Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

TADRI, Tadri Gjoka, Shfrytezim kromi, Diber

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p1330#30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100342344pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p1330#/30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:13 +0100p+01:004# - In Janar 2019

RODY ENERGY, Rajmonda Sulaj, Ndertim HEC Rodi 1, 2, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:48 +0100p4830#30Mon, 11 Apr 2022 14:48:48 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:48:48 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:48:48 +0100482484pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:48 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:48 +0100p4830#/30Mon, 11 Apr 2022 14:48:48 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:48 +0100p+01:004# - In Janar 2019

AL-ASFALT, Luan Mema, Impiant fraksionim guri, DURRES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:25:53 +0100p5330#30Mon, 11 Apr 2022 14:25:53 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:25:53 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:25:53 +0100252254pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:25:53 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:25:53 +0100p5330#/30Mon, 11 Apr 2022 14:25:53 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:25:53 +0100p+01:004# - In Janar 2019

TADRI, Tadri Gjoka, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:44 +0100p4430#30Mon, 11 Apr 2022 14:34:44 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:34:44 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:34:44 +0100342344pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:44 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:44 +0100p4430#/30Mon, 11 Apr 2022 14:34:44 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:34:44 +0100p+01:004# - In Janar 2019

BRECANI R.O.S.P, Fatbardh Brecani, Ndertim HECI KUKES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p0230#30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100502504pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p0230#/30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:50:02 +0100p+01:004# - In Janar 2019

AL-ASFALT, Luan Mema, Prodhim asfaltobetoni, DURRES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:27:06 +0100p0630#30Mon, 11 Apr 2022 14:27:06 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:27:06 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:27:06 +0100272274pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:27:06 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:27:06 +0100p0630#/30Mon, 11 Apr 2022 14:27:06 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:27:06 +0100p+01:004# - In Janar 2019

ALARUP, Nexhmedin Musaj, Shfrytezim qymyrguri, KORCE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:35:41 +0100p4130#30Mon, 11 Apr 2022 14:35:41 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:35:41 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:35:41 +0100352354pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:35:41 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:35:41 +0100p4130#/30Mon, 11 Apr 2022 14:35:41 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:35:41 +0100p+01:004# - In Janar 2019

ALRO SUNRISE, Alexander Liona, Shfrytezim bakri, LEZHE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p3130#30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100512514pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p3130#/30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:51:31 +0100p+01:004# - In Janar 2019

A.L ASFALT, Luan Mema, Impiant asfalt-beton, DURRES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:28:30 +0100p3030#30Mon, 11 Apr 2022 14:28:30 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:28:30 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:28:30 +0100282284pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:28:30 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:28:30 +0100p3030#/30Mon, 11 Apr 2022 14:28:30 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:28:30 +0100p+01:004# - In Janar 2019

KERNAJA POWER, Gezim Islami, Ndertim HEC Kernaja 1 dhe 2, KUKES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:36:31 +0100p3130#30Mon, 11 Apr 2022 14:36:31 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:36:31 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:36:31 +0100362364pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:36:31 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:36:31 +0100p3130#/30Mon, 11 Apr 2022 14:36:31 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:36:31 +0100p+01:004# - In Janar 2019

Ferma Imram, Artan Dervishi, Mbledhje dhe tregtim kembesh shpendesh, DURRES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:52:07 +0100p0730#30Mon, 11 Apr 2022 14:52:07 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:52:07 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:52:07 +0100522524pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:52:07 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:52:07 +0100p0730#/30Mon, 11 Apr 2022 14:52:07 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:52:07 +0100p+01:004# - In Janar 2019

FUSHA, Shkelqim Fusha, Prodhim betoni, lavazh, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:29:00 +0100p0030#30Mon, 11 Apr 2022 14:29:00 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:29:00 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:29:00 +0100292294pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:29:00 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:29:00 +0100p0030#/30Mon, 11 Apr 2022 14:29:00 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:29:00 +0100p+01:004# - In Janar 2019

SUFER, Spartak Lame, Ndertim HEC Ferko 1, 2, GJIROKASTER

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:15 +0100p1530#30Mon, 11 Apr 2022 14:37:15 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:37:15 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:37:15 +0100372374pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:15 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:15 +0100p1530#/30Mon, 11 Apr 2022 14:37:15 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:15 +0100p+01:004# - In Janar 2019

TADRI, Tadri Gjoka, Shfrytezim kromi, KUKES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:13:13 +0100p1330#30Mon, 11 Apr 2022 14:13:13 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:13:13 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:13:13 +0100132134pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:13:13 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:13:13 +0100p1330#/30Mon, 11 Apr 2022 14:13:13 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:13:13 +0100p+01:004# - In Janar 2019

ANK, Agim Kola, Shfrytezim guri gelqeror, KORCE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:53:05 +0100p0530#30Mon, 11 Apr 2022 14:53:05 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:53:05 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:53:05 +0100532534pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:53:05 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:53:05 +0100p0530#/30Mon, 11 Apr 2022 14:53:05 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:53:05 +0100p+01:004# - In Janar 2019

FUSHA, Shkelqim Fusha, Prodhim asfalto-betoni, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:29:30 +0100p3030#30Mon, 11 Apr 2022 14:29:30 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:29:30 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:29:30 +0100292294pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:29:30 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:29:30 +0100p3030#/30Mon, 11 Apr 2022 14:29:30 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:29:30 +0100p+01:004# - In Janar 2019

ASAB, Denisa Kola, Nyje e levizshme betoni, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p4830#30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100372374pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p4830#/30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:37:48 +0100p+01:004# - In Janar 2019

GJINI-DEA, Agim Gjini, Gepozita GLN, FIER

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:14:15 +0100p1530#30Mon, 11 Apr 2022 14:14:15 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:14:15 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:14:15 +0100142144pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:14:15 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:14:15 +0100p1530#/30Mon, 11 Apr 2022 14:14:15 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:14:15 +0100p+01:004# - In Janar 2019

EPF&AR-ZA GROUP, Laert Shehu, Ndertim HEC Kalisit, KUKES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:54:14 +0100p1430#30Mon, 11 Apr 2022 14:54:14 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:54:14 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:54:14 +0100542544pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:54:14 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:54:14 +0100p1430#/30Mon, 11 Apr 2022 14:54:14 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:54:14 +0100p+01:004# - In Janar 2019

FERMA PULA TIRANA, Bujar Kaci, Rritje intensive e pulave per mish

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:30:09 +0100p0930#30Mon, 11 Apr 2022 14:30:09 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:30:09 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:30:09 +0100302304pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:30:09 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:30:09 +0100p0930#/30Mon, 11 Apr 2022 14:30:09 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:30:09 +0100p+01:004# - In Janar 2019

ANOIL, Eduart kota, Tregtim, magazinim benzine, DURRES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:38:41 +0100p4130#30Mon, 11 Apr 2022 14:38:41 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:38:41 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:38:41 +0100382384pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:38:41 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:38:41 +0100p4130#/30Mon, 11 Apr 2022 14:38:41 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:38:41 +0100p+01:004# - In Janar 2019

PAULIN PRENGA, Mini kantine vere, LEZHE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:15:03 +0100p0330#30Mon, 11 Apr 2022 14:15:03 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:15:03 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:15:03 +0100152154pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:15:03 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:15:03 +0100p0330#/30Mon, 11 Apr 2022 14:15:03 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:15:03 +0100p+01:004# - In Janar 2019

AE GRUP, Indrit Hilaj, Shfrytezim guri gelqeror, LEZHE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:55:03 +0100p0330#30Mon, 11 Apr 2022 14:55:03 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:55:03 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:55:03 +0100552554pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:55:03 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:55:03 +0100p0330#/30Mon, 11 Apr 2022 14:55:03 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:55:03 +0100p+01:004# - In Janar 2019

KAPROLLA&KOMPANY, Mehmet Hidri, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:31:48 +0100p4830#30Mon, 11 Apr 2022 14:31:48 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:31:48 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:31:48 +0100312314pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:31:48 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:31:48 +0100p4830#/30Mon, 11 Apr 2022 14:31:48 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:31:48 +0100p+01:004# - In Janar 2019

HEC ZALL-XHUXHE, Arben Lici, Ndertim HECI, LEZHE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:39:50 +0100p5030#30Mon, 11 Apr 2022 14:39:50 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:39:50 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:39:50 +0100392394pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:39:50 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:39:50 +0100p5030#/30Mon, 11 Apr 2022 14:39:50 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:39:50 +0100p+01:004# - In Janar 2019

2S 2012, Hajri Spahiu, Ndertim HECI, kukes

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:21:53 +0100p5330#30Mon, 11 Apr 2022 14:21:53 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:21:53 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:21:53 +0100212214pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:21:53 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:21:53 +0100p5330#/30Mon, 11 Apr 2022 14:21:53 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:21:53 +0100p+01:004# - In Janar 2019

MET-HASANI, Indrit Hilaj, Shfrytezim guri gelqeror, LEZHE, Leje TIPI B

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:55:44 +0100p4430#30Mon, 11 Apr 2022 14:55:44 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:55:44 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:55:44 +0100552554pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:55:44 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:55:44 +0100p4430#/30Mon, 11 Apr 2022 14:55:44 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:55:44 +0100p+01:004# - In Janar 2019

PALUSHI, Meriman Palushi, Ndertim HEC Palushi, KUKES

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:32:33 +0100p3330#30Mon, 11 Apr 2022 14:32:33 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:32:33 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:32:33 +0100322324pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:32:33 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:32:33 +0100p3330#/30Mon, 11 Apr 2022 14:32:33 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:32:33 +0100p+01:004# - In Janar 2019

VELLEZRIT HYSA, Xhevahir Dyrmishi, Shfrytezim kromi, Elbasan

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:46:58 +0100p5830#30Mon, 11 Apr 2022 14:46:58 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:46:58 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:46:58 +0100462464pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:46:58 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:46:58 +0100p5830#/30Mon, 11 Apr 2022 14:46:58 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:46:58 +0100p+01:004# - In Janar 2019

TREMA ENGINEERING, Ilir Trebicka, Fraksionim inertesh, DIBER

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:22:26 +0100p2630#30Mon, 11 Apr 2022 14:22:26 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:22:26 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:22:26 +0100222224pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:22:26 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:22:26 +0100p2630#/30Mon, 11 Apr 2022 14:22:26 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:22:26 +0100p+01:004# - In Janar 2019

MUSTAFA LOHJA, Magazinim, rikuperim hekurishtesh, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:04 +0100p0430#30Mon, 11 Apr 2022 14:33:04 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:33:04 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:33:04 +0100332334pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:04 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:04 +0100p0430#/30Mon, 11 Apr 2022 14:33:04 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:04 +0100p+01:004# - In Janar 2019

GERTI, Jeton Dani, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:47:34 +0100p3430#30Mon, 11 Apr 2022 14:47:34 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:47:34 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:47:34 +0100472474pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:47:34 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:47:34 +0100p3430#/30Mon, 11 Apr 2022 14:47:34 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:47:34 +0100p+01:004# - In Janar 2019

LUFRA, Arben Ndreka, Trajtim dhe perpunim qumeshti, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:23:44 +0100p4430#30Mon, 11 Apr 2022 14:23:44 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:23:44 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:23:44 +0100232234pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:23:44 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:23:44 +0100p4430#/30Mon, 11 Apr 2022 14:23:44 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:23:44 +0100p+01:004# - In Janar 2019

FERA STONE, Indrit Hilaj, Shfrytezim guri gelqeror, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p4330#30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100332334pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p4330#/30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:33:43 +0100p+01:004# - In Janar 2019

GJONI-AN, Pashk Pepkolaj, Prodhime betoni, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p0730#30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100482484pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p0730#/30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:48:07 +0100p+01:004# - In Janar 2019

S.A.G, Sokil Agoviku, Impiant prodhim betoni, fraksionim inertesh, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 14:24:56 +0100p5630#30Mon, 11 Apr 2022 14:24:56 +0100p-2+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 14:24:56 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 14:24:56 +0100242244pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 14:24:56 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 14:24:56 +0100p5630#/30Mon, 11 Apr 2022 14:24:56 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 14:24:56 +0100p+01:004# - In Janar 2019

About Us