Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

FLORIDA FH, Ferhat Hasaj, Shfrytezim guri gelqeror, FIER

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:27:03 +0100p0330#30Fri, 01 Apr 2022 09:27:03 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:27:03 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:27:03 +0100279274amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:27:03 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:27:03 +0100p0330#/30Fri, 01 Apr 2022 09:27:03 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:27:03 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

ALSTEZO, Servis dhe lyerje makinash, FIER

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:08:58 +0100p5830#30Fri, 01 Apr 2022 09:08:58 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:08:58 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:08:58 +0100089084amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:08:58 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:08:58 +0100p5830#/30Fri, 01 Apr 2022 09:08:58 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:08:58 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

DORIAN GREMBI, Magazinim, rikuperim skrapi, FIER

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:17:46 +0100p4630#30Fri, 01 Apr 2022 09:17:46 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:17:46 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:17:46 +0100179174amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:17:46 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:17:46 +0100p4630#/30Fri, 01 Apr 2022 09:17:46 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:17:46 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

HELLAS SERVIS, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:27:40 +0100p4030#30Fri, 01 Apr 2022 09:27:40 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:27:40 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:27:40 +0100279274amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:27:40 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:27:40 +0100p4030#/30Fri, 01 Apr 2022 09:27:40 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:27:40 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

STIMARL, Perpunim, prerje guri, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p4730#30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100099094amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p4730#/30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:09:47 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

ALB INDUSTRI, Shfrytezim zhavori bituminoz, FIER

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:18:41 +0100p4130#30Fri, 01 Apr 2022 09:18:41 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:18:41 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:18:41 +0100189184amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:18:41 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:18:41 +0100p4130#/30Fri, 01 Apr 2022 09:18:41 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:18:41 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

NewCo ferronikeli Complex, Genci Beribashi, Shfrytezim minerali, LEZHE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p3930#30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100289284amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p3930#/30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:28:39 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

DU-ER, Durjon Vulka, Shfrytezim guri gelqeror, LEZHE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:10:47 +0100p4730#30Fri, 01 Apr 2022 09:10:47 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:10:47 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:10:47 +0100109104amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:10:47 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:10:47 +0100p4730#/30Fri, 01 Apr 2022 09:10:47 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:10:47 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

SKY WINE, Elga Kosta, Prodhim alkoli dhe pije alkolike, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:19:27 +0100p2730#30Fri, 01 Apr 2022 09:19:27 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:19:27 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:19:27 +0100199194amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:19:27 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:19:27 +0100p2730#/30Fri, 01 Apr 2022 09:19:27 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:19:27 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

T&T BETON, Gramos Toto, Nxjerrje mineralesh, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:30:05 +0100p0530#30Fri, 01 Apr 2022 09:30:05 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:30:05 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:30:05 +0100309304amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:30:05 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:30:05 +0100p0530#/30Fri, 01 Apr 2022 09:30:05 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:30:05 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

BESTA, Genci Tite, Menaxhim mbetjesh jo te rrezikshme, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:11:22 +0100p2230#30Fri, 01 Apr 2022 09:11:22 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:11:22 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:11:22 +0100119114amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:11:22 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:11:22 +0100p2230#/30Fri, 01 Apr 2022 09:11:22 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:11:22 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

BREGU, Leonart Bregu, Karburant, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:20:22 +0100p2230#30Fri, 01 Apr 2022 09:20:22 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:20:22 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:20:22 +0100209204amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:20:22 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:20:22 +0100p2230#/30Fri, 01 Apr 2022 09:20:22 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:20:22 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

NewCo ferronikeli Complex, Genci Beribashi, Shfrytezim minerali, LEZHE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:31:21 +0100p2130#30Fri, 01 Apr 2022 09:31:21 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:31:21 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:31:21 +0100319314amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:31:21 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:31:21 +0100p2130#/30Fri, 01 Apr 2022 09:31:21 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:31:21 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE, Impiant i pasurmit te mineraleve, DIBER, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:12:11 +0100p1130#30Fri, 01 Apr 2022 09:12:11 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:12:11 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:12:11 +0100129124amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:12:11 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:12:11 +0100p1130#/30Fri, 01 Apr 2022 09:12:11 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:12:11 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

MIRELI, Aqif Caca, Perpunim qumeshti, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:21:08 +0100p0830#30Fri, 01 Apr 2022 09:21:08 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:21:08 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:21:08 +0100219214amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:21:08 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:21:08 +0100p0830#/30Fri, 01 Apr 2022 09:21:08 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:21:08 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

DEJA VATA, Vera Morinaa, Shfrytezim minerali, TIRANE, LM

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:33:00 +0100p0030#30Fri, 01 Apr 2022 09:33:00 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:33:00 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:33:00 +0100339334amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:33:00 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:33:00 +0100p0030#/30Fri, 01 Apr 2022 09:33:00 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:33:00 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

V.A.L.E RECYCLING, Stacion transferimi mbetjesh, LEZHE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:13:11 +0100p1130#30Fri, 01 Apr 2022 09:13:11 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:13:11 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:13:11 +0100139134amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:13:11 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:13:11 +0100p1130#/30Fri, 01 Apr 2022 09:13:11 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:13:11 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

ALBTIEFBAU, Shfrytezim zhuresh te vjetra, LEZHE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:21:58 +0100p5830#30Fri, 01 Apr 2022 09:21:58 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:21:58 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:21:58 +0100219214amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:21:58 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:21:58 +0100p5830#/30Fri, 01 Apr 2022 09:21:58 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:21:58 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

ZAMIR KORMUZI, Menaxhim mbetjesh, FIER

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:13:48 +0100p4830#30Fri, 01 Apr 2022 09:13:48 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:13:48 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:13:48 +0100139134amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:13:48 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:13:48 +0100p4830#/30Fri, 01 Apr 2022 09:13:48 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:13:48 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

ERZENI, Perpunim qumeshti, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p5330#30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100229224amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p5330#/30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:22:53 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

SHANSI INVEST, Ndertim i linjave elektrike, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:04:40 +0100p4030#30Fri, 01 Apr 2022 09:04:40 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:04:40 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:04:40 +0100049044amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:04:40 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:04:40 +0100p4030#/30Fri, 01 Apr 2022 09:04:40 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:04:40 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

ERA MERMER, Shfrytezim guri gelqeror, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:14:58 +0100p5830#30Fri, 01 Apr 2022 09:14:58 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:14:58 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:14:58 +0100149144amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:14:58 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:14:58 +0100p5830#/30Fri, 01 Apr 2022 09:14:58 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:14:58 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

SALILLARI, Mirela Sava, nyje fraksionimi, BERAT

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:23:52 +0100p5230#30Fri, 01 Apr 2022 09:23:52 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:23:52 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:23:52 +0100239234amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:23:52 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:23:52 +0100p5230#/30Fri, 01 Apr 2022 09:23:52 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:23:52 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

KASHNJETI, Lek Nikolli, Impiant prodhim inertesh, LEZHE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:05:14 +0100p1430#30Fri, 01 Apr 2022 09:05:14 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:05:14 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:05:14 +0100059054amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:05:14 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:05:14 +0100p1430#/30Fri, 01 Apr 2022 09:05:14 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:05:14 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

ALBANIA GOLD, Kerkim, zbulim litumi

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:15:41 +0100p4130#30Fri, 01 Apr 2022 09:15:41 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:15:41 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:15:41 +0100159154amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:15:41 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:15:41 +0100p4130#/30Fri, 01 Apr 2022 09:15:41 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:15:41 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

V.A.L.E RECYCLING, Asgjesim mbetjesh, LEZHE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:24:44 +0100p4430#30Fri, 01 Apr 2022 09:24:44 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:24:44 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:24:44 +0100249244amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:24:44 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:24:44 +0100p4430#/30Fri, 01 Apr 2022 09:24:44 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:24:44 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

TRI.K, Ilir Kulla, Impiant prodhim betoni, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:06:02 +0100p0230#30Fri, 01 Apr 2022 09:06:02 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:06:02 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:06:02 +0100069064amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:06:02 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:06:02 +0100p0230#/30Fri, 01 Apr 2022 09:06:02 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:06:02 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

GREEN RECYCLING, Menaxhim , rikuperim mbetjesh, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:16:20 +0100p2030#30Fri, 01 Apr 2022 09:16:20 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:16:20 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:16:20 +0100169164amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:16:20 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:16:20 +0100p2030#/30Fri, 01 Apr 2022 09:16:20 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:16:20 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

SELENICE BITUMI, Shfrytezim zhavori bitumi, FIER

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:26:07 +0100p0730#30Fri, 01 Apr 2022 09:26:07 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:26:07 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:26:07 +0100269264amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:26:07 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:26:07 +0100p0730#/30Fri, 01 Apr 2022 09:26:07 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:26:07 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

ALBCHROME, Miniere nentokesore, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:08:13 +0100p1330#30Fri, 01 Apr 2022 09:08:13 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:08:13 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:08:13 +0100089084amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:08:13 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:08:13 +0100p1330#/30Fri, 01 Apr 2022 09:08:13 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:08:13 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

ALKO IMPEX CONSTRCTION, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!30Fri, 01 Apr 2022 09:17:11 +0100p1130#30Fri, 01 Apr 2022 09:17:11 +0100p-9+01:003030+01:00x30 01am30am-30Fri, 01 Apr 2022 09:17:11 +0100p9+01:003030+01:00x302022Fri, 01 Apr 2022 09:17:11 +0100179174amFriday=392#!30Fri, 01 Apr 2022 09:17:11 +0100p+01:004#April 1, 2022#!30Fri, 01 Apr 2022 09:17:11 +0100p1130#/30Fri, 01 Apr 2022 09:17:11 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 01 Apr 2022 09:17:11 +0100p+01:004# - In Gusht 2020

About Us