Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

ERVIS RRENA, Cmontim dhe magazinim hekurishtesh, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p4830#30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +01000310034amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p4830#/30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

Fabrika e Pasurimit te Kromit Bulqize, Shfrytezim kromi, Diber

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p5630#30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100479474amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p5630#/30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

LIONA, Magazinim i produkteve te hidrokarbureve, FIER

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:56:38 +0100p3830#30Tue, 12 Apr 2022 09:56:38 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:56:38 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:56:38 +0100569564amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:56:38 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:56:38 +0100p3830#/30Tue, 12 Apr 2022 09:56:38 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:56:38 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

SINAMETA, Ardian Sinameta, Prodhim betoni, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:04:23 +0100p2330#30Tue, 12 Apr 2022 10:04:23 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:04:23 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:04:23 +01000410044amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:04:23 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:04:23 +0100p2330#/30Tue, 12 Apr 2022 10:04:23 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:04:23 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

Fabrika e Pasurimit te Kromit Bulqize, Bukurosh Koci, Shfrytezim kromi, KUKES

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:48:27 +0100p2730#30Tue, 12 Apr 2022 09:48:27 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:48:27 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:48:27 +0100489484amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:48:27 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:48:27 +0100p2730#/30Tue, 12 Apr 2022 09:48:27 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:48:27 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

IDIOL, Magazinim i produkteve te hidrokarbureve, FIER

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:57:13 +0100p1330#30Tue, 12 Apr 2022 09:57:13 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:57:13 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:57:13 +0100579574amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:57:13 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:57:13 +0100p1330#/30Tue, 12 Apr 2022 09:57:13 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:57:13 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

PAPMETAL, Proletar Hasani, Prodhim makinerish, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:05:22 +0100p2230#30Tue, 12 Apr 2022 10:05:22 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:05:22 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:05:22 +01000510054amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:05:22 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:05:22 +0100p2230#/30Tue, 12 Apr 2022 10:05:22 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:05:22 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

Fabrika e Pasurimit te Kromit Bulqize, Shfrytezim kromi, Bukurosh Koci, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:49:18 +0100p1830#30Tue, 12 Apr 2022 09:49:18 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:49:18 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:49:18 +0100499494amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:49:18 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:49:18 +0100p1830#/30Tue, 12 Apr 2022 09:49:18 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:49:18 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

DOKO, Edlir Peci, Prodhim makinerish dhe pajisjesh, ELBASAN

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:57:50 +0100p5030#30Tue, 12 Apr 2022 09:57:50 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:57:50 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:57:50 +0100579574amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:57:50 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:57:50 +0100p5030#/30Tue, 12 Apr 2022 09:57:50 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:57:50 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

YLDON, A. Lici, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:05:56 +0100p5630#30Tue, 12 Apr 2022 10:05:56 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:05:56 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:05:56 +01000510054amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:05:56 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:05:56 +0100p5630#/30Tue, 12 Apr 2022 10:05:56 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:05:56 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

IDROLUSA, Sokol Muceku, Ndertim HEC Lusa 1, 2, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:49:53 +0100p5330#30Tue, 12 Apr 2022 09:49:53 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:49:53 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:49:53 +0100499494amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:49:53 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:49:53 +0100p5330#/30Tue, 12 Apr 2022 09:49:53 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:49:53 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

HERBI, Rasim Lleshi, Miniere nentokesore kromi, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:58:29 +0100p2930#30Tue, 12 Apr 2022 09:58:29 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:58:29 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:58:29 +0100589584amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:58:29 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:58:29 +0100p2930#/30Tue, 12 Apr 2022 09:58:29 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:58:29 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

BABASI-CO, Pellumb Babasi, Shfrytezim guri gelqeror, DIBER, LEJE TIPI B

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:06:29 +0100p2930#30Tue, 12 Apr 2022 10:06:29 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:06:29 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:06:29 +01000610064amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:06:29 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:06:29 +0100p2930#/30Tue, 12 Apr 2022 10:06:29 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:06:29 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

SAKA MOBILJE, Arben Saka, Mobileri, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:50:25 +0100p2530#30Tue, 12 Apr 2022 09:50:25 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:50:25 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:50:25 +0100509504amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:50:25 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:50:25 +0100p2530#/30Tue, 12 Apr 2022 09:50:25 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:50:25 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

ALBADITA, Gafurr Plloci, Shfrytezim mineral kromi, DIBER, LEJE TIPI B

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:59:12 +0100p1230#30Tue, 12 Apr 2022 09:59:12 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:59:12 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:59:12 +0100599594amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:59:12 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:59:12 +0100p1230#/30Tue, 12 Apr 2022 09:59:12 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:59:12 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

ISFAT-07, Fatmir Kurpali, Shfrytezim kromi, KUKES, LEJE TIPI B

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p0830#30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +01000710074amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p0830#/30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

ALARUPI, Nexhmedin Musaj, Shfrtezim qymyrguri, KORCE

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p0930#30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100519514amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p0930#/30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

ELTEX, Arben Asllani, Ndertim HEC OLBEN, ELBASAN

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:00:28 +0100p2830#30Tue, 12 Apr 2022 10:00:28 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:00:28 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:00:28 +01000010004amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:00:28 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:00:28 +0100p2830#/30Tue, 12 Apr 2022 10:00:28 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:00:28 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

ANOIL, Llazar Angjeli, Magazinim hidrokarburesh, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:36 +0100p3630#30Tue, 12 Apr 2022 09:51:36 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:51:36 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:51:36 +0100519514amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:36 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:36 +0100p3630#/30Tue, 12 Apr 2022 09:51:36 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:36 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

Beton EXPRES 2018, Benard Velo, Prodhim betoni, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:01:03 +0100p0330#30Tue, 12 Apr 2022 10:01:03 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:01:03 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:01:03 +01000110014amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:01:03 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:01:03 +0100p0330#/30Tue, 12 Apr 2022 10:01:03 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:01:03 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

VELLAZERIA, Dem Gaxha, Ndertim HEC Helshani, KUKES

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:52:59 +0100p5930#30Tue, 12 Apr 2022 09:52:59 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:52:59 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:52:59 +0100529524amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:52:59 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:52:59 +0100p5930#/30Tue, 12 Apr 2022 09:52:59 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:52:59 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

CERUJA,Afrim Selita, Miniere nentokesore kromi, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:01:58 +0100p5830#30Tue, 12 Apr 2022 10:01:58 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:01:58 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:01:58 +01000110014amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:01:58 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:01:58 +0100p5830#/30Tue, 12 Apr 2022 10:01:58 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:01:58 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

RONC ENERGJIA ALBANIA, Beqir Metllari, Ndertim HEC mARIO, elbasan

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:54:13 +0100p1330#30Tue, 12 Apr 2022 09:54:13 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:54:13 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:54:13 +0100549544amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:54:13 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:54:13 +0100p1330#/30Tue, 12 Apr 2022 09:54:13 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:54:13 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

KLOSI, Nazif Klosi, Miniere nentokesore kromi, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:02:35 +0100p3530#30Tue, 12 Apr 2022 10:02:35 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:02:35 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:02:35 +01000210024amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:02:35 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:02:35 +0100p3530#/30Tue, 12 Apr 2022 10:02:35 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:02:35 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

Fabrika e Pasurimit te Kromit Bulqize, Shfrytezim kromi, Bukurosh Koci, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:46:52 +0100p5230#30Tue, 12 Apr 2022 09:46:52 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:46:52 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:46:52 +0100469464amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:46:52 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:46:52 +0100p5230#/30Tue, 12 Apr 2022 09:46:52 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:46:52 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

DSH Spitalor Permet, Spitali Permet, GJIROKASTER

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:54:59 +0100p5930#30Tue, 12 Apr 2022 09:54:59 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:54:59 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:54:59 +0100549544amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:54:59 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:54:59 +0100p5930#/30Tue, 12 Apr 2022 09:54:59 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:54:59 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

ESAT RECI,Prodhim vere dhe rakie, LEZHE

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:02 +0100p0230#30Tue, 12 Apr 2022 10:03:02 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:03:02 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:03:02 +01000310034amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:02 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:02 +0100p0230#/30Tue, 12 Apr 2022 10:03:02 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:02 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

Fabrika e Pasurimit te Kromit Bulqize, Shfrytezim kromi, Bukurosh Koci, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:22 +0100p2230#30Tue, 12 Apr 2022 09:47:22 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:47:22 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:47:22 +0100479474amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:22 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:22 +0100p2230#/30Tue, 12 Apr 2022 09:47:22 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:22 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

EURO BIZNES, Kristo Kostaqi, Ndertim HEC Lusen 1, 2, 3, KUKES

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:56:07 +0100p0730#30Tue, 12 Apr 2022 09:56:07 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:56:07 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:56:07 +0100569564amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:56:07 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:56:07 +0100p0730#/30Tue, 12 Apr 2022 09:56:07 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:56:07 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

About Us