Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI C

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p2231#31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100338333amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p2231#/31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p+01:003#

FORMULARI PËR KOD UNIK PËR MBETJE TË RREZIKSHME DHE TË PA RREZIKSHME

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p0631#31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100368363amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p0631#/31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p+01:003#

Ligji 9887 date 10-03-2008 Per mbrojtjen e te Dhenave Personale (i ndryshuar)

#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p5931#31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p-12+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p12+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +01005912593pmFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p5931#/31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p+01:003# - In Komisioneri për mbrojtjen të dhënave

HALILI 1, Kujtim Byberi, Prodhim betoni, KUKES

#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2531#31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p-2+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100522523pmWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2531#/31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p+01:003# - In Mars 2020

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2022 Mars

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p0630#30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100118114amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p0630#/30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p+01:004# - In Environmental Impact Assessment

LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p1131#31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +01001410143amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p1131#/31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

ALPOL-FOOD, Guxim Byberaj, Kompleks pularie, LEZHE, LM
ALPOL-FOOD, Guxim Byberaj, Kompleks pularie, LEZHE, VNM TH

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p1730#30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +01002612264pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p1730#/30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

Rregullorja për E-PRTR

#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p5331#31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p7+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100557553amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p5331#/31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p+01:003# - In RRSHTN

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI A

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p3231#31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100298293amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p3231#/31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p+01:003#

Kerkese per kod unik per transfertat e mbetjeve te parrezikshme

#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p2131#31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31 07am31am-31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100068063amMonday=392#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p+01:003#March 7, 2022#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p2131#/31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p+01:003# - In Platforma e Shërbimeve Publike ADISA

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI B

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p0031#31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100318313amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p0031#/31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p+01:003#

KOLA B, Rritje intensive peshqish, VL, DRM FIER

#!30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p0530#30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p-9+01:003030+01:00x30 07am30am-30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +01004494411amMonday=392#!30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p+01:0011#November 7, 2022#!30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p0530#/30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 07 Nov 2022 09:44:05 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

LASER PROJECT, Ndertim makinerish dhe pajisjesh, DR, DRM TIRANE

#!30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p0430#30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p-3+01:003030+01:00x30 21pm30pm-30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +01003133111pmMonday=392#!30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p+01:0011#November 21, 2022#!30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p0430#/30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 21 Nov 2022 15:31:04 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

Housing Developement Plan

#!31Fri, 24 Jul 2020 07:07:04 +0100p0431#31Fri, 24 Jul 2020 07:07:04 +0100p-7+01:003131+01:00x31 24am31am-31Fri, 24 Jul 2020 07:07:04 +0100p7+01:003131+01:00x312020Fri, 24 Jul 2020 07:07:04 +0100077077amFriday=392#!31Fri, 24 Jul 2020 07:07:04 +0100p+01:007#July 24, 2020#!31Fri, 24 Jul 2020 07:07:04 +0100p0431#/31Fri, 24 Jul 2020 07:07:04 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Fri, 24 Jul 2020 07:07:04 +0100p+01:007#

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis

#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p2131#31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p-10+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +01000510053amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p2131#/31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 10:05:21 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment

Ligji nr. 10 422, date 26.05.2011″ Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin per Financimin Afat-Gjate te Programit Kooperues per Monitorimin dhe Vleresimin e Transferimit te Ndotesve te Ajrit ne Distance te Medha ne Europe”

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p5531#31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100242243pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p5531#/31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Vendim_i_KM_Nr.798,_date_29.9.2010 mbetjet spitalore

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p0531#31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100553553pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p0531#/31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

FORMULAR TIP II PER DEGJESE ME PUBLIKUN PER VNM TE THELLUAR

#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p0731#31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p-10+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +01001610163amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p0731#/31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 10:16:07 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

RALBA TECNICH, Servis dhe perpunim metalesh, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p0728#28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p-10+01:002828+01:00x28 10am28am-28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p10+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +01004710472amThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p0728#/28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 10:47:07 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

GOJANI STONE, Fraksionim inertesh, Shkoder, LEZHE

#!31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p3731#31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p-2+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100362361pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p3731#/31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p+01:001# - In Janar 2022

SARA ALBANIA, Miniere nentokesore, Tropoje, Qarku, LEZHE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p5131#31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100434431pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p5131#/31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p+01:001# - In Janar 2022

IDI-2005, Panajot Korani, Ndertim HEC Kamican, ELBASAN

#!31Thu, 23 Jan 2020 12:45:01 +0100p0131#31Thu, 23 Jan 2020 12:45:01 +0100p-12+01:003131+01:00x31 23pm31pm-31Thu, 23 Jan 2020 12:45:01 +0100p12+01:003131+01:00x312020Thu, 23 Jan 2020 12:45:01 +01004512451pmThursday=392#!31Thu, 23 Jan 2020 12:45:01 +0100p+01:001#January 23, 2020#!31Thu, 23 Jan 2020 12:45:01 +0100p0131#/31Thu, 23 Jan 2020 12:45:01 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 23 Jan 2020 12:45:01 +0100p+01:001# - In Janar 2020

TONA ALB, Prodhim sallami, KO, BERAT

#!31Fri, 25 Mar 2022 12:33:20 +0100p2031#31Fri, 25 Mar 2022 12:33:20 +0100p-12+01:003131+01:00x31 25pm31pm-31Fri, 25 Mar 2022 12:33:20 +0100p12+01:003131+01:00x312022Fri, 25 Mar 2022 12:33:20 +01003312333pmFriday=392#!31Fri, 25 Mar 2022 12:33:20 +0100p+01:003#March 25, 2022#!31Fri, 25 Mar 2022 12:33:20 +0100p2031#/31Fri, 25 Mar 2022 12:33:20 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Fri, 25 Mar 2022 12:33:20 +0100p+01:003# - In Mars 2022

METRO TRAVELL, Pike furnizimi me karburant, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 08:41:21 +0100p2131#31Mon, 28 Mar 2022 08:41:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 08:41:21 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 08:41:21 +0100418413amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 08:41:21 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 08:41:21 +0100p2131#/31Mon, 28 Mar 2022 08:41:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 08:41:21 +0100p+01:003# - In Janar 2021

AGI-11, Trajtim dhe perpunim qumeshti, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:41:46 +0100p4631#31Mon, 28 Mar 2022 09:41:46 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:41:46 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:41:46 +0100419413amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:41:46 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:41:46 +0100p4631#/31Mon, 28 Mar 2022 09:41:46 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:41:46 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

DEJVI & GENO, Karburant, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p1031#31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +01004410443amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p1031#/31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:44:10 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Argjiro-Ston-Natyral, GURORE, FIER, VTH

#!31Mon, 28 Mar 2022 11:50:56 +0100p5631#31Mon, 28 Mar 2022 11:50:56 +0100p-11+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 11:50:56 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 11:50:56 +01005011503amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 11:50:56 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 11:50:56 +0100p5631#/31Mon, 28 Mar 2022 11:50:56 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 11:50:56 +0100p+01:003# - In Mars 2021

KRASNIQI SA, Karburant, Libofsh, Fier

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p2331#31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100171173pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p2331#/31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:17:23 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

MHILL QEHAJA, Prodhim mobiljesh, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:46:00 +0100p0031#31Mon, 28 Mar 2022 13:46:00 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:46:00 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:46:00 +0100461463pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:46:00 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:46:00 +0100p0031#/31Mon, 28 Mar 2022 13:46:00 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:46:00 +0100p+01:003# - In Mars 2021

SKENDERI -G, KARBURANT NDROQ

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p0531#31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100262263pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p0531#/31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:26:05 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Kerkesa GEGA Korçe, Vashtemi

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:52:14 +0100p1431#31Mon, 28 Mar 2022 14:52:14 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:52:14 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:52:14 +0100522523pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:52:14 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:52:14 +0100p1431#/31Mon, 28 Mar 2022 14:52:14 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:52:14 +0100p+01:003# - In Prill 2021

Formular Tip 1 DAS OIL Sarande

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p3631#31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100333333pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p3631#/31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:33:36 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

GERTI, Shfrytezim kromi, Diber, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 08:13:00 +0100p0031#31Tue, 29 Mar 2022 08:13:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 08:13:00 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 08:13:00 +0100138133amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 08:13:00 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 08:13:00 +0100p0031#/31Tue, 29 Mar 2022 08:13:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 08:13:00 +0100p+01:003# - In Korrik 2021

PREVISA, Prodhime plastike, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 10:23:18 +0100p1831#31Tue, 29 Mar 2022 10:23:18 +0100p-10+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 10:23:18 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 10:23:18 +01002310233amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 10:23:18 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 10:23:18 +0100p1831#/31Tue, 29 Mar 2022 10:23:18 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 10:23:18 +0100p+01:003# - In Gusht 2021

GEGA CENTER GKG, Karburant, LEZHE 1

#!31Tue, 29 Mar 2022 11:29:50 +0100p5031#31Tue, 29 Mar 2022 11:29:50 +0100p-11+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 11:29:50 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 11:29:50 +01002911293amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 11:29:50 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 11:29:50 +0100p5031#/31Tue, 29 Mar 2022 11:29:50 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 11:29:50 +0100p+01:003# - In Prill 2021

SHKALLA, MINIRERE NENTOKESORE, DIBER, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 12:43:40 +0100p4031#31Tue, 29 Mar 2022 12:43:40 +0100p-12+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 12:43:40 +0100p12+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 12:43:40 +01004312433pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 12:43:40 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 12:43:40 +0100p4031#/31Tue, 29 Mar 2022 12:43:40 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 12:43:40 +0100p+01:003# - In Gusht 2021

FRUTIBEST, Prodhime plastike, Elbasan, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 13:22:03 +0100p0331#31Tue, 29 Mar 2022 13:22:03 +0100p-1+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 13:22:03 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 13:22:03 +0100221223pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 13:22:03 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 13:22:03 +0100p0331#/31Tue, 29 Mar 2022 13:22:03 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 13:22:03 +0100p+01:003# - In Gusht 2021

PALI 2003, Karburant, LEZHE

#!31Tue, 29 Mar 2022 13:57:32 +0100p3231#31Tue, 29 Mar 2022 13:57:32 +0100p-1+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 13:57:32 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 13:57:32 +0100571573pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 13:57:32 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 13:57:32 +0100p3231#/31Tue, 29 Mar 2022 13:57:32 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 13:57:32 +0100p+01:003# - In Maj 2021

MEROLLI OIL, Karburant, Korce, Rruga Unaze, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 14:29:40 +0100p4031#31Tue, 29 Mar 2022 14:29:40 +0100p-2+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 14:29:40 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 14:29:40 +0100292293pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 14:29:40 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 14:29:40 +0100p4031#/31Tue, 29 Mar 2022 14:29:40 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 14:29:40 +0100p+01:003# - In Shtator 2021

GI.SA, Prodhim kepucesh, Korce, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p2031#31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100373373pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p2031#/31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:37:20 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

URANI PETROL, KARBURANT, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p2431#31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100307303amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p2431#/31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:30:24 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

Krasniqi SA, Karburant, Rr. Kastriot Muco, Fier

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:48:07 +0100p0731#31Wed, 30 Mar 2022 07:48:07 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:48:07 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:48:07 +0100487483amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:48:07 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:48:07 +0100p0731#/31Wed, 30 Mar 2022 07:48:07 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:48:07 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

IVAN OIL, Magazinim, shkarkim nafte, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:02:51 +0100p5131#31Wed, 30 Mar 2022 08:02:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:02:51 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:02:51 +0100028023amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:02:51 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:02:51 +0100p5131#/31Wed, 30 Mar 2022 08:02:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:02:51 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

JEZZ, Prodhim birre, Korce, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p4231#31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100348343amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p4231#/31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:34:42 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

PETRIT MAMUSHI, Prodhim gelqereje, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p1431#31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100528523amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p1431#/31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:52:14 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

ARIS SHOES, Prodhim syprinash kepucesh, Vlore FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p3331#31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100099093amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p3331#/31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:09:33 +0100p+01:003# - In Dhjetor 2021

BUSHTRICA 2017, Ndertim HEC Bushtrica 2, Elbasab, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:33:24 +0100p2431#31Wed, 30 Mar 2022 09:33:24 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:33:24 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:33:24 +0100339333amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:33:24 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:33:24 +0100p2431#/31Wed, 30 Mar 2022 09:33:24 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:33:24 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

KRAS 2018, Altin Gedaj, Karriere guri pllakor, GJIROKASTER, LM,

#!31Wed, 30 Mar 2022 15:40:10 +0100p1031#31Wed, 30 Mar 2022 15:40:10 +0100p-3+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Wed, 30 Mar 2022 15:40:10 +0100p3+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 15:40:10 +0100403403pmWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 15:40:10 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 15:40:10 +0100p1031#/31Wed, 30 Mar 2022 15:40:10 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 15:40:10 +0100p+01:003# - In Qershor 2020

GRABOVA HYDROPOWER, Realdo mansaku, ndertim HEC Grabova 1, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 08:22:21 +0100p2130#30Fri, 01 Apr 2022 08:22:21 +0100p-8+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 08:22:21 +0100p8+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 08:22:21 +0100228224amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 08:22:21 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 08:22:21 +0100p2130#/30Fri, 01 Apr 2022 08:22:21 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 08:22:21 +0100p+01:004# - In Korrik 2020

STIMARL, Perpunim, prerje guri, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p4730#30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100099094amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p4730#/30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

ADEL, Adnant Halili, Shfrytezim guri gelqeror, KORCE, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:55:36 +0100p3630#30Fri, 01 Apr 2022 09:55:36 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:55:36 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:55:36 +0100559554amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:55:36 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:55:36 +0100p3630#/30Fri, 01 Apr 2022 09:55:36 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:55:36 +0100p+01:004# - In Shtator 2020

DOBRUSHI 2010, Perpunim mermeri, Skrapar, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p3730#30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +01000711074amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p3730#/30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:07:37 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

AP OIL, Tea Sinamati, Depozita karburanti, TIRANE

#!30Thu, 07 Apr 2022 12:44:41 +0100p4130#30Thu, 07 Apr 2022 12:44:41 +0100p-12+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Thu, 07 Apr 2022 12:44:41 +0100p12+01:003030+01:00x302022Thu, 07 Apr 2022 12:44:41 +01004412444pmThursday=392#!30Thu, 07 Apr 2022 12:44:41 +0100p+01:004#April 7, 2022#!30Thu, 07 Apr 2022 12:44:41 +0100p4130#/30Thu, 07 Apr 2022 12:44:41 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Thu, 07 Apr 2022 12:44:41 +0100p+01:004# - In Tetor 2020

Expres Beton Lezhe, Petrit Deda, Prodhim betoni, LEZHE

#!30Fri, 08 Apr 2022 14:36:43 +0100p4330#30Fri, 08 Apr 2022 14:36:43 +0100p-2+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 14:36:43 +0100p2+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 14:36:43 +0100362364pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 14:36:43 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 14:36:43 +0100p4330#/30Fri, 08 Apr 2022 14:36:43 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 14:36:43 +0100p+01:004# - In Prill 2019

EUROTEOREMA PEQIN, Impiant prodhimi asfaltobetoni, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:27:28 +0100p2830#30Fri, 08 Apr 2022 15:27:28 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:27:28 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:27:28 +0100273274pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:27:28 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:27:28 +0100p2830#/30Fri, 08 Apr 2022 15:27:28 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:27:28 +0100p+01:004# - In Korrik 2019

BECKER ALBANIA, Linard Balani, Menaxhim dhe landfill mbetjesh, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p5530#30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100327324amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p5530#/30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:32:55 +0100p+01:004# - In Maj 2019

DUMREA TABAKO, Syrja Dervishi, Prodhim, perpunim duhani, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p0030#30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100517514amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p0030#/30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:51:00 +0100p+01:004# - In Maj 2019

EDMON BLLAKO, Punishte per prodhim birre, KORCE

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:34:04 +0100p0430#30Mon, 11 Apr 2022 08:34:04 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:34:04 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:34:04 +0100348344amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:34:04 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:34:04 +0100p0430#/30Mon, 11 Apr 2022 08:34:04 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:34:04 +0100p+01:004# - In Qershor 2019

BETON EXPRES 2018, Benard Velo, Impiant prodhim betoni, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 09:15:34 +0100p3430#30Mon, 11 Apr 2022 09:15:34 +0100p-9+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 09:15:34 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 09:15:34 +0100159154amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 09:15:34 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 09:15:34 +0100p3430#/30Mon, 11 Apr 2022 09:15:34 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 09:15:34 +0100p+01:004# - In Shtator 2019

Building Construction&ASC, Prodhim, montim konstruksionesh metalike, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:19:02 +0100p0230#30Mon, 11 Apr 2022 13:19:02 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:19:02 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:19:02 +0100191194pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:19:02 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:19:02 +0100p0230#/30Mon, 11 Apr 2022 13:19:02 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:19:02 +0100p+01:004# - In Nentor 2019

WOODLINE, Albert Lito, Perpunim dhe tregtim lendesh drusore, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:24:28 +0100p2830#30Mon, 11 Apr 2022 14:24:28 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:24:28 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:24:28 +0100242244pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:24:28 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:24:28 +0100p2830#/30Mon, 11 Apr 2022 14:24:28 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:24:28 +0100p+01:004# - In Shkurt 2019

ASAB, Denisa Kola, Nyje e levizshme betoni, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p4830#30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100372374pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p4830#/30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p+01:004# - In Janar 2019

GAM+M.B.M, Ardian Naqellari, Prodhim pajisjesh elektrike, DURRES

#!30Mon, 11 Apr 2022 15:27:28 +0100p2830#30Mon, 11 Apr 2022 15:27:28 +0100p-3+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 15:27:28 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 15:27:28 +0100273274pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 15:27:28 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 15:27:28 +0100p2830#/30Mon, 11 Apr 2022 15:27:28 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 15:27:28 +0100p+01:004# - In Janar 2018

ISFAT, Elidon Kasaj, Shfrytezim mineral kromi, KUKES

#!30Tue, 12 Apr 2022 07:38:11 +0100p1130#30Tue, 12 Apr 2022 07:38:11 +0100p-7+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 07:38:11 +0100p7+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 07:38:11 +0100387384amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 07:38:11 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 07:38:11 +0100p1130#/30Tue, 12 Apr 2022 07:38:11 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 07:38:11 +0100p+01:004# - In Mars 2018

SBM PROCESSING, Gani Hoxha, Prodhim produktesh abrazive, Elbasan

#!30Tue, 12 Apr 2022 08:47:37 +0100p3730#30Tue, 12 Apr 2022 08:47:37 +0100p-8+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 08:47:37 +0100p8+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 08:47:37 +0100478474amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 08:47:37 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 08:47:37 +0100p3730#/30Tue, 12 Apr 2022 08:47:37 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 08:47:37 +0100p+01:004# - In Mars 2019

RALBA TECNICH, Prodhim i makinerive dhe pajisjeve, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:26:53 +0100p5330#30Tue, 12 Apr 2022 09:26:53 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:26:53 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:26:53 +0100269264amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:26:53 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:26:53 +0100p5330#/30Tue, 12 Apr 2022 09:26:53 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:26:53 +0100p+01:004# - In Tetor 2018

ALARUPI, Nexhmedin Musaj, Shfrtezim qymyrguri, KORCE

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p0930#30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100519514amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p0930#/30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:51:09 +0100p+01:004# - In Nentor 2018

ORSH, Osman Shtufi, Shfrytezim guri qelqeror, TIRANE, LEJE TIPI B
ORSH, Osman Shtufi, Shfrytezim guri qelqeror, TIRANE, VNMTH

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:19:43 +0100p4330#30Tue, 12 Apr 2022 10:19:43 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:19:43 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:19:43 +01001910194amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:19:43 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:19:43 +0100p4330#/30Tue, 12 Apr 2022 10:19:43 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:19:43 +0100p+01:004# - In Prill 2018

DOMA GROUP, Ashim Doma, Ndertim HEC Vinjolli, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p1230#30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100432434pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p1230#/30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p+01:004# - In Maj 2018

MEA OIL, Kenta Kryemadhi, Depozita hidrokarburesh, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p1330#30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100233234pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p1330#/30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p+01:004# - In Maj 2018

Integrate Technology Waste Treatment, Arenc Myrtezani, Fier (2)

#!30Wed, 13 Apr 2022 10:45:43 +0100p4330#30Wed, 13 Apr 2022 10:45:43 +0100p-10+01:003030+01:00x30 13am30am-30Wed, 13 Apr 2022 10:45:43 +0100p10+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 10:45:43 +01004510454amWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 10:45:43 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 10:45:43 +0100p4330#/30Wed, 13 Apr 2022 10:45:43 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 10:45:43 +0100p+01:004# - In Shkurt 2017

BEDRI BERNACA, Erjona Lala, Prodhim pijesh alkolike, TIRANE

#!30Wed, 13 Apr 2022 11:27:37 +0100p3730#30Wed, 13 Apr 2022 11:27:37 +0100p-11+01:003030+01:00x30 13am30am-30Wed, 13 Apr 2022 11:27:37 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 11:27:37 +01002711274amWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 11:27:37 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 11:27:37 +0100p3730#/30Wed, 13 Apr 2022 11:27:37 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 11:27:37 +0100p+01:004# - In Mars 2017

PARTNER BALLKANIK, Christos Kouros, Prodhim lengjesh frutash, GJIROKASTER

#!30Wed, 13 Apr 2022 14:19:25 +0100p2530#30Wed, 13 Apr 2022 14:19:25 +0100p-2+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Apr 2022 14:19:25 +0100p2+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 14:19:25 +0100192194pmWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 14:19:25 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 14:19:25 +0100p2530#/30Wed, 13 Apr 2022 14:19:25 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 14:19:25 +0100p+01:004# - In Qershor 2018

VANGJELI 2002, Viktor Vangjeli, Rritje intensive peshku, VLORE

#!30Wed, 13 Apr 2022 15:35:44 +0100p4430#30Wed, 13 Apr 2022 15:35:44 +0100p-3+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Apr 2022 15:35:44 +0100p3+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 15:35:44 +0100353354pmWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 15:35:44 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 15:35:44 +0100p4430#/30Wed, 13 Apr 2022 15:35:44 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 15:35:44 +0100p+01:004# - In Prill 2017

BRAHAJ, Robert Brahaj, Shfrytezim guri gelqeror, FIER

#!30Thu, 14 Apr 2022 10:17:15 +0100p1530#30Thu, 14 Apr 2022 10:17:15 +0100p-10+01:003030+01:00x30 14am30am-30Thu, 14 Apr 2022 10:17:15 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 10:17:15 +01001710174amThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 10:17:15 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 10:17:15 +0100p1530#/30Thu, 14 Apr 2022 10:17:15 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 10:17:15 +0100p+01:004# - In Maj 2017

RADA OIL, Denisa Kola, Grumbullim mbetjesh te rrezikshme, DURRES

#!30Thu, 14 Apr 2022 11:01:47 +0100p4730#30Thu, 14 Apr 2022 11:01:47 +0100p-11+01:003030+01:00x30 14am30am-30Thu, 14 Apr 2022 11:01:47 +0100p11+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 11:01:47 +01000111014amThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 11:01:47 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 11:01:47 +0100p4730#/30Thu, 14 Apr 2022 11:01:47 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 11:01:47 +0100p+01:004# - In Qershor 2017

AGE ERZEN, Ndertim HEC Hekali, TIRANE

#!30Fri, 15 Apr 2022 11:09:30 +0100p3030#30Fri, 15 Apr 2022 11:09:30 +0100p-11+01:003030+01:00x30 15am30am-30Fri, 15 Apr 2022 11:09:30 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 15 Apr 2022 11:09:30 +01000911094amFriday=392#!30Fri, 15 Apr 2022 11:09:30 +0100p+01:004#April 15, 2022#!30Fri, 15 Apr 2022 11:09:30 +0100p3030#/30Fri, 15 Apr 2022 11:09:30 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 15 Apr 2022 11:09:30 +0100p+01:004# - In Prill 2022

EGI-K, Eduart Beta, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Mon, 18 Apr 2022 10:31:09 +0100p0930#30Mon, 18 Apr 2022 10:31:09 +0100p-10+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 10:31:09 +0100p10+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 10:31:09 +01003110314amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 10:31:09 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 10:31:09 +0100p0930#/30Mon, 18 Apr 2022 10:31:09 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 10:31:09 +0100p+01:004# - In Korrik 2017

ITAL OIL, Bartolomeo Bonura, Rikuperim vajrash te perdorura, LEZHE

#!30Mon, 18 Apr 2022 11:10:40 +0100p4030#30Mon, 18 Apr 2022 11:10:40 +0100p-11+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 11:10:40 +0100p11+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 11:10:40 +01001011104amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 11:10:40 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 11:10:40 +0100p4030#/30Mon, 18 Apr 2022 11:10:40 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 11:10:40 +0100p+01:004# - In Gusht 2017

FAVINA, Viktor Qylafi, prodhim produktesh abrazive, KORCE

#!30Mon, 18 Apr 2022 13:12:57 +0100p5730#30Mon, 18 Apr 2022 13:12:57 +0100p-1+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 13:12:57 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 13:12:57 +0100121124pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 13:12:57 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 13:12:57 +0100p5730#/30Mon, 18 Apr 2022 13:12:57 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 13:12:57 +0100p+01:004# - In Shtator 2017

SEKA HYDROPOWER, Sokol Mucali, Ndertim HEC-i, LEZHE, DIBER

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p5030#30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100362364pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p5030#/30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

ROVE, Sazan Guri, Grumbullim vajrash ushqimore, TIRANE

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:14:47 +0100p4730#30Mon, 18 Apr 2022 15:14:47 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:14:47 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:14:47 +0100143144pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:14:47 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:14:47 +0100p4730#/30Mon, 18 Apr 2022 15:14:47 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:14:47 +0100p+01:004# - In Shtator 2018

PASHA-X, Shaban Koci, Karriere guri gelqeror, DURRES

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:41:06 +0100p0630#30Mon, 18 Apr 2022 15:41:06 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:41:06 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:41:06 +0100413414pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:41:06 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:41:06 +0100p0630#/30Mon, 18 Apr 2022 15:41:06 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:41:06 +0100p+01:004# - In Gusht 2018

STARTEK, Jonida Lulja, Ndertim HEC Selba, TIRANE

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:55:55 +0100p5530#30Mon, 18 Apr 2022 15:55:55 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:55:55 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:55:55 +0100553554pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:55:55 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:55:55 +0100p5530#/30Mon, 18 Apr 2022 15:55:55 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:55:55 +0100p+01:004# - In Gusht 2018

OLSI, Karburant+GLN, Pecan, El, DRM BERAT

#!30Fri, 29 Apr 2022 10:04:10 +0100p1030#30Fri, 29 Apr 2022 10:04:10 +0100p-10+01:003030+01:00x30 29am30am-30Fri, 29 Apr 2022 10:04:10 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 29 Apr 2022 10:04:10 +01000410044amFriday=392#!30Fri, 29 Apr 2022 10:04:10 +0100p+01:004#April 29, 2022#!30Fri, 29 Apr 2022 10:04:10 +0100p1030#/30Fri, 29 Apr 2022 10:04:10 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 29 Apr 2022 10:04:10 +0100p+01:004# - In Prill 2022

SO.MA.TA, Fraksionim inertesh, VL, DRM FIER

#!31Tue, 24 May 2022 09:33:56 +0100p5631#31Tue, 24 May 2022 09:33:56 +0100p-9+01:003131+01:00x31 24am31am-31Tue, 24 May 2022 09:33:56 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 24 May 2022 09:33:56 +0100339335amTuesday=392#!31Tue, 24 May 2022 09:33:56 +0100p+01:005#May 24, 2022#!31Tue, 24 May 2022 09:33:56 +0100p5631#/31Tue, 24 May 2022 09:33:56 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 24 May 2022 09:33:56 +0100p+01:005# - In Maj 2022

RRAPUSH ÇEREKJA, Tregti pjesesh kembimi dhe servis makinash, EL, DRM BERAT

#!30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p1930#30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p-12+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +01004812486pmTuesday=392#!30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p+01:006#June 14, 2022#!30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p1930#/30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Jun 2022 12:48:19 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

 Ndërgjegjësimi Mjedisor

#!31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p2831#31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p-3+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100543547pmMonday=392#!31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p+01:007#July 4, 2022#!31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p2831#/31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p+01:007# - In Ndergjegjesimi Mjedisor Qershor 2022

HIDRO POWER PEQIN, Ndertim HEC Peqin, Elbasan, ARM BERAT

#!31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p4531#31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100279278amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p4531#/31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

ERNIKU, Impiant asfalto-betoni dhe nyje fraksionimi, lac, DRM LEZHE

#!30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p5830#30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p-12+01:003030+01:00x30 06pm30pm-30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +01004612469pmTuesday=392#!30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p+01:009#September 6, 2022#!30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p5830#/30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

GRAMOS MECO, lyerje, lustrim makinash, FIER

#!30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p2830#30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p-10+01:003030+01:00x30 22am30am-30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +01001910199amThursday=392#!30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p+01:009#September 22, 2022#!30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p2830#/30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

NIKOLLI ENERGY, Ndertim HEC Rreshen, Rreshen, DRM LEZHE

#!31Fri, 07 Oct 2022 09:31:06 +0100p0631#31Fri, 07 Oct 2022 09:31:06 +0100p-9+01:003131+01:00x31 07am31am-31Fri, 07 Oct 2022 09:31:06 +0100p9+01:003131+01:00x312022Fri, 07 Oct 2022 09:31:06 +01003193110amFriday=392#!31Fri, 07 Oct 2022 09:31:06 +0100p+01:0010#October 7, 2022#!31Fri, 07 Oct 2022 09:31:06 +0100p0631#/31Fri, 07 Oct 2022 09:31:06 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Fri, 07 Oct 2022 09:31:06 +0100p+01:0010# - In Tetor 2022

ALBSTEEL, Perpunim, saldim metalesh, Elbasan, DRM BERAT

#!31Tue, 25 Oct 2022 09:01:25 +0100p2531#31Tue, 25 Oct 2022 09:01:25 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Tue, 25 Oct 2022 09:01:25 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 25 Oct 2022 09:01:25 +01000190110amTuesday=392#!31Tue, 25 Oct 2022 09:01:25 +0100p+01:0010#October 25, 2022#!31Tue, 25 Oct 2022 09:01:25 +0100p2531#/31Tue, 25 Oct 2022 09:01:25 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 25 Oct 2022 09:01:25 +0100p+01:0010# - In Tetor 2022

Bankers Petroleum Albania LTD, Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme, Gropa ekologjike 7, FIER

#!30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p3330#30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p-11+01:003030+01:00x30 09am30am-30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +010010111011amWednesday=392#!30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p+01:0011#November 9, 2022#!30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p3330#/30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 09 Nov 2022 11:10:33 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

ELEKTRAL BATRA, Projekti hidrocentralet Batër, , Frankth, Selitë, DRM TIRANE

#!30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p1330#30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p-10+01:003030+01:00x30 25am30am-30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +010017101711amFriday=392#!30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p+01:0011#November 25, 2022#!30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p1330#/30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 25 Nov 2022 10:17:13 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

Ligjit “Per Lejet e Mjedisit“ Nr.10448 date 14.07.2011

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p0931#31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100183183pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p0931#/31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit për Vitin 2022

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p3931#31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +01000310033amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p3931#/31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

JON&FLO, Florand Muca, Prodhim betoni, TIRANE

#!31Wed, 09 Aug 2017 13:40:04 +0100p0431#31Wed, 09 Aug 2017 13:40:04 +0100p-1+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Wed, 09 Aug 2017 13:40:04 +0100p1+01:003131+01:00x312017Wed, 09 Aug 2017 13:40:04 +0100401408pmWednesday=392#!31Wed, 09 Aug 2017 13:40:04 +0100p+01:008#August 9, 2017#!31Wed, 09 Aug 2017 13:40:04 +0100p0431#/31Wed, 09 Aug 2017 13:40:04 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Wed, 09 Aug 2017 13:40:04 +0100p+01:008# - In Gusht 2017

MEDFAU, Magazinim kimikatesh, TIRANE

#!28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p4828#28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p-1+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p1+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100441442pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p4828#/28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p-1+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 13:44:48 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

Teqja International , prodhim tubash plastike, TIRANE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p5231#31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100124121pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p5231#/31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p+01:001# - In Janar 2022

About Us