Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Ligji 9887 date 10-03-2008 Per mbrojtjen e te Dhenave Personale (i ndryshuar)

#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p5931#31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p-12+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p12+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +01005912593pmFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p5931#/31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p+01:003# - In Komisioneri për mbrojtjen të dhënave

Opinion mbi mbrojtjen e te dhenave ne faqet e internetit

#!31Fri, 04 Mar 2022 13:01:12 +0100p1231#31Fri, 04 Mar 2022 13:01:12 +0100p-1+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Fri, 04 Mar 2022 13:01:12 +0100p1+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 13:01:12 +0100011013pmFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 13:01:12 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 13:01:12 +0100p1231#/31Fri, 04 Mar 2022 13:01:12 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 13:01:12 +0100p+01:003# - In Komisioneri për mbrojtjen të dhënave

Vendim Nr.6 Dt.05.08.2013 per percaktimin e rregullave per sigurimin e te dhenave personale

#!31Fri, 04 Mar 2022 13:02:22 +0100p2231#31Fri, 04 Mar 2022 13:02:22 +0100p-1+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Fri, 04 Mar 2022 13:02:22 +0100p1+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 13:02:22 +0100021023pmFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 13:02:22 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 13:02:22 +0100p2231#/31Fri, 04 Mar 2022 13:02:22 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 13:02:22 +0100p+01:003# - In Komisioneri për mbrojtjen të dhënave

Politikat e Privatesise (Mbrojtja e te Dhenave Personale)

#!31Fri, 04 Mar 2022 13:03:28 +0100p2831#31Fri, 04 Mar 2022 13:03:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Fri, 04 Mar 2022 13:03:28 +0100p1+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 13:03:28 +0100031033pmFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 13:03:28 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 13:03:28 +0100p2831#/31Fri, 04 Mar 2022 13:03:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 13:03:28 +0100p+01:003# - In Komisioneri për mbrojtjen të dhënave

About Us