Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

SHELL-Shpirag 5D, Kërkim, Nxjerrje, naftës dhe gazit natyror,BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:44:07 +0100p0731#31Mon, 28 Mar 2022 09:44:07 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:44:07 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:44:07 +0100449443amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:44:07 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:44:07 +0100p0731#/31Mon, 28 Mar 2022 09:44:07 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:44:07 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

FORMULAR TIP 1 BUJARI PETROL 1

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:35:22 +0100p2231#31Mon, 28 Mar 2022 12:35:22 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:35:22 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:35:22 +01003512353pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:35:22 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:35:22 +0100p2231#/31Mon, 28 Mar 2022 12:35:22 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:35:22 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA Sh.p.k, Autostrada TR – DR, Xhafzotaj

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p5831#31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100371373pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p5831#/31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT OXHAKU TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:24:19 +0100p1931#31Mon, 28 Mar 2022 14:24:19 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:24:19 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:24:19 +0100242243pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:24:19 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:24:19 +0100p1931#/31Mon, 28 Mar 2022 14:24:19 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:24:19 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

OST, Linja e Transmetimit 400 kV Shqiperi – Maqedoni e Veriut, FIER, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:14:54 +0100p5431#31Mon, 28 Mar 2022 15:14:54 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:14:54 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:14:54 +0100143143pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:14:54 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:14:54 +0100p5431#/31Mon, 28 Mar 2022 15:14:54 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:14:54 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

BOJRA NEON, Prodhim produktesh kimike, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:42:27 +0100p2731#31Mon, 28 Mar 2022 10:42:27 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:42:27 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:42:27 +01004210423amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:42:27 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:42:27 +0100p2731#/31Mon, 28 Mar 2022 10:42:27 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:42:27 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

EXETASIS, Institucion shendetsor, Gjirokaster, FIER

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:28 +0100p2831#31Mon, 28 Mar 2022 12:47:28 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:47:28 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:47:28 +01004712473pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:28 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:28 +0100p2831#/31Mon, 28 Mar 2022 12:47:28 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:28 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

NOVA SAPAC ENERGY, Ndertim i kaskades Iballe-Sapac, F.Arrez, LEZHE

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:47:28 +0100p2831#31Mon, 28 Mar 2022 13:47:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:47:28 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:47:28 +0100471473pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:47:28 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:47:28 +0100p2831#/31Mon, 28 Mar 2022 13:47:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:47:28 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT MIDHI KOSTANI KORCE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:41:52 +0100p5231#31Mon, 28 Mar 2022 14:41:52 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:41:52 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:41:52 +0100412413pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:41:52 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:41:52 +0100p5231#/31Mon, 28 Mar 2022 14:41:52 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:41:52 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formulari tip 1 AP OIL Sh.p.k, Gjirokaster

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:29:19 +0100p1931#31Mon, 28 Mar 2022 15:29:19 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:29:19 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:29:19 +0100293293pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:29:19 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:29:19 +0100p1931#/31Mon, 28 Mar 2022 15:29:19 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:29:19 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

H4 CHHROM, Shfrytezim kromi, Martanesh, Diber, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:58:41 +0100p4131#31Mon, 28 Mar 2022 10:58:41 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:58:41 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:58:41 +01005810583amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:58:41 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:58:41 +0100p4131#/31Mon, 28 Mar 2022 10:58:41 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:58:41 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA, Karburant, Lushnje, FIER

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:16:37 +0100p3731#31Mon, 28 Mar 2022 13:16:37 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:16:37 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:16:37 +0100161163pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:16:37 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:16:37 +0100p3731#/31Mon, 28 Mar 2022 13:16:37 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:16:37 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT UNAZE 1 DURRES

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:09:42 +0100p4231#31Mon, 28 Mar 2022 14:09:42 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:09:42 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:09:42 +0100092093pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:09:42 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:09:42 +0100p4231#/31Mon, 28 Mar 2022 14:09:42 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:09:42 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

ADMIR PUPA, Prodhim pijesh alkolike, Skrapar, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:54:34 +0100p3431#31Mon, 28 Mar 2022 14:54:34 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:54:34 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:54:34 +0100542543pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:54:34 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:54:34 +0100p3431#/31Mon, 28 Mar 2022 14:54:34 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:54:34 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tipi 1, OLIK, Ish Uzina e Plasmasit, Lushnje

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:46:07 +0100p0731#31Mon, 28 Mar 2022 15:46:07 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:46:07 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:46:07 +0100463463pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:46:07 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:46:07 +0100p0731#/31Mon, 28 Mar 2022 15:46:07 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:46:07 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SHEHDULA, Rritje intensive shpendesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:45:55 +0100p5531#31Mon, 28 Mar 2022 09:45:55 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:45:55 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:45:55 +0100459453amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:45:55 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:45:55 +0100p5531#/31Mon, 28 Mar 2022 09:45:55 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:45:55 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

FORMULAR TIP 1 BUJARI OIL SHENGJIN

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:36:01 +0100p0131#31Mon, 28 Mar 2022 12:36:01 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:36:01 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:36:01 +01003612363pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:36:01 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:36:01 +0100p0131#/31Mon, 28 Mar 2022 12:36:01 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:36:01 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA, Karburant, Divjake, FIER

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:38:41 +0100p4131#31Mon, 28 Mar 2022 13:38:41 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:38:41 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:38:41 +0100381383pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:38:41 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:38:41 +0100p4131#/31Mon, 28 Mar 2022 13:38:41 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:38:41 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT NIKEL KRUJE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:25:07 +0100p0731#31Mon, 28 Mar 2022 14:25:07 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:25:07 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:25:07 +0100252253pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:25:07 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:25:07 +0100p0731#/31Mon, 28 Mar 2022 14:25:07 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:25:07 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

ALLUSHI KOMPLEKS, Shfrytezim guri, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:15:52 +0100p5231#31Mon, 28 Mar 2022 15:15:52 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:15:52 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:15:52 +0100153153pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:15:52 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:15:52 +0100p5231#/31Mon, 28 Mar 2022 15:15:52 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:15:52 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

ARNOLD, Prodhim mobiljesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:43:23 +0100p2331#31Mon, 28 Mar 2022 10:43:23 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:43:23 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:43:23 +01004310433amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:43:23 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:43:23 +0100p2331#/31Mon, 28 Mar 2022 10:43:23 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:43:23 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

BICI 2000, Fraksionim inertesh, LEZHE

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p5831#31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +01004712473pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p5831#/31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

JONIX, Fraksionim inertesh, LEZHE

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:49:03 +0100p0331#31Mon, 28 Mar 2022 13:49:03 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:49:03 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:49:03 +0100491493pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:49:03 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:49:03 +0100p0331#/31Mon, 28 Mar 2022 13:49:03 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:49:03 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT SHARRE TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p3931#31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100422423pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p3931#/31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formulari Tip 1 DAS OIL, Skuraj, LAc, Shkopet, Kurbin

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:31:55 +0100p5531#31Mon, 28 Mar 2022 15:31:55 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:31:55 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:31:55 +0100313313pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:31:55 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:31:55 +0100p5531#/31Mon, 28 Mar 2022 15:31:55 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:31:55 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

H4 Chrom, Shfrytezim kromi, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p4331#31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +01005910593amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p4331#/31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA, Karburant, Libofsh, Fier

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p2331#31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100171173pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p2331#/31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT TEPELENE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p1331#31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100122123pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p1331#/31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SHERI-18, Fraksionim inertesh, LEZHE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:55:08 +0100p0831#31Mon, 28 Mar 2022 14:55:08 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:55:08 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:55:08 +0100552553pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:55:08 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:55:08 +0100p0831#/31Mon, 28 Mar 2022 14:55:08 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:55:08 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SENAV, Karburant, Tropoje, LEZHE

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:46:49 +0100p4931#31Mon, 28 Mar 2022 15:46:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:46:49 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:46:49 +0100463463pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:46:49 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:46:49 +0100p4931#/31Mon, 28 Mar 2022 15:46:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:46:49 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

AICOO, Prodhim dhe perpunim ulliri, Vlore, FIER

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:46:52 +0100p5231#31Mon, 28 Mar 2022 09:46:52 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:46:52 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:46:52 +0100469463amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:46:52 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:46:52 +0100p5231#/31Mon, 28 Mar 2022 09:46:52 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:46:52 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

FORMULAR TIP 1 BUJARI OIL DURRES

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:36:50 +0100p5031#31Mon, 28 Mar 2022 12:36:50 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:36:50 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:36:50 +01003612363pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:36:50 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:36:50 +0100p5031#/31Mon, 28 Mar 2022 12:36:50 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:36:50 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA Sh.p.k, Lagjia Skenderbej, Elbasan

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:39:28 +0100p2831#31Mon, 28 Mar 2022 13:39:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:39:28 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:39:28 +0100391393pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:39:28 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:39:28 +0100p2831#/31Mon, 28 Mar 2022 13:39:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:39:28 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT NDROQ

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p0531#31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100262263pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p0531#/31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

ERGYS VALISI, Lyerje, lustrim makinash, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:18:48 +0100p4831#31Mon, 28 Mar 2022 15:18:48 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:18:48 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:18:48 +0100183183pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:18:48 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:18:48 +0100p4831#/31Mon, 28 Mar 2022 15:18:48 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:18:48 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

DEJVI & GENO, Karburant, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p1031#31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +01004410443amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p1031#/31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tipi 1 KRASNIQI SA Sh.p.k, Rr. Kastriot Muco, Fier

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p3131#31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +01004812483pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p3131#/31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

JEU, Prodhim kepucesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:56:09 +0100p0931#31Mon, 28 Mar 2022 13:56:09 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:56:09 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:56:09 +0100561563pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:56:09 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:56:09 +0100p0931#/31Mon, 28 Mar 2022 13:56:09 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:56:09 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT GJOKAJ VLORE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:43:52 +0100p5231#31Mon, 28 Mar 2022 14:43:52 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:43:52 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:43:52 +0100432433pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:43:52 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:43:52 +0100p5231#/31Mon, 28 Mar 2022 14:43:52 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:43:52 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tip 1, DAS OIL Laprake, Tirane

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:32:55 +0100p5531#31Mon, 28 Mar 2022 15:32:55 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:32:55 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:32:55 +0100323323pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:32:55 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:32:55 +0100p5531#/31Mon, 28 Mar 2022 15:32:55 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:32:55 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

GENIUS LAB, SPITALE, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:23:08 +0100p0831#31Mon, 28 Mar 2022 12:23:08 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:23:08 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:23:08 +01002312233pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:23:08 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:23:08 +0100p0831#/31Mon, 28 Mar 2022 12:23:08 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:23:08 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tipi 1 KRASNIQI SA Sh.p.k, Lagjia Emin Matraxhiu, Elbasan

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:19:43 +0100p4331#31Mon, 28 Mar 2022 13:19:43 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:19:43 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:19:43 +0100191193pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:19:43 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:19:43 +0100p4331#/31Mon, 28 Mar 2022 13:19:43 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:19:43 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT TEG TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p0331#31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100132133pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p0331#/31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

GENERAL GREEN ENERGY, Ndertim HEC Dohoshisht, Diber, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:56:10 +0100p1031#31Mon, 28 Mar 2022 14:56:10 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:56:10 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:56:10 +0100562563pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:56:10 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:56:10 +0100p1031#/31Mon, 28 Mar 2022 14:56:10 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:56:10 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

AUTO MANOKU SERVIS, Servis makinash, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:47:41 +0100p4131#31Mon, 28 Mar 2022 09:47:41 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:47:41 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:47:41 +0100479473amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:47:41 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:47:41 +0100p4131#/31Mon, 28 Mar 2022 09:47:41 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:47:41 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

FORMULAR TIP 1 BUJARI GROUP KAMEZ 2

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:37:24 +0100p2431#31Mon, 28 Mar 2022 12:37:24 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:37:24 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:37:24 +01003712373pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:37:24 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:37:24 +0100p2431#/31Mon, 28 Mar 2022 12:37:24 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:37:24 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tipi 1 KRASNIQI SA Sh.p.k, Rr. Bajram Tusha, Shkozet, Durres

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p1531#31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100401403pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p1531#/31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT MARIKAJ VORE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:27:12 +0100p1231#31Mon, 28 Mar 2022 14:27:12 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:27:12 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:27:12 +0100272273pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:27:12 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:27:12 +0100p1231#/31Mon, 28 Mar 2022 14:27:12 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:27:12 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KEJO INTERNATIONAL, Rritje shpendesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p5231#31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100193193pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p5231#/31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KLINIKA ICD, SPITAL, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:45:00 +0100p0031#31Mon, 28 Mar 2022 10:45:00 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:45:00 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:45:00 +01004510453amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:45:00 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:45:00 +0100p0031#/31Mon, 28 Mar 2022 10:45:00 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:45:00 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA, Elbasan, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:49:24 +0100p2431#31Mon, 28 Mar 2022 12:49:24 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:49:24 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:49:24 +01004912493pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:49:24 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:49:24 +0100p2431#/31Mon, 28 Mar 2022 12:49:24 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:49:24 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

FIX PRO, Perpunim materisalesh per prodhim ushqimesh, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:56:52 +0100p5231#31Mon, 28 Mar 2022 13:56:52 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:56:52 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:56:52 +0100561563pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:56:52 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:56:52 +0100p5231#/31Mon, 28 Mar 2022 13:56:52 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:56:52 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT HYRJE ELBASAN

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:45:13 +0100p1331#31Mon, 28 Mar 2022 14:45:13 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:45:13 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:45:13 +0100452453pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:45:13 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:45:13 +0100p1331#/31Mon, 28 Mar 2022 14:45:13 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:45:13 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tip 1 DAS OIL Sarande

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p3631#31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100333333pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p3631#/31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

EOS, DEPOZITA KARBURANTI, Durres, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:24:05 +0100p0531#31Mon, 28 Mar 2022 12:24:05 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:24:05 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:24:05 +01002412243pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:24:05 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:24:05 +0100p0531#/31Mon, 28 Mar 2022 12:24:05 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:24:05 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA, Kthesa e Kardhiqit 1, Gjirokaster, FIER

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:20:35 +0100p3531#31Mon, 28 Mar 2022 13:20:35 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:20:35 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:20:35 +0100201203pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:20:35 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:20:35 +0100p3531#/31Mon, 28 Mar 2022 13:20:35 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:20:35 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT SHEQ I MADH FIER

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:47 +0100p4731#31Mon, 28 Mar 2022 14:13:47 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:13:47 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:13:47 +0100132133pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:47 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:47 +0100p4731#/31Mon, 28 Mar 2022 14:13:47 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:47 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

NEZIR POGA, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:56:54 +0100p5431#31Mon, 28 Mar 2022 14:56:54 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:56:54 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:56:54 +0100562563pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:56:54 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:56:54 +0100p5431#/31Mon, 28 Mar 2022 14:56:54 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:56:54 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

RIMI 1, Shfrytezim guri gelqeror, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:49:11 +0100p1131#31Mon, 28 Mar 2022 09:49:11 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:49:11 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:49:11 +0100499493amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:49:11 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:49:11 +0100p1131#/31Mon, 28 Mar 2022 09:49:11 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:49:11 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

FORMULAR TIP 1 BUJARI GROUP KAMEZ 1

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:38:05 +0100p0531#31Mon, 28 Mar 2022 12:38:05 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:38:05 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:38:05 +01003812383pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:38:05 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:38:05 +0100p0531#/31Mon, 28 Mar 2022 12:38:05 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:38:05 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tipi 1 KRASNIQI SA Sh.p.k, Fier, Sheq i Vogel

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p5031#31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100401403pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p5031#/31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT LIBRAZHD 2

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:28:06 +0100p0631#31Mon, 28 Mar 2022 14:28:06 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:28:06 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:28:06 +0100282283pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:28:06 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:28:06 +0100p0631#/31Mon, 28 Mar 2022 14:28:06 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:28:06 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

DAS OIL, Karburant, Vlore, FIER

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p0031#31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100213213pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p0031#/31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SERVIS-AUTO 2000, Servis dhe lyerje makinash, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:47:34 +0100p3431#31Mon, 28 Mar 2022 10:47:34 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:47:34 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:47:34 +01004710473amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:47:34 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:47:34 +0100p3431#/31Mon, 28 Mar 2022 10:47:34 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:47:34 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA Sh.p.k, Lagjia Shenkoll, Elbasan, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:50:22 +0100p2231#31Mon, 28 Mar 2022 12:50:22 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:50:22 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:50:22 +01005012503pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:50:22 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:50:22 +0100p2231#/31Mon, 28 Mar 2022 12:50:22 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:50:22 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

ANEL&CO, Karburant, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:57:40 +0100p4031#31Mon, 28 Mar 2022 13:57:40 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:57:40 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:57:40 +0100571573pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:57:40 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:57:40 +0100p4031#/31Mon, 28 Mar 2022 13:57:40 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:57:40 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT EKSPOZITA TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p2131#31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100462463pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p2131#/31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formulari Tip 1 DAS OIL, Shkoder

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:38:09 +0100p0931#31Mon, 28 Mar 2022 15:38:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:38:09 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:38:09 +0100383383pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:38:09 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:38:09 +0100p0931#/31Mon, 28 Mar 2022 15:38:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:38:09 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

EDMOND POPLI, STAMPIM, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:24:47 +0100p4731#31Mon, 28 Mar 2022 12:24:47 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:24:47 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:24:47 +01002412243pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:24:47 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:24:47 +0100p4731#/31Mon, 28 Mar 2022 12:24:47 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:24:47 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA, Kthesa e Kardhiqit 2, Gjirokaster, FIER

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:22:42 +0100p4231#31Mon, 28 Mar 2022 13:22:42 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:22:42 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:22:42 +0100221223pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:22:42 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:22:42 +0100p4231#/31Mon, 28 Mar 2022 13:22:42 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:22:42 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT SARANDE 2

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:14:39 +0100p3931#31Mon, 28 Mar 2022 14:14:39 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:14:39 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:14:39 +0100142143pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:14:39 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:14:39 +0100p3931#/31Mon, 28 Mar 2022 14:14:39 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:14:39 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

RDA PETROL, KARBURANT, Elbasan, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:58:38 +0100p3831#31Mon, 28 Mar 2022 14:58:38 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:58:38 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:58:38 +0100582583pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:58:38 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:58:38 +0100p3831#/31Mon, 28 Mar 2022 14:58:38 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:58:38 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

HYSNI TAFA, Thertore, Kavaje, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:49:55 +0100p5531#31Mon, 28 Mar 2022 09:49:55 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:49:55 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:49:55 +0100499493amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:49:55 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:49:55 +0100p5531#/31Mon, 28 Mar 2022 09:49:55 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:49:55 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

NEXHMIJE HYSA, Magazinim skrapi, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:41:27 +0100p2731#31Mon, 28 Mar 2022 12:41:27 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:41:27 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:41:27 +01004112413pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:41:27 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:41:27 +0100p2731#/31Mon, 28 Mar 2022 12:41:27 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:41:27 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA, Karburant, Autostrada DR – TR

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:41:40 +0100p4031#31Mon, 28 Mar 2022 13:41:40 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:41:40 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:41:40 +0100411413pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:41:40 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:41:40 +0100p4031#/31Mon, 28 Mar 2022 13:41:40 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:41:40 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT TRESH LEZHE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:32:43 +0100p4331#31Mon, 28 Mar 2022 14:32:43 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:32:43 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:32:43 +0100322323pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:32:43 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:32:43 +0100p4331#/31Mon, 28 Mar 2022 14:32:43 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:32:43 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

DAS OIL, Karburant, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:24:12 +0100p1231#31Mon, 28 Mar 2022 15:24:12 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:24:12 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:24:12 +0100243243pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:24:12 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:24:12 +0100p1231#/31Mon, 28 Mar 2022 15:24:12 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:24:12 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SHYTI PETROL, Karburant, Kavaje, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:48:35 +0100p3531#31Mon, 28 Mar 2022 10:48:35 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:48:35 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:48:35 +01004810483amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:48:35 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:48:35 +0100p3531#/31Mon, 28 Mar 2022 10:48:35 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:48:35 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tipi 1 KRASNIQI SA Sh.p.k, Saver, Lushnje

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:51:27 +0100p2731#31Mon, 28 Mar 2022 12:51:27 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:51:27 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:51:27 +01005112513pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:51:27 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:51:27 +0100p2731#/31Mon, 28 Mar 2022 12:51:27 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:51:27 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

ALDOSCH – FARMA, Magazinim kimikatesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:58:41 +0100p4131#31Mon, 28 Mar 2022 13:58:41 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:58:41 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:58:41 +0100581583pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:58:41 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:58:41 +0100p4131#/31Mon, 28 Mar 2022 13:58:41 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:58:41 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT SHKOZET DURRES

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:47:32 +0100p3231#31Mon, 28 Mar 2022 14:47:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:47:32 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:47:32 +0100472473pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:47:32 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:47:32 +0100p3231#/31Mon, 28 Mar 2022 14:47:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:47:32 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formulari Tip 1 Sukth DAS OIL

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:39:28 +0100p2831#31Mon, 28 Mar 2022 15:39:28 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:39:28 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:39:28 +0100393393pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:39:28 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:39:28 +0100p2831#/31Mon, 28 Mar 2022 15:39:28 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:39:28 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

E PROGRES, Menaxhim mbetjesh, Elbasan, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:26:50 +0100p5031#31Mon, 28 Mar 2022 12:26:50 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:26:50 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:26:50 +01002612263pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:26:50 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:26:50 +0100p5031#/31Mon, 28 Mar 2022 12:26:50 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:26:50 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tipi 1 KRASNIQI SA Sh.p.k Grabian, Dushk i Madh, Lushnje

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:26:52 +0100p5231#31Mon, 28 Mar 2022 13:26:52 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:26:52 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:26:52 +0100261263pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:26:52 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:26:52 +0100p5231#/31Mon, 28 Mar 2022 13:26:52 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:26:52 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT RADHIME VLORE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:15:24 +0100p2431#31Mon, 28 Mar 2022 14:15:24 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:15:24 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:15:24 +0100152153pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:15:24 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:15:24 +0100p2431#/31Mon, 28 Mar 2022 14:15:24 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:15:24 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

COSMOPLASTICA, Prodhime plastike, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:10:21 +0100p2131#31Mon, 28 Mar 2022 15:10:21 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:10:21 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:10:21 +0100103103pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:10:21 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:10:21 +0100p2131#/31Mon, 28 Mar 2022 15:10:21 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:10:21 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

ALBA PALLET & PELLET, Prodhim pelleti, LEZHE

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:53:42 +0100p4231#31Mon, 28 Mar 2022 09:53:42 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:53:42 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:53:42 +0100539533amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:53:42 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:53:42 +0100p4231#/31Mon, 28 Mar 2022 09:53:42 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:53:42 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

RITVAN DAJA, Lyerje makinash, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:43:02 +0100p0231#31Mon, 28 Mar 2022 12:43:02 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:43:02 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:43:02 +01004312433pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:43:02 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:43:02 +0100p0231#/31Mon, 28 Mar 2022 12:43:02 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:43:02 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

XK, Prodhime plastike, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:44:09 +0100p0931#31Mon, 28 Mar 2022 13:44:09 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:44:09 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:44:09 +0100441443pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:44:09 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:44:09 +0100p0931#/31Mon, 28 Mar 2022 13:44:09 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:44:09 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT LESHNICE POGRADEC

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:33:37 +0100p3731#31Mon, 28 Mar 2022 14:33:37 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:33:37 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:33:37 +0100332333pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:33:37 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:33:37 +0100p3731#/31Mon, 28 Mar 2022 14:33:37 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:33:37 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

ANDI KOKONESHI, Rritje gjedhi, Divjake, FIER

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:25:04 +0100p0431#31Mon, 28 Mar 2022 15:25:04 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:25:04 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:25:04 +0100253253pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:25:04 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:25:04 +0100p0431#/31Mon, 28 Mar 2022 15:25:04 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:25:04 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

STAR 2000, Prodhim produktesh plastike, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:49:18 +0100p1831#31Mon, 28 Mar 2022 10:49:18 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:49:18 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:49:18 +01004910493amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:49:18 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:49:18 +0100p1831#/31Mon, 28 Mar 2022 10:49:18 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:49:18 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tipi 1, KRASNIQI SA Sh.p.k, Rotondo Plug 1, Lushnje

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:52:26 +0100p2631#31Mon, 28 Mar 2022 12:52:26 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:52:26 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:52:26 +01005212523pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:52:26 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:52:26 +0100p2631#/31Mon, 28 Mar 2022 12:52:26 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:52:26 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Alb Teh Plast, Menaxhim mbetjesh, Elbasan, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:59:46 +0100p4631#31Mon, 28 Mar 2022 13:59:46 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:59:46 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:59:46 +0100591593pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:59:46 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:59:46 +0100p4631#/31Mon, 28 Mar 2022 13:59:46 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:59:46 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT SPITALLE DURRES.

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:48:22 +0100p2231#31Mon, 28 Mar 2022 14:48:22 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:48:22 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:48:22 +0100482483pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:48:22 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:48:22 +0100p2231#/31Mon, 28 Mar 2022 14:48:22 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:48:22 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formulari Tip 1 DAS OIL Sukth 2, Nr 39-36

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:40:05 +0100p0531#31Mon, 28 Mar 2022 15:40:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:40:05 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:40:05 +0100403403pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:40:05 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:40:05 +0100p0531#/31Mon, 28 Mar 2022 15:40:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:40:05 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

DISPANCERIA, Spitale, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:32:32 +0100p3231#31Mon, 28 Mar 2022 12:32:32 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:32:32 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:32:32 +01003212323pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:32:32 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:32:32 +0100p3231#/31Mon, 28 Mar 2022 12:32:32 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:32:32 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA Sh.p.k, Ferme, Fier

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:34:19 +0100p1931#31Mon, 28 Mar 2022 13:34:19 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:34:19 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:34:19 +0100341343pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:34:19 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:34:19 +0100p1931#/31Mon, 28 Mar 2022 13:34:19 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:34:19 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT PUKE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:17:32 +0100p3231#31Mon, 28 Mar 2022 14:17:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:17:32 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:17:32 +0100172173pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:17:32 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:17:32 +0100p3231#/31Mon, 28 Mar 2022 14:17:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:17:32 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

FERMA NDRECA, Thertore, LEZHE

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:11:33 +0100p3331#31Mon, 28 Mar 2022 15:11:33 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:11:33 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:11:33 +0100113113pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:11:33 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:11:33 +0100p3331#/31Mon, 28 Mar 2022 15:11:33 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:11:33 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

About Us