Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Ligji 9887 date 10-03-2008 Per mbrojtjen e te Dhenave Personale (i ndryshuar)

#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p5931#31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p-12+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p12+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +01005912593pmFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p5931#/31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p+01:003# - In Komisioneri për mbrojtjen të dhënave

HALILI 1, Kujtim Byberi, Prodhim betoni, KUKES

#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2531#31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p-2+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100522523pmWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2531#/31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p+01:003# - In Mars 2020

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2022 Mars

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p0630#30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100118114amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p0630#/30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p+01:004# - In Environmental Impact Assessment

LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p1131#31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +01001410143amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p1131#/31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

ALPOL-FOOD, Guxim Byberaj, Kompleks pularie, LEZHE, LM
ALPOL-FOOD, Guxim Byberaj, Kompleks pularie, LEZHE, VNM TH

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p1730#30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +01002612264pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p1730#/30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

Rregullorja për E-PRTR

#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p5331#31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p7+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100557553amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p5331#/31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p+01:003# - In RRSHTN

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI A

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p3231#31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100298293amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p3231#/31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p+01:003#

Kerkese per kod unik per transfertat e mbetjeve te parrezikshme

#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p2131#31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31 07am31am-31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100068063amMonday=392#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p+01:003#March 7, 2022#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p2131#/31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p+01:003# - In Platforma e Shërbimeve Publike ADISA

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI B

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p0031#31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100318313amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p0031#/31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p+01:003#

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI C

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p2231#31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100338333amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p2231#/31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p+01:003#

FORMULARI PËR KOD UNIK PËR MBETJE TË RREZIKSHME DHE TË PA RREZIKSHME

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p0631#31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100368363amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p0631#/31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p+01:003#

Veprimet për përmirësimin e gjendjes në mjedis

#!31Tue, 04 Oct 2022 10:42:27 +0100p2731#31Tue, 04 Oct 2022 10:42:27 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Tue, 04 Oct 2022 10:42:27 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 04 Oct 2022 10:42:27 +010042104210amTuesday=392#!31Tue, 04 Oct 2022 10:42:27 +0100p+01:0010#October 4, 2022#!31Tue, 04 Oct 2022 10:42:27 +0100p2731#/31Tue, 04 Oct 2022 10:42:27 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 04 Oct 2022 10:42:27 +0100p+01:0010# - In Ndergjegjesimi Mjedisor Tetor 2022

KUARCI BLACE, Miniere netokesore, Pogradec, DRM BERAT

#!31Mon, 17 Oct 2022 08:28:30 +0100p3031#31Mon, 17 Oct 2022 08:28:30 +0100p-8+01:003131+01:00x31 17am31am-31Mon, 17 Oct 2022 08:28:30 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 17 Oct 2022 08:28:30 +01002882810amMonday=392#!31Mon, 17 Oct 2022 08:28:30 +0100p+01:0010#October 17, 2022#!31Mon, 17 Oct 2022 08:28:30 +0100p3031#/31Mon, 17 Oct 2022 08:28:30 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 17 Oct 2022 08:28:30 +0100p+01:0010# - In Tetor 2022

M2R, Prodhim produktesh metalike dhe plastike, Dr, DRM TIRANE

#!31Fri, 28 Oct 2022 12:42:50 +0100p5031#31Fri, 28 Oct 2022 12:42:50 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Fri, 28 Oct 2022 12:42:50 +0100p12+01:003131+01:00x312022Fri, 28 Oct 2022 12:42:50 +010042124210pmFriday=392#!31Fri, 28 Oct 2022 12:42:50 +0100p+01:0010#October 28, 2022#!31Fri, 28 Oct 2022 12:42:50 +0100p5031#/31Fri, 28 Oct 2022 12:42:50 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Fri, 28 Oct 2022 12:42:50 +0100p+01:0010# - In Tetor 2022

DRIZA, Rritje intensive shpendesh, DRM FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p0730#30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +010019111911amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p0730#/30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:19:07 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

BESIM PERGJEGJA, Menaxhim mbetjesh, prodhime plastike, LEZHE

#!31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p2331#31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +010010101012amFriday=392#!31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p+01:0012#December 2, 2022#!31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p2331#/31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

KUDRET KUKA, Lyerje, lustrim makinash, FIER

#!31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p3831#31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p-11+01:003131+01:00x31 23am31am-31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +010028112812amFriday=392#!31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p+01:0012#December 23, 2022#!31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p3831#/31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

FLAMUR LAHI, Rikuperim mbetjesh jo te rrezikshme, TIRANE

#!31Fri, 20 Jan 2023 10:17:10 +0100p1031#31Fri, 20 Jan 2023 10:17:10 +0100p-10+01:003131+01:00x31 20am31am-31Fri, 20 Jan 2023 10:17:10 +0100p10+01:003131+01:00x312023Fri, 20 Jan 2023 10:17:10 +01001710171amFriday=392#!31Fri, 20 Jan 2023 10:17:10 +0100p+01:001#January 20, 2023#!31Fri, 20 Jan 2023 10:17:10 +0100p1031#/31Fri, 20 Jan 2023 10:17:10 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 20 Jan 2023 10:17:10 +0100p+01:001# - In Janar 2023

Fletore Zyrtare Nr.50

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:50:26 +0100p2631#31Tue, 01 Mar 2022 13:50:26 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:50:26 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:50:26 +0100501503pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:50:26 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:50:26 +0100p2631#/31Tue, 01 Mar 2022 13:50:26 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:50:26 +0100p+01:003# - In AKM Rregullore

ALBAPROD, Prodhim kepucesh, VL, FIER

#!28Wed, 01 Feb 2023 10:05:39 +0100p3928#28Wed, 01 Feb 2023 10:05:39 +0100p-10+01:002828+01:00x28 01am28am-28Wed, 01 Feb 2023 10:05:39 +0100p10+01:002828+01:00x282023Wed, 01 Feb 2023 10:05:39 +01000510052amWednesday=392#!28Wed, 01 Feb 2023 10:05:39 +0100p+01:002#February 1, 2023#!28Wed, 01 Feb 2023 10:05:39 +0100p3928#/28Wed, 01 Feb 2023 10:05:39 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Wed, 01 Feb 2023 10:05:39 +0100p+01:002# - In Janar 2023

Vendim i KM_371_11.06.2014 Mbetjet e rrezikshme

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p5331#31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100373373pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p5331#/31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

KLEIDI, KARBUANT, Gjirokaster, FIER

#!28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p5128#28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p-10+01:002828+01:00x28 15am28am-28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p10+01:002828+01:00x282023Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +01002010202amWednesday=392#!28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p+01:002#February 15, 2023#!28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p5128#/28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Wed, 15 Feb 2023 10:20:51 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2012

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p0431#31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +01002310233amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p0431#/31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

VELIAJ PETROL, Karburant+GLN, LEZHE

#!31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p4431#31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p-12+01:003131+01:00x31 13pm31pm-31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p12+01:003131+01:00x312023Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +01001012103pmMonday=392#!31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p+01:003#March 13, 2023#!31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p4431#/31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 13 Mar 2023 12:10:44 +0100p+01:003# - In Mars 2023

GAZPROM, Gaz natyror GLN, TIRANE

#!31Wed, 09 Mar 2022 15:10:53 +0100p5331#31Wed, 09 Mar 2022 15:10:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Wed, 09 Mar 2022 15:10:53 +0100p3+01:003131+01:00x312022Wed, 09 Mar 2022 15:10:53 +0100103103pmWednesday=392#!31Wed, 09 Mar 2022 15:10:53 +0100p+01:003#March 9, 2022#!31Wed, 09 Mar 2022 15:10:53 +0100p5331#/31Wed, 09 Mar 2022 15:10:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 09 Mar 2022 15:10:53 +0100p+01:003# - In Mars 2022

SIMONI&VEZA, Shfrytezim rere konglomerat, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p5528#28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100541542pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p5528#/28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:54:55 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

LILA, KARBURANT, DURRES, Qarku TIRANE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p2231#31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100204201pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p2231#/31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p+01:001# - In Janar 2022

IN CO, Ina Hoxha, Shfrytezim guri gelqeror, TIRANE

#!31Thu, 23 Jan 2020 12:36:07 +0100p0731#31Thu, 23 Jan 2020 12:36:07 +0100p-12+01:003131+01:00x31 23pm31pm-31Thu, 23 Jan 2020 12:36:07 +0100p12+01:003131+01:00x312020Thu, 23 Jan 2020 12:36:07 +01003612361pmThursday=392#!31Thu, 23 Jan 2020 12:36:07 +0100p+01:001#January 23, 2020#!31Thu, 23 Jan 2020 12:36:07 +0100p0731#/31Thu, 23 Jan 2020 12:36:07 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 23 Jan 2020 12:36:07 +0100p+01:001# - In Janar 2020

SHEMSIE KUCI, Kantine prodhimi vere, VLORE, LM

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p1729#29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100274272pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p1729#/29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

CHIMICA DAGOSTINI, Perzierje, hollim kimikatesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 08:23:39 +0100p3931#31Mon, 28 Mar 2022 08:23:39 +0100p-8+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 08:23:39 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 08:23:39 +0100238233amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 08:23:39 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 08:23:39 +0100p3931#/31Mon, 28 Mar 2022 08:23:39 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 08:23:39 +0100p+01:003# - In Janar 2021

ERKAM STUKA, Konstruksione metalike, TIRANE,

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:02:05 +0100p0531#31Mon, 28 Mar 2022 09:02:05 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:02:05 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:02:05 +0100029023amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:02:05 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:02:05 +0100p0531#/31Mon, 28 Mar 2022 09:02:05 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:02:05 +0100p+01:003# - In Shkurt 2021

AZ DISTRIBUTION, KARBURANT, Rrogozhine 1, Qarku TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:29:07 +0100p0731#31Mon, 28 Mar 2022 10:29:07 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:29:07 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:29:07 +01002910293amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:29:07 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:29:07 +0100p0731#/31Mon, 28 Mar 2022 10:29:07 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:29:07 +0100p+01:003# - In Mars 2022

SHEGAJ-AGR, Prodhim substancash kimike, Shkoder, Qarku LEZHE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:54:36 +0100p3631#31Mon, 28 Mar 2022 10:54:36 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:54:36 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:54:36 +01005410543amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:54:36 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:54:36 +0100p3631#/31Mon, 28 Mar 2022 10:54:36 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:54:36 +0100p+01:003# - In Mars 2022

NOSHI, Servis makinash, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:43:58 +0100p5831#31Mon, 28 Mar 2022 12:43:58 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:43:58 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:43:58 +01004312433pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:43:58 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:43:58 +0100p5831#/31Mon, 28 Mar 2022 12:43:58 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:43:58 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

KRASNIQI SA Sh.p.k, Autostrada TR – DR, Xhafzotaj

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p5831#31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100371373pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p5831#/31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:37:58 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT VLORE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:05:13 +0100p1331#31Mon, 28 Mar 2022 14:05:13 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:05:13 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:05:13 +0100052053pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:05:13 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:05:13 +0100p1331#/31Mon, 28 Mar 2022 14:05:13 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:05:13 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT SHARRE TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p3931#31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100422423pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p3931#/31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:42:39 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

GENER 2, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:13:23 +0100p2331#31Mon, 28 Mar 2022 15:13:23 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:13:23 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:13:23 +0100133133pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:13:23 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:13:23 +0100p2331#/31Mon, 28 Mar 2022 15:13:23 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:13:23 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Mimoza ÇUKO, KARBURANT, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 07:58:53 +0100p5331#31Tue, 29 Mar 2022 07:58:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 07:58:53 +0100p7+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 07:58:53 +0100587583amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 07:58:53 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 07:58:53 +0100p5331#/31Tue, 29 Mar 2022 07:58:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 07:58:53 +0100p+01:003# - In Korrik 2021

IPNOS, Prodhim pajisjesh elektrike, Durres, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 10:07:58 +0100p5831#31Tue, 29 Mar 2022 10:07:58 +0100p-10+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 10:07:58 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 10:07:58 +01000710073amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 10:07:58 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 10:07:58 +0100p5831#/31Tue, 29 Mar 2022 10:07:58 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 10:07:58 +0100p+01:003# - In Gusht 2021

Kerkesa Gega Tirane, Berxull, perballe CITY PARK

#!31Tue, 29 Mar 2022 11:15:23 +0100p2331#31Tue, 29 Mar 2022 11:15:23 +0100p-11+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 11:15:23 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 11:15:23 +01001511153amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 11:15:23 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 11:15:23 +0100p2331#/31Tue, 29 Mar 2022 11:15:23 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 11:15:23 +0100p+01:003# - In Prill 2021

NACOPULLO, Shfrytezim guri gelqeror, FIER, LM

#!31Tue, 29 Mar 2022 11:47:12 +0100p1231#31Tue, 29 Mar 2022 11:47:12 +0100p-11+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 11:47:12 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 11:47:12 +01004711473amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 11:47:12 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 11:47:12 +0100p1231#/31Tue, 29 Mar 2022 11:47:12 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 11:47:12 +0100p+01:003# - In Prill 2021

ARTUR MAKISHTI, KARBURANT, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 13:05:32 +0100p3231#31Tue, 29 Mar 2022 13:05:32 +0100p-1+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 13:05:32 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 13:05:32 +0100051053pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 13:05:32 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 13:05:32 +0100p3231#/31Tue, 29 Mar 2022 13:05:32 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 13:05:32 +0100p+01:003# - In Gusht 2021

POL. E SPECALITETEVE NR 2, Institucion shendetsor, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 13:49:52 +0100p5231#31Tue, 29 Mar 2022 13:49:52 +0100p-1+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 13:49:52 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 13:49:52 +0100491493pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 13:49:52 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 13:49:52 +0100p5231#/31Tue, 29 Mar 2022 13:49:52 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 13:49:52 +0100p+01:003# - In Maj 2021

MAXI, Perpunim mermeri, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 14:03:32 +0100p3231#31Tue, 29 Mar 2022 14:03:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 14:03:32 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 14:03:32 +0100032033pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 14:03:32 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 14:03:32 +0100p3231#/31Tue, 29 Mar 2022 14:03:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 14:03:32 +0100p+01:003# - In Shtator 2021

FENIX I.C, Trajtim peshqish, Elbasan, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 14:46:33 +0100p3331#31Tue, 29 Mar 2022 14:46:33 +0100p-2+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 14:46:33 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 14:46:33 +0100462463pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 14:46:33 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 14:46:33 +0100p3331#/31Tue, 29 Mar 2022 14:46:33 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 14:46:33 +0100p+01:003# - In Shtator 2021

EUROPA OKSIGJEN, Karburant, LEZHE

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p1531#31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100513513pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p1531#/31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:51:15 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

RUCI, KARBURANT, Ura Vajgurore, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p4931#31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100417413amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p4931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:41:49 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

Krasniqi SA, Karburant, Gjirokaster, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:56:01 +0100p0131#31Wed, 30 Mar 2022 07:56:01 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:56:01 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:56:01 +0100567563amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:56:01 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:56:01 +0100p0131#/31Wed, 30 Mar 2022 07:56:01 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:56:01 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

GEGA OIL GROUP, Depozita karburanti, Durres, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p4631#31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100248243amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p4631#/31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:24:46 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

Kappa Star Recycling, Menaxhim mbetjesh, Durres, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:44:47 +0100p4731#31Wed, 30 Mar 2022 08:44:47 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:44:47 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:44:47 +0100448443amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:44:47 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:44:47 +0100p4731#/31Wed, 30 Mar 2022 08:44:47 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:44:47 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

CAO STANDART, Prodhim produktesh abrazive, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p1631#31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100009003amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p1631#/31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:00:16 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

KLAUDIA NELA, RRITJE GJEDHI, Shkoder, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p4231#31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100229223amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p4231#/31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

BELBA B&B, Ditver Cela, Miniere shfrytezim kromi, ELBASAN

#!31Wed, 30 Mar 2022 14:51:59 +0100p5931#31Wed, 30 Mar 2022 14:51:59 +0100p-2+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Wed, 30 Mar 2022 14:51:59 +0100p2+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 14:51:59 +0100512513pmWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 14:51:59 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 14:51:59 +0100p5931#/31Wed, 30 Mar 2022 14:51:59 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 14:51:59 +0100p+01:003# - In Prill 2020

DREJTORIA E PERGJ. E RRUGEVE DHE NDRICIMIT PUBLIK, Impiant prodhim asflato-betoni, Tirane

#!31Wed, 30 Mar 2022 15:11:43 +0100p4331#31Wed, 30 Mar 2022 15:11:43 +0100p-3+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Wed, 30 Mar 2022 15:11:43 +0100p3+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 15:11:43 +0100113113pmWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 15:11:43 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 15:11:43 +0100p4331#/31Wed, 30 Mar 2022 15:11:43 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 15:11:43 +0100p+01:003# - In Maj 2020

PORTE FINESTRE-BUSHI, Lavdrim Bushi, Lyerje, prodhim mobiljesh, TIRANE

#!31Thu, 31 Mar 2022 07:52:55 +0100p5531#31Thu, 31 Mar 2022 07:52:55 +0100p-7+01:003131+01:00x31 31am31am-31Thu, 31 Mar 2022 07:52:55 +0100p7+01:003131+01:00x312022Thu, 31 Mar 2022 07:52:55 +0100527523amThursday=392#!31Thu, 31 Mar 2022 07:52:55 +0100p+01:003#March 31, 2022#!31Thu, 31 Mar 2022 07:52:55 +0100p5531#/31Thu, 31 Mar 2022 07:52:55 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Thu, 31 Mar 2022 07:52:55 +0100p+01:003# - In Qershor 2020

A A-M, Ardit Metaliaj, Grumbullim, magazinim, pastrim, rikuperim mbetjesh jo te rrezikshme, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 08:33:56 +0100p5630#30Fri, 01 Apr 2022 08:33:56 +0100p-8+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 08:33:56 +0100p8+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 08:33:56 +0100338334amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 08:33:56 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 08:33:56 +0100p5630#/30Fri, 01 Apr 2022 08:33:56 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 08:33:56 +0100p+01:004# - In Korrik 2020

ERZENI, Perpunim qumeshti, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p5330#30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100229224amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p5330#/30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

MARESH, Maringlen Hasa, Menaxhim mbetjesh, ELBASAN, BERAT.

#!30Fri, 01 Apr 2022 10:48:23 +0100p2330#30Fri, 01 Apr 2022 10:48:23 +0100p-10+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 10:48:23 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 10:48:23 +01004810484amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 10:48:23 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 10:48:23 +0100p2330#/30Fri, 01 Apr 2022 10:48:23 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 10:48:23 +0100p+01:004# - In Shtator 2020

IUMENTIS, Gjolek Shehu, Thertore, Gjirokaster, FIER, LM

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p4030#30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +01001811184amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p4030#/30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:18:40 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

BUSHTRICA HYDROPOWER, Alush Hoxha, Ndertim HEC Bushtrica 3, PERRENJAS, BERAT

#!30Thu, 07 Apr 2022 13:20:46 +0100p4630#30Thu, 07 Apr 2022 13:20:46 +0100p-1+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Thu, 07 Apr 2022 13:20:46 +0100p1+01:003030+01:00x302022Thu, 07 Apr 2022 13:20:46 +0100201204pmThursday=392#!30Thu, 07 Apr 2022 13:20:46 +0100p+01:004#April 7, 2022#!30Thu, 07 Apr 2022 13:20:46 +0100p4630#/30Thu, 07 Apr 2022 13:20:46 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Thu, 07 Apr 2022 13:20:46 +0100p+01:004# - In Tetor 2020

ROVES ENERGY, Ilir Dezhgiu, Ndertim HEC ROVES, ELBASAN

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:02:38 +0100p3830#30Fri, 08 Apr 2022 15:02:38 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:02:38 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:02:38 +0100023024pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:02:38 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:02:38 +0100p3830#/30Fri, 08 Apr 2022 15:02:38 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:02:38 +0100p+01:004# - In Prill 2019

GERFLAD, Stiliano Hajdari, Shfrytezim guri gelqeror, BERAT, LM
GERFLAD, Stiliano Hajdari, Shfrytezim guri gelqeror, BERAT,VTH

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p5830#30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100433434pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p5830#/30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:43:58 +0100p+01:004# - In Maj 2019

KELI INERTE, Indrit Hilaj, Shfrytezim i bazalteve, LEZHE

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:42:59 +0100p5930#30Mon, 11 Apr 2022 07:42:59 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:42:59 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:42:59 +0100427424amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:42:59 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:42:59 +0100p5930#/30Mon, 11 Apr 2022 07:42:59 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:42:59 +0100p+01:004# - In Gusht 2019

ALFRED FEZULLAHU, Prodhim pijesh alkolike, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p5530#30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100018014amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p5530#/30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:01:55 +0100p+01:004# - In Maj 2019

SELCA ENERGJI, Ndertim HEC Vriela, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 09:02:28 +0100p2830#30Mon, 11 Apr 2022 09:02:28 +0100p-9+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 09:02:28 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 09:02:28 +0100029024amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 09:02:28 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 09:02:28 +0100p2830#/30Mon, 11 Apr 2022 09:02:28 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 09:02:28 +0100p+01:004# - In Shtator 2019

ASAB, Sokoll Agalliu, Nyje e levizshme betoni, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p3130#30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +01002812284pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p3130#/30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

ACHELO, Dashamir Gedeci, Ndertim HEC Kotorri, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p0830#30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100491494pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p0830#/30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

MARA 2011, Indrit Hilaj, Shfrytezim kromi, DIBER, LM

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:32:05 +0100p0530#30Mon, 11 Apr 2022 14:32:05 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:32:05 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:32:05 +0100322324pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:32:05 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:32:05 +0100p0530#/30Mon, 11 Apr 2022 14:32:05 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:32:05 +0100p+01:004# - In Shkurt 2019

GJONI-AN, Pashk Pepkolaj, Prodhime betoni, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p0730#30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100482484pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p0730#/30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p+01:004# - In Janar 2019

GJIKURIA, Gerti Koçileri, Ndertim HEC BABUN, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 15:47:31 +0100p3130#30Mon, 11 Apr 2022 15:47:31 +0100p-3+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 15:47:31 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 15:47:31 +0100473474pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 15:47:31 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 15:47:31 +0100p3130#/30Mon, 11 Apr 2022 15:47:31 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 15:47:31 +0100p+01:004# - In Shkurt 2018

KRWM, Vjollca Kostreci, Vendepozitim mbetjesh, KORCE

#!30Tue, 12 Apr 2022 07:49:59 +0100p5930#30Tue, 12 Apr 2022 07:49:59 +0100p-7+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 07:49:59 +0100p7+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 07:49:59 +0100497494amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 07:49:59 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 07:49:59 +0100p5930#/30Tue, 12 Apr 2022 07:49:59 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 07:49:59 +0100p+01:004# - In Mars 2018

ISFAT, Elidon Kasaj, Shfrytezim kromi, KUKES

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:19:55 +0100p5530#30Tue, 12 Apr 2022 09:19:55 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:19:55 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:19:55 +0100199194amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:19:55 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:19:55 +0100p5530#/30Tue, 12 Apr 2022 09:19:55 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:19:55 +0100p+01:004# - In Korrik 2018

ETNA POLIMER, Eroldi Begolli, Rikuperim mbetjesh plastike, KORCE

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:46:14 +0100p1430#30Tue, 12 Apr 2022 09:46:14 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:46:14 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:46:14 +0100469464amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:46:14 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:46:14 +0100p1430#/30Tue, 12 Apr 2022 09:46:14 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:46:14 +0100p+01:004# - In Janar 2018

ERVIS RRENA, Cmontim dhe magazinim hekurishtesh, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p4830#30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +01000310034amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p4830#/30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:03:48 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

EMERA, Denis Harasani, Perpunim tekstilesh, BERAT

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:57:46 +0100p4630#30Tue, 12 Apr 2022 10:57:46 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:57:46 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:57:46 +01005710574amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:57:46 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:57:46 +0100p4630#/30Tue, 12 Apr 2022 10:57:46 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:57:46 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2018

HK HEC GRABOVA 2, Lulzim Kapllanaj, Ndertim HEC-i, ELBASAN

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p2530#30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100592594pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p2530#/30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p+01:004# - In Maj 2018

ALBAVIA & SINATRAM – Sajdjon Kodhelaj, ndertim rruge, Ko

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:43:26 +0100p2630#30Tue, 12 Apr 2022 15:43:26 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:43:26 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:43:26 +0100433434pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:43:26 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:43:26 +0100p2630#/30Tue, 12 Apr 2022 15:43:26 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:43:26 +0100p+01:004# - In Janar 2017

Invemet Albania, Ferdinant Luca, Menaxhim mbetjesh, Lezhe

#!30Wed, 13 Apr 2022 10:55:21 +0100p2130#30Wed, 13 Apr 2022 10:55:21 +0100p-10+01:003030+01:00x30 13am30am-30Wed, 13 Apr 2022 10:55:21 +0100p10+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 10:55:21 +01005510554amWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 10:55:21 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 10:55:21 +0100p2130#/30Wed, 13 Apr 2022 10:55:21 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 10:55:21 +0100p+01:004# - In Shkurt 2017

LA GAZZELLA, Sajmir Kumria, Prodhim artikujsh plumbi, DURRES

#!30Wed, 13 Apr 2022 11:37:04 +0100p0430#30Wed, 13 Apr 2022 11:37:04 +0100p-11+01:003030+01:00x30 13am30am-30Wed, 13 Apr 2022 11:37:04 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 11:37:04 +01003711374amWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 11:37:04 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 11:37:04 +0100p0430#/30Wed, 13 Apr 2022 11:37:04 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 11:37:04 +0100p+01:004# - In Mars 2017

VIALE, Vladimir Cela, Shfrytezim shtufi, FIER

#!30Wed, 13 Apr 2022 15:20:02 +0100p0230#30Wed, 13 Apr 2022 15:20:02 +0100p-3+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Apr 2022 15:20:02 +0100p3+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 15:20:02 +0100203204pmWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 15:20:02 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 15:20:02 +0100p0230#/30Wed, 13 Apr 2022 15:20:02 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 15:20:02 +0100p+01:004# - In Prill 2017

VELLEZRIT HYSA, Kujtim Hysa, Shfrytezim guri gelqeror, ELBASAN

#!30Thu, 14 Apr 2022 10:02:55 +0100p5530#30Thu, 14 Apr 2022 10:02:55 +0100p-10+01:003030+01:00x30 14am30am-30Thu, 14 Apr 2022 10:02:55 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 10:02:55 +01000210024amThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 10:02:55 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 10:02:55 +0100p5530#/30Thu, 14 Apr 2022 10:02:55 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 10:02:55 +0100p+01:004# - In Maj 2017

ASAB, Denisa Kola, Nyje e levizshme betoni, KORCE

#!30Thu, 14 Apr 2022 10:51:34 +0100p3430#30Thu, 14 Apr 2022 10:51:34 +0100p-10+01:003030+01:00x30 14am30am-30Thu, 14 Apr 2022 10:51:34 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 10:51:34 +01005110514amThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 10:51:34 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 10:51:34 +0100p3430#/30Thu, 14 Apr 2022 10:51:34 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 10:51:34 +0100p+01:004# - In Qershor 2017

ELJO-COMPANY 2003, Rustem Kuka, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Thu, 14 Apr 2022 11:18:11 +0100p1130#30Thu, 14 Apr 2022 11:18:11 +0100p-11+01:003030+01:00x30 14am30am-30Thu, 14 Apr 2022 11:18:11 +0100p11+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 11:18:11 +01001811184amThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 11:18:11 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 11:18:11 +0100p1130#/30Thu, 14 Apr 2022 11:18:11 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 11:18:11 +0100p+01:004# - In Qershor 2017

ALBPETROL BR, Dorina Topoviti, Nxjerrje dhe perpunim nafte, BERAT

#!30Mon, 18 Apr 2022 10:15:46 +0100p4630#30Mon, 18 Apr 2022 10:15:46 +0100p-10+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 10:15:46 +0100p10+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 10:15:46 +01001510154amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 10:15:46 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 10:15:46 +0100p4630#/30Mon, 18 Apr 2022 10:15:46 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 10:15:46 +0100p+01:004# - In Korrik 2017

SHANI MEDICAL CENTER, Ilir Shani, Spital, DURRES

#!30Mon, 18 Apr 2022 10:58:07 +0100p0730#30Mon, 18 Apr 2022 10:58:07 +0100p-10+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 10:58:07 +0100p10+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 10:58:07 +01005810584amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 10:58:07 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 10:58:07 +0100p0730#/30Mon, 18 Apr 2022 10:58:07 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 10:58:07 +0100p+01:004# - In Gusht 2017

ELROIT, Elton Rroshi, Prodhim betoni, TIRANE

#!30Mon, 18 Apr 2022 11:47:07 +0100p0730#30Mon, 18 Apr 2022 11:47:07 +0100p-11+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 11:47:07 +0100p11+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 11:47:07 +01004711474amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 11:47:07 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 11:47:07 +0100p0730#/30Mon, 18 Apr 2022 11:47:07 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 11:47:07 +0100p+01:004# - In Shtator 2017

FERMA AMALTHIA, Ejona Zaimaj, Mbareshtim i gjedhit, DURRES

#!30Mon, 18 Apr 2022 13:57:36 +0100p3630#30Mon, 18 Apr 2022 13:57:36 +0100p-1+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 13:57:36 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 13:57:36 +0100571574pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 13:57:36 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 13:57:36 +0100p3630#/30Mon, 18 Apr 2022 13:57:36 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 13:57:36 +0100p+01:004# - In Tetor 2017

KANTINA UKA, Flori Uka, Prodhim, tregtim vere, TIRANE

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p4730#30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100512514pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p4730#/30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

YLBERI, Remzi Pupli, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:30:48 +0100p4830#30Mon, 18 Apr 2022 15:30:48 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:30:48 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:30:48 +0100303304pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:30:48 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:30:48 +0100p4830#/30Mon, 18 Apr 2022 15:30:48 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:30:48 +0100p+01:004# - In Gusht 2018

ALBA Convertin prodhim kartopecetash

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:48:02 +0100p0230#30Mon, 18 Apr 2022 15:48:02 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:48:02 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:48:02 +0100483484pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:48:02 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:48:02 +0100p0230#/30Mon, 18 Apr 2022 15:48:02 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:48:02 +0100p+01:004# - In Gusht 2018

ECO OIL, KARBURANT, Sh, DRM LEZHE

#!30Thu, 21 Apr 2022 08:21:43 +0100p4330#30Thu, 21 Apr 2022 08:21:43 +0100p-8+01:003030+01:00x30 21am30am-30Thu, 21 Apr 2022 08:21:43 +0100p8+01:003030+01:00x302022Thu, 21 Apr 2022 08:21:43 +0100218214amThursday=392#!30Thu, 21 Apr 2022 08:21:43 +0100p+01:004#April 21, 2022#!30Thu, 21 Apr 2022 08:21:43 +0100p4330#/30Thu, 21 Apr 2022 08:21:43 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 21 Apr 2022 08:21:43 +0100p+01:004# - In Prill 2022

SIMA COM & ROLAND, Ndertim HEC RRUKAJ, Puke, DRM LEZHE

#!31Wed, 11 May 2022 08:05:26 +0100p2631#31Wed, 11 May 2022 08:05:26 +0100p-8+01:003131+01:00x31 11am31am-31Wed, 11 May 2022 08:05:26 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 11 May 2022 08:05:26 +0100058055amWednesday=392#!31Wed, 11 May 2022 08:05:26 +0100p+01:005#May 11, 2022#!31Wed, 11 May 2022 08:05:26 +0100p2631#/31Wed, 11 May 2022 08:05:26 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 11 May 2022 08:05:26 +0100p+01:005# - In Maj 2022

HERA, Ndertim i parkut eolik KAPPET, Kapshticë, DRM BERAT

#!30Fri, 03 Jun 2022 10:32:29 +0100p2930#30Fri, 03 Jun 2022 10:32:29 +0100p-10+01:003030+01:00x30 03am30am-30Fri, 03 Jun 2022 10:32:29 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 03 Jun 2022 10:32:29 +01003210326amFriday=392#!30Fri, 03 Jun 2022 10:32:29 +0100p+01:006#June 3, 2022#!30Fri, 03 Jun 2022 10:32:29 +0100p2930#/30Fri, 03 Jun 2022 10:32:29 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 03 Jun 2022 10:32:29 +0100p+01:006# - In Maj 2022

RAFAELO 2002, Magazinim, rikuperim skrapi, TIRANE

#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p0030#30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p-10+01:003030+01:00x30 24am30am-30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +01003710376amFriday=392#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p+01:006#June 24, 2022#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p0030#/30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 24 Jun 2022 10:37:00 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

ERGO-K, Prodhim mobiljesh, TIRANE

#!31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p5631#31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p-2+01:003131+01:00x31 14pm31pm-31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100052057pmThursday=392#!31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p+01:007#July 14, 2022#!31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p5631#/31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

STELJAN TASHO, Prodhime plastike, Korce, DRM BERAT

#!31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p0331#31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p-11+01:003131+01:00x31 30am31am-31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +01000311038amTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p0331#/31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

Ndërgjegjësimi për një mjedis të pastër

#!30Thu, 15 Sep 2022 08:10:13 +0100p1330#30Thu, 15 Sep 2022 08:10:13 +0100p-8+01:003030+01:00x30 15am30am-30Thu, 15 Sep 2022 08:10:13 +0100p8+01:003030+01:00x302022Thu, 15 Sep 2022 08:10:13 +0100108109amThursday=392#!30Thu, 15 Sep 2022 08:10:13 +0100p+01:009#September 15, 2022#!30Thu, 15 Sep 2022 08:10:13 +0100p1330#/30Thu, 15 Sep 2022 08:10:13 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 15 Sep 2022 08:10:13 +0100p+01:009# - In Ndergjegjesimi Mjedisor Maj 2022

RENOVA, Fraksionim inertesh, prodhime betoni, TIRANE

#!30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p1230#30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p-8+01:003030+01:00x30 21am30am-30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p8+01:003030+01:00x302022Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100318319amWednesday=392#!30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p+01:009#September 21, 2022#!30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p1230#/30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

KRASNIQI SA, Furnizim me karburant+GLN,

#!31Thu, 06 Oct 2022 09:32:03 +0100p0331#31Thu, 06 Oct 2022 09:32:03 +0100p-9+01:003131+01:00x31 06am31am-31Thu, 06 Oct 2022 09:32:03 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 06 Oct 2022 09:32:03 +01003293210amThursday=392#!31Thu, 06 Oct 2022 09:32:03 +0100p+01:0010#October 6, 2022#!31Thu, 06 Oct 2022 09:32:03 +0100p0331#/31Thu, 06 Oct 2022 09:32:03 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 06 Oct 2022 09:32:03 +0100p+01:0010# - In Tetor 2022

About Us