Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI A

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p3231#31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100298293amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p3231#/31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p+01:003#

Ligji 9887 date 10-03-2008 Per mbrojtjen e te Dhenave Personale (i ndryshuar)

#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p5931#31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p-12+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p12+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +01005912593pmFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p5931#/31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p+01:003# - In Komisioneri për mbrojtjen të dhënave

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2022 Mars

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p0630#30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100118114amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p0630#/30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p+01:004# - In Environmental Impact Assessment

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI B

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p0031#31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100318313amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p0031#/31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p+01:003#

HALILI 1, Kujtim Byberi, Prodhim betoni, KUKES

#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2531#31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p-2+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100522523pmWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2531#/31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p+01:003# - In Mars 2020

LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p1131#31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +01001410143amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p1131#/31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

ALPOL-FOOD, Guxim Byberaj, Kompleks pularie, LEZHE, LM
ALPOL-FOOD, Guxim Byberaj, Kompleks pularie, LEZHE, VNM TH

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p1730#30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +01002612264pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p1730#/30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI C

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p2231#31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100338333amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p2231#/31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p+01:003#

FORMULARI PËR KOD UNIK PËR MBETJE TË RREZIKSHME DHE TË PA RREZIKSHME

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p0631#31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100368363amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p0631#/31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p+01:003#

Rregullorja për E-PRTR

#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p5331#31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p7+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100557553amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p5331#/31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p+01:003# - In RRSHTN

Kerkese per kod unik per transfertat e mbetjeve te parrezikshme

#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p2131#31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31 07am31am-31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100068063amMonday=392#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p+01:003#March 7, 2022#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p2131#/31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p+01:003# - In Platforma e Shërbimeve Publike ADISA

B.A.D, Ndertim HEC MAZREKA, KORCE

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:06:19 +0100p1930#30Fri, 08 Apr 2022 15:06:19 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:06:19 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:06:19 +0100063064pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:06:19 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:06:19 +0100p1930#/30Fri, 08 Apr 2022 15:06:19 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:06:19 +0100p+01:004# - In Prill 2019

BAJRAMI-N, Nazif Bajrami, Ndertim HEC Bukaniku, ELBASAN

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:52:20 +0100p2030#30Fri, 08 Apr 2022 15:52:20 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:52:20 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:52:20 +0100523524pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:52:20 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:52:20 +0100p2030#/30Fri, 08 Apr 2022 15:52:20 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:52:20 +0100p+01:004# - In Korrik 2019

VASIL VECAJ, Servis dhe lyerje makinash, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p0130#30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100467464amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p0130#/30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:01 +0100p+01:004# - In Maj 2019

BIO ORGANIK FARM, Altin Yzeiri

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:22:01 +0100p0130#30Mon, 11 Apr 2022 08:22:01 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:22:01 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:22:01 +0100228224amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:22:01 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:22:01 +0100p0130#/30Mon, 11 Apr 2022 08:22:01 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:22:01 +0100p+01:004# - In Qershor 2019

DEDI-MA, Sajmir Kumrija, Fraksionim dhe prodhim betoni, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 09:05:18 +0100p1830#30Mon, 11 Apr 2022 09:05:18 +0100p-9+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 09:05:18 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 09:05:18 +0100059054amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 09:05:18 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 09:05:18 +0100p1830#/30Mon, 11 Apr 2022 09:05:18 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 09:05:18 +0100p+01:004# - In Shtator 2019

NIKOLLI ENERGY, Arber Nikolli, Ndertim HEC Rreshen, LEZHE

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p1630#30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +01003312334pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p1630#/30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

ERALDI-PSM, Petrit Marku, Ndertim HEC Poravit, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p2830#30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100531534pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p2830#/30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

FERA STONE, Indrit Hilaj, Shfrytezim guri gelqeror, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p4330#30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100332334pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p4330#/30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p+01:004# - In Janar 2019

BRECANI R.O.S.P, Fatbardh Brecani, Ndertim HECI KUKES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p0230#30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100502504pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p0230#/30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p+01:004# - In Janar 2019

HIDAJET ZAGANI, H. Zagani, Servis dhe lyerje makinash, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 15:54:28 +0100p2830#30Mon, 11 Apr 2022 15:54:28 +0100p-3+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 15:54:28 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 15:54:28 +0100543544pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 15:54:28 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 15:54:28 +0100p2830#/30Mon, 11 Apr 2022 15:54:28 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 15:54:28 +0100p+01:004# - In Shkurt 2018

CLEAN CITY, Stacion transferimi mbetjesh, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 08:37:45 +0100p4530#30Tue, 12 Apr 2022 08:37:45 +0100p-8+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 08:37:45 +0100p8+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 08:37:45 +0100378374amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 08:37:45 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 08:37:45 +0100p4530#/30Tue, 12 Apr 2022 08:37:45 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 08:37:45 +0100p+01:004# - In Mars 2019

MARJETA HOXHA, M.Hoxha, Prodhim pijesh alkollike,ELBASAN

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:21:20 +0100p2030#30Tue, 12 Apr 2022 09:21:20 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:21:20 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:21:20 +0100219214amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:21:20 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:21:20 +0100p2030#/30Tue, 12 Apr 2022 09:21:20 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:21:20 +0100p+01:004# - In Tetor 2018

Fabrika e Pasurimit te Kromit Bulqize, Shfrytezim kromi, Diber

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p5630#30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100479474amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p5630#/30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:47:56 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

ISFAT-07, Fatmir Kurpali, Shfrytezim kromi, KUKES, LEJE TIPI B

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p0830#30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +01000710074amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p0830#/30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:07:08 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

VINJOLLI, Shfrytezim i mineralit kromit, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 11:02:11 +0100p1130#30Tue, 12 Apr 2022 11:02:11 +0100p-11+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 11:02:11 +0100p11+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 11:02:11 +01000211024amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 11:02:11 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 11:02:11 +0100p1130#/30Tue, 12 Apr 2022 11:02:11 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 11:02:11 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2018

EROIL, Kenta Kryemadhi, Depozitim karburantesh, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p3130#30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100073074pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p3130#/30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p+01:004# - In Maj 2018

MEHMET SYLA, Denisa Kola, Lyerje dhe lustrim makinash, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:45:29 +0100p2930#30Tue, 12 Apr 2022 15:45:29 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:45:29 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:45:29 +0100453454pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:45:29 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:45:29 +0100p2930#/30Tue, 12 Apr 2022 15:45:29 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:45:29 +0100p+01:004# - In Qershor 2018

SPITALI AMERIKAN – Klodjan Allajbeu, spiatali nr.3, Tr

#!30Wed, 13 Apr 2022 10:59:43 +0100p4330#30Wed, 13 Apr 2022 10:59:43 +0100p-10+01:003030+01:00x30 13am30am-30Wed, 13 Apr 2022 10:59:43 +0100p10+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 10:59:43 +01005910594amWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 10:59:43 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 10:59:43 +0100p4330#/30Wed, 13 Apr 2022 10:59:43 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 10:59:43 +0100p+01:004# - In Shkurt 2017

AON ENERGY, SWISS APROVAL ALBANIA, Vilma Kola, Ndertim HEC Kotka, ELBASAN

#!30Wed, 13 Apr 2022 13:54:48 +0100p4830#30Wed, 13 Apr 2022 13:54:48 +0100p-1+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Apr 2022 13:54:48 +0100p1+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 13:54:48 +0100541544pmWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 13:54:48 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 13:54:48 +0100p4830#/30Wed, 13 Apr 2022 13:54:48 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 13:54:48 +0100p+01:004# - In Qershor 2018

GJASHRE TITANET, Durim Vercani, Shfrytezim kromi dhe Fe-Ni, KORCE

#!30Wed, 13 Apr 2022 15:29:16 +0100p1630#30Wed, 13 Apr 2022 15:29:16 +0100p-3+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Apr 2022 15:29:16 +0100p3+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 15:29:16 +0100293294pmWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 15:29:16 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 15:29:16 +0100p1630#/30Wed, 13 Apr 2022 15:29:16 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 15:29:16 +0100p+01:004# - In Prill 2017

AGELS ALBANIA,Agim Sula, Grumbullim, seleksionim, grirje plastike, TIRANE

#!30Thu, 14 Apr 2022 10:08:27 +0100p2730#30Thu, 14 Apr 2022 10:08:27 +0100p-10+01:003030+01:00x30 14am30am-30Thu, 14 Apr 2022 10:08:27 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 10:08:27 +01000810084amThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 10:08:27 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 10:08:27 +0100p2730#/30Thu, 14 Apr 2022 10:08:27 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 10:08:27 +0100p+01:004# - In Maj 2017

PRODYN, Idlir Gunbardhi, Prodhim kepucesh, TIRANE

#!30Thu, 14 Apr 2022 10:54:44 +0100p4430#30Thu, 14 Apr 2022 10:54:44 +0100p-10+01:003030+01:00x30 14am30am-30Thu, 14 Apr 2022 10:54:44 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 10:54:44 +01005410544amThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 10:54:44 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 10:54:44 +0100p4430#/30Thu, 14 Apr 2022 10:54:44 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 10:54:44 +0100p+01:004# - In Qershor 2017

SAREND, Shpresa Kanani, Rritje intensive shpendesh, DURRES

#!30Thu, 14 Apr 2022 14:19:38 +0100p3830#30Thu, 14 Apr 2022 14:19:38 +0100p-2+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Thu, 14 Apr 2022 14:19:38 +0100p2+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 14:19:38 +0100192194pmThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 14:19:38 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 14:19:38 +0100p3830#/30Thu, 14 Apr 2022 14:19:38 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 14:19:38 +0100p+01:004# - In Korrik 2017

SANTARA & PARTNERS, Sazan Guri, Prodhim uji, DURRES

#!30Mon, 18 Apr 2022 10:20:10 +0100p1030#30Mon, 18 Apr 2022 10:20:10 +0100p-10+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 10:20:10 +0100p10+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 10:20:10 +01002010204amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 10:20:10 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 10:20:10 +0100p1030#/30Mon, 18 Apr 2022 10:20:10 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 10:20:10 +0100p+01:004# - In Korrik 2017

DURA PIETRA,VNMTH, Evdal Dura, Shfrytezim guri gelqeror, BERAT.

#!30Mon, 18 Apr 2022 11:02:02 +0100p0230#30Mon, 18 Apr 2022 11:02:02 +0100p-11+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 11:02:02 +0100p11+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 11:02:02 +01000211024amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 11:02:02 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 11:02:02 +0100p0230#/30Mon, 18 Apr 2022 11:02:02 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 11:02:02 +0100p+01:004# - In Gusht 2017

PETROSONIC ALBANIA, Vilma Kola, Perpunim mbetjesh te naftes, FIER

#!30Mon, 18 Apr 2022 11:49:34 +0100p3430#30Mon, 18 Apr 2022 11:49:34 +0100p-11+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 11:49:34 +0100p11+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 11:49:34 +01004911494amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 11:49:34 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 11:49:34 +0100p3430#/30Mon, 18 Apr 2022 11:49:34 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 11:49:34 +0100p+01:004# - In Shtator 2017

UZINA PLEHRAVE AZOTIKE, Sazan Guri, Landfill i mbetjeve te arsenikut, FIER

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:01:36 +0100p3630#30Mon, 18 Apr 2022 14:01:36 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:01:36 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:01:36 +0100012014pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:01:36 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:01:36 +0100p3630#/30Mon, 18 Apr 2022 14:01:36 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:01:36 +0100p+01:004# - In Tetor 2017

ARB TRANS 2010, Fatmir Firi, prodhim inertesh, TIRANE

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:02:21 +0100p2130#30Mon, 18 Apr 2022 15:02:21 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:02:21 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:02:21 +0100023024pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:02:21 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:02:21 +0100p2130#/30Mon, 18 Apr 2022 15:02:21 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:02:21 +0100p+01:004# - In Shtator 2018

TIME 10, Sajmir Kumrija, Prodhim kepucesh, DURRES

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p1230#30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100373374pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p1230#/30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p+01:004# - In Shtator 2018

ERA HYDRO, Nertil Gjata, Ndertim HEC Blineta, ELBASAN

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:51:01 +0100p0130#30Mon, 18 Apr 2022 15:51:01 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:51:01 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:51:01 +0100513514pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:51:01 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:51:01 +0100p0130#/30Mon, 18 Apr 2022 15:51:01 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:51:01 +0100p+01:004# - In Gusht 2018

SHQIPONJA-G, Shfrytezim gurit gelqeror dhe impiant fraksionimi, EL, DRM BERAT, LM

#!30Tue, 26 Apr 2022 08:19:01 +0100p0130#30Tue, 26 Apr 2022 08:19:01 +0100p-8+01:003030+01:00x30 26am30am-30Tue, 26 Apr 2022 08:19:01 +0100p8+01:003030+01:00x302022Tue, 26 Apr 2022 08:19:01 +0100198194amTuesday=392#!30Tue, 26 Apr 2022 08:19:01 +0100p+01:004#April 26, 2022#!30Tue, 26 Apr 2022 08:19:01 +0100p0130#/30Tue, 26 Apr 2022 08:19:01 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Tue, 26 Apr 2022 08:19:01 +0100p+01:004# - In Prill 2022

ZOTO-ZZ, Prodhime betoni, Vl, DRM FIER

#!31Thu, 19 May 2022 10:37:03 +0100p0331#31Thu, 19 May 2022 10:37:03 +0100p-10+01:003131+01:00x31 19am31am-31Thu, 19 May 2022 10:37:03 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 19 May 2022 10:37:03 +01003710375amThursday=392#!31Thu, 19 May 2022 10:37:03 +0100p+01:005#May 19, 2022#!31Thu, 19 May 2022 10:37:03 +0100p0331#/31Thu, 19 May 2022 10:37:03 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 19 May 2022 10:37:03 +0100p+01:005# - In Maj 2022

GEGA CENTER GKG, Karburant, Paper, EL, DRM BERAT

#!30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p1630#30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p-12+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +01003012306pmTuesday=392#!30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p+01:006#June 7, 2022#!30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p1630#/30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Jun 2022 12:30:16 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCTION , Shfrytezim guri gelqeror, TIRANE, LM

#!30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p4430#30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p-9+01:003030+01:00x30 27am30am-30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100419416amMonday=392#!30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p+01:006#June 27, 2022#!30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p4430#/30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 27 Jun 2022 09:41:44 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

HIMARA CONSTRUCTION, Prodhim betoni, Vlore, DRM FIER

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p1731#31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100348348amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p1731#/31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

MEROLLI OIL, Karburant+GLN, Korce, DRM BERAT

#!31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p5931#31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p-11+01:003131+01:00x31 30am31am-31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +01005411548amTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p5931#/31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

BLERIMI KOSTURR 2010, Ndertim HEC Rada, Has, DRM LEZHE

#!30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p4630#30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p-8+01:003030+01:00x30 15am30am-30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p8+01:003030+01:00x302022Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100278279amThursday=392#!30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p+01:009#September 15, 2022#!30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p4630#/30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

KRASNIQI SA, Furnizim me karburant+GLN, lagjia Shenkoll, EL, DRM BERAT

#!31Thu, 06 Oct 2022 09:23:58 +0100p5831#31Thu, 06 Oct 2022 09:23:58 +0100p-9+01:003131+01:00x31 06am31am-31Thu, 06 Oct 2022 09:23:58 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 06 Oct 2022 09:23:58 +01002392310amThursday=392#!31Thu, 06 Oct 2022 09:23:58 +0100p+01:0010#October 6, 2022#!31Thu, 06 Oct 2022 09:23:58 +0100p5831#/31Thu, 06 Oct 2022 09:23:58 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 06 Oct 2022 09:23:58 +0100p+01:0010# - In Tetor 2022

WOODIT, Veprimtari te drurit, Elbasan, DRM BERAT

#!31Mon, 17 Oct 2022 08:44:57 +0100p5731#31Mon, 17 Oct 2022 08:44:57 +0100p-8+01:003131+01:00x31 17am31am-31Mon, 17 Oct 2022 08:44:57 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 17 Oct 2022 08:44:57 +01004484410amMonday=392#!31Mon, 17 Oct 2022 08:44:57 +0100p+01:0010#October 17, 2022#!31Mon, 17 Oct 2022 08:44:57 +0100p5731#/31Mon, 17 Oct 2022 08:44:57 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 17 Oct 2022 08:44:57 +0100p+01:0010# - In Tetor 2022

EDG NATURAL GAS, Shfrytezim hidrokarburesh, DRM FIER, LMA

#!30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p2930#30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p-1+01:003030+01:00x30 02pm30pm-30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p1+01:003030+01:00x302022Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +01002312311pmWednesday=392#!30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p+01:0011#November 2, 2022#!30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p2930#/30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Wed, 02 Nov 2022 13:23:29 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

XHEI 11, Karburant dhe tregtim GLN, DRM FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p4930#30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +010026112611amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p4930#/30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:26:49 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

NJVKSH ELBASAN, Institucion shendetsor, BERAT

#!31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p0731#31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p-3+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p3+01:003131+01:00x312022Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +01002032012pmWednesday=392#!31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p+01:0012#December 7, 2022#!31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p0731#/31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

ABT, stacion transferimi mbetjesh, EL, BERAT

#!31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p3931#31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p-10+01:003131+01:00x31 06am31am-31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p10+01:003131+01:00x312023Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +01004410441amFriday=392#!31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p+01:001#January 6, 2023#!31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p3931#/31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p+01:001# - In Dhjetor 2022

ALFAGAS, Furnizim me karburant, TIRANE

#!28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p5628#28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p-9+01:002828+01:00x28 01am28am-28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p9+01:002828+01:00x282023Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100149142amWednesday=392#!28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p+01:002#February 1, 2023#!28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p5628#/28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p-9+01:002828+01:00x28#!28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p+01:002# - In Janar 2023

GREENPANEL, Saldim metalesh, TIRANE

#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p3828#28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p-10+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p10+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +01005810582amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p3828#/28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

Vendim i KM_371_11.06.2014 Mbetjet e rrezikshme

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p5331#31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100373373pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p5331#/31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

BASJANA, Shfrytezim kromi, Diber, TIRANE

#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p0228#28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p-10+01:002828+01:00x28 28am28am-28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p10+01:002828+01:00x282023Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +01002110212amTuesday=392#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p+01:002#February 28, 2023#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p0228#/28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

Çertifikata Akreditimit

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:44:40 +0100p4031#31Wed, 02 Mar 2022 10:44:40 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:44:40 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:44:40 +01004410443amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:44:40 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:44:40 +0100p4031#/31Wed, 02 Mar 2022 10:44:40 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:44:40 +0100p+01:003# - In Accreditations and Certifications

HIDRO ONE ENERGY, Ndertim HEC Dohoshisht 1, Diber, TIRANE

#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p4931#31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31 15pm31pm-31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p3+01:003131+01:00x312023Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100453453pmWednesday=392#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p+01:003#March 15, 2023#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p4931#/31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p+01:003# - In Mars 2023

Kerkese per kod unik per transfertat e mbetjeve te rrezikshme

#!31Mon, 07 Mar 2022 08:07:41 +0100p4131#31Mon, 07 Mar 2022 08:07:41 +0100p-8+01:003131+01:00x31 07am31am-31Mon, 07 Mar 2022 08:07:41 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 07 Mar 2022 08:07:41 +0100078073amMonday=392#!31Mon, 07 Mar 2022 08:07:41 +0100p+01:003#March 7, 2022#!31Mon, 07 Mar 2022 08:07:41 +0100p4131#/31Mon, 07 Mar 2022 08:07:41 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 07 Mar 2022 08:07:41 +0100p+01:003# - In Platforma e Shërbimeve Publike ADISA

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis Mars 2023

#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p0630#30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30 13am30am-30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p8+01:003030+01:00x302023Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100378374amThursday=392#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p+01:004#April 13, 2023#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p0630#/30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p+01:004# - In Environmental Impact Assessment

TRE L, Prodhim kepucesh, BERAT

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p3428#28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100403402pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p3428#/28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:40:34 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

RADA OIL INDUSTRY, Menaxhim mbetjesh, Durres, ARM TIRANE

#!31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p4631#31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p-3+01:003131+01:00x31 11pm31pm-31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p3+01:003131+01:00x312023Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100023025pmThursday=392#!31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p+01:005#May 11, 2023#!31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p4631#/31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p+01:005# - In Maj 2023

FONDACIONI ZONJA E KESHILLIT TE MIRE, Spital, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p5428#28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100012012pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p5428#/28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:01:54 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

SOKOLAJ, Menaxhim mbetjesh, stacion transferimi, DR, ARM TIRANE

#!30Mon, 12 Jun 2023 12:32:22 +0100p2230#30Mon, 12 Jun 2023 12:32:22 +0100p-12+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Mon, 12 Jun 2023 12:32:22 +0100p12+01:003030+01:00x302023Mon, 12 Jun 2023 12:32:22 +01003212326pmMonday=392#!30Mon, 12 Jun 2023 12:32:22 +0100p+01:006#June 12, 2023#!30Mon, 12 Jun 2023 12:32:22 +0100p2230#/30Mon, 12 Jun 2023 12:32:22 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 12 Jun 2023 12:32:22 +0100p+01:006# - In Qershor 2023

B&B STONE, Karriere dhe miniere siperfaqesore, BERAT, LM TIPI B

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p5131#31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100264261pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p5131#/31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p+01:001# - In Janar 2022

LUCKY WASH, Ngjyrosje tekstilesh, TIRANE

#!31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p2231#31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31 10am31am-31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100258257amMonday=392#!31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p+01:007#July 10, 2023#!31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p2231#/31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p+01:007# - In Korrik 2023

MARMO GJIROKASTER, Shfrytezim guri gelqeror, GJIROKASTER, LM

#!31Thu, 23 Jan 2020 12:39:38 +0100p3831#31Thu, 23 Jan 2020 12:39:38 +0100p-12+01:003131+01:00x31 23pm31pm-31Thu, 23 Jan 2020 12:39:38 +0100p12+01:003131+01:00x312020Thu, 23 Jan 2020 12:39:38 +01003912391pmThursday=392#!31Thu, 23 Jan 2020 12:39:38 +0100p+01:001#January 23, 2020#!31Thu, 23 Jan 2020 12:39:38 +0100p3831#/31Thu, 23 Jan 2020 12:39:38 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 23 Jan 2020 12:39:38 +0100p+01:001# - In Janar 2020

KASTRATI, Karburant+GLN, Korce, ARM BERAT

#!30Wed, 06 Sep 2023 09:18:00 +0100p0030#30Wed, 06 Sep 2023 09:18:00 +0100p-9+01:003030+01:00x30 06am30am-30Wed, 06 Sep 2023 09:18:00 +0100p9+01:003030+01:00x302023Wed, 06 Sep 2023 09:18:00 +0100189189amWednesday=392#!30Wed, 06 Sep 2023 09:18:00 +0100p+01:009#September 6, 2023#!30Wed, 06 Sep 2023 09:18:00 +0100p0030#/30Wed, 06 Sep 2023 09:18:00 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Wed, 06 Sep 2023 09:18:00 +0100p+01:009# - In Gusht 2023

SANDRI SHKEMBI, Lyrje dhe lustrimi makinash, TIRANE

#!31Fri, 25 Mar 2022 11:49:16 +0100p1631#31Fri, 25 Mar 2022 11:49:16 +0100p-11+01:003131+01:00x31 25am31am-31Fri, 25 Mar 2022 11:49:16 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 25 Mar 2022 11:49:16 +01004911493amFriday=392#!31Fri, 25 Mar 2022 11:49:16 +0100p+01:003#March 25, 2022#!31Fri, 25 Mar 2022 11:49:16 +0100p1631#/31Fri, 25 Mar 2022 11:49:16 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 25 Mar 2022 11:49:16 +0100p+01:003# - In Mars 2022

SANDSTONE, Shfrytezim ranor silicor, BERAT

#!31Fri, 13 Oct 2023 08:10:42 +0100p4231#31Fri, 13 Oct 2023 08:10:42 +0100p-8+01:003131+01:00x31 13am31am-31Fri, 13 Oct 2023 08:10:42 +0100p8+01:003131+01:00x312023Fri, 13 Oct 2023 08:10:42 +01001081010amFriday=392#!31Fri, 13 Oct 2023 08:10:42 +0100p+01:0010#October 13, 2023#!31Fri, 13 Oct 2023 08:10:42 +0100p4231#/31Fri, 13 Oct 2023 08:10:42 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Fri, 13 Oct 2023 08:10:42 +0100p+01:0010# - In Tetor 2023

EURO STAR ALBANIA, Pike shitje karburanti, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 08:28:55 +0100p5531#31Mon, 28 Mar 2022 08:28:55 +0100p-8+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 08:28:55 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 08:28:55 +0100288283amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 08:28:55 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 08:28:55 +0100p5531#/31Mon, 28 Mar 2022 08:28:55 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 08:28:55 +0100p+01:003# - In Janar 2021

BALCAN ZOO FARM, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p3030#30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p-3+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p3+01:003030+01:00x302023Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +01002132111pmTuesday=392#!30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p+01:0011#November 14, 2023#!30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p3030#/30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

ALESIO 2014, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:09:48 +0100p4831#31Mon, 28 Mar 2022 09:09:48 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:09:48 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:09:48 +0100099093amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:09:48 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:09:48 +0100p4831#/31Mon, 28 Mar 2022 09:09:48 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:09:48 +0100p+01:003# - In Shkurt 2021

AL-MEXWOOD, perpunim druri, Elbasan, ARM BERAT

#!31Tue, 16 Jan 2024 15:00:51 +0100p5131#31Tue, 16 Jan 2024 15:00:51 +0100p-3+01:003131+01:00x31 16pm31pm-31Tue, 16 Jan 2024 15:00:51 +0100p3+01:003131+01:00x312024Tue, 16 Jan 2024 15:00:51 +0100003001pmTuesday=392#!31Tue, 16 Jan 2024 15:00:51 +0100p+01:001#January 16, 2024#!31Tue, 16 Jan 2024 15:00:51 +0100p5131#/31Tue, 16 Jan 2024 15:00:51 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 16 Jan 2024 15:00:51 +0100p+01:001# - In Janar 2024

DAS OIL, KARBURANT, Aeroport, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:34:29 +0100p2931#31Mon, 28 Mar 2022 10:34:29 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:34:29 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:34:29 +01003410343amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:34:29 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:34:29 +0100p2931#/31Mon, 28 Mar 2022 10:34:29 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:34:29 +0100p+01:003# - In Mars 2022

Ligj 10431.2011 Per mbrojtjen e mjedisit

#!29Fri, 02 Feb 2024 13:38:39 +0100p3929#29Fri, 02 Feb 2024 13:38:39 +0100p-1+01:002929+01:00x29 02pm29pm-29Fri, 02 Feb 2024 13:38:39 +0100p1+01:002929+01:00x292024Fri, 02 Feb 2024 13:38:39 +0100381382pmFriday=392#!29Fri, 02 Feb 2024 13:38:39 +0100p+01:002#February 2, 2024#!29Fri, 02 Feb 2024 13:38:39 +0100p3929#/29Fri, 02 Feb 2024 13:38:39 +0100p-1+01:002929+01:00x29#!29Fri, 02 Feb 2024 13:38:39 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

H4 Chrom, Shfrytezim kromi, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p4331#31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +01005910593amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p4331#/31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:59:43 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

VKM 417 Per tarifat e lejeve te mjedisit, i perditesuar

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p5329#29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +01001810182amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p5329#/29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

BICI 2000, Fraksionim inertesh, LEZHE

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p5831#31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +01004712473pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p5831#/31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:47:58 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

VKM 742.2015 Për funksionimin dhe menaxhimin e regjistrit të shkarkimit e të transferimit të ndotësve, miratimin e listës së veprimtarive dhe të ndotësve, që janë subjekt i këtij regjistri …

#!29Tue, 06 Feb 2024 10:02:08 +0100p0829#29Tue, 06 Feb 2024 10:02:08 +0100p-10+01:002929+01:00x29 06am29am-29Tue, 06 Feb 2024 10:02:08 +0100p10+01:002929+01:00x292024Tue, 06 Feb 2024 10:02:08 +01000210022amTuesday=392#!29Tue, 06 Feb 2024 10:02:08 +0100p+01:002#February 6, 2024#!29Tue, 06 Feb 2024 10:02:08 +0100p0829#/29Tue, 06 Feb 2024 10:02:08 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Tue, 06 Feb 2024 10:02:08 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Formular Tipi 1 KRASNIQI SA Sh.p.k, Rr. Bajram Tusha, Shkozet, Durres

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p1531#31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100401403pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p1531#/31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:15 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT TEPELENE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p1331#31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100122123pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p1331#/31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:12:13 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Kerkesa GEGA Tirane, Paskuqan

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:01 +0100p0131#31Mon, 28 Mar 2022 14:46:01 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:46:01 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:46:01 +0100462463pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:01 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:01 +0100p0131#/31Mon, 28 Mar 2022 14:46:01 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:01 +0100p+01:003# - In Prill 2021

KEJO INTERNATIONAL, Rritje shpendesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p5231#31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100193193pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p5231#/31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:19:52 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

BEASRDI, Karburant, Kukes, LEZHE

#!31Tue, 29 Mar 2022 08:03:43 +0100p4331#31Tue, 29 Mar 2022 08:03:43 +0100p-8+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 08:03:43 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 08:03:43 +0100038033amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 08:03:43 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 08:03:43 +0100p4331#/31Tue, 29 Mar 2022 08:03:43 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 08:03:43 +0100p+01:003# - In Korrik 2021

BENORDO, Karburant, Peqin, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 10:13:25 +0100p2531#31Tue, 29 Mar 2022 10:13:25 +0100p-10+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 10:13:25 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 10:13:25 +01001310133amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 10:13:25 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 10:13:25 +0100p2531#/31Tue, 29 Mar 2022 10:13:25 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 10:13:25 +0100p+01:003# - In Gusht 2021

Kerkesa Gega Durres, Spitalle

#!31Tue, 29 Mar 2022 11:19:16 +0100p1631#31Tue, 29 Mar 2022 11:19:16 +0100p-11+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 11:19:16 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 11:19:16 +01001911193amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 11:19:16 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 11:19:16 +0100p1631#/31Tue, 29 Mar 2022 11:19:16 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 11:19:16 +0100p+01:003# - In Prill 2021

LUFI SH.A, Depozita karburanti, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 11:50:17 +0100p1731#31Tue, 29 Mar 2022 11:50:17 +0100p-11+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 11:50:17 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 11:50:17 +01005011503amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 11:50:17 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 11:50:17 +0100p1731#/31Tue, 29 Mar 2022 11:50:17 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 11:50:17 +0100p+01:003# - In Prill 2021

TEVIPLAST, Prodhim filleri dhe riciklim plastike, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 13:10:40 +0100p4031#31Tue, 29 Mar 2022 13:10:40 +0100p-1+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 13:10:40 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 13:10:40 +0100101103pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 13:10:40 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 13:10:40 +0100p4031#/31Tue, 29 Mar 2022 13:10:40 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 13:10:40 +0100p+01:003# - In Gusht 2021

PORSCHE ALBANIA, SERVIS, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 13:53:04 +0100p0431#31Tue, 29 Mar 2022 13:53:04 +0100p-1+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 13:53:04 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 13:53:04 +0100531533pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 13:53:04 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 13:53:04 +0100p0431#/31Tue, 29 Mar 2022 13:53:04 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 13:53:04 +0100p+01:003# - In Maj 2021

Nderrmarrja Publike Bashkiake per Menaxhimin e Mbetjeve Urbane, Landfill, Vlore, FIER

#!31Tue, 29 Mar 2022 14:07:15 +0100p1531#31Tue, 29 Mar 2022 14:07:15 +0100p-2+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 14:07:15 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 14:07:15 +0100072073pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 14:07:15 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 14:07:15 +0100p1531#/31Tue, 29 Mar 2022 14:07:15 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 14:07:15 +0100p+01:003# - In Shtator 2021

PRISKA, Perpunim guri, Durres, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 14:52:29 +0100p2931#31Tue, 29 Mar 2022 14:52:29 +0100p-2+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 14:52:29 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 14:52:29 +0100522523pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 14:52:29 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 14:52:29 +0100p2931#/31Tue, 29 Mar 2022 14:52:29 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 14:52:29 +0100p+01:003# - In Shtator 2021

GJERGJ BUCI, Sharrim, perpunim druri, Durres, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p2531#31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100563563pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p2531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:56:25 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

RUCI, KARBURANT, Burrel, tirane

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p3931#31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100437433amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p3931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:43:39 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

GS KOFANI ITALIA , Veprimtaritë e lyerjes, veshjes në sipërfaqe druri, Durres, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p4331#31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100577573amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p4331#/31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:57:43 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

MONDI, Tregtim me shumice i GLN, Shkoder, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p2931#31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100278273amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p2931#/31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:29 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

PAJO-OIL, KARBURANT, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:47:52 +0100p5231#31Wed, 30 Mar 2022 08:47:52 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:47:52 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:47:52 +0100478473amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:47:52 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:47:52 +0100p5231#/31Wed, 30 Mar 2022 08:47:52 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:47:52 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

KASTRATI, Karburant, Lungomare, Vlore, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p3831#31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100059053amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p3831#/31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:38 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

About Us