Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Tabela e detajimit te buxhetit per vitin 2021

#!31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p1631#31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p-9+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100359353amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p1631#/31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p+01:003# - In Annual Budget

Buxheti i Agjencise Kombetare te Mjedisit per vitin 2021

#!31Tue, 01 Mar 2022 09:21:02 +0100p0231#31Tue, 01 Mar 2022 09:21:02 +0100p-9+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 09:21:02 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 09:21:02 +0100219213amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 09:21:02 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 09:21:02 +0100p0231#/31Tue, 01 Mar 2022 09:21:02 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 09:21:02 +0100p+01:003# - In Annual Budget

About Us