Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

FORMULARI PËR KOD UNIK PËR MBETJE TË RREZIKSHME DHE TË PA RREZIKSHME

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p0631#31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100368363amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p0631#/31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:36:06 +0100p+01:003#

Ligji 9887 date 10-03-2008 Per mbrojtjen e te Dhenave Personale (i ndryshuar)

#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p5931#31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p-12+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p12+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +01005912593pmFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p5931#/31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 12:59:59 +0100p+01:003# - In Komisioneri për mbrojtjen të dhënave

HALILI 1, Kujtim Byberi, Prodhim betoni, KUKES

#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2531#31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p-2+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100522523pmWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p2531#/31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 14:52:25 +0100p+01:003# - In Mars 2020

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2022 Mars

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p0630#30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100118114amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p0630#/30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:11:06 +0100p+01:004# - In Environmental Impact Assessment

LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p1131#31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +01001410143amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p1131#/31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 10:14:11 +0100p+01:003# - In e drejta per informim

ALPOL-FOOD, Guxim Byberaj, Kompleks pularie, LEZHE, LM
ALPOL-FOOD, Guxim Byberaj, Kompleks pularie, LEZHE, VNM TH

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p1730#30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +01002612264pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p1730#/30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

Rregullorja për E-PRTR

#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p5331#31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31 04am31am-31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p7+01:003131+01:00x312022Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100557553amFriday=392#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p+01:003#March 4, 2022#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p5331#/31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Fri, 04 Mar 2022 07:55:53 +0100p+01:003# - In RRSHTN

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI A

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p3231#31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100298293amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p3231#/31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:29:32 +0100p+01:003#

Kerkese per kod unik per transfertat e mbetjeve te parrezikshme

#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p2131#31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31 07am31am-31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100068063amMonday=392#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p+01:003#March 7, 2022#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p2131#/31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 07 Mar 2022 08:06:21 +0100p+01:003# - In Platforma e Shërbimeve Publike ADISA

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI B

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p0031#31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100318313amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p0031#/31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:31:00 +0100p+01:003#

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI C

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p2231#31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100338333amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p2231#/31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:33:22 +0100p+01:003#

LUCKY WASH, Ngjyrosje tekstilesh, TIRANE

#!31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p2231#31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31 10am31am-31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p8+01:003131+01:00x312023Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100258257amMonday=392#!31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p+01:007#July 10, 2023#!31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p2231#/31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jul 2023 08:25:22 +0100p+01:007# - In Korrik 2023

DELIU 3D, Eduart Deliu, Ndertim HEC Skorovat, KORCE

#!31Thu, 23 Jan 2020 12:39:58 +0100p5831#31Thu, 23 Jan 2020 12:39:58 +0100p-12+01:003131+01:00x31 23pm31pm-31Thu, 23 Jan 2020 12:39:58 +0100p12+01:003131+01:00x312020Thu, 23 Jan 2020 12:39:58 +01003912391pmThursday=392#!31Thu, 23 Jan 2020 12:39:58 +0100p+01:001#January 23, 2020#!31Thu, 23 Jan 2020 12:39:58 +0100p5831#/31Thu, 23 Jan 2020 12:39:58 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Thu, 23 Jan 2020 12:39:58 +0100p+01:001# - In Janar 2020

Gjikuria, Prodhim betoni, fraksionim inertesh, Vlore, ARM FIER

#!30Wed, 06 Sep 2023 09:16:54 +0100p5430#30Wed, 06 Sep 2023 09:16:54 +0100p-9+01:003030+01:00x30 06am30am-30Wed, 06 Sep 2023 09:16:54 +0100p9+01:003030+01:00x302023Wed, 06 Sep 2023 09:16:54 +0100169169amWednesday=392#!30Wed, 06 Sep 2023 09:16:54 +0100p+01:009#September 6, 2023#!30Wed, 06 Sep 2023 09:16:54 +0100p5430#/30Wed, 06 Sep 2023 09:16:54 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Wed, 06 Sep 2023 09:16:54 +0100p+01:009# - In Gusht 2023

ALCANI, Prodhim, perpunim pelleti, TIRANE

#!31Fri, 25 Mar 2022 12:26:44 +0100p4431#31Fri, 25 Mar 2022 12:26:44 +0100p-12+01:003131+01:00x31 25pm31pm-31Fri, 25 Mar 2022 12:26:44 +0100p12+01:003131+01:00x312022Fri, 25 Mar 2022 12:26:44 +01002612263pmFriday=392#!31Fri, 25 Mar 2022 12:26:44 +0100p+01:003#March 25, 2022#!31Fri, 25 Mar 2022 12:26:44 +0100p4431#/31Fri, 25 Mar 2022 12:26:44 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Fri, 25 Mar 2022 12:26:44 +0100p+01:003# - In Mars 2022

MODI, Nertim stalle per pulari, Malesi e Madhe, LEZHE, LM

#!31Mon, 28 Mar 2022 08:29:57 +0100p5731#31Mon, 28 Mar 2022 08:29:57 +0100p-8+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 08:29:57 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 08:29:57 +0100298293amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 08:29:57 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 08:29:57 +0100p5731#/31Mon, 28 Mar 2022 08:29:57 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 08:29:57 +0100p+01:003# - In Janar 2021

ADI GAZ 2020, Karburant, Durres, TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 09:16:46 +0100p4631#31Mon, 28 Mar 2022 09:16:46 +0100p-9+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 09:16:46 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 09:16:46 +0100169163amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 09:16:46 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 09:16:46 +0100p4631#/31Mon, 28 Mar 2022 09:16:46 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 09:16:46 +0100p+01:003# - In Shkurt 2021

DAS OIL, KARBURANT, Burrel, Qarku TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 10:35:45 +0100p4531#31Mon, 28 Mar 2022 10:35:45 +0100p-10+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 10:35:45 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 10:35:45 +01003510353amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 10:35:45 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 10:35:45 +0100p4531#/31Mon, 28 Mar 2022 10:35:45 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 10:35:45 +0100p+01:003# - In Mars 2022

AUTO-FAMILJA, Pike grumbullim skrapi, BERAT

#!31Mon, 28 Mar 2022 11:37:54 +0100p5431#31Mon, 28 Mar 2022 11:37:54 +0100p-11+01:003131+01:00x31 28am31am-31Mon, 28 Mar 2022 11:37:54 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 11:37:54 +01003711373amMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 11:37:54 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 11:37:54 +0100p5431#/31Mon, 28 Mar 2022 11:37:54 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 11:37:54 +0100p+01:003# - In Mars 2021

Formular Tipi 1 KRASNIQI SA Sh.p.k, Rr. Kastriot Muco, Fier

#!31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p3131#31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p-12+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +01004812483pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p3131#/31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 12:48:31 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

Formular Tipi 1 KRASNIQI SA Sh.p.k, Fier, Sheq i Vogel

#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p5031#31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p1+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100401403pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p5031#/31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 13:40:50 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT TEG TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p0331#31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100132133pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p0331#/31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:13:03 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

SKENDERI -G, KARBURANT EKSPOZITA TIRANE

#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p2131#31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p-2+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100462463pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p2131#/31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 14:46:21 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

DAS OIL, Karburant, Vlore, FIER

#!31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p0031#31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100213213pmMonday=392#!31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p+01:003#March 28, 2022#!31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p0031#/31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 28 Mar 2022 15:21:00 +0100p+01:003# - In Qershor 2021

LLUK OIL DOBRUSHI, KARBURANET, TIRANE 1

#!31Tue, 29 Mar 2022 08:04:52 +0100p5231#31Tue, 29 Mar 2022 08:04:52 +0100p-8+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 08:04:52 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 08:04:52 +0100048043amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 08:04:52 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 08:04:52 +0100p5231#/31Tue, 29 Mar 2022 08:04:52 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 08:04:52 +0100p+01:003# - In Korrik 2021

SHIJAKU, Prodhim betoni, Durres, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 10:14:02 +0100p0231#31Tue, 29 Mar 2022 10:14:02 +0100p-10+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 10:14:02 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 10:14:02 +01001410143amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 10:14:02 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 10:14:02 +0100p0231#/31Tue, 29 Mar 2022 10:14:02 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 10:14:02 +0100p+01:003# - In Gusht 2021

Kerkesa Gega Diber, Rr Abdyl Frasheri

#!31Tue, 29 Mar 2022 11:20:10 +0100p1031#31Tue, 29 Mar 2022 11:20:10 +0100p-11+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 11:20:10 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 11:20:10 +01002011203amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 11:20:10 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 11:20:10 +0100p1031#/31Tue, 29 Mar 2022 11:20:10 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 11:20:10 +0100p+01:003# - In Prill 2021

KIDA TRANS, Shfrytezim mineral konglomerati, TIRANE, VTH, LM

#!31Tue, 29 Mar 2022 11:50:42 +0100p4231#31Tue, 29 Mar 2022 11:50:42 +0100p-11+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 11:50:42 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 11:50:42 +01005011503amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 11:50:42 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 11:50:42 +0100p4231#/31Tue, 29 Mar 2022 11:50:42 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 11:50:42 +0100p+01:003# - In Prill 2021

Sole 2020, Karburant, Elbasan, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 13:11:19 +0100p1931#31Tue, 29 Mar 2022 13:11:19 +0100p-1+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 13:11:19 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 13:11:19 +0100111113pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 13:11:19 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 13:11:19 +0100p1931#/31Tue, 29 Mar 2022 13:11:19 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 13:11:19 +0100p+01:003# - In Gusht 2021

FERMA DEPULO, Mbarshtim derrash, LEZHE

#!31Tue, 29 Mar 2022 13:53:41 +0100p4131#31Tue, 29 Mar 2022 13:53:41 +0100p-1+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 13:53:41 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 13:53:41 +0100531533pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 13:53:41 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 13:53:41 +0100p4131#/31Tue, 29 Mar 2022 13:53:41 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 13:53:41 +0100p+01:003# - In Shtator 2021

SONI BETON EXPRESS, Prodhim betoni, TIRANE

#!31Tue, 29 Mar 2022 14:08:05 +0100p0531#31Tue, 29 Mar 2022 14:08:05 +0100p-2+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 14:08:05 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 14:08:05 +0100082083pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 14:08:05 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 14:08:05 +0100p0531#/31Tue, 29 Mar 2022 14:08:05 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 14:08:05 +0100p+01:003# - In Shtator 2021

SANA, Prodhimi i produkteve druri, LEZHE

#!31Tue, 29 Mar 2022 14:56:03 +0100p0331#31Tue, 29 Mar 2022 14:56:03 +0100p-2+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 14:56:03 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 14:56:03 +0100562563pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 14:56:03 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 14:56:03 +0100p0331#/31Tue, 29 Mar 2022 14:56:03 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 14:56:03 +0100p+01:003# - In Shtator 2021

IDI 2005, Ndertim HEC Arcove, Elbasan, BERAT

#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p0631#31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p-3+01:003131+01:00x31 29pm31pm-31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100573573pmTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p0631#/31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 15:57:06 +0100p+01:003# - In Nentor 2021

VLORA INTERNACIONAL AIRPORT-VIA, Aeroporti Nderkombetar i Vlores, Vlore, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:44:19 +0100p1931#31Wed, 30 Mar 2022 07:44:19 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:44:19 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:44:19 +0100447443amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:44:19 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:44:19 +0100p1931#/31Wed, 30 Mar 2022 07:44:19 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:44:19 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

AUTO SALLON PALMANOVA, Servis, lyerje makinash, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:58:24 +0100p2431#31Wed, 30 Mar 2022 07:58:24 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:58:24 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:58:24 +0100587583amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:58:24 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:58:24 +0100p2431#/31Wed, 30 Mar 2022 07:58:24 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:58:24 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

JURGEN HIDA, Servis makinash, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p3831#31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100278273amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p3831#/31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

UNIEURO, Prodhim cantash, Durres, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:48:31 +0100p3131#31Wed, 30 Mar 2022 08:48:31 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:48:31 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:48:31 +0100488483amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:48:31 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:48:31 +0100p3131#/31Wed, 30 Mar 2022 08:48:31 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:48:31 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

ANSOIL, Riciklim vajrash, Korce, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:45 +0100p4531#31Wed, 30 Mar 2022 09:05:45 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:05:45 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:05:45 +0100059053amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:45 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:45 +0100p4531#/31Wed, 30 Mar 2022 09:05:45 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:05:45 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

BELL, PRODHIME PLASTIKE, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:26:33 +0100p3331#31Wed, 30 Mar 2022 09:26:33 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:26:33 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:26:33 +0100269263amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:26:33 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:26:33 +0100p3331#/31Wed, 30 Mar 2022 09:26:33 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:26:33 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

EL POWER, Elsa Hasalamaj, Ndertim HEC Mullini 1&2, KORCE

#!31Wed, 30 Mar 2022 15:33:34 +0100p3431#31Wed, 30 Mar 2022 15:33:34 +0100p-3+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Wed, 30 Mar 2022 15:33:34 +0100p3+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 15:33:34 +0100333333pmWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 15:33:34 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 15:33:34 +0100p3431#/31Wed, 30 Mar 2022 15:33:34 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 15:33:34 +0100p+01:003# - In Qershor 2020

ELETROMECANIKA, Ardian Naqellari, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 08:17:02 +0100p0230#30Fri, 01 Apr 2022 08:17:02 +0100p-8+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 08:17:02 +0100p8+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 08:17:02 +0100178174amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 08:17:02 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 08:17:02 +0100p0230#/30Fri, 01 Apr 2022 08:17:02 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 08:17:02 +0100p+01:004# - In Korrik 2020

ENDRI PESHKU, Aleksander Peshku, Ndertim Hec Peshku Energy, DIBER

#!30Fri, 01 Apr 2022 08:40:17 +0100p1730#30Fri, 01 Apr 2022 08:40:17 +0100p-8+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 08:40:17 +0100p8+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 08:40:17 +0100408404amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 08:40:17 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 08:40:17 +0100p1730#/30Fri, 01 Apr 2022 08:40:17 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 08:40:17 +0100p+01:004# - In Korrik 2020

NewCo ferronikeli Complex, Genci Beribashi, Shfrytezim minerali, LEZHE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p3930#30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100289284amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p3930#/30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

A.G.INVEST, Shpetim Aga, Shfrytezim guri gelqeror, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 10:52:53 +0100p5330#30Fri, 01 Apr 2022 10:52:53 +0100p-10+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 10:52:53 +0100p10+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 10:52:53 +01005210524amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 10:52:53 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 10:52:53 +0100p5330#/30Fri, 01 Apr 2022 10:52:53 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 10:52:53 +0100p+01:004# - In Shtator 2020

ANTE-GROUP, Bardhjus Bushaj, menaxhim mbetjesh, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p2430#30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p-11+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p11+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +01002511254amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p2430#/30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 11:25:24 +0100p+01:004# - In Nentor 2020

AGRON XHAFA, Prodhim pijesh alkolike, DURRES

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:07:23 +0100p2330#30Fri, 08 Apr 2022 15:07:23 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:07:23 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:07:23 +0100073074pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:07:23 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:07:23 +0100p2330#/30Fri, 08 Apr 2022 15:07:23 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:07:23 +0100p+01:004# - In Prill 2019

AGRO BLEND, Hava Ismaili, Trajtim, perpunim ushqimesh, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p0130#30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p-3+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p3+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100533534pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p0130#/30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 15:53:01 +0100p+01:004# - In Maj 2019

S-K&B-K OIL, Jorgji Muca, Prodhim pijesh alkolike, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:49 +0100p4930#30Mon, 11 Apr 2022 07:46:49 +0100p-7+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 07:46:49 +0100p7+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 07:46:49 +0100467464amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:49 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:49 +0100p4930#/30Mon, 11 Apr 2022 07:46:49 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 07:46:49 +0100p+01:004# - In Gusht 2019

AVEL, Adrian Totokoci, Lyerje, servis makinash, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 08:22:51 +0100p5130#30Mon, 11 Apr 2022 08:22:51 +0100p-8+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 08:22:51 +0100p8+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 08:22:51 +0100228224amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 08:22:51 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 08:22:51 +0100p5130#/30Mon, 11 Apr 2022 08:22:51 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 08:22:51 +0100p+01:004# - In Qershor 2019

Alliance Resource, Jonida Lulja, Linje prodhimi zinku, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 09:05:52 +0100p5230#30Mon, 11 Apr 2022 09:05:52 +0100p-9+01:003030+01:00x30 11am30am-30Mon, 11 Apr 2022 09:05:52 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 09:05:52 +0100059054amMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 09:05:52 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 09:05:52 +0100p5230#/30Mon, 11 Apr 2022 09:05:52 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 09:05:52 +0100p+01:004# - In Shtator 2019

STRABAG AG, Fraksionim inertesh, prodhim asfalto betoni, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p0430#30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +01003412344pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p0430#/30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

RJEPAJ ELEKTROMEKANIKA, Arjanit Rjepaj, Perpunim, lyerje metalesh, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p2130#30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100541544pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p2130#/30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

TADRI, Tadri Gjoka, Shfrytezim kromi, Diber

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p1330#30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100342344pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p1330#/30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p+01:004# - In Janar 2019

ALRO SUNRISE, Alexander Liona, Shfrytezim bakri, LEZHE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p3130#30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100512514pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p3130#/30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p+01:004# - In Janar 2019

PLH, Hysni Bakiu, Riciklim mbetjesh jo te rrezikshme, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 15:55:40 +0100p4030#30Mon, 11 Apr 2022 15:55:40 +0100p-3+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 15:55:40 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 15:55:40 +0100553554pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 15:55:40 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 15:55:40 +0100p4030#/30Mon, 11 Apr 2022 15:55:40 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 15:55:40 +0100p+01:004# - In Shkurt 2018

TABACCO GROUP, Prodhim duhani, GJIROKASTER

#!30Tue, 12 Apr 2022 08:38:14 +0100p1430#30Tue, 12 Apr 2022 08:38:14 +0100p-8+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 08:38:14 +0100p8+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 08:38:14 +0100388384amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 08:38:14 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 08:38:14 +0100p1430#/30Tue, 12 Apr 2022 08:38:14 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 08:38:14 +0100p+01:004# - In Mars 2019

NELI, Refik Spahiu, Shfrytezim kromi, DIBER, Leje Tipi B

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:21:51 +0100p5130#30Tue, 12 Apr 2022 09:21:51 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:21:51 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:21:51 +0100219214amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:21:51 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:21:51 +0100p5130#/30Tue, 12 Apr 2022 09:21:51 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:21:51 +0100p+01:004# - In Tetor 2018

Kantina Gj. kastrioti, Arb Shtylla, prodhim pijesh alkolike, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 09:48:06 +0100p0630#30Tue, 12 Apr 2022 09:48:06 +0100p-9+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 09:48:06 +0100p9+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 09:48:06 +0100489484amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 09:48:06 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 09:48:06 +0100p0630#/30Tue, 12 Apr 2022 09:48:06 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 09:48:06 +0100p+01:004# - In Korrik 2018

EGI-K, Eduart Beta, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 10:09:59 +0100p5930#30Tue, 12 Apr 2022 10:09:59 +0100p-10+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 10:09:59 +0100p10+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 10:09:59 +01000910094amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 10:09:59 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 10:09:59 +0100p5930#/30Tue, 12 Apr 2022 10:09:59 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 10:09:59 +0100p+01:004# - In Prill 2018

DASHNOR HARKA, Prodhim i produkteve te frutave, GJIROKASTER

#!30Tue, 12 Apr 2022 11:02:58 +0100p5830#30Tue, 12 Apr 2022 11:02:58 +0100p-11+01:003030+01:00x30 12am30am-30Tue, 12 Apr 2022 11:02:58 +0100p11+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 11:02:58 +01000211024amTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 11:02:58 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 11:02:58 +0100p5830#/30Tue, 12 Apr 2022 11:02:58 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 11:02:58 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2018

EROIL, Kenta Kryemadhi, Depozitim hidrokarburesh, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p1730#30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100083084pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p1730#/30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p+01:004# - In Maj 2018

SPIECAPAG TRANSADRIATICA- Pierre Jean Lagleize, incenerator, Ko

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:45:52 +0100p5230#30Tue, 12 Apr 2022 15:45:52 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:45:52 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:45:52 +0100453454pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:45:52 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:45:52 +0100p5230#/30Tue, 12 Apr 2022 15:45:52 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:45:52 +0100p+01:004# - In Janar 2017

NORTH STAR MINING – Aycan Akdog, shfrytezim he-ni, Ko

#!30Wed, 13 Apr 2022 11:00:09 +0100p0930#30Wed, 13 Apr 2022 11:00:09 +0100p-11+01:003030+01:00x30 13am30am-30Wed, 13 Apr 2022 11:00:09 +0100p11+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 11:00:09 +01000011004amWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 11:00:09 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 11:00:09 +0100p0930#/30Wed, 13 Apr 2022 11:00:09 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 11:00:09 +0100p+01:004# - In Shkurt 2017

ARDIAN TOTONI, A.Totoni, Prodhim pijesh alkolike, GJIROKASTER

#!30Wed, 13 Apr 2022 13:55:36 +0100p3630#30Wed, 13 Apr 2022 13:55:36 +0100p-1+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Apr 2022 13:55:36 +0100p1+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 13:55:36 +0100551554pmWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 13:55:36 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 13:55:36 +0100p3630#/30Wed, 13 Apr 2022 13:55:36 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 13:55:36 +0100p+01:004# - In Qershor 2018

PROGRES, Ilir Dobi, Shtypshkronje, TIRANE

#!30Wed, 13 Apr 2022 15:29:49 +0100p4930#30Wed, 13 Apr 2022 15:29:49 +0100p-3+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Apr 2022 15:29:49 +0100p3+01:003030+01:00x302022Wed, 13 Apr 2022 15:29:49 +0100293294pmWednesday=392#!30Wed, 13 Apr 2022 15:29:49 +0100p+01:004#April 13, 2022#!30Wed, 13 Apr 2022 15:29:49 +0100p4930#/30Wed, 13 Apr 2022 15:29:49 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Apr 2022 15:29:49 +0100p+01:004# - In Prill 2017

GARDEN LINE, Xhilberta Isufaj, Impiant prodhim betoni, KUKES

#!30Thu, 14 Apr 2022 10:09:04 +0100p0430#30Thu, 14 Apr 2022 10:09:04 +0100p-10+01:003030+01:00x30 14am30am-30Thu, 14 Apr 2022 10:09:04 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 10:09:04 +01000910094amThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 10:09:04 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 10:09:04 +0100p0430#/30Thu, 14 Apr 2022 10:09:04 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 10:09:04 +0100p+01:004# - In Maj 2017

BRAIDEN, Munir Sinani, Shfrytezim kromi, miniere, DIBER

#!30Thu, 14 Apr 2022 10:55:17 +0100p1730#30Thu, 14 Apr 2022 10:55:17 +0100p-10+01:003030+01:00x30 14am30am-30Thu, 14 Apr 2022 10:55:17 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 10:55:17 +01005510554amThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 10:55:17 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 10:55:17 +0100p1730#/30Thu, 14 Apr 2022 10:55:17 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 10:55:17 +0100p+01:004# - In Qershor 2017

AGBES CONTRUCTION, Arben Goga, Impiant betoni, BERAT

#!30Thu, 14 Apr 2022 14:20:13 +0100p1330#30Thu, 14 Apr 2022 14:20:13 +0100p-2+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Thu, 14 Apr 2022 14:20:13 +0100p2+01:003030+01:00x302022Thu, 14 Apr 2022 14:20:13 +0100202204pmThursday=392#!30Thu, 14 Apr 2022 14:20:13 +0100p+01:004#April 14, 2022#!30Thu, 14 Apr 2022 14:20:13 +0100p1330#/30Thu, 14 Apr 2022 14:20:13 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Thu, 14 Apr 2022 14:20:13 +0100p+01:004# - In Korrik 2017

R-T ELIS, Ramazan Tufa, Shfrytezim mineral shtufi, DURRES

#!30Mon, 18 Apr 2022 10:21:34 +0100p3430#30Mon, 18 Apr 2022 10:21:34 +0100p-10+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 10:21:34 +0100p10+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 10:21:34 +01002110214amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 10:21:34 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 10:21:34 +0100p3430#/30Mon, 18 Apr 2022 10:21:34 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 10:21:34 +0100p+01:004# - In Korrik 2017

DUSHI, Admir Koka, Shfrytezim mineral kromi, DIBER

#!30Mon, 18 Apr 2022 11:02:48 +0100p4830#30Mon, 18 Apr 2022 11:02:48 +0100p-11+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 11:02:48 +0100p11+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 11:02:48 +01000211024amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 11:02:48 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 11:02:48 +0100p4830#/30Mon, 18 Apr 2022 11:02:48 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 11:02:48 +0100p+01:004# - In Gusht 2017

BLEDI, Petrit Kenga, Miniere nentokesore, DIBER

#!30Mon, 18 Apr 2022 11:50:04 +0100p0430#30Mon, 18 Apr 2022 11:50:04 +0100p-11+01:003030+01:00x30 18am30am-30Mon, 18 Apr 2022 11:50:04 +0100p11+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 11:50:04 +01005011504amMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 11:50:04 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 11:50:04 +0100p0430#/30Mon, 18 Apr 2022 11:50:04 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 11:50:04 +0100p+01:004# - In Shtator 2017

UZINA PLEHRAVE AZOTIKE, Sazan Guri, Landfill i mbetjeve te arsenikut, FIER

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:18:16 +0100p1630#30Mon, 18 Apr 2022 14:18:16 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:18:16 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:18:16 +0100182184pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:18:16 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:18:16 +0100p1630#/30Mon, 18 Apr 2022 14:18:16 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:18:16 +0100p+01:004# - In Nentor 2017

ZINI TOLLOZHINA, Kantine e prodhimit te veres, KORCE

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:03:13 +0100p1330#30Mon, 18 Apr 2022 15:03:13 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:03:13 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:03:13 +0100033034pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:03:13 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:03:13 +0100p1330#/30Mon, 18 Apr 2022 15:03:13 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:03:13 +0100p+01:004# - In Shtator 2018

KURTI UNIBLLOK, Ardian Naqellari, Magazinim materiale ndertimi, DURRES

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p1230#30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100373374pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p1230#/30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:37:12 +0100p+01:004# - In Gusht 2018

SOFRALB, Artan Koci, THertore, TIRANE

#!30Mon, 18 Apr 2022 15:51:09 +0100p0930#30Mon, 18 Apr 2022 15:51:09 +0100p-3+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 15:51:09 +0100p3+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 15:51:09 +0100513514pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 15:51:09 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 15:51:09 +0100p0930#/30Mon, 18 Apr 2022 15:51:09 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 15:51:09 +0100p+01:004# - In Shtator 2018

INERTI, Ndertim Hec Flori, El, DRM BERAT

#!30Tue, 26 Apr 2022 08:19:45 +0100p4530#30Tue, 26 Apr 2022 08:19:45 +0100p-8+01:003030+01:00x30 26am30am-30Tue, 26 Apr 2022 08:19:45 +0100p8+01:003030+01:00x302022Tue, 26 Apr 2022 08:19:45 +0100198194amTuesday=392#!30Tue, 26 Apr 2022 08:19:45 +0100p+01:004#April 26, 2022#!30Tue, 26 Apr 2022 08:19:45 +0100p4530#/30Tue, 26 Apr 2022 08:19:45 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Tue, 26 Apr 2022 08:19:45 +0100p+01:004# - In Prill 2022

WASH&GO LAUNDRY, Pastrim kimik,VL, DRM FIER

#!31Thu, 19 May 2022 10:38:07 +0100p0731#31Thu, 19 May 2022 10:38:07 +0100p-10+01:003131+01:00x31 19am31am-31Thu, 19 May 2022 10:38:07 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 19 May 2022 10:38:07 +01003810385amThursday=392#!31Thu, 19 May 2022 10:38:07 +0100p+01:005#May 19, 2022#!31Thu, 19 May 2022 10:38:07 +0100p0731#/31Thu, 19 May 2022 10:38:07 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 19 May 2022 10:38:07 +0100p+01:005# - In Maj 2022

HARTOPLAST, Prodhime plastike, Dropull, DRM FIER

#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p1130#30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p-12+01:003030+01:00x30 07pm30pm-30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +01003112316pmTuesday=392#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p+01:006#June 7, 2022#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p1130#/30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Jun 2022 12:31:11 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

PEPA GROUP, Kerkim, zbulim kromi, Kukes, DRM LEZHE

#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p0730#30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p-10+01:003030+01:00x30 29am30am-30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p10+01:003030+01:00x302022Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +01002610266amWednesday=392#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p+01:006#June 29, 2022#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p0730#/30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Wed, 29 Jun 2022 10:26:07 +0100p+01:006# - In Qershor 2022

RADA OIL INDUSTRY, Menaxhim mbetjesh, xhafzotaj, DRM TIRANE

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p1531#31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100388388amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p1531#/31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

SALLAMERI CACA, Prodhim ushqimesh, Korce, DRM BERAT

#!31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p0131#31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p-11+01:003131+01:00x31 30am31am-31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +01005811588amTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p0131#/31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

REALIZ, Shfrytezim minerali trokolit, Puke, DRM LEZHE, LMB

#!30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p0930#30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p-8+01:003030+01:00x30 15am30am-30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p8+01:003030+01:00x302022Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100328329amThursday=392#!30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p+01:009#September 15, 2022#!30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p0930#/30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p+01:009# - In Gusht 2022

KRASNIQI SA, Furnizim me karburant+GLN, Lagjia Skenderbej, El, DRM BERAT

#!31Thu, 06 Oct 2022 09:25:44 +0100p4431#31Thu, 06 Oct 2022 09:25:44 +0100p-9+01:003131+01:00x31 06am31am-31Thu, 06 Oct 2022 09:25:44 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 06 Oct 2022 09:25:44 +01002592510amThursday=392#!31Thu, 06 Oct 2022 09:25:44 +0100p+01:0010#October 6, 2022#!31Thu, 06 Oct 2022 09:25:44 +0100p4431#/31Thu, 06 Oct 2022 09:25:44 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 06 Oct 2022 09:25:44 +0100p+01:0010# - In Tetor 2022

STONE ALBANIA, Shfrytezim guri gelqeror i mermerizuar, BERAT, VTH

#!31Mon, 17 Oct 2022 10:28:53 +0100p5331#31Mon, 17 Oct 2022 10:28:53 +0100p-10+01:003131+01:00x31 17am31am-31Mon, 17 Oct 2022 10:28:53 +0100p10+01:003131+01:00x312022Mon, 17 Oct 2022 10:28:53 +010028102810amMonday=392#!31Mon, 17 Oct 2022 10:28:53 +0100p+01:0010#October 17, 2022#!31Mon, 17 Oct 2022 10:28:53 +0100p5331#/31Mon, 17 Oct 2022 10:28:53 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Mon, 17 Oct 2022 10:28:53 +0100p+01:0010# - In Tetor 2022

DAJTI PARK 2007, Prodhim produkte frutash, DRM TIRANE

#!30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p3630#30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p-1+01:003030+01:00x30 02pm30pm-30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p1+01:003030+01:00x302022Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +01002512511pmWednesday=392#!30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p+01:0011#November 2, 2022#!30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p3630#/30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Wed, 02 Nov 2022 13:25:36 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

BB GROUP CONSTRUCTION, Shfrytezim guri gelqeror, DRM LEZHE, VNMTH

#!30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p2930#30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p-9+01:003030+01:00x30 14am30am-30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p9+01:003030+01:00x302022Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +01002492411amMonday=392#!30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p+01:0011#November 14, 2022#!30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p2930#/30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 14 Nov 2022 09:24:29 +0100p+01:0011# - In Nentor 2022

ALB-INDUSTRI, GURORE, Vlore, FIER

#!31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p1531#31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p3+01:003131+01:00x312022Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +01002132112pmWednesday=392#!31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p+01:0012#December 7, 2022#!31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p1531#/31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

ETNA POLIMER, Prodhime plastike (ID 7.13 ; ID 7.9-e), TIRANE

#!31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p4931#31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p-10+01:003131+01:00x31 06am31am-31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p10+01:003131+01:00x312023Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +01004510451amFriday=392#!31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p+01:001#January 6, 2023#!31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p4931#/31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p+01:001# - In Dhjetor 2022

ALFAGAS, Furnizim me karburant, TIRANE

#!28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p5628#28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p-9+01:002828+01:00x28 01am28am-28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p9+01:002828+01:00x282023Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100149142amWednesday=392#!28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p+01:002#February 1, 2023#!28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p5628#/28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p-9+01:002828+01:00x28#!28Wed, 01 Feb 2023 09:14:56 +0100p+01:002# - In Janar 2023

URDHER Nr163 dt 16.06.2020 per Miratim te Kerkesave te posacme per shqyrtimin e aplikimeve per leje mjedisi te tipit B, per instalimet ekzistuese te pajisura me leje mjedisi te tipit C, te cilat ne varesi te kapacitetit prodhues,klasifikohen si leje mjedisi te tipit B,si dhe rregullat e hollesishme per shqyrtimin e tyre nga QKB-ja.

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p3431#31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100042043pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p3431#/31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

GREENPANEL, Saldim metalesh, TIRANE

#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p3828#28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p-10+01:002828+01:00x28 03am28am-28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p10+01:002828+01:00x282023Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +01005810582amFriday=392#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p+01:002#February 3, 2023#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p3828#/28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Fri, 03 Feb 2023 10:58:38 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

VKM –se Nr.47 date 29.01.2014, “Per Percaktimin e Rregullave per Organizimin dhe Funksionimin e Agjencise Kombetare te Mjedisit e te Agjencive Rajonale te Mjedisit“

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p4631#31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100453453pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p4631#/31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

BASJANA, Shfrytezim kromi, Diber, TIRANE

#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p0228#28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p-10+01:002828+01:00x28 28am28am-28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p10+01:002828+01:00x282023Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +01002110212amTuesday=392#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p+01:002#February 28, 2023#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p0228#/28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p-10+01:002828+01:00x28#!28Tue, 28 Feb 2023 10:21:02 +0100p+01:002# - In Shkurt 2023

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2015

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p5331#31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +01004910493amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p5331#/31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

HIDRO ONE ENERGY, Ndertim HEC Dohoshisht 1, Diber, TIRANE

#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p4931#31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31 15pm31pm-31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p3+01:003131+01:00x312023Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100453453pmWednesday=392#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p+01:003#March 15, 2023#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p4931#/31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 15 Mar 2023 15:45:49 +0100p+01:003# - In Mars 2023

Fature Vleresim paraprak i ndikimit ne mjedis

#!31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p1931#31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p-9+01:003131+01:00x31 08am31am-31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100199193amTuesday=392#!31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p+01:003#March 8, 2022#!31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p1931#/31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 08 Mar 2022 09:19:19 +0100p+01:003# - In Publiku Në Vendimarrje Mjedisore

Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis Mars 2023

#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p0630#30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30 13am30am-30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p8+01:003030+01:00x302023Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100378374amThursday=392#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p+01:004#April 13, 2023#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p0630#/30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 13 Apr 2023 08:37:06 +0100p+01:004# - In Environmental Impact Assessment

CLEAN CITY, Magazinim mbetjesh, kompostim i mbetjeve bio, Dr, TIRANE

#!28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p4228#28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p-3+01:002828+01:00x28 09pm28pm-28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p3+01:002828+01:00x282022Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100423422pmWednesday=392#!28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p+01:002#February 9, 2022#!28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p4228#/28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p-3+01:002828+01:00x28#!28Wed, 09 Feb 2022 15:42:42 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

RADA OIL INDUSTRY, Menaxhim mbetjesh, Durres, ARM TIRANE

#!31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p4631#31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p-3+01:003131+01:00x31 11pm31pm-31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p3+01:003131+01:00x312023Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100023025pmThursday=392#!31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p+01:005#May 11, 2023#!31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p4631#/31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Thu, 11 May 2023 15:02:46 +0100p+01:005# - In Maj 2023

MARESH, Menaxhim mbetjesh, Elbasan, BERAT

#!28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p1128#28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p-2+01:002828+01:00x28 10pm28pm-28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p2+01:002828+01:00x282022Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100042042pmThursday=392#!28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p+01:002#February 10, 2022#!28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p1128#/28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p-2+01:002828+01:00x28#!28Thu, 10 Feb 2022 14:04:11 +0100p+01:002# - In Shkurt 2022

About Us