Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

GEGA CENTER GKG, Karburant+GLN, TIRANE

#!31Fri, 17 Mar 2023 09:05:13 +0100p1331#31Fri, 17 Mar 2023 09:05:13 +0100p-9+01:003131+01:00x31 17am31am-31Fri, 17 Mar 2023 09:05:13 +0100p9+01:003131+01:00x312023Fri, 17 Mar 2023 09:05:13 +0100059053amFriday=392#!31Fri, 17 Mar 2023 09:05:13 +0100p+01:003#March 17, 2023#!31Fri, 17 Mar 2023 09:05:13 +0100p1331#/31Fri, 17 Mar 2023 09:05:13 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Fri, 17 Mar 2023 09:05:13 +0100p+01:003# - In Mars 2023

BAITEL (BOJO RESORT), Stacion transferimi mbetje jo te rrezikshme, VL, FIER

#!31Thu, 09 Mar 2023 12:26:05 +0100p0531#31Thu, 09 Mar 2023 12:26:05 +0100p-12+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 Mar 2023 12:26:05 +0100p12+01:003131+01:00x312023Thu, 09 Mar 2023 12:26:05 +01002612263pmThursday=392#!31Thu, 09 Mar 2023 12:26:05 +0100p+01:003#March 9, 2023#!31Thu, 09 Mar 2023 12:26:05 +0100p0531#/31Thu, 09 Mar 2023 12:26:05 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 09 Mar 2023 12:26:05 +0100p+01:003# - In Mars 2023

B&A.D CONSTRUCTION, Fraksionim inertesh,

#!30Mon, 03 Apr 2023 07:47:33 +0100p3330#30Mon, 03 Apr 2023 07:47:33 +0100p-7+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 07:47:33 +0100p7+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 07:47:33 +0100477474amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 07:47:33 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 07:47:33 +0100p3330#/30Mon, 03 Apr 2023 07:47:33 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 07:47:33 +0100p+01:004# - In Mars 2023

MINE LOSHI, Pastrim kimik, Dr, TIRANE

#!31Mon, 13 Mar 2023 12:08:46 +0100p4631#31Mon, 13 Mar 2023 12:08:46 +0100p-12+01:003131+01:00x31 13pm31pm-31Mon, 13 Mar 2023 12:08:46 +0100p12+01:003131+01:00x312023Mon, 13 Mar 2023 12:08:46 +01000812083pmMonday=392#!31Mon, 13 Mar 2023 12:08:46 +0100p+01:003#March 13, 2023#!31Mon, 13 Mar 2023 12:08:46 +0100p4631#/31Mon, 13 Mar 2023 12:08:46 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 13 Mar 2023 12:08:46 +0100p+01:003# - In Mars 2023

IBN-I, Fraksionim+Gurore, El, BERAT

#!30Mon, 03 Apr 2023 08:30:56 +0100p5630#30Mon, 03 Apr 2023 08:30:56 +0100p-8+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 08:30:56 +0100p8+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 08:30:56 +0100308304amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 08:30:56 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 08:30:56 +0100p5630#/30Mon, 03 Apr 2023 08:30:56 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 08:30:56 +0100p+01:004# - In Mars 2023

INERTO BETON RIVIERA, Prodhime betoni, Vl, FIER

#!31Fri, 17 Mar 2023 09:06:30 +0100p3031#31Fri, 17 Mar 2023 09:06:30 +0100p-9+01:003131+01:00x31 17am31am-31Fri, 17 Mar 2023 09:06:30 +0100p9+01:003131+01:00x312023Fri, 17 Mar 2023 09:06:30 +0100069063amFriday=392#!31Fri, 17 Mar 2023 09:06:30 +0100p+01:003#March 17, 2023#!31Fri, 17 Mar 2023 09:06:30 +0100p3031#/31Fri, 17 Mar 2023 09:06:30 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Fri, 17 Mar 2023 09:06:30 +0100p+01:003# - In Mars 2023

CREMA STONE, Shfrytezim guri gelqeror, Vl, FIER, LMB

#!31Thu, 09 Mar 2023 12:27:16 +0100p1631#31Thu, 09 Mar 2023 12:27:16 +0100p-12+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 Mar 2023 12:27:16 +0100p12+01:003131+01:00x312023Thu, 09 Mar 2023 12:27:16 +01002712273pmThursday=392#!31Thu, 09 Mar 2023 12:27:16 +0100p+01:003#March 9, 2023#!31Thu, 09 Mar 2023 12:27:16 +0100p1631#/31Thu, 09 Mar 2023 12:27:16 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 09 Mar 2023 12:27:16 +0100p+01:003# - In Mars 2023

GENTJAN BAJRAMAJ, Menaxhim mbetjesh, FIER

#!30Mon, 03 Apr 2023 07:48:33 +0100p3330#30Mon, 03 Apr 2023 07:48:33 +0100p-7+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 07:48:33 +0100p7+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 07:48:33 +0100487484amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 07:48:33 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 07:48:33 +0100p3330#/30Mon, 03 Apr 2023 07:48:33 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 07:48:33 +0100p+01:004# - In Mars 2023

OLSI , Karburant+GLN, Salmone, DR, TIRANE

#!31Mon, 13 Mar 2023 12:09:46 +0100p4631#31Mon, 13 Mar 2023 12:09:46 +0100p-12+01:003131+01:00x31 13pm31pm-31Mon, 13 Mar 2023 12:09:46 +0100p12+01:003131+01:00x312023Mon, 13 Mar 2023 12:09:46 +01000912093pmMonday=392#!31Mon, 13 Mar 2023 12:09:46 +0100p+01:003#March 13, 2023#!31Mon, 13 Mar 2023 12:09:46 +0100p4631#/31Mon, 13 Mar 2023 12:09:46 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 13 Mar 2023 12:09:46 +0100p+01:003# - In Mars 2023

PIETRA NESLI, Shfrytezim mineralesh, argjile, Skrapar, BERAT, LMB

#!30Tue, 04 Apr 2023 08:46:42 +0100p4230#30Tue, 04 Apr 2023 08:46:42 +0100p-8+01:003030+01:00x30 04am30am-30Tue, 04 Apr 2023 08:46:42 +0100p8+01:003030+01:00x302023Tue, 04 Apr 2023 08:46:42 +0100468464amTuesday=392#!30Tue, 04 Apr 2023 08:46:42 +0100p+01:004#April 4, 2023#!30Tue, 04 Apr 2023 08:46:42 +0100p4230#/30Tue, 04 Apr 2023 08:46:42 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Tue, 04 Apr 2023 08:46:42 +0100p+01:004# - In Mars 2023

PIETRA NESLI, Perpunim, lustrim guri dekorativ, BERAT

#!31Fri, 17 Mar 2023 09:07:43 +0100p4331#31Fri, 17 Mar 2023 09:07:43 +0100p-9+01:003131+01:00x31 17am31am-31Fri, 17 Mar 2023 09:07:43 +0100p9+01:003131+01:00x312023Fri, 17 Mar 2023 09:07:43 +0100079073amFriday=392#!31Fri, 17 Mar 2023 09:07:43 +0100p+01:003#March 17, 2023#!31Fri, 17 Mar 2023 09:07:43 +0100p4331#/31Fri, 17 Mar 2023 09:07:43 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Fri, 17 Mar 2023 09:07:43 +0100p+01:003# - In Mars 2023

GP2 PETROL, KARBURANT+GLN, Kukes, LEZHE

#!31Thu, 09 Mar 2023 12:28:21 +0100p2131#31Thu, 09 Mar 2023 12:28:21 +0100p-12+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 Mar 2023 12:28:21 +0100p12+01:003131+01:00x312023Thu, 09 Mar 2023 12:28:21 +01002812283pmThursday=392#!31Thu, 09 Mar 2023 12:28:21 +0100p+01:003#March 9, 2023#!31Thu, 09 Mar 2023 12:28:21 +0100p2131#/31Thu, 09 Mar 2023 12:28:21 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 09 Mar 2023 12:28:21 +0100p+01:003# - In Mars 2023

KAST&GAS, Karburant, Magazinim nafte, Vore, TIRANE

#!30Mon, 03 Apr 2023 07:50:17 +0100p1730#30Mon, 03 Apr 2023 07:50:17 +0100p-7+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 07:50:17 +0100p7+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 07:50:17 +0100507504amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 07:50:17 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 07:50:17 +0100p1730#/30Mon, 03 Apr 2023 07:50:17 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 07:50:17 +0100p+01:004# - In Mars 2023

VELIAJ PETROL, Karburant+GLN, LEZHE

#!31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p4431#31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p-12+01:003131+01:00x31 13pm31pm-31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p12+01:003131+01:00x312023Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +01001012103pmMonday=392#!31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p+01:003#March 13, 2023#!31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p4431#/31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p+01:003# - In Mars 2023

PURA-MEDICAL, Menaxhim mbetjesh, El, BERAT

#!30Fri, 07 Apr 2023 10:48:07 +0100p0730#30Fri, 07 Apr 2023 10:48:07 +0100p-10+01:003030+01:00x30 07am30am-30Fri, 07 Apr 2023 10:48:07 +0100p10+01:003030+01:00x302023Fri, 07 Apr 2023 10:48:07 +01004810484amFriday=392#!30Fri, 07 Apr 2023 10:48:07 +0100p+01:004#April 7, 2023#!30Fri, 07 Apr 2023 10:48:07 +0100p0730#/30Fri, 07 Apr 2023 10:48:07 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 07 Apr 2023 10:48:07 +0100p+01:004# - In Mars 2023

CR-4, Miniere dhe gurore, Diber, TIRANE, LM

#!31Mon, 20 Mar 2023 10:13:45 +0100p4531#31Mon, 20 Mar 2023 10:13:45 +0100p-10+01:003131+01:00x31 20am31am-31Mon, 20 Mar 2023 10:13:45 +0100p10+01:003131+01:00x312023Mon, 20 Mar 2023 10:13:45 +01001310133amMonday=392#!31Mon, 20 Mar 2023 10:13:45 +0100p+01:003#March 20, 2023#!31Mon, 20 Mar 2023 10:13:45 +0100p4531#/31Mon, 20 Mar 2023 10:13:45 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 20 Mar 2023 10:13:45 +0100p+01:003# - In Mars 2023

MARLET 2012, Prodhim kepucesh, FIER

#!31Thu, 09 Mar 2023 12:29:20 +0100p2031#31Thu, 09 Mar 2023 12:29:20 +0100p-12+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 Mar 2023 12:29:20 +0100p12+01:003131+01:00x312023Thu, 09 Mar 2023 12:29:20 +01002912293pmThursday=392#!31Thu, 09 Mar 2023 12:29:20 +0100p+01:003#March 9, 2023#!31Thu, 09 Mar 2023 12:29:20 +0100p2031#/31Thu, 09 Mar 2023 12:29:20 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 09 Mar 2023 12:29:20 +0100p+01:003# - In Mars 2023

KAST&GAZ, Karburant, Magazinim nafte, Bubq, TIRANE

#!30Mon, 03 Apr 2023 07:54:29 +0100p2930#30Mon, 03 Apr 2023 07:54:29 +0100p-7+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 07:54:29 +0100p7+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 07:54:29 +0100547544amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 07:54:29 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 07:54:29 +0100p2930#/30Mon, 03 Apr 2023 07:54:29 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 07:54:29 +0100p+01:004# - In Mars 2023

VELIAJ PETROL, Karburant+GLN, Vl, FIER

#!31Mon, 13 Mar 2023 12:11:40 +0100p4031#31Mon, 13 Mar 2023 12:11:40 +0100p-12+01:003131+01:00x31 13pm31pm-31Mon, 13 Mar 2023 12:11:40 +0100p12+01:003131+01:00x312023Mon, 13 Mar 2023 12:11:40 +01001112113pmMonday=392#!31Mon, 13 Mar 2023 12:11:40 +0100p+01:003#March 13, 2023#!31Mon, 13 Mar 2023 12:11:40 +0100p4031#/31Mon, 13 Mar 2023 12:11:40 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 13 Mar 2023 12:11:40 +0100p+01:003# - In Mars 2023

KANTINA SULOVA FH, Prodhim pijesh alkolike, EL, BERAT

#!30Fri, 07 Apr 2023 10:51:48 +0100p4830#30Fri, 07 Apr 2023 10:51:48 +0100p-10+01:003030+01:00x30 07am30am-30Fri, 07 Apr 2023 10:51:48 +0100p10+01:003030+01:00x302023Fri, 07 Apr 2023 10:51:48 +01005110514amFriday=392#!30Fri, 07 Apr 2023 10:51:48 +0100p+01:004#April 7, 2023#!30Fri, 07 Apr 2023 10:51:48 +0100p4830#/30Fri, 07 Apr 2023 10:51:48 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 07 Apr 2023 10:51:48 +0100p+01:004# - In Mars 2023

FERMA DEPULO, Rritje intensive derrash, LEZHE, LM

#!31Mon, 20 Mar 2023 10:15:00 +0100p0031#31Mon, 20 Mar 2023 10:15:00 +0100p-10+01:003131+01:00x31 20am31am-31Mon, 20 Mar 2023 10:15:00 +0100p10+01:003131+01:00x312023Mon, 20 Mar 2023 10:15:00 +01001510153amMonday=392#!31Mon, 20 Mar 2023 10:15:00 +0100p+01:003#March 20, 2023#!31Mon, 20 Mar 2023 10:15:00 +0100p0031#/31Mon, 20 Mar 2023 10:15:00 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 20 Mar 2023 10:15:00 +0100p+01:003# - In Mars 2023

MEIA, Prodhim bimesh medicinale , Shkoder, LEZHE

#!31Thu, 09 Mar 2023 12:30:15 +0100p1531#31Thu, 09 Mar 2023 12:30:15 +0100p-12+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 Mar 2023 12:30:15 +0100p12+01:003131+01:00x312023Thu, 09 Mar 2023 12:30:15 +01003012303pmThursday=392#!31Thu, 09 Mar 2023 12:30:15 +0100p+01:003#March 9, 2023#!31Thu, 09 Mar 2023 12:30:15 +0100p1531#/31Thu, 09 Mar 2023 12:30:15 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 09 Mar 2023 12:30:15 +0100p+01:003# - In Mars 2023

KASTRATI, Magazinim, shperndarje nafte, DR, TIRANE

#!30Mon, 03 Apr 2023 07:56:03 +0100p0330#30Mon, 03 Apr 2023 07:56:03 +0100p-7+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 07:56:03 +0100p7+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 07:56:03 +0100567564amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 07:56:03 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 07:56:03 +0100p0330#/30Mon, 03 Apr 2023 07:56:03 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 07:56:03 +0100p+01:004# - In Mars 2023

EGNATIA GAZ, Karburant+GLN, Elb, BERAT

#!31Wed, 15 Mar 2023 12:11:02 +0100p0231#31Wed, 15 Mar 2023 12:11:02 +0100p-12+01:003131+01:00x31 15pm31pm-31Wed, 15 Mar 2023 12:11:02 +0100p12+01:003131+01:00x312023Wed, 15 Mar 2023 12:11:02 +01001112113pmWednesday=392#!31Wed, 15 Mar 2023 12:11:02 +0100p+01:003#March 15, 2023#!31Wed, 15 Mar 2023 12:11:02 +0100p0231#/31Wed, 15 Mar 2023 12:11:02 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Wed, 15 Mar 2023 12:11:02 +0100p+01:003# - In Mars 2023

ARDI & ORGITO, Fraksionim inertesh, LEZHE

#!31Mon, 06 Mar 2023 08:44:36 +0100p3631#31Mon, 06 Mar 2023 08:44:36 +0100p-8+01:003131+01:00x31 06am31am-31Mon, 06 Mar 2023 08:44:36 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 06 Mar 2023 08:44:36 +0100448443amMonday=392#!31Mon, 06 Mar 2023 08:44:36 +0100p+01:003#March 6, 2023#!31Mon, 06 Mar 2023 08:44:36 +0100p3631#/31Mon, 06 Mar 2023 08:44:36 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 06 Mar 2023 08:44:36 +0100p+01:003# - In Mars 2023

IN CO, Shfrytesim mineralesh, TIRANE

#!31Mon, 20 Mar 2023 10:19:11 +0100p1131#31Mon, 20 Mar 2023 10:19:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31 20am31am-31Mon, 20 Mar 2023 10:19:11 +0100p10+01:003131+01:00x312023Mon, 20 Mar 2023 10:19:11 +01001910193amMonday=392#!31Mon, 20 Mar 2023 10:19:11 +0100p+01:003#March 20, 2023#!31Mon, 20 Mar 2023 10:19:11 +0100p1131#/31Mon, 20 Mar 2023 10:19:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 20 Mar 2023 10:19:11 +0100p+01:003# - In Mars 2023

MERSIN MUCAJ, Menaxhim mbetjesh, Vl, FIER

#!31Thu, 09 Mar 2023 12:43:58 +0100p5831#31Thu, 09 Mar 2023 12:43:58 +0100p-12+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 Mar 2023 12:43:58 +0100p12+01:003131+01:00x312023Thu, 09 Mar 2023 12:43:58 +01004312433pmThursday=392#!31Thu, 09 Mar 2023 12:43:58 +0100p+01:003#March 9, 2023#!31Thu, 09 Mar 2023 12:43:58 +0100p5831#/31Thu, 09 Mar 2023 12:43:58 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 09 Mar 2023 12:43:58 +0100p+01:003# - In Mars 2023

NOVRUS SHKEMBI, Karburant+GLN, TIRANE

#!30Mon, 03 Apr 2023 07:57:34 +0100p3430#30Mon, 03 Apr 2023 07:57:34 +0100p-7+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 07:57:34 +0100p7+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 07:57:34 +0100577574amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 07:57:34 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 07:57:34 +0100p3430#/30Mon, 03 Apr 2023 07:57:34 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 07:57:34 +0100p+01:004# - In Mars 2023

IMPULS INDUSTRI, Perzierje dhe shnderrimi i gomes, ELB, BERAT

#!31Wed, 15 Mar 2023 12:12:19 +0100p1931#31Wed, 15 Mar 2023 12:12:19 +0100p-12+01:003131+01:00x31 15pm31pm-31Wed, 15 Mar 2023 12:12:19 +0100p12+01:003131+01:00x312023Wed, 15 Mar 2023 12:12:19 +01001212123pmWednesday=392#!31Wed, 15 Mar 2023 12:12:19 +0100p+01:003#March 15, 2023#!31Wed, 15 Mar 2023 12:12:19 +0100p1931#/31Wed, 15 Mar 2023 12:12:19 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Wed, 15 Mar 2023 12:12:19 +0100p+01:003# - In Mars 2023

ATEARJO, Prodhim plastike, DR, TIRANE

#!31Mon, 06 Mar 2023 08:47:23 +0100p2331#31Mon, 06 Mar 2023 08:47:23 +0100p-8+01:003131+01:00x31 06am31am-31Mon, 06 Mar 2023 08:47:23 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 06 Mar 2023 08:47:23 +0100478473amMonday=392#!31Mon, 06 Mar 2023 08:47:23 +0100p+01:003#March 6, 2023#!31Mon, 06 Mar 2023 08:47:23 +0100p2331#/31Mon, 06 Mar 2023 08:47:23 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 06 Mar 2023 08:47:23 +0100p+01:003# - In Mars 2023

LLAZO, Stacion transferimi, Lushnje, FIER

#!31Mon, 20 Mar 2023 10:20:50 +0100p5031#31Mon, 20 Mar 2023 10:20:50 +0100p-10+01:003131+01:00x31 20am31am-31Mon, 20 Mar 2023 10:20:50 +0100p10+01:003131+01:00x312023Mon, 20 Mar 2023 10:20:50 +01002010203amMonday=392#!31Mon, 20 Mar 2023 10:20:50 +0100p+01:003#March 20, 2023#!31Mon, 20 Mar 2023 10:20:50 +0100p5031#/31Mon, 20 Mar 2023 10:20:50 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 20 Mar 2023 10:20:50 +0100p+01:003# - In Mars 2023

OLSI, Karburant dhe GLN, BERAT

#!31Thu, 09 Mar 2023 12:45:23 +0100p2331#31Thu, 09 Mar 2023 12:45:23 +0100p-12+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 Mar 2023 12:45:23 +0100p12+01:003131+01:00x312023Thu, 09 Mar 2023 12:45:23 +01004512453pmThursday=392#!31Thu, 09 Mar 2023 12:45:23 +0100p+01:003#March 9, 2023#!31Thu, 09 Mar 2023 12:45:23 +0100p2331#/31Thu, 09 Mar 2023 12:45:23 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 09 Mar 2023 12:45:23 +0100p+01:003# - In Mars 2023

MEMORY PLASTIK, Rikuperim mbetjesh jo te rrezikshme, DR, TIRANE

#!30Mon, 03 Apr 2023 08:24:48 +0100p4830#30Mon, 03 Apr 2023 08:24:48 +0100p-8+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 08:24:48 +0100p8+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 08:24:48 +0100248244amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 08:24:48 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 08:24:48 +0100p4830#/30Mon, 03 Apr 2023 08:24:48 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 08:24:48 +0100p+01:004# - In Mars 2023

QEMAL LAMCAJ, Perpunim druri, prodhim mobiljesh, El, BERAT

#!31Wed, 15 Mar 2023 12:13:19 +0100p1931#31Wed, 15 Mar 2023 12:13:19 +0100p-12+01:003131+01:00x31 15pm31pm-31Wed, 15 Mar 2023 12:13:19 +0100p12+01:003131+01:00x312023Wed, 15 Mar 2023 12:13:19 +01001312133pmWednesday=392#!31Wed, 15 Mar 2023 12:13:19 +0100p+01:003#March 15, 2023#!31Wed, 15 Mar 2023 12:13:19 +0100p1931#/31Wed, 15 Mar 2023 12:13:19 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Wed, 15 Mar 2023 12:13:19 +0100p+01:003# - In Mars 2023

ÇUNAT TONE, THERTORE, TIRANE

#!31Mon, 06 Mar 2023 08:48:26 +0100p2631#31Mon, 06 Mar 2023 08:48:26 +0100p-8+01:003131+01:00x31 06am31am-31Mon, 06 Mar 2023 08:48:26 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 06 Mar 2023 08:48:26 +0100488483amMonday=392#!31Mon, 06 Mar 2023 08:48:26 +0100p+01:003#March 6, 2023#!31Mon, 06 Mar 2023 08:48:26 +0100p2631#/31Mon, 06 Mar 2023 08:48:26 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 06 Mar 2023 08:48:26 +0100p+01:003# - In Mars 2023

NATURAL HERBAL ESSENCES, detergjent+perpunim bimesh+alkool, ELB, BERAT

#!31Mon, 20 Mar 2023 10:21:50 +0100p5031#31Mon, 20 Mar 2023 10:21:50 +0100p-10+01:003131+01:00x31 20am31am-31Mon, 20 Mar 2023 10:21:50 +0100p10+01:003131+01:00x312023Mon, 20 Mar 2023 10:21:50 +01002110213amMonday=392#!31Mon, 20 Mar 2023 10:21:50 +0100p+01:003#March 20, 2023#!31Mon, 20 Mar 2023 10:21:50 +0100p5031#/31Mon, 20 Mar 2023 10:21:50 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 20 Mar 2023 10:21:50 +0100p+01:003# - In Mars 2023

VELIAJ PETROL, Karburant dhe GLN, Peqin, BERAT

#!31Thu, 09 Mar 2023 12:46:23 +0100p2331#31Thu, 09 Mar 2023 12:46:23 +0100p-12+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 Mar 2023 12:46:23 +0100p12+01:003131+01:00x312023Thu, 09 Mar 2023 12:46:23 +01004612463pmThursday=392#!31Thu, 09 Mar 2023 12:46:23 +0100p+01:003#March 9, 2023#!31Thu, 09 Mar 2023 12:46:23 +0100p2331#/31Thu, 09 Mar 2023 12:46:23 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 09 Mar 2023 12:46:23 +0100p+01:003# - In Mars 2023

NATURAL HERBAL ESSENCES, Prodhim detergjentesh, perpunim bimesh+alkool, TIRANE

#!30Mon, 03 Apr 2023 08:25:56 +0100p5630#30Mon, 03 Apr 2023 08:25:56 +0100p-8+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 08:25:56 +0100p8+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 08:25:56 +0100258254amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 08:25:56 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 08:25:56 +0100p5630#/30Mon, 03 Apr 2023 08:25:56 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 08:25:56 +0100p+01:004# - In Mars 2023

HIDRO ONE ENERGY, Ndertim HEC Dohoshisht 2 dhe 3, Diber, TIRANE

#!31Wed, 15 Mar 2023 15:41:20 +0100p2031#31Wed, 15 Mar 2023 15:41:20 +0100p-3+01:003131+01:00x31 15pm31pm-31Wed, 15 Mar 2023 15:41:20 +0100p3+01:003131+01:00x312023Wed, 15 Mar 2023 15:41:20 +0100413413pmWednesday=392#!31Wed, 15 Mar 2023 15:41:20 +0100p+01:003#March 15, 2023#!31Wed, 15 Mar 2023 15:41:20 +0100p2031#/31Wed, 15 Mar 2023 15:41:20 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 15 Mar 2023 15:41:20 +0100p+01:003# - In Mars 2023

PESPA ALUMIN, Stampime dhe ngjyrosje, Nishtulle, DR, TIRANE

#!31Mon, 06 Mar 2023 08:49:28 +0100p2831#31Mon, 06 Mar 2023 08:49:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31 06am31am-31Mon, 06 Mar 2023 08:49:28 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 06 Mar 2023 08:49:28 +0100498493amMonday=392#!31Mon, 06 Mar 2023 08:49:28 +0100p+01:003#March 6, 2023#!31Mon, 06 Mar 2023 08:49:28 +0100p2831#/31Mon, 06 Mar 2023 08:49:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 06 Mar 2023 08:49:28 +0100p+01:003# - In Mars 2023

ALB BB Auditing – QVZHPU, Ndertim HEC Saranta, Sarande, FIER

#!31Tue, 21 Mar 2023 10:52:55 +0100p5531#31Tue, 21 Mar 2023 10:52:55 +0100p-10+01:003131+01:00x31 21am31am-31Tue, 21 Mar 2023 10:52:55 +0100p10+01:003131+01:00x312023Tue, 21 Mar 2023 10:52:55 +01005210523amTuesday=392#!31Tue, 21 Mar 2023 10:52:55 +0100p+01:003#March 21, 2023#!31Tue, 21 Mar 2023 10:52:55 +0100p5531#/31Tue, 21 Mar 2023 10:52:55 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 21 Mar 2023 10:52:55 +0100p+01:003# - In Mars 2023

B.A.D, Ndertim HEC Mazreka, Ko, BERAT

#!31Mon, 13 Mar 2023 12:04:44 +0100p4431#31Mon, 13 Mar 2023 12:04:44 +0100p-12+01:003131+01:00x31 13pm31pm-31Mon, 13 Mar 2023 12:04:44 +0100p12+01:003131+01:00x312023Mon, 13 Mar 2023 12:04:44 +01000412043pmMonday=392#!31Mon, 13 Mar 2023 12:04:44 +0100p+01:003#March 13, 2023#!31Mon, 13 Mar 2023 12:04:44 +0100p4431#/31Mon, 13 Mar 2023 12:04:44 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 13 Mar 2023 12:04:44 +0100p+01:003# - In Mars 2023

VAMEL, Shfrytezim mineralesh, Vlore, FIER, LMB

#!30Mon, 03 Apr 2023 08:27:33 +0100p3330#30Mon, 03 Apr 2023 08:27:33 +0100p-8+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 08:27:33 +0100p8+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 08:27:33 +0100278274amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 08:27:33 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 08:27:33 +0100p3330#/30Mon, 03 Apr 2023 08:27:33 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 08:27:33 +0100p+01:004# - In Mars 2023

HIDRO ONE ENERGY, Ndertim HEC Dohoshisht 1, Diber, TIRANE

#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p4931#31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31 15pm31pm-31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p3+01:003131+01:00x312023Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100453453pmWednesday=392#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p+01:003#March 15, 2023#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p4931#/31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p+01:003# - In Mars 2023

PESPA ALUMIN, (ID 7.9-e), Shkozet, DR, TIRANE

#!31Mon, 06 Mar 2023 08:50:39 +0100p3931#31Mon, 06 Mar 2023 08:50:39 +0100p-8+01:003131+01:00x31 06am31am-31Mon, 06 Mar 2023 08:50:39 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 06 Mar 2023 08:50:39 +0100508503amMonday=392#!31Mon, 06 Mar 2023 08:50:39 +0100p+01:003#March 6, 2023#!31Mon, 06 Mar 2023 08:50:39 +0100p3931#/31Mon, 06 Mar 2023 08:50:39 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 06 Mar 2023 08:50:39 +0100p+01:003# - In Mars 2023

KRESHOVA, Ndertim HEC Malindi 1, 2, 3, Corovode, BERAT

#!31Tue, 21 Mar 2023 10:54:08 +0100p0831#31Tue, 21 Mar 2023 10:54:08 +0100p-10+01:003131+01:00x31 21am31am-31Tue, 21 Mar 2023 10:54:08 +0100p10+01:003131+01:00x312023Tue, 21 Mar 2023 10:54:08 +01005410543amTuesday=392#!31Tue, 21 Mar 2023 10:54:08 +0100p+01:003#March 21, 2023#!31Tue, 21 Mar 2023 10:54:08 +0100p0831#/31Tue, 21 Mar 2023 10:54:08 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 21 Mar 2023 10:54:08 +0100p+01:003# - In Mars 2023

GRABOVA HIDROPOWER, Ndertim HEC Graboba 1, Gramsh, BERAT

#!31Mon, 13 Mar 2023 12:06:39 +0100p3931#31Mon, 13 Mar 2023 12:06:39 +0100p-12+01:003131+01:00x31 13pm31pm-31Mon, 13 Mar 2023 12:06:39 +0100p12+01:003131+01:00x312023Mon, 13 Mar 2023 12:06:39 +01000612063pmMonday=392#!31Mon, 13 Mar 2023 12:06:39 +0100p+01:003#March 13, 2023#!31Mon, 13 Mar 2023 12:06:39 +0100p3931#/31Mon, 13 Mar 2023 12:06:39 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 13 Mar 2023 12:06:39 +0100p+01:003# - In Mars 2023

GRANIT ALB, Gurore dhe fraksionim inertesh, DR, TIRANE, LM+VTH

#!30Mon, 03 Apr 2023 08:28:49 +0100p4930#30Mon, 03 Apr 2023 08:28:49 +0100p-8+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 08:28:49 +0100p8+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 08:28:49 +0100288284amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 08:28:49 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 08:28:49 +0100p4930#/30Mon, 03 Apr 2023 08:28:49 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 08:28:49 +0100p+01:004# - In Mars 2023

ALBAPROD, prodhim kepucesh, Vlore, FIER

#!31Fri, 17 Mar 2023 09:03:35 +0100p3531#31Fri, 17 Mar 2023 09:03:35 +0100p-9+01:003131+01:00x31 17am31am-31Fri, 17 Mar 2023 09:03:35 +0100p9+01:003131+01:00x312023Fri, 17 Mar 2023 09:03:35 +0100039033amFriday=392#!31Fri, 17 Mar 2023 09:03:35 +0100p+01:003#March 17, 2023#!31Fri, 17 Mar 2023 09:03:35 +0100p3531#/31Fri, 17 Mar 2023 09:03:35 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Fri, 17 Mar 2023 09:03:35 +0100p+01:003# - In Mars 2023

YMER LAMCJA, Lustrim, lyerje makinash, EL, BERAT

#!31Mon, 06 Mar 2023 08:51:36 +0100p3631#31Mon, 06 Mar 2023 08:51:36 +0100p-8+01:003131+01:00x31 06am31am-31Mon, 06 Mar 2023 08:51:36 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 06 Mar 2023 08:51:36 +0100518513amMonday=392#!31Mon, 06 Mar 2023 08:51:36 +0100p+01:003#March 6, 2023#!31Mon, 06 Mar 2023 08:51:36 +0100p3631#/31Mon, 06 Mar 2023 08:51:36 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 06 Mar 2023 08:51:36 +0100p+01:003# - In Mars 2023

AGB3, Menaxhim mbetjesh, DR, TIRANE

#!30Mon, 03 Apr 2023 07:46:18 +0100p1830#30Mon, 03 Apr 2023 07:46:18 +0100p-7+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 07:46:18 +0100p7+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 07:46:18 +0100467464amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 07:46:18 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 07:46:18 +0100p1830#/30Mon, 03 Apr 2023 07:46:18 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 07:46:18 +0100p+01:004# - In Mars 2023

LODI CONSTRUCTION, Fraksionim inertesh, prodhim betoni, Shkoder, LEZHE

#!31Mon, 13 Mar 2023 12:07:41 +0100p4131#31Mon, 13 Mar 2023 12:07:41 +0100p-12+01:003131+01:00x31 13pm31pm-31Mon, 13 Mar 2023 12:07:41 +0100p12+01:003131+01:00x312023Mon, 13 Mar 2023 12:07:41 +01000712073pmMonday=392#!31Mon, 13 Mar 2023 12:07:41 +0100p+01:003#March 13, 2023#!31Mon, 13 Mar 2023 12:07:41 +0100p4131#/31Mon, 13 Mar 2023 12:07:41 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 13 Mar 2023 12:07:41 +0100p+01:003# - In Mars 2023

HYSI 2019, Prodhime betoni, VL, FIER

#!30Mon, 03 Apr 2023 08:29:53 +0100p5330#30Mon, 03 Apr 2023 08:29:53 +0100p-8+01:003030+01:00x30 03am30am-30Mon, 03 Apr 2023 08:29:53 +0100p8+01:003030+01:00x302023Mon, 03 Apr 2023 08:29:53 +0100298294amMonday=392#!30Mon, 03 Apr 2023 08:29:53 +0100p+01:004#April 3, 2023#!30Mon, 03 Apr 2023 08:29:53 +0100p5330#/30Mon, 03 Apr 2023 08:29:53 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Apr 2023 08:29:53 +0100p+01:004# - In Mars 2023

About Us