Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p1131#31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +01001410143amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p1131#/31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

Regjistri Mars 2022 – Qershor 2022

#!31Fri, 01 Jul 2022 08:28:04 +0100p0431#31Fri, 01 Jul 2022 08:28:04 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Fri, 01 Jul 2022 08:28:04 +0100p8+01:003131+01:00x312022Fri, 01 Jul 2022 08:28:04 +0100288287amFriday=392#!31Fri, 01 Jul 2022 08:28:04 +0100p+01:007#July 1, 2022#!31Fri, 01 Jul 2022 08:28:04 +0100p0431#/31Fri, 01 Jul 2022 08:28:04 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Fri, 01 Jul 2022 08:28:04 +0100p+01:007# - In e drejta per informim

Regjistri Shtator 2022 – Dhjetor 2022

#!31Wed, 28 Dec 2022 09:37:36 +0100p3631#31Wed, 28 Dec 2022 09:37:36 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Wed, 28 Dec 2022 09:37:36 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 28 Dec 2022 09:37:36 +01003793712amWednesday=392#!31Wed, 28 Dec 2022 09:37:36 +0100p+01:0012#December 28, 2022#!31Wed, 28 Dec 2022 09:37:36 +0100p3631#/31Wed, 28 Dec 2022 09:37:36 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 28 Dec 2022 09:37:36 +0100p+01:0012# - In e drejta per informim

Informacion rreth Kimikateve

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:15:47 +0100p4731#31Fri, 04 Mar 2022 10:15:47 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:15:47 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:15:47 +01001510153amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:15:47 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:15:47 +0100p4731#/31Fri, 04 Mar 2022 10:15:47 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:15:47 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

Ligji nr.27 /2016 “Per menaxhimin e kimikateve”, Miratimi i listes se substancave kandidate

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:17:34 +0100p3431#31Fri, 04 Mar 2022 10:17:34 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:17:34 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:17:34 +01001710173amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:17:34 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:17:34 +0100p3431#/31Fri, 04 Mar 2022 10:17:34 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:17:34 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

Regjistri i kerkeses per informim Gusht-Nentor 2021

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:19:31 +0100p3131#31Fri, 04 Mar 2022 10:19:31 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:19:31 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:19:31 +01001910193amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:19:31 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:19:31 +0100p3131#/31Fri, 04 Mar 2022 10:19:31 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:19:31 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

Regjistri i kerkeses per informim Maj-Gusht 2021

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:31:58 +0100p5831#31Fri, 04 Mar 2022 10:31:58 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:31:58 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:31:58 +01003110313amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:31:58 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:31:58 +0100p5831#/31Fri, 04 Mar 2022 10:31:58 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:31:58 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve MAJ 2021

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:24:43 +0100p4331#31Fri, 04 Mar 2022 10:24:43 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:24:43 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:24:43 +01002410243amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:24:43 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:24:43 +0100p4331#/31Fri, 04 Mar 2022 10:24:43 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:24:43 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve Nentor – Shkurt 2021

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:25:45 +0100p4531#31Fri, 04 Mar 2022 10:25:45 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:25:45 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:25:45 +01002510253amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:25:45 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:25:45 +0100p4531#/31Fri, 04 Mar 2022 10:25:45 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:25:45 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve Gusht-Tetor 2020

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:26:45 +0100p4531#31Fri, 04 Mar 2022 10:26:45 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:26:45 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:26:45 +01002610263amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:26:45 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:26:45 +0100p4531#/31Fri, 04 Mar 2022 10:26:45 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:26:45 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve Janar -Shtator 2019

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:27:54 +0100p5431#31Fri, 04 Mar 2022 10:27:54 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:27:54 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:27:54 +01002710273amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:27:54 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:27:54 +0100p5431#/31Fri, 04 Mar 2022 10:27:54 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:27:54 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

About Us