Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p2131#31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p-10+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +01000510053amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p2131#/31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 01 pdf (55kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 02 pdf (59kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 03 pdf (65kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 04 pdf (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 05 pdf (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 06 pdf (171kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 07 pdf (85kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 08 pdf (9kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 09 pdf (9kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 10 pdf (151kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 11 pdf (84kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 12 pdf (17kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 13 pdf (64kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 14 pdf (97kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 15 pdf (10kb) [ download ]
 • vVendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 16 pdf (92kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 17 pdf (85kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 18 pdf (9kb) [ download ]

About Us