Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p1131#31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100511513pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p1131#/31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:51:11 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment
  • Ligji 12.2015 date 26.02.2015 Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 440 datë 7.7.2011 pdf (893kb) [ download ]

About Us