Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p0531#31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100281283pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p0531#/31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:28:05 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment
  • Udhëzim i MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 'Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së' pdf (734kb) [ download ]

About Us