, Vlore, DRM FIER

#!30Mon, 07 Nov 2022 09:42:39 +0100p3930#30Mon, 07 Nov 2022 09:42:39 +0100p-9+01:003030+01:00x30 07am30am-30Mon, 07 Nov 2022 09:42:39 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 07 Nov 2022 09:42:39 +01004294211amMonday=392#!30Mon, 07 Nov 2022 09:42:39 +0100p+01:0011#November 7, 2022#!30Mon, 07 Nov 2022 09:42:39 +0100p3930#/30Mon, 07 Nov 2022 09:42:39 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 07 Nov 2022 09:42:39 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

LASER PROJECT, Ndertim makinerish dhe pajisjesh, DR, DRM TIRANE

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p0430#30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +01003133111pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p0430#/30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

Bankers Petroleum Albania LTD, Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme, Gropa ekologjike 7, FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p3330#30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +010010111011amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p3330#/30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

ELEKTRAL BATRA, Projekti hidrocentralet Batër, , Frankth, Selitë, DRM TIRANE

#!30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p1330#30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p-10+01:003030+01:00x30 25am30am-30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +010017101711amFriday=392#!30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p+01:0011#November 25, 2022#!30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p1330#/30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

EDG NATURAL GAS, Shfrytezim hidrokarburesh, DRM FIER, LMA

#!30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p2930#30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p-1+01:003030+01:00x30 02pm30pm-30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p1+01:003030+01:00x302022Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +01002312311pmWednesday=392#!30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p+01:0011#November 2, 2022#!30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p2930#/30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

BB GROUP CONSTRUCTION, Shfrytezim guri gelqeror, DRM LEZHE, VNMTH

#!30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p2930#30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p-9+01:003030+01:00x30 14am30am-30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +01002492411amMonday=392#!30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p+01:0011#November 14, 2022#!30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p2930#/30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

KOLA B, Rritje intensive peshqish, VL, DRM FIER

#!30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p0530#30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p-9+01:003030+01:00x30 07am30am-30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +01004494411amMonday=392#!30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p+01:0011#November 7, 2022#!30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p0530#/30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

METRO SHOES, Prodhim kepucesh, DRM FIER

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:32:15 +0100p1530#30Mon, 21 Nov 2022 15:32:15 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:32:15 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:32:15 +01003233211pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:32:15 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:32:15 +0100p1530#/30Mon, 21 Nov 2022 15:32:15 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:32:15 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

About Us