Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p4331#31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100021023pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p4331#/31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:02:43 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 01 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 02 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 03 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 04 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 5 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 12 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 13 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 14 xlsx (14kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 15 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 16 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 17 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 18 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 19 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 20 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 21 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 22 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 23 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 24 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 25 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 26 xlsx (14kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 27 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 28 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 29 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 30 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 31 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 32 pdf (134kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 33 pdf (132kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 34 pdf (116kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 35 pdf (126kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 36 pdf (142kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 37 pdf (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 38 pdf (145kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 39 pdf (141kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 40 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 41 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 42 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 43 xlsx (14kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 44 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 45 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 46 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 47 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 48 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 49 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 50 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 51 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 52 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 53 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 54 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 55 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 56 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 57 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 58 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 59 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 60 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis -61 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 62 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 63 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 64 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 65 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 66 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 67 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis -68 xlsx (13kb) [ download ]

About Us