Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

HEC RAMICA, Objekt hidroenergjitik, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:38:34 +0100p3430#30Mon, 11 Apr 2022 07:38:34 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:38:34 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:38:34 +0100387384amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:38:34 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:38:34 +0100p3430#/30Mon, 11 Apr 2022 07:38:34 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:38:34 +0100p+01:004# - In Maj 2019

MALSIA VALTUR, Shfrytezim minerali ndertimi, SHKODER,LM
MALSIA VALTUR, Shfrytezim minerali ndertimi, SHKODER,VTH

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:41:54 +0100p5430#30Fri, 08 Apr 2022 15:41:54 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:41:54 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:41:54 +0100413414pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:41:54 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:41:54 +0100p5430#/30Fri, 08 Apr 2022 15:41:54 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:41:54 +0100p+01:004# - In Maj 2019

STS DEVELOPMENT, Prodhim, amballazhim uji, GJIROKASTER

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:58:29 +0100p2930#30Mon, 11 Apr 2022 07:58:29 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:58:29 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:58:29 +0100587584amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:58:29 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:58:29 +0100p2930#/30Mon, 11 Apr 2022 07:58:29 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:58:29 +0100p+01:004# - In Maj 2019

ALION, Haxhi Kreku, Shfrytezim guri gelqeror, BERAT, VTH
ALION, Haxhi Kreku, Shfrytezim guri gelqeror, LM

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:15:12 +0100p1230#30Mon, 11 Apr 2022 07:15:12 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:15:12 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:15:12 +0100157154amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:15:12 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:15:12 +0100p1230#/30Mon, 11 Apr 2022 07:15:12 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:15:12 +0100p+01:004# - In Maj 2019

KRAS 2018, Altin Gedej, Karriere guri gelqeror, GJIROKASTER, LM
KRAS 2018, Altin Gedej, Karriere guri gelqeror, GJIROKASTER

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:40:33 +0100p3330#30Mon, 11 Apr 2022 07:40:33 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:40:33 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:40:33 +0100407404amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:40:33 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:40:33 +0100p3330#/30Mon, 11 Apr 2022 07:40:33 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:40:33 +0100p+01:004# - In Maj 2019

IVAN OIL, Ervis Tashi, Magazinim produktesh nafte, VLORE

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:42:38 +0100p3830#30Fri, 08 Apr 2022 15:42:38 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:42:38 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:42:38 +0100423424pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:42:38 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:42:38 +0100p3830#/30Fri, 08 Apr 2022 15:42:38 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:42:38 +0100p+01:004# - In Maj 2019

Intergrate Energy BV SPV, Landfill i mbetjeve te rrezikshme, jo radioaktive, TIRANE, LM
Intergrate Energy BV SPV, Landfill i mbetjeve te rrezikshme, jo radioaktive, TIRANE, VTH

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:59:33 +0100p3330#30Mon, 11 Apr 2022 07:59:33 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:59:33 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:59:33 +0100597594amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:59:33 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:59:33 +0100p3330#/30Mon, 11 Apr 2022 07:59:33 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:59:33 +0100p+01:004# - In Maj 2019

SEMANI, Pandeli Lena, Karriere argjile, FIER, VTH
SEMANI, Pandeli Lena, Karriere argjile, FIER, LM

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:17:37 +0100p3730#30Mon, 11 Apr 2022 07:17:37 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:17:37 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:17:37 +0100177174amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:17:37 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:17:37 +0100p3730#/30Mon, 11 Apr 2022 07:17:37 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:17:37 +0100p+01:004# - In Maj 2019

EDEN KONSTRUKSION, Edmond Kosta, Prodhim inertesh dhe asfaltobetoni, KORCE

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:43:27 +0100p2730#30Mon, 11 Apr 2022 07:43:27 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:43:27 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:43:27 +0100437434amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:43:27 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:43:27 +0100p2730#/30Mon, 11 Apr 2022 07:43:27 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:43:27 +0100p+01:004# - In Maj 2019

GERFLAD, Stiliano Hajdari, Shfrytezim guri gelqeror, BERAT, LM
GERFLAD, Stiliano Hajdari, Shfrytezim guri gelqeror, BERAT,VTH

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p5830#30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100433434pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p5830#/30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p+01:004# - In Maj 2019

EDMOND OBONI, Prodhim pijesh alkolike, BERAT

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:06 +0100p0630#30Mon, 11 Apr 2022 08:01:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:01:06 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:01:06 +0100018014amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:06 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:06 +0100p0630#/30Mon, 11 Apr 2022 08:01:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:06 +0100p+01:004# - In Maj 2019

ROMSI, Neim Begaj, Shfrytezim zhavori bituminoz, Vlore
ROMSI, Neim Begaj, Shfrytezim zhavori bituminoz, Vlore, LM

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:29:35 +0100p3530#30Mon, 11 Apr 2022 07:29:35 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:29:35 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:29:35 +0100297294amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:29:35 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:29:35 +0100p3530#/30Mon, 11 Apr 2022 07:29:35 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:29:35 +0100p+01:004# - In Maj 2019

ALBTIEFBAU, Flamur Hoxha, Shfrytezim konglomerati, SHKODER, VTH
ALBTIEFBAU, Flamur Hoxha, Shfrytezim konglomerati, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:44:52 +0100p5230#30Mon, 11 Apr 2022 07:44:52 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:44:52 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:44:52 +0100447444amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:44:52 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:44:52 +0100p5230#/30Mon, 11 Apr 2022 07:44:52 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:44:52 +0100p+01:004# - In Maj 2019

FABA, Altin Driza, Prodhim pijesh alkolike, FIER

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:47:25 +0100p2530#30Fri, 08 Apr 2022 15:47:25 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:47:25 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:47:25 +0100473474pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:47:25 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:47:25 +0100p2530#/30Fri, 08 Apr 2022 15:47:25 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:47:25 +0100p+01:004# - In Maj 2019

ALFRED FEZULLAHU, Prodhim pijesh alkolike, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p5530#30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100018014amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p5530#/30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p+01:004# - In Maj 2019

MANI-07, Mirela Bezhani, Fraksionim inertesh, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:30:35 +0100p3530#30Mon, 11 Apr 2022 07:30:35 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:30:35 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:30:35 +0100307304amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:30:35 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:30:35 +0100p3530#/30Mon, 11 Apr 2022 07:30:35 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:30:35 +0100p+01:004# - In Maj 2019

VASIL VECAJ, Servis dhe lyerje makinash, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p0130#30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100467464amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p0130#/30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p+01:004# - In Maj 2019

ELVA 2001, Mihal Hudhra, Depozita dhe tregtim nafte, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:48:38 +0100p3830#30Fri, 08 Apr 2022 15:48:38 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:48:38 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:48:38 +0100483484pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:48:38 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:48:38 +0100p3830#/30Fri, 08 Apr 2022 15:48:38 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:48:38 +0100p+01:004# - In Maj 2019

KLEGEN, Genc Rraboshta, Fabrike perpunimi qumeshti, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:31:21 +0100p2130#30Mon, 11 Apr 2022 07:31:21 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:31:21 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:31:21 +0100317314amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:31:21 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:31:21 +0100p2130#/30Mon, 11 Apr 2022 07:31:21 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:31:21 +0100p+01:004# - In Maj 2019

TUR-ALB-KROM, Ervin Leka, Shfrytezim kromi, KUKES, LM
TUR-ALB-KROM, Ervin Leka, Shfrytezim kromi, KUKES,VTH

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:47:09 +0100p0930#30Mon, 11 Apr 2022 07:47:09 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:47:09 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:47:09 +0100477474amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:47:09 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:47:09 +0100p0930#/30Mon, 11 Apr 2022 07:47:09 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:47:09 +0100p+01:004# - In Maj 2019

DRITAN PRIFTI, Kantine vere dhe rakie, FIER

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:49:35 +0100p3530#30Fri, 08 Apr 2022 15:49:35 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:49:35 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:49:35 +0100493494pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:49:35 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:49:35 +0100p3530#/30Fri, 08 Apr 2022 15:49:35 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:49:35 +0100p+01:004# - In Maj 2019

HIDROPOWER PEQIN, Ndertim, operim HEC Peqin, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:07 +0100p0730#30Mon, 11 Apr 2022 07:32:07 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:32:07 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:32:07 +0100327324amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:07 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:07 +0100p0730#/30Mon, 11 Apr 2022 07:32:07 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:07 +0100p+01:004# - In Maj 2019

R-T-ELIS, Ramazan Tufa, Shfrytezim shtufi, DURRES

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:48:27 +0100p2730#30Mon, 11 Apr 2022 07:48:27 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:48:27 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:48:27 +0100487484amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:48:27 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:48:27 +0100p2730#/30Mon, 11 Apr 2022 07:48:27 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:48:27 +0100p+01:004# - In Maj 2019

COMPASS GENERAL INDUSTRIES, Shfrytezim hekur-nikeli, KORCE, LM
COMPASS GENERAL INDUSTRIES, Shfrytezim hekur-nikeli, KORCE, VTH

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:51:47 +0100p4730#30Fri, 08 Apr 2022 15:51:47 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:51:47 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:51:47 +0100513514pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:51:47 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:51:47 +0100p4730#/30Fri, 08 Apr 2022 15:51:47 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:51:47 +0100p+01:004# - In Maj 2019

BECKER ALBANIA, Linard Balani, Menaxhim dhe landfill mbetjesh, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p5530#30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100327324amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p5530#/30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p+01:004# - In Maj 2019

KAZA FRUIT DIBER 2008, Prodhim, amballazhim pijesh alkolike, DIBER

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:49:15 +0100p1530#30Mon, 11 Apr 2022 07:49:15 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:49:15 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:49:15 +0100497494amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:49:15 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:49:15 +0100p1530#/30Mon, 11 Apr 2022 07:49:15 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:49:15 +0100p+01:004# - In Maj 2019

AGRO BLEND, Hava Ismaili, Trajtim, perpunim ushqimesh, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p0130#30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100533534pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p0130#/30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p+01:004# - In Maj 2019

ATLAS MILLS, Dervish Domi, Linje perpunimi gruri dhe mielli, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:33:44 +0100p4430#30Mon, 11 Apr 2022 07:33:44 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:33:44 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:33:44 +0100337334amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:33:44 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:33:44 +0100p4430#/30Mon, 11 Apr 2022 07:33:44 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:33:44 +0100p+01:004# - In Maj 2019

DUMREA TABAKO, Syrja Dervishi, Prodhim, perpunim duhani, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p0030#30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100517514amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p0030#/30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p+01:004# - In Maj 2019

MINERALS ALBANIA, Aleksander Binjaku, Shfrytezim mineral shllami, ELBASAN

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:54:19 +0100p1930#30Fri, 08 Apr 2022 15:54:19 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:54:19 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:54:19 +0100543544pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:54:19 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:54:19 +0100p1930#/30Fri, 08 Apr 2022 15:54:19 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:54:19 +0100p+01:004# - In Maj 2019

UKK VLORE, Dorian Xhelili, Trajtim i ujrave urbane, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:35:09 +0100p0930#30Mon, 11 Apr 2022 07:35:09 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:35:09 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:35:09 +0100357354amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:35:09 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:35:09 +0100p0930#/30Mon, 11 Apr 2022 07:35:09 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:35:09 +0100p+01:004# - In Maj 2019

VJEN, Ndini Ndoni, Mbarshrim lopesh, prodhim qumeshti, FIER

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:38:24 +0100p2430#30Fri, 08 Apr 2022 15:38:24 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:38:24 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:38:24 +0100383384pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:38:24 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:38:24 +0100p2430#/30Fri, 08 Apr 2022 15:38:24 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:38:24 +0100p+01:004# - In Maj 2019

ANDON NIKOLLI, Prodhim pijesh alkolike,KORCE

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:56:34 +0100p3430#30Mon, 11 Apr 2022 07:56:34 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:56:34 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:56:34 +0100567564amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:56:34 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:56:34 +0100p3430#/30Mon, 11 Apr 2022 07:56:34 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:56:34 +0100p+01:004# - In Maj 2019

GAZMEND HAXHIA, Lyerje dhe lustrim makinash, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:56:11 +0100p1130#30Fri, 08 Apr 2022 15:56:11 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:56:11 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:56:11 +0100563564pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:56:11 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:56:11 +0100p1130#/30Fri, 08 Apr 2022 15:56:11 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:56:11 +0100p+01:004# - In Maj 2019

STANDART OIL, Herald Cami, Magazinim nafte, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:37:01 +0100p0130#30Mon, 11 Apr 2022 07:37:01 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:37:01 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:37:01 +0100377374amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:37:01 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:37:01 +0100p0130#/30Mon, 11 Apr 2022 07:37:01 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:37:01 +0100p+01:004# - In Maj 2019

SHIJAKU, Instalimet per asgjesimin e mbetjeve per incenerimin, trajtimin kimik, DURRES,VTH
SHIJAKU, Instalimet per asgjesimin e mbetjeve per incenerimin, trajtimin kimik, DURRES,LM

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:40:05 +0100p0530#30Fri, 08 Apr 2022 15:40:05 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:40:05 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:40:05 +0100403404pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:40:05 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:40:05 +0100p0530#/30Fri, 08 Apr 2022 15:40:05 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:40:05 +0100p+01:004# - In Maj 2019

TIRANA INERTE&KONSTRUKSION, Ilir Haskaj, Shfrytezim guri gelqeror, TIRANE, LM
TIRANA INERTE&KONSTRUKSION, Ilir Haskaj, Shfrytezim guri gelqeror, TIRANE, VTH

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:57:39 +0100p3930#30Mon, 11 Apr 2022 07:57:39 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:57:39 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:57:39 +0100577574amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:57:39 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:57:39 +0100p3930#/30Mon, 11 Apr 2022 07:57:39 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:57:39 +0100p+01:004# - In Maj 2019

FUSHE KRUJE CEMENT FACTORY, Depozita nentokesore te gazit, DURRES

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:57:14 +0100p1430#30Fri, 08 Apr 2022 15:57:14 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:57:14 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:57:14 +0100573574pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:57:14 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:57:14 +0100p1430#/30Fri, 08 Apr 2022 15:57:14 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:57:14 +0100p+01:004# - In Maj 2019

About Us