Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

BETA, Lyerje mobiljesh, EL, BERAT

#!28Wed, 15 Feb 2023 10:16:00 +0100p0028#28Wed, 15 Feb 2023 10:16:00 +0100p-10+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 10:16:00 +0100p10+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 10:16:00 +01001610162amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 10:16:00 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 10:16:00 +0100p0028#/28Wed, 15 Feb 2023 10:16:00 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 10:16:00 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

GEGA CENTER, Karburant dhe GLN, EL, BERAT

#!28Fri, 03 Feb 2023 10:57:34 +0100p3428#28Fri, 03 Feb 2023 10:57:34 +0100p-10+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 10:57:34 +0100p10+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 10:57:34 +01005710572amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 10:57:34 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 10:57:34 +0100p3428#/28Fri, 03 Feb 2023 10:57:34 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 10:57:34 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

INERTE EXPRES (Kamëz, Valias) – Formular Tip I (Prodhim Betoni)

#!28Tue, 28 Feb 2023 10:22:17 +0100p1728#28Tue, 28 Feb 2023 10:22:17 +0100p-10+01:002828+01:00x28 28am28am-28Tue, 28 Feb 2023 10:22:17 +0100p10+01:002828+01:00x282023Tue, 28 Feb 2023 10:22:17 +01002210222amTuesday=392#!28Tue, 28 Feb 2023 10:22:17 +0100p+01:002#February 28, 2023#!28Tue, 28 Feb 2023 10:22:17 +0100p1728#/28Tue, 28 Feb 2023 10:22:17 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Tue, 28 Feb 2023 10:22:17 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

KAPAJ, Shfrytezim konglomerati, FIER

#!28Tue, 07 Feb 2023 14:33:47 +0100p4728#28Tue, 07 Feb 2023 14:33:47 +0100p-2+01:002828+01:00x28 07pm28pm-28Tue, 07 Feb 2023 14:33:47 +0100p2+01:002828+01:00x282023Tue, 07 Feb 2023 14:33:47 +0100332332pmTuesday=392#!28Tue, 07 Feb 2023 14:33:47 +0100p+01:002#February 7, 2023#!28Tue, 07 Feb 2023 14:33:47 +0100p4728#/28Tue, 07 Feb 2023 14:33:47 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Tue, 07 Feb 2023 14:33:47 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

DEGAM SHOES, Prodhim kepucesh, DR, TIRANE

#!28Wed, 15 Feb 2023 10:17:47 +0100p4728#28Wed, 15 Feb 2023 10:17:47 +0100p-10+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 10:17:47 +0100p10+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 10:17:47 +01001710172amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 10:17:47 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 10:17:47 +0100p4728#/28Wed, 15 Feb 2023 10:17:47 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 10:17:47 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

GREENPANEL, Saldim metalesh, TIRANE

#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p3828#28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p-10+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p10+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +01005810582amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p3828#/28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

KADURTEX, Miniere nentokesore, Bulqize, TIRANE

#!28Tue, 28 Feb 2023 10:23:45 +0100p4528#28Tue, 28 Feb 2023 10:23:45 +0100p-10+01:002828+01:00x28 28am28am-28Tue, 28 Feb 2023 10:23:45 +0100p10+01:002828+01:00x282023Tue, 28 Feb 2023 10:23:45 +01002310232amTuesday=392#!28Tue, 28 Feb 2023 10:23:45 +0100p+01:002#February 28, 2023#!28Tue, 28 Feb 2023 10:23:45 +0100p4528#/28Tue, 28 Feb 2023 10:23:45 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Tue, 28 Feb 2023 10:23:45 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

LIRIA ENERGJI, Ndertim Hec Shpella Poshte II, PG, BERAT

#!28Tue, 07 Feb 2023 14:37:27 +0100p2728#28Tue, 07 Feb 2023 14:37:27 +0100p-2+01:002828+01:00x28 07pm28pm-28Tue, 07 Feb 2023 14:37:27 +0100p2+01:002828+01:00x282023Tue, 07 Feb 2023 14:37:27 +0100372372pmTuesday=392#!28Tue, 07 Feb 2023 14:37:27 +0100p+01:002#February 7, 2023#!28Tue, 07 Feb 2023 14:37:27 +0100p2728#/28Tue, 07 Feb 2023 14:37:27 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Tue, 07 Feb 2023 14:37:27 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

DUPI-FRUT, përpunimi I materialeve për prodhimin e produkteve ushqimore, TIRANE

#!28Wed, 15 Feb 2023 10:18:49 +0100p4928#28Wed, 15 Feb 2023 10:18:49 +0100p-10+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 10:18:49 +0100p10+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 10:18:49 +01001810182amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 10:18:49 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 10:18:49 +0100p4928#/28Wed, 15 Feb 2023 10:18:49 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 10:18:49 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

KAPA GEPARD, Veprimtari te gomes, DR, TIRANE

#!28Fri, 03 Feb 2023 10:59:42 +0100p4228#28Fri, 03 Feb 2023 10:59:42 +0100p-10+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 10:59:42 +0100p10+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 10:59:42 +01005910592amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 10:59:42 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 10:59:42 +0100p4228#/28Fri, 03 Feb 2023 10:59:42 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 10:59:42 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

KLEIDI, KARBURANT, Memaliaj, FIER

#!28Tue, 28 Feb 2023 10:25:23 +0100p2328#28Tue, 28 Feb 2023 10:25:23 +0100p-10+01:002828+01:00x28 28am28am-28Tue, 28 Feb 2023 10:25:23 +0100p10+01:002828+01:00x282023Tue, 28 Feb 2023 10:25:23 +01002510252amTuesday=392#!28Tue, 28 Feb 2023 10:25:23 +0100p+01:002#February 28, 2023#!28Tue, 28 Feb 2023 10:25:23 +0100p2328#/28Tue, 28 Feb 2023 10:25:23 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Tue, 28 Feb 2023 10:25:23 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

TONYS LEATHER, Regjie lekuresh, TIRANE

#!28Tue, 07 Feb 2023 14:38:35 +0100p3528#28Tue, 07 Feb 2023 14:38:35 +0100p-2+01:002828+01:00x28 07pm28pm-28Tue, 07 Feb 2023 14:38:35 +0100p2+01:002828+01:00x282023Tue, 07 Feb 2023 14:38:35 +0100382382pmTuesday=392#!28Tue, 07 Feb 2023 14:38:35 +0100p+01:002#February 7, 2023#!28Tue, 07 Feb 2023 14:38:35 +0100p3528#/28Tue, 07 Feb 2023 14:38:35 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Tue, 07 Feb 2023 14:38:35 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

GREEN WORLD, Menaxhim mbetjesh, DR, TIRANE

#!28Wed, 15 Feb 2023 10:19:51 +0100p5128#28Wed, 15 Feb 2023 10:19:51 +0100p-10+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 10:19:51 +0100p10+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 10:19:51 +01001910192amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 10:19:51 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 10:19:51 +0100p5128#/28Wed, 15 Feb 2023 10:19:51 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 10:19:51 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

METALTECH ALBANIA, Perpunim, saldim metalesh, EL, BERAT

#!28Fri, 03 Feb 2023 11:01:08 +0100p0828#28Fri, 03 Feb 2023 11:01:08 +0100p-11+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 11:01:08 +0100p11+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 11:01:08 +01000111012amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 11:01:08 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 11:01:08 +0100p0828#/28Fri, 03 Feb 2023 11:01:08 +0100p-11+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 11:01:08 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

KONTAKT, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!28Tue, 28 Feb 2023 10:26:52 +0100p5228#28Tue, 28 Feb 2023 10:26:52 +0100p-10+01:002828+01:00x28 28am28am-28Tue, 28 Feb 2023 10:26:52 +0100p10+01:002828+01:00x282023Tue, 28 Feb 2023 10:26:52 +01002610262amTuesday=392#!28Tue, 28 Feb 2023 10:26:52 +0100p+01:002#February 28, 2023#!28Tue, 28 Feb 2023 10:26:52 +0100p5228#/28Tue, 28 Feb 2023 10:26:52 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Tue, 28 Feb 2023 10:26:52 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

SENA 2015, MOBILERI, F.Kruje, TIRANE

#!28Fri, 10 Feb 2023 11:18:30 +0100p3028#28Fri, 10 Feb 2023 11:18:30 +0100p-11+01:002828+01:00x28 10am28am-28Fri, 10 Feb 2023 11:18:30 +0100p11+01:002828+01:00x282023Fri, 10 Feb 2023 11:18:30 +01001811182amFriday=392#!28Fri, 10 Feb 2023 11:18:30 +0100p+01:002#February 10, 2023#!28Fri, 10 Feb 2023 11:18:30 +0100p3028#/28Fri, 10 Feb 2023 11:18:30 +0100p-11+01:002828+01:00x28#!28Fri, 10 Feb 2023 11:18:30 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

KLEIDI, KARBUANT, Gjirokaster, FIER

#!28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p5128#28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p-10+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p10+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +01002010202amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p5128#/28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

AGIMI, Fraksionim inertesh, prodhim betoni, Gj, FIER

#!28Tue, 07 Feb 2023 14:22:54 +0100p5428#28Tue, 07 Feb 2023 14:22:54 +0100p-2+01:002828+01:00x28 07pm28pm-28Tue, 07 Feb 2023 14:22:54 +0100p2+01:002828+01:00x282023Tue, 07 Feb 2023 14:22:54 +0100222222pmTuesday=392#!28Tue, 07 Feb 2023 14:22:54 +0100p+01:002#February 7, 2023#!28Tue, 07 Feb 2023 14:22:54 +0100p5428#/28Tue, 07 Feb 2023 14:22:54 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Tue, 07 Feb 2023 14:22:54 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

VELLEZRIT KULLA, Karburant+GLN, Durres, TIRANE

#!28Tue, 28 Feb 2023 10:28:50 +0100p5028#28Tue, 28 Feb 2023 10:28:50 +0100p-10+01:002828+01:00x28 28am28am-28Tue, 28 Feb 2023 10:28:50 +0100p10+01:002828+01:00x282023Tue, 28 Feb 2023 10:28:50 +01002810282amTuesday=392#!28Tue, 28 Feb 2023 10:28:50 +0100p+01:002#February 28, 2023#!28Tue, 28 Feb 2023 10:28:50 +0100p5028#/28Tue, 28 Feb 2023 10:28:50 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Tue, 28 Feb 2023 10:28:50 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

ANK, Prodhim asfalto, betoni, magazinim nafte, TIRANE

#!28Fri, 10 Feb 2023 11:21:37 +0100p3728#28Fri, 10 Feb 2023 11:21:37 +0100p-11+01:002828+01:00x28 10am28am-28Fri, 10 Feb 2023 11:21:37 +0100p11+01:002828+01:00x282023Fri, 10 Feb 2023 11:21:37 +01002111212amFriday=392#!28Fri, 10 Feb 2023 11:21:37 +0100p+01:002#February 10, 2023#!28Fri, 10 Feb 2023 11:21:37 +0100p3728#/28Fri, 10 Feb 2023 11:21:37 +0100p-11+01:002828+01:00x28#!28Fri, 10 Feb 2023 11:21:37 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

KLEIDI, KARBURANT, Kavaje, TIRANE

#!28Wed, 15 Feb 2023 10:21:49 +0100p4928#28Wed, 15 Feb 2023 10:21:49 +0100p-10+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 10:21:49 +0100p10+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 10:21:49 +01002110212amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 10:21:49 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 10:21:49 +0100p4928#/28Wed, 15 Feb 2023 10:21:49 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 10:21:49 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

ALESIO 2014, Prodhim asfalto betoni, TIRANE

#!28Tue, 07 Feb 2023 14:24:03 +0100p0328#28Tue, 07 Feb 2023 14:24:03 +0100p-2+01:002828+01:00x28 07pm28pm-28Tue, 07 Feb 2023 14:24:03 +0100p2+01:002828+01:00x282023Tue, 07 Feb 2023 14:24:03 +0100242242pmTuesday=392#!28Tue, 07 Feb 2023 14:24:03 +0100p+01:002#February 7, 2023#!28Tue, 07 Feb 2023 14:24:03 +0100p0328#/28Tue, 07 Feb 2023 14:24:03 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Tue, 07 Feb 2023 14:24:03 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

POLIKLINIKA E SPECIALITETEVE NR.4, INSTITUCION SHENDETSOR, TIRANE

#!28Fri, 10 Feb 2023 11:23:23 +0100p2328#28Fri, 10 Feb 2023 11:23:23 +0100p-11+01:002828+01:00x28 10am28am-28Fri, 10 Feb 2023 11:23:23 +0100p11+01:002828+01:00x282023Fri, 10 Feb 2023 11:23:23 +01002311232amFriday=392#!28Fri, 10 Feb 2023 11:23:23 +0100p+01:002#February 10, 2023#!28Fri, 10 Feb 2023 11:23:23 +0100p2328#/28Fri, 10 Feb 2023 11:23:23 +0100p-11+01:002828+01:00x28#!28Fri, 10 Feb 2023 11:23:23 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

KLEIDI, KARBURANT, Prush, TIRANE

#!28Wed, 15 Feb 2023 10:22:53 +0100p5328#28Wed, 15 Feb 2023 10:22:53 +0100p-10+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 10:22:53 +0100p10+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 10:22:53 +01002210222amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 10:22:53 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 10:22:53 +0100p5328#/28Wed, 15 Feb 2023 10:22:53 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 10:22:53 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

ALFAGAS TRADE, Karburant, TIRANE

#!28Tue, 07 Feb 2023 14:25:10 +0100p1028#28Tue, 07 Feb 2023 14:25:10 +0100p-2+01:002828+01:00x28 07pm28pm-28Tue, 07 Feb 2023 14:25:10 +0100p2+01:002828+01:00x282023Tue, 07 Feb 2023 14:25:10 +0100252252pmTuesday=392#!28Tue, 07 Feb 2023 14:25:10 +0100p+01:002#February 7, 2023#!28Tue, 07 Feb 2023 14:25:10 +0100p1028#/28Tue, 07 Feb 2023 14:25:10 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Tue, 07 Feb 2023 14:25:10 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

ALBA CONVERTING, Prodhim leter, karton, FIER

#!28Wed, 15 Feb 2023 09:54:18 +0100p1828#28Wed, 15 Feb 2023 09:54:18 +0100p-9+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 09:54:18 +0100p9+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 09:54:18 +0100549542amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 09:54:18 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 09:54:18 +0100p1828#/28Wed, 15 Feb 2023 09:54:18 +0100p-9+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 09:54:18 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

ALBAN TIRANA CO, Prodhim betoni, TIRANE

#!28Fri, 03 Feb 2023 10:50:53 +0100p5328#28Fri, 03 Feb 2023 10:50:53 +0100p-10+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 10:50:53 +0100p10+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 10:50:53 +01005010502amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 10:50:53 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 10:50:53 +0100p5328#/28Fri, 03 Feb 2023 10:50:53 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 10:50:53 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

PHOENIA-GROUP, Menaxhim mbetjesh, EL, BERAT

#!28Mon, 20 Feb 2023 08:41:04 +0100p0428#28Mon, 20 Feb 2023 08:41:04 +0100p-8+01:002828+01:00x28 20am28am-28Mon, 20 Feb 2023 08:41:04 +0100p8+01:002828+01:00x282023Mon, 20 Feb 2023 08:41:04 +0100418412amMonday=392#!28Mon, 20 Feb 2023 08:41:04 +0100p+01:002#February 20, 2023#!28Mon, 20 Feb 2023 08:41:04 +0100p0428#/28Mon, 20 Feb 2023 08:41:04 +0100p-8+01:002828+01:00x28#!28Mon, 20 Feb 2023 08:41:04 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

ARTAN SIPRI, Magazinim skrapi, TIRANE

#!28Tue, 07 Feb 2023 14:27:29 +0100p2928#28Tue, 07 Feb 2023 14:27:29 +0100p-2+01:002828+01:00x28 07pm28pm-28Tue, 07 Feb 2023 14:27:29 +0100p2+01:002828+01:00x282023Tue, 07 Feb 2023 14:27:29 +0100272272pmTuesday=392#!28Tue, 07 Feb 2023 14:27:29 +0100p+01:002#February 7, 2023#!28Tue, 07 Feb 2023 14:27:29 +0100p2928#/28Tue, 07 Feb 2023 14:27:29 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Tue, 07 Feb 2023 14:27:29 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

ALB-KORNIZA, Veprimtari te lendes drurit, Dr, TIRANE

#!28Wed, 15 Feb 2023 09:55:39 +0100p3928#28Wed, 15 Feb 2023 09:55:39 +0100p-9+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 09:55:39 +0100p9+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 09:55:39 +0100559552amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 09:55:39 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 09:55:39 +0100p3928#/28Wed, 15 Feb 2023 09:55:39 +0100p-9+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 09:55:39 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

BLUNIL, Prodhim plastike, TIRANE

#!28Fri, 03 Feb 2023 10:52:57 +0100p5728#28Fri, 03 Feb 2023 10:52:57 +0100p-10+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 10:52:57 +0100p10+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 10:52:57 +01005210522amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 10:52:57 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 10:52:57 +0100p5728#/28Fri, 03 Feb 2023 10:52:57 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 10:52:57 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

AG.TCC, Prodhim pijesh alkolike, Korce, BERAT

#!28Tue, 28 Feb 2023 10:18:30 +0100p3028#28Tue, 28 Feb 2023 10:18:30 +0100p-10+01:002828+01:00x28 28am28am-28Tue, 28 Feb 2023 10:18:30 +0100p10+01:002828+01:00x282023Tue, 28 Feb 2023 10:18:30 +01001810182amTuesday=392#!28Tue, 28 Feb 2023 10:18:30 +0100p+01:002#February 28, 2023#!28Tue, 28 Feb 2023 10:18:30 +0100p3028#/28Tue, 28 Feb 2023 10:18:30 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Tue, 28 Feb 2023 10:18:30 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

AUTO MANOKU SERVIS, Servis+lyerje makinash, TIRANE

#!28Tue, 07 Feb 2023 14:28:39 +0100p3928#28Tue, 07 Feb 2023 14:28:39 +0100p-2+01:002828+01:00x28 07pm28pm-28Tue, 07 Feb 2023 14:28:39 +0100p2+01:002828+01:00x282023Tue, 07 Feb 2023 14:28:39 +0100282282pmTuesday=392#!28Tue, 07 Feb 2023 14:28:39 +0100p+01:002#February 7, 2023#!28Tue, 07 Feb 2023 14:28:39 +0100p3928#/28Tue, 07 Feb 2023 14:28:39 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Tue, 07 Feb 2023 14:28:39 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

ANMETAL, Perpunim, saldim metalesh, DR, TIRANE

#!28Wed, 15 Feb 2023 09:56:54 +0100p5428#28Wed, 15 Feb 2023 09:56:54 +0100p-9+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 09:56:54 +0100p9+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 09:56:54 +0100569562amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 09:56:54 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 09:56:54 +0100p5428#/28Wed, 15 Feb 2023 09:56:54 +0100p-9+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 09:56:54 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

BN PRODUCTION, Prodhim kepucesh, TIRANE

#!28Fri, 03 Feb 2023 10:54:36 +0100p3628#28Fri, 03 Feb 2023 10:54:36 +0100p-10+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 10:54:36 +0100p10+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 10:54:36 +01005410542amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 10:54:36 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 10:54:36 +0100p3628#/28Fri, 03 Feb 2023 10:54:36 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 10:54:36 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

AME AMBJENT, Menaxhim mbetjesh, DR, TIRANE

#!28Tue, 28 Feb 2023 10:19:48 +0100p4828#28Tue, 28 Feb 2023 10:19:48 +0100p-10+01:002828+01:00x28 28am28am-28Tue, 28 Feb 2023 10:19:48 +0100p10+01:002828+01:00x282023Tue, 28 Feb 2023 10:19:48 +01001910192amTuesday=392#!28Tue, 28 Feb 2023 10:19:48 +0100p+01:002#February 28, 2023#!28Tue, 28 Feb 2023 10:19:48 +0100p4828#/28Tue, 28 Feb 2023 10:19:48 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Tue, 28 Feb 2023 10:19:48 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

FERMER BORIS ALLMUCA, Rritje shpendesh, TIRANE

#!28Tue, 07 Feb 2023 14:30:10 +0100p1028#28Tue, 07 Feb 2023 14:30:10 +0100p-2+01:002828+01:00x28 07pm28pm-28Tue, 07 Feb 2023 14:30:10 +0100p2+01:002828+01:00x282023Tue, 07 Feb 2023 14:30:10 +0100302302pmTuesday=392#!28Tue, 07 Feb 2023 14:30:10 +0100p+01:002#February 7, 2023#!28Tue, 07 Feb 2023 14:30:10 +0100p1028#/28Tue, 07 Feb 2023 14:30:10 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Tue, 07 Feb 2023 14:30:10 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

ARBER SINANAJ, Rritje intensive shpendesh, VL, FIER

#!28Wed, 15 Feb 2023 10:14:40 +0100p4028#28Wed, 15 Feb 2023 10:14:40 +0100p-10+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 10:14:40 +0100p10+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 10:14:40 +01001410142amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 10:14:40 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 10:14:40 +0100p4028#/28Wed, 15 Feb 2023 10:14:40 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 10:14:40 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

DCO Formular Tip I, Konsultim me Publikun

#!28Fri, 03 Feb 2023 10:56:30 +0100p3028#28Fri, 03 Feb 2023 10:56:30 +0100p-10+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 10:56:30 +0100p10+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 10:56:30 +01005610562amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 10:56:30 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 10:56:30 +0100p3028#/28Fri, 03 Feb 2023 10:56:30 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 10:56:30 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

BASJANA, Shfrytezim kromi, Diber, TIRANE

#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p0228#28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p-10+01:002828+01:00x28 28am28am-28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p10+01:002828+01:00x282023Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +01002110212amTuesday=392#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p+01:002#February 28, 2023#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p0228#/28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

Kanto Kapllanaj Kerkese Leje Mjedisi

#!28Tue, 07 Feb 2023 14:32:21 +0100p2128#28Tue, 07 Feb 2023 14:32:21 +0100p-2+01:002828+01:00x28 07pm28pm-28Tue, 07 Feb 2023 14:32:21 +0100p2+01:002828+01:00x282023Tue, 07 Feb 2023 14:32:21 +0100322322pmTuesday=392#!28Tue, 07 Feb 2023 14:32:21 +0100p+01:002#February 7, 2023#!28Tue, 07 Feb 2023 14:32:21 +0100p2128#/28Tue, 07 Feb 2023 14:32:21 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Tue, 07 Feb 2023 14:32:21 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

About Us