Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

”Ayen Alb” – “Ndërtimi dhe operimi i hidrocentralit Kalivaç
”Ayen Alb” Raporti Nderveprimit
”Ayen Alb” Raporti Teknik

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:39:17 +0100p1730#30Mon, 11 Apr 2022 12:39:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:39:17 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:39:17 +01003912394pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:39:17 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:39:17 +0100p1730#/30Mon, 11 Apr 2022 12:39:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:39:17 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

PETRAX, Jani Lleshi, Shfrytezim guri gelqeror, GJIROKASTER, LM
PETRAX, Jani Lleshi, Shfrytezim guri gelqeror, GJIROKASTER, VTH

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:18:04 +0100p0430#30Mon, 11 Apr 2022 12:18:04 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:18:04 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:18:04 +01001812184pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:18:04 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:18:04 +0100p0430#/30Mon, 11 Apr 2022 12:18:04 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:18:04 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

FAVINA. Viktor Qylafi, Shfrytezim guri gelqeror, KORCE

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:27:52 +0100p5230#30Mon, 11 Apr 2022 12:27:52 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:27:52 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:27:52 +01002712274pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:27:52 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:27:52 +0100p5230#/30Mon, 11 Apr 2022 12:27:52 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:27:52 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

IB GAZ, Ilir Bella,Depozita gazi te lengshem, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:39:57 +0100p5730#30Mon, 11 Apr 2022 12:39:57 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:39:57 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:39:57 +01003912394pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:39:57 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:39:57 +0100p5730#/30Mon, 11 Apr 2022 12:39:57 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:39:57 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

JUANA, Fiqirete Koçi, Ndertim HEC-i, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:18:49 +0100p4930#30Mon, 11 Apr 2022 12:18:49 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:18:49 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:18:49 +01001812184pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:18:49 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:18:49 +0100p4930#/30Mon, 11 Apr 2022 12:18:49 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:18:49 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

ASAB, Sokoll Agalliu, Nyje e levizshme betoni, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p3130#30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +01002812284pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p3130#/30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:28:31 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

AVDOLLI, Florant Avdolli, Ndertim HEC-i, KORCE

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:40:41 +0100p4130#30Mon, 11 Apr 2022 12:40:41 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:40:41 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:40:41 +01004012404pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:40:41 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:40:41 +0100p4130#/30Mon, 11 Apr 2022 12:40:41 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:40:41 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

EKOKEMIKA ALBANIA, Zenel Godaj, Solucion dhe detergjent per larje makinash, FIER

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:20:23 +0100p2330#30Mon, 11 Apr 2022 12:20:23 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:20:23 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:20:23 +01002012204pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:20:23 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:20:23 +0100p2330#/30Mon, 11 Apr 2022 12:20:23 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:20:23 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

ALBA FISH, Fabrike e perpunimit, prodhimin et ushqimit te kafsheve, LEZHE

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:29:14 +0100p1430#30Mon, 11 Apr 2022 12:29:14 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:29:14 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:29:14 +01002912294pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:29:14 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:29:14 +0100p1430#/30Mon, 11 Apr 2022 12:29:14 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:29:14 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

Permbledhje joteknike

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:21:19 +0100p1930#30Mon, 11 Apr 2022 12:21:19 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:21:19 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:21:19 +01002112214pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:21:19 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:21:19 +0100p1930#/30Mon, 11 Apr 2022 12:21:19 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:21:19 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

SALILLARI, Lulzim Salillari, Nyje fraksionim inertesh dhe prodhim betoni, KUKES

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:30:27 +0100p2730#30Mon, 11 Apr 2022 12:30:27 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:30:27 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:30:27 +01003012304pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:30:27 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:30:27 +0100p2730#/30Mon, 11 Apr 2022 12:30:27 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:30:27 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

DURICI-07, Shkelzen Durici, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:22:35 +0100p3530#30Mon, 11 Apr 2022 12:22:35 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:22:35 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:22:35 +01002212224pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:22:35 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:22:35 +0100p3530#/30Mon, 11 Apr 2022 12:22:35 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:22:35 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

GTS, Giovanni Annione, Magazinim mbetjesh, TIRANE, LM
GTS, Giovanni Annione, Magazinim mbetjesh, TIRANE, VTH

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:31:28 +0100p2830#30Mon, 11 Apr 2022 12:31:28 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:31:28 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:31:28 +01003112314pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:31:28 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:31:28 +0100p2830#/30Mon, 11 Apr 2022 12:31:28 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:31:28 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

ALBA SHOES GROUP, Nikolin Lleshi, Prodhim kepucesh, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:23:25 +0100p2530#30Mon, 11 Apr 2022 12:23:25 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:23:25 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:23:25 +01002312234pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:23:25 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:23:25 +0100p2530#/30Mon, 11 Apr 2022 12:23:25 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:23:25 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

AUTOELITE, Asgjesim mbetejesh te rrezikshme me ane te incenerimit, SHKODER, LM
AUTOELITE, Asgjesim mbetejesh te rrezikshme me ane te incenerimit, SHKODER, VTH

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:32:36 +0100p3630#30Mon, 11 Apr 2022 12:32:36 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:32:36 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:32:36 +01003212324pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:32:36 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:32:36 +0100p3630#/30Mon, 11 Apr 2022 12:32:36 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:32:36 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

ERALDI& PSM, Petrit Marku, Ndertim HEC Bugjon, SHKODER.

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:24:09 +0100p0930#30Mon, 11 Apr 2022 12:24:09 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:24:09 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:24:09 +01002412244pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:24:09 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:24:09 +0100p0930#/30Mon, 11 Apr 2022 12:24:09 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:24:09 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

NIKOLLI ENERGY, Arber Nikolli, Ndertim HEC Rreshen, LEZHE

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p1630#30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +01003312334pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p1630#/30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:33:16 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

XHEMS KOMPANI, Xhelil Xheleshi, Impiant prodhim pijesh alkolike, FIER

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:24:46 +0100p4630#30Mon, 11 Apr 2022 12:24:46 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:24:46 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:24:46 +01002412244pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:24:46 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:24:46 +0100p4630#/30Mon, 11 Apr 2022 12:24:46 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:24:46 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

STRABAG AG, Fraksionim inertesh, prodhim asfalto betoni, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p0430#30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +01003412344pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p0430#/30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:04 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

VELLEZRIT SHERIFI, Gazmend Sherifi, Impiant prodhim inertesh dhe betoniElbasan

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:25:41 +0100p4130#30Mon, 11 Apr 2022 12:25:41 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:25:41 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:25:41 +01002512254pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:25:41 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:25:41 +0100p4130#/30Mon, 11 Apr 2022 12:25:41 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:25:41 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

ROI BOGOVA, Antonio Prifti, Prodhim, amballazhim pijesh joalkolike, BERAT

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:49 +0100p4930#30Mon, 11 Apr 2022 12:34:49 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:34:49 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:34:49 +01003412344pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:49 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:49 +0100p4930#/30Mon, 11 Apr 2022 12:34:49 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:34:49 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

TROJET ENERGY, Endon Bajraktari, Ndertim HEC Trojet, KUKES

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:26:30 +0100p3030#30Mon, 11 Apr 2022 12:26:30 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:26:30 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:26:30 +01002612264pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:26:30 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:26:30 +0100p3030#/30Mon, 11 Apr 2022 12:26:30 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:26:30 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

DBS GROUP, Gabriele Canton, Stampime tekstilesh, TIRANE.

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:35:29 +0100p2930#30Mon, 11 Apr 2022 12:35:29 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:35:29 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:35:29 +01003512354pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:35:29 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:35:29 +0100p2930#/30Mon, 11 Apr 2022 12:35:29 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:35:29 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

LAJTHIZA INVEST, Thanas Siveri, Ndertim HEC QAMI, KUKES

#!30Mon, 11 Apr 2022 12:27:10 +0100p1030#30Mon, 11 Apr 2022 12:27:10 +0100p-12+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 12:27:10 +0100p12+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 12:27:10 +01002712274pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 12:27:10 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 12:27:10 +0100p1030#/30Mon, 11 Apr 2022 12:27:10 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 12:27:10 +0100p+01:004# - In Tetor 2019

About Us