Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

YURA CORPORATION ALBANIA, Prodhime elektrike, FIER

#!31Thu, 15 Dec 2022 09:55:24 +0100p2431#31Thu, 15 Dec 2022 09:55:24 +0100p-9+01:003131+01:00x31 15am31am-31Thu, 15 Dec 2022 09:55:24 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 15 Dec 2022 09:55:24 +01005595512amThursday=392#!31Thu, 15 Dec 2022 09:55:24 +0100p+01:0012#December 15, 2022#!31Thu, 15 Dec 2022 09:55:24 +0100p2431#/31Thu, 15 Dec 2022 09:55:24 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 15 Dec 2022 09:55:24 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

SHKELQIMI 07, Shfrytezim dhe perpunim guri gelqeror, FIER, LM

#!31Fri, 23 Dec 2022 11:27:38 +0100p3831#31Fri, 23 Dec 2022 11:27:38 +0100p-11+01:003131+01:00x31 23am31am-31Fri, 23 Dec 2022 11:27:38 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 23 Dec 2022 11:27:38 +010027112712amFriday=392#!31Fri, 23 Dec 2022 11:27:38 +0100p+01:0012#December 23, 2022#!31Fri, 23 Dec 2022 11:27:38 +0100p3831#/31Fri, 23 Dec 2022 11:27:38 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 23 Dec 2022 11:27:38 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

ED&AR, Perdorim solventesh, Stampime, FIER

#!31Wed, 07 Dec 2022 15:22:30 +0100p3031#31Wed, 07 Dec 2022 15:22:30 +0100p-3+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Wed, 07 Dec 2022 15:22:30 +0100p3+01:003131+01:00x312022Wed, 07 Dec 2022 15:22:30 +01002232212pmWednesday=392#!31Wed, 07 Dec 2022 15:22:30 +0100p+01:0012#December 7, 2022#!31Wed, 07 Dec 2022 15:22:30 +0100p3031#/31Wed, 07 Dec 2022 15:22:30 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 07 Dec 2022 15:22:30 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

JAHO MAT, Miniere nentokesore, Mat, TIRANE

#!31Mon, 19 Dec 2022 11:20:53 +0100p5331#31Mon, 19 Dec 2022 11:20:53 +0100p-11+01:003131+01:00x31 19am31am-31Mon, 19 Dec 2022 11:20:53 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 19 Dec 2022 11:20:53 +010020112012amMonday=392#!31Mon, 19 Dec 2022 11:20:53 +0100p+01:0012#December 19, 2022#!31Mon, 19 Dec 2022 11:20:53 +0100p5331#/31Mon, 19 Dec 2022 11:20:53 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 19 Dec 2022 11:20:53 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

KUDRET KUKA, Lyerje, lustrim makinash, FIER

#!31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p3831#31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p-11+01:003131+01:00x31 23am31am-31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +010028112812amFriday=392#!31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p+01:0012#December 23, 2022#!31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p3831#/31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 23 Dec 2022 11:28:38 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

AGROTURISMI LAKE SHKODRA, Rritje intensive kafsheve te tjera, Sh, LEZHE

#!31Fri, 09 Dec 2022 11:36:12 +0100p1231#31Fri, 09 Dec 2022 11:36:12 +0100p-11+01:003131+01:00x31 09am31am-31Fri, 09 Dec 2022 11:36:12 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 09 Dec 2022 11:36:12 +010036113612amFriday=392#!31Fri, 09 Dec 2022 11:36:12 +0100p+01:0012#December 9, 2022#!31Fri, 09 Dec 2022 11:36:12 +0100p1231#/31Fri, 09 Dec 2022 11:36:12 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 09 Dec 2022 11:36:12 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

MILENIUM RI, Stampime dhe printime, Dr, TIRANE

#!31Mon, 19 Dec 2022 11:22:04 +0100p0431#31Mon, 19 Dec 2022 11:22:04 +0100p-11+01:003131+01:00x31 19am31am-31Mon, 19 Dec 2022 11:22:04 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 19 Dec 2022 11:22:04 +010022112212amMonday=392#!31Mon, 19 Dec 2022 11:22:04 +0100p+01:0012#December 19, 2022#!31Mon, 19 Dec 2022 11:22:04 +0100p0431#/31Mon, 19 Dec 2022 11:22:04 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 19 Dec 2022 11:22:04 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

MADRID 1, Fraksionim dhe prodhim betoni, EL, BERAT

#!31Fri, 23 Dec 2022 11:29:42 +0100p4231#31Fri, 23 Dec 2022 11:29:42 +0100p-11+01:003131+01:00x31 23am31am-31Fri, 23 Dec 2022 11:29:42 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 23 Dec 2022 11:29:42 +010029112912amFriday=392#!31Fri, 23 Dec 2022 11:29:42 +0100p+01:0012#December 23, 2022#!31Fri, 23 Dec 2022 11:29:42 +0100p4231#/31Fri, 23 Dec 2022 11:29:42 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 23 Dec 2022 11:29:42 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

THURJE, Fraksionim, prodhim betoni, rikuperim mbetjesh, TIRANE

#!31Fri, 09 Dec 2022 11:37:11 +0100p1131#31Fri, 09 Dec 2022 11:37:11 +0100p-11+01:003131+01:00x31 09am31am-31Fri, 09 Dec 2022 11:37:11 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 09 Dec 2022 11:37:11 +010037113712amFriday=392#!31Fri, 09 Dec 2022 11:37:11 +0100p+01:0012#December 9, 2022#!31Fri, 09 Dec 2022 11:37:11 +0100p1131#/31Fri, 09 Dec 2022 11:37:11 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 09 Dec 2022 11:37:11 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

ZEF MARASHI, Magazinim skrapi, cmontim motoresh, Sh, LEZHE

#!31Mon, 19 Dec 2022 11:23:05 +0100p0531#31Mon, 19 Dec 2022 11:23:05 +0100p-11+01:003131+01:00x31 19am31am-31Mon, 19 Dec 2022 11:23:05 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 19 Dec 2022 11:23:05 +010023112312amMonday=392#!31Mon, 19 Dec 2022 11:23:05 +0100p+01:0012#December 19, 2022#!31Mon, 19 Dec 2022 11:23:05 +0100p0531#/31Mon, 19 Dec 2022 11:23:05 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 19 Dec 2022 11:23:05 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

ABT, stacion transferimi mbetjesh, EL, BERAT

#!31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p3931#31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p-10+01:003131+01:00x31 06am31am-31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p10+01:003131+01:00x312023Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +01004410441amFriday=392#!31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p+01:001#January 6, 2023#!31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p3931#/31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 06 Jan 2023 10:44:39 +0100p+01:001# - In Dhjetor 2022

ALTEK, Prodhim kepucesh, Dr, TIRANE

#!31Mon, 12 Dec 2022 11:38:42 +0100p4231#31Mon, 12 Dec 2022 11:38:42 +0100p-11+01:003131+01:00x31 12am31am-31Mon, 12 Dec 2022 11:38:42 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 12 Dec 2022 11:38:42 +010038113812amMonday=392#!31Mon, 12 Dec 2022 11:38:42 +0100p+01:0012#December 12, 2022#!31Mon, 12 Dec 2022 11:38:42 +0100p4231#/31Mon, 12 Dec 2022 11:38:42 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 12 Dec 2022 11:38:42 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

DANMEGER, Impiant pasurimi minerali, Di, TIRANE

#!31Mon, 19 Dec 2022 11:24:41 +0100p4131#31Mon, 19 Dec 2022 11:24:41 +0100p-11+01:003131+01:00x31 19am31am-31Mon, 19 Dec 2022 11:24:41 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 19 Dec 2022 11:24:41 +010024112412amMonday=392#!31Mon, 19 Dec 2022 11:24:41 +0100p+01:0012#December 19, 2022#!31Mon, 19 Dec 2022 11:24:41 +0100p4131#/31Mon, 19 Dec 2022 11:24:41 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 19 Dec 2022 11:24:41 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

BESIM PERGJEGJA, Menaxhim mbetjesh, prodhime plastike, LEZHE

#!31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p2331#31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +010010101012amFriday=392#!31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p+01:0012#December 2, 2022#!31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p2331#/31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 02 Dec 2022 10:10:23 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

ETNA POLIMER, Prodhime plastike (ID 7.13 ; ID 7.9-e), TIRANE

#!31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p4931#31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p-10+01:003131+01:00x31 06am31am-31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p10+01:003131+01:00x312023Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +01004510451amFriday=392#!31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p+01:001#January 6, 2023#!31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p4931#/31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 06 Jan 2023 10:45:49 +0100p+01:001# - In Dhjetor 2022

ELMAZAJ KONSTRUKSION, Fraksionim inertesh, prodhim betoni dhe bitumi, TIRANE

#!31Mon, 12 Dec 2022 11:42:02 +0100p0231#31Mon, 12 Dec 2022 11:42:02 +0100p-11+01:003131+01:00x31 12am31am-31Mon, 12 Dec 2022 11:42:02 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 12 Dec 2022 11:42:02 +010042114212amMonday=392#!31Mon, 12 Dec 2022 11:42:02 +0100p+01:0012#December 12, 2022#!31Mon, 12 Dec 2022 11:42:02 +0100p0231#/31Mon, 12 Dec 2022 11:42:02 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 12 Dec 2022 11:42:02 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

ELAL COM, Prodhim pajisjesh eletrike, saldim metalesh, TIRANE

#!31Mon, 19 Dec 2022 11:25:56 +0100p5631#31Mon, 19 Dec 2022 11:25:56 +0100p-11+01:003131+01:00x31 19am31am-31Mon, 19 Dec 2022 11:25:56 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 19 Dec 2022 11:25:56 +010025112512amMonday=392#!31Mon, 19 Dec 2022 11:25:56 +0100p+01:0012#December 19, 2022#!31Mon, 19 Dec 2022 11:25:56 +0100p5631#/31Mon, 19 Dec 2022 11:25:56 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 19 Dec 2022 11:25:56 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

ARREDO FAB STUDIO, Lyerje mobiljesh+prodhim mobiljesh+prodhim makinerise, TIRANE

#!31Mon, 05 Dec 2022 14:25:55 +0100p5531#31Mon, 05 Dec 2022 14:25:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31 05pm31pm-31Mon, 05 Dec 2022 14:25:55 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 05 Dec 2022 14:25:55 +01002522512pmMonday=392#!31Mon, 05 Dec 2022 14:25:55 +0100p+01:0012#December 5, 2022#!31Mon, 05 Dec 2022 14:25:55 +0100p5531#/31Mon, 05 Dec 2022 14:25:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 05 Dec 2022 14:25:55 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

FSHATCE, Trajtim, perpunim qumeshti, FIER

#!31Fri, 06 Jan 2023 10:46:42 +0100p4231#31Fri, 06 Jan 2023 10:46:42 +0100p-10+01:003131+01:00x31 06am31am-31Fri, 06 Jan 2023 10:46:42 +0100p10+01:003131+01:00x312023Fri, 06 Jan 2023 10:46:42 +01004610461amFriday=392#!31Fri, 06 Jan 2023 10:46:42 +0100p+01:001#January 6, 2023#!31Fri, 06 Jan 2023 10:46:42 +0100p4231#/31Fri, 06 Jan 2023 10:46:42 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 06 Jan 2023 10:46:42 +0100p+01:001# - In Dhjetor 2022

SHOQERIA KONCENSIONARE PORTI MBM, Magazinim kimikate, skrapi, cimentoje, mbetjesh, Dr, TIRANE.

#!31Mon, 12 Dec 2022 11:43:12 +0100p1231#31Mon, 12 Dec 2022 11:43:12 +0100p-11+01:003131+01:00x31 12am31am-31Mon, 12 Dec 2022 11:43:12 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 12 Dec 2022 11:43:12 +010043114312amMonday=392#!31Mon, 12 Dec 2022 11:43:12 +0100p+01:0012#December 12, 2022#!31Mon, 12 Dec 2022 11:43:12 +0100p1231#/31Mon, 12 Dec 2022 11:43:12 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 12 Dec 2022 11:43:12 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

ALBAMACHINERY, Prodhim pajisjesh dhe makinerishë, Dr, TIRANE

#!31Fri, 23 Dec 2022 11:22:35 +0100p3531#31Fri, 23 Dec 2022 11:22:35 +0100p-11+01:003131+01:00x31 23am31am-31Fri, 23 Dec 2022 11:22:35 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 23 Dec 2022 11:22:35 +010022112212amFriday=392#!31Fri, 23 Dec 2022 11:22:35 +0100p+01:0012#December 23, 2022#!31Fri, 23 Dec 2022 11:22:35 +0100p3531#/31Fri, 23 Dec 2022 11:22:35 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 23 Dec 2022 11:22:35 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

BRATAJ STONE 22, Shfrytezim guri gelqeror, Vl, FIER, LM

#!31Mon, 05 Dec 2022 14:27:52 +0100p5231#31Mon, 05 Dec 2022 14:27:52 +0100p-2+01:003131+01:00x31 05pm31pm-31Mon, 05 Dec 2022 14:27:52 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 05 Dec 2022 14:27:52 +01002722712pmMonday=392#!31Mon, 05 Dec 2022 14:27:52 +0100p+01:0012#December 5, 2022#!31Mon, 05 Dec 2022 14:27:52 +0100p5231#/31Mon, 05 Dec 2022 14:27:52 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 05 Dec 2022 14:27:52 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

Kurum International, Magazinim skrapi, GLN, Prodhim gelqere, cimento, perpunim metalesh, BERAT

#!31Fri, 06 Jan 2023 10:47:47 +0100p4731#31Fri, 06 Jan 2023 10:47:47 +0100p-10+01:003131+01:00x31 06am31am-31Fri, 06 Jan 2023 10:47:47 +0100p10+01:003131+01:00x312023Fri, 06 Jan 2023 10:47:47 +01004710471amFriday=392#!31Fri, 06 Jan 2023 10:47:47 +0100p+01:001#January 6, 2023#!31Fri, 06 Jan 2023 10:47:47 +0100p4731#/31Fri, 06 Jan 2023 10:47:47 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 06 Jan 2023 10:47:47 +0100p+01:001# - In Dhjetor 2022

REA, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!31Mon, 12 Dec 2022 11:44:32 +0100p3231#31Mon, 12 Dec 2022 11:44:32 +0100p-11+01:003131+01:00x31 12am31am-31Mon, 12 Dec 2022 11:44:32 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 12 Dec 2022 11:44:32 +010044114412amMonday=392#!31Mon, 12 Dec 2022 11:44:32 +0100p+01:0012#December 12, 2022#!31Mon, 12 Dec 2022 11:44:32 +0100p3231#/31Mon, 12 Dec 2022 11:44:32 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 12 Dec 2022 11:44:32 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

BRECANI R.O.S.P, Ndertim HEC 2ER, Tropoje, LEZHE

#!31Fri, 23 Dec 2022 11:23:35 +0100p3531#31Fri, 23 Dec 2022 11:23:35 +0100p-11+01:003131+01:00x31 23am31am-31Fri, 23 Dec 2022 11:23:35 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 23 Dec 2022 11:23:35 +010023112312amFriday=392#!31Fri, 23 Dec 2022 11:23:35 +0100p+01:0012#December 23, 2022#!31Fri, 23 Dec 2022 11:23:35 +0100p3531#/31Fri, 23 Dec 2022 11:23:35 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 23 Dec 2022 11:23:35 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

SMART CONSTRUCTION INVEST, Instalim per prodhim betoni, TIRANE

#!31Mon, 05 Dec 2022 14:29:24 +0100p2431#31Mon, 05 Dec 2022 14:29:24 +0100p-2+01:003131+01:00x31 05pm31pm-31Mon, 05 Dec 2022 14:29:24 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 05 Dec 2022 14:29:24 +01002922912pmMonday=392#!31Mon, 05 Dec 2022 14:29:24 +0100p+01:0012#December 5, 2022#!31Mon, 05 Dec 2022 14:29:24 +0100p2431#/31Mon, 05 Dec 2022 14:29:24 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 05 Dec 2022 14:29:24 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

SAZAN HARACIU, Prodhim detergjentesh dhe kozmetike, TIRANE

#!31Fri, 06 Jan 2023 10:48:43 +0100p4331#31Fri, 06 Jan 2023 10:48:43 +0100p-10+01:003131+01:00x31 06am31am-31Fri, 06 Jan 2023 10:48:43 +0100p10+01:003131+01:00x312023Fri, 06 Jan 2023 10:48:43 +01004810481amFriday=392#!31Fri, 06 Jan 2023 10:48:43 +0100p+01:001#January 6, 2023#!31Fri, 06 Jan 2023 10:48:43 +0100p4331#/31Fri, 06 Jan 2023 10:48:43 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 06 Jan 2023 10:48:43 +0100p+01:001# - In Dhjetor 2022

TWO BEE, Prodhime farmaceutike, TIRANE

#!31Mon, 12 Dec 2022 11:45:31 +0100p3131#31Mon, 12 Dec 2022 11:45:31 +0100p-11+01:003131+01:00x31 12am31am-31Mon, 12 Dec 2022 11:45:31 +0100p11+01:003131+01:00x312022Mon, 12 Dec 2022 11:45:31 +010045114512amMonday=392#!31Mon, 12 Dec 2022 11:45:31 +0100p+01:0012#December 12, 2022#!31Mon, 12 Dec 2022 11:45:31 +0100p3131#/31Mon, 12 Dec 2022 11:45:31 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Mon, 12 Dec 2022 11:45:31 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

FITAL, Prodhim kepucesh, TIRANE

#!31Fri, 23 Dec 2022 11:24:39 +0100p3931#31Fri, 23 Dec 2022 11:24:39 +0100p-11+01:003131+01:00x31 23am31am-31Fri, 23 Dec 2022 11:24:39 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 23 Dec 2022 11:24:39 +010024112412amFriday=392#!31Fri, 23 Dec 2022 11:24:39 +0100p+01:0012#December 23, 2022#!31Fri, 23 Dec 2022 11:24:39 +0100p3931#/31Fri, 23 Dec 2022 11:24:39 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 23 Dec 2022 11:24:39 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

FLEXO ALB, Perdorim solventesh, Stampime, FIER

#!31Wed, 07 Dec 2022 15:18:41 +0100p4131#31Wed, 07 Dec 2022 15:18:41 +0100p-3+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Wed, 07 Dec 2022 15:18:41 +0100p3+01:003131+01:00x312022Wed, 07 Dec 2022 15:18:41 +01001831812pmWednesday=392#!31Wed, 07 Dec 2022 15:18:41 +0100p+01:0012#December 7, 2022#!31Wed, 07 Dec 2022 15:18:41 +0100p4131#/31Wed, 07 Dec 2022 15:18:41 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 07 Dec 2022 15:18:41 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

XHAFERI 2013, Karburant, Diber, TIRANE.

#!31Fri, 06 Jan 2023 10:49:52 +0100p5231#31Fri, 06 Jan 2023 10:49:52 +0100p-10+01:003131+01:00x31 06am31am-31Fri, 06 Jan 2023 10:49:52 +0100p10+01:003131+01:00x312023Fri, 06 Jan 2023 10:49:52 +01004910491amFriday=392#!31Fri, 06 Jan 2023 10:49:52 +0100p+01:001#January 6, 2023#!31Fri, 06 Jan 2023 10:49:52 +0100p5231#/31Fri, 06 Jan 2023 10:49:52 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 06 Jan 2023 10:49:52 +0100p+01:001# - In Dhjetor 2022

ALFRED KARAJANI, Magazinim kimikatesh, TIRANE

#!31Thu, 15 Dec 2022 09:47:16 +0100p1631#31Thu, 15 Dec 2022 09:47:16 +0100p-9+01:003131+01:00x31 15am31am-31Thu, 15 Dec 2022 09:47:16 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 15 Dec 2022 09:47:16 +01004794712amThursday=392#!31Thu, 15 Dec 2022 09:47:16 +0100p+01:0012#December 15, 2022#!31Thu, 15 Dec 2022 09:47:16 +0100p1631#/31Thu, 15 Dec 2022 09:47:16 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 15 Dec 2022 09:47:16 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

MOBILERI TIRANA, Prodhim mobiljesh, TIRANE

#!31Fri, 23 Dec 2022 11:25:39 +0100p3931#31Fri, 23 Dec 2022 11:25:39 +0100p-11+01:003131+01:00x31 23am31am-31Fri, 23 Dec 2022 11:25:39 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 23 Dec 2022 11:25:39 +010025112512amFriday=392#!31Fri, 23 Dec 2022 11:25:39 +0100p+01:0012#December 23, 2022#!31Fri, 23 Dec 2022 11:25:39 +0100p3931#/31Fri, 23 Dec 2022 11:25:39 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 23 Dec 2022 11:25:39 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

NJVKSH ELBASAN, Institucion shendetsor, BERAT

#!31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p0731#31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p-3+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p3+01:003131+01:00x312022Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +01002032012pmWednesday=392#!31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p+01:0012#December 7, 2022#!31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p0731#/31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 07 Dec 2022 15:20:07 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

UJESJELLES KANALIZIME KAVAJE, Grumbullim, trajtim ujerash te ndotura, Kavaje,TIRANE

#!31Tue, 10 Jan 2023 09:52:47 +0100p4731#31Tue, 10 Jan 2023 09:52:47 +0100p-9+01:003131+01:00x31 10am31am-31Tue, 10 Jan 2023 09:52:47 +0100p9+01:003131+01:00x312023Tue, 10 Jan 2023 09:52:47 +0100529521amTuesday=392#!31Tue, 10 Jan 2023 09:52:47 +0100p+01:001#January 10, 2023#!31Tue, 10 Jan 2023 09:52:47 +0100p4731#/31Tue, 10 Jan 2023 09:52:47 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 10 Jan 2023 09:52:47 +0100p+01:001# - In Dhjetor 2022

VELLEZRIT TAFA, Fraksionim dhe prodhim inertesh, Kavaje, TIRANE

#!31Thu, 15 Dec 2022 09:54:17 +0100p1731#31Thu, 15 Dec 2022 09:54:17 +0100p-9+01:003131+01:00x31 15am31am-31Thu, 15 Dec 2022 09:54:17 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 15 Dec 2022 09:54:17 +01005495412amThursday=392#!31Thu, 15 Dec 2022 09:54:17 +0100p+01:0012#December 15, 2022#!31Thu, 15 Dec 2022 09:54:17 +0100p1731#/31Thu, 15 Dec 2022 09:54:17 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 15 Dec 2022 09:54:17 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

RLG GROUP, TREGETIM GLN, TIRANE

#!31Fri, 23 Dec 2022 11:26:32 +0100p3231#31Fri, 23 Dec 2022 11:26:32 +0100p-11+01:003131+01:00x31 23am31am-31Fri, 23 Dec 2022 11:26:32 +0100p11+01:003131+01:00x312022Fri, 23 Dec 2022 11:26:32 +010026112612amFriday=392#!31Fri, 23 Dec 2022 11:26:32 +0100p+01:0012#December 23, 2022#!31Fri, 23 Dec 2022 11:26:32 +0100p3231#/31Fri, 23 Dec 2022 11:26:32 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Fri, 23 Dec 2022 11:26:32 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

ALB-INDUSTRI, GURORE, Vlore, FIER

#!31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p1531#31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p3+01:003131+01:00x312022Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +01002132112pmWednesday=392#!31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p+01:0012#December 7, 2022#!31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p1531#/31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 07 Dec 2022 15:21:15 +0100p+01:0012# - In Dhjetor 2022

About Us