Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

GRABOVA HYDROPOWER, Realdo Mansaku, Ndertim HEC-I, ELBASAN

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:00:18 +0100p1830#30Tue, 12 Apr 2022 15:00:18 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:00:18 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:00:18 +0100003004pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:00:18 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:00:18 +0100p1830#/30Tue, 12 Apr 2022 15:00:18 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:00:18 +0100p+01:004# - In Maj 2018

XHULIO, Adrian Gjura, Impiant fraksionim inertesh, VLORE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:14:34 +0100p3430#30Tue, 12 Apr 2022 15:14:34 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:14:34 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:14:34 +0100143144pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:14:34 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:14:34 +0100p3430#/30Tue, 12 Apr 2022 15:14:34 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:14:34 +0100p+01:004# - In Maj 2018

FORALB ALABASTER, Enea Leoncini, Fraksionim mineral gipsi, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:50:01 +0100p0130#30Tue, 12 Apr 2022 14:50:01 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:50:01 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:50:01 +0100502504pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:50:01 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:50:01 +0100p0130#/30Tue, 12 Apr 2022 14:50:01 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:50:01 +0100p+01:004# - In Maj 2018

SHUSHICA HYDROPOWER, Henri Aleksi, Ndertim HEC-i, VLORE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:01:09 +0100p0930#30Tue, 12 Apr 2022 15:01:09 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:01:09 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:01:09 +0100013014pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:01:09 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:01:09 +0100p0930#/30Tue, 12 Apr 2022 15:01:09 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:01:09 +0100p+01:004# - In Maj 2018

LENIJA, Gezim Selimollari, Ndertim hec Dersnik, KORCE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:15:33 +0100p3330#30Tue, 12 Apr 2022 15:15:33 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:15:33 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:15:33 +0100153154pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:15:33 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:15:33 +0100p3330#/30Tue, 12 Apr 2022 15:15:33 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:15:33 +0100p+01:004# - In Maj 2018

OSKEOLA, Lek Bicuku, Shfrytezim mineral kromi, SHKODER

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:50:50 +0100p5030#30Tue, 12 Apr 2022 14:50:50 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:50:50 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:50:50 +0100502504pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:50:50 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:50:50 +0100p5030#/30Tue, 12 Apr 2022 14:50:50 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:50:50 +0100p+01:004# - In Maj 2018

NOVAL, Fatjona Levani, Prodhim produktesh farmaceutike, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:01:42 +0100p4230#30Tue, 12 Apr 2022 15:01:42 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:01:42 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:01:42 +0100013014pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:01:42 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:01:42 +0100p4230#/30Tue, 12 Apr 2022 15:01:42 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:01:42 +0100p+01:004# - In Maj 2018

AKS, Enkelejda Sopaj, Nyje fraksionimi, BERAT

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:21:40 +0100p4030#30Tue, 12 Apr 2022 15:21:40 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:21:40 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:21:40 +0100213214pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:21:40 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:21:40 +0100p4030#/30Tue, 12 Apr 2022 15:21:40 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:21:40 +0100p+01:004# - In Maj 2018

VLLAHEN MINING, Engjeljan Radovani, Miniere kromi, KUKES

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:51:41 +0100p4130#30Tue, 12 Apr 2022 14:51:41 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:51:41 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:51:41 +0100512514pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:51:41 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:51:41 +0100p4130#/30Tue, 12 Apr 2022 14:51:41 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:51:41 +0100p+01:004# - In Maj 2018

SINA 98, Shaban Sina, Shfrytezim guri gelqeror, TIRANE, VNMTH
SINA 98, Shaban Sina, Shfrytezim guri gelqeror, TIRANE, LEJE TIPI B

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:06:38 +0100p3830#30Tue, 12 Apr 2022 15:06:38 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:06:38 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:06:38 +0100063064pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:06:38 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:06:38 +0100p3830#/30Tue, 12 Apr 2022 15:06:38 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:06:38 +0100p+01:004# - In Maj 2018

REIN GAS, Kenta Kryemadhi, Depozita hidrokarburesh, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:22:26 +0100p2630#30Tue, 12 Apr 2022 15:22:26 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:22:26 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:22:26 +0100223224pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:22:26 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:22:26 +0100p2630#/30Tue, 12 Apr 2022 15:22:26 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:22:26 +0100p+01:004# - In Maj 2018

VIKTORIA INVEST, Dorjan Malloholli, Prodhim asflatobetoni dhe fraksionim inertesh, ELBASAN

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:52:43 +0100p4330#30Tue, 12 Apr 2022 14:52:43 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:52:43 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:52:43 +0100522524pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:52:43 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:52:43 +0100p4330#/30Tue, 12 Apr 2022 14:52:43 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:52:43 +0100p+01:004# - In Maj 2018

EROIL, Kenta Kryemadhi, Depozitim karburantesh, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p3130#30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100073074pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p3130#/30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:07:31 +0100p+01:004# - In Maj 2018

DOMA GROUP, Ashim Doma, Ndertim HEC Vinjolli, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p1230#30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100432434pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p1230#/30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:43:12 +0100p+01:004# - In Maj 2018

MEA OIL, Kenta Kryemadhi, Depozita hidrokarburesh, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p1330#30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100233234pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p1330#/30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:23:13 +0100p+01:004# - In Maj 2018

ARDAS, Xhafer Ndreu, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:53:26 +0100p2630#30Tue, 12 Apr 2022 14:53:26 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:53:26 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:53:26 +0100532534pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:53:26 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:53:26 +0100p2630#/30Tue, 12 Apr 2022 14:53:26 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:53:26 +0100p+01:004# - In Maj 2018

EROIL, Kenta Kryemadhi, Depozitim hidrokarburesh, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p1730#30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100083084pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p1730#/30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:08:17 +0100p+01:004# - In Maj 2018

GLOBAL INTERPREISE GROUP, Ndertim HEC Doma, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:44:21 +0100p2130#30Tue, 12 Apr 2022 14:44:21 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:44:21 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:44:21 +0100442444pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:44:21 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:44:21 +0100p2130#/30Tue, 12 Apr 2022 14:44:21 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:44:21 +0100p+01:004# - In Maj 2018

Drejoria nr.2 e punetoreve te qytetit, Elton Kacidhja, Prodhim asfaltobetoni, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:24:11 +0100p1130#30Tue, 12 Apr 2022 15:24:11 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:24:11 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:24:11 +0100243244pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:24:11 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:24:11 +0100p1130#/30Tue, 12 Apr 2022 15:24:11 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:24:11 +0100p+01:004# - In Maj 2018

KUJTIM & LENA, Kujtim Lena, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:54:14 +0100p1430#30Tue, 12 Apr 2022 14:54:14 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:54:14 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:54:14 +0100542544pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:54:14 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:54:14 +0100p1430#/30Tue, 12 Apr 2022 14:54:14 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:54:14 +0100p+01:004# - In Maj 2018

SPITALI KAVAJE, Perparim Daiu, Spital. TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:09:05 +0100p0530#30Tue, 12 Apr 2022 15:09:05 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:09:05 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:09:05 +0100093094pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:09:05 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:09:05 +0100p0530#/30Tue, 12 Apr 2022 15:09:05 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:09:05 +0100p+01:004# - In Maj 2018

NORD ENERGY, Ashim Doma, Ndertim HEC Mallunxa, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:45:00 +0100p0030#30Tue, 12 Apr 2022 14:45:00 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:45:00 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:45:00 +0100452454pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:45:00 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:45:00 +0100p0030#/30Tue, 12 Apr 2022 14:45:00 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:45:00 +0100p+01:004# - In Maj 2018

DEUTSHCOLOR, Gavrosh Zela, Fabrike e prodhimit te bojrave, DURRES

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:25:52 +0100p5230#30Tue, 12 Apr 2022 15:25:52 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:25:52 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:25:52 +0100253254pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:25:52 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:25:52 +0100p5230#/30Tue, 12 Apr 2022 15:25:52 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:25:52 +0100p+01:004# - In Maj 2018

BIBA-X, Barush Biba, Prodhim asfaltobetoni dhe fraksionim inertesh, KORCE

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:55:03 +0100p0330#30Tue, 12 Apr 2022 14:55:03 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:55:03 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:55:03 +0100552554pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:55:03 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:55:03 +0100p0330#/30Tue, 12 Apr 2022 14:55:03 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:55:03 +0100p+01:004# - In Maj 2018

ALB-DONI, Ermal Benja, Shfrytezim mineral gipsi, ELBASAN

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:10:00 +0100p0030#30Tue, 12 Apr 2022 15:10:00 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:10:00 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:10:00 +0100103104pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:10:00 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:10:00 +0100p0030#/30Tue, 12 Apr 2022 15:10:00 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:10:00 +0100p+01:004# - In Maj 2018

ALBANISA KRYPI, Flamur Krypi, Shfrytezim mineral kromi, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:45:54 +0100p5430#30Tue, 12 Apr 2022 14:45:54 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:45:54 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:45:54 +0100452454pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:45:54 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:45:54 +0100p5430#/30Tue, 12 Apr 2022 14:45:54 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:45:54 +0100p+01:004# - In Maj 2018

FLODA 1, Xhilberta Isufaj, Prodhim blloqesh betoni, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:28:20 +0100p2030#30Tue, 12 Apr 2022 15:28:20 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:28:20 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:28:20 +0100283284pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:28:20 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:28:20 +0100p2030#/30Tue, 12 Apr 2022 15:28:20 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:28:20 +0100p+01:004# - In Maj 2018

PREMTI, Altin Premti, Impjant fraksionim inertesh, VLORE

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:55:45 +0100p4530#30Tue, 12 Apr 2022 14:55:45 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:55:45 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:55:45 +0100552554pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:55:45 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:55:45 +0100p4530#/30Tue, 12 Apr 2022 14:55:45 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:55:45 +0100p+01:004# - In Maj 2018

ALESIO 2014, Anton Gjinaj, Impjant prodhim betoni, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:11:12 +0100p1230#30Tue, 12 Apr 2022 15:11:12 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:11:12 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:11:12 +0100113114pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:11:12 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:11:12 +0100p1230#/30Tue, 12 Apr 2022 15:11:12 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:11:12 +0100p+01:004# - In Maj 2018

GJONI, Jashar Gjoni, Shfrytezim kromi, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:46:42 +0100p4230#30Tue, 12 Apr 2022 14:46:42 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:46:42 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:46:42 +0100462464pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:46:42 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:46:42 +0100p4230#/30Tue, 12 Apr 2022 14:46:42 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:46:42 +0100p+01:004# - In Maj 2018

MUSTAFAI, Kenta Kryemadhi, Nyje fraksionimi, BERAT

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:28:58 +0100p5830#30Tue, 12 Apr 2022 15:28:58 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:28:58 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:28:58 +0100283284pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:28:58 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:28:58 +0100p5830#/30Tue, 12 Apr 2022 15:28:58 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:28:58 +0100p+01:004# - In Maj 2018

EURO LINES, Guxim Byberi, Impiant prodhim betoni, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:58:39 +0100p3930#30Tue, 12 Apr 2022 14:58:39 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:58:39 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:58:39 +0100582584pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:58:39 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:58:39 +0100p3930#/30Tue, 12 Apr 2022 14:58:39 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:58:39 +0100p+01:004# - In Maj 2018

MUHURR ENERGY, Munir Konesha, Ndertim HEC Runja, DIBER

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:12:39 +0100p3930#30Tue, 12 Apr 2022 15:12:39 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:12:39 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:12:39 +0100123124pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:12:39 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:12:39 +0100p3930#/30Tue, 12 Apr 2022 15:12:39 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:12:39 +0100p+01:004# - In Maj 2018

E.T.T GROUP AUTO, Ollga Gjoka, Ndertim HEC Kolonja, Gjirokaster

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:47:33 +0100p3330#30Tue, 12 Apr 2022 14:47:33 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:47:33 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:47:33 +0100472474pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:47:33 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:47:33 +0100p3330#/30Tue, 12 Apr 2022 14:47:33 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:47:33 +0100p+01:004# - In Maj 2018

CLASSIC, Arben Lici, Servis makinash, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:29:36 +0100p3630#30Tue, 12 Apr 2022 15:29:36 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:29:36 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:29:36 +0100293294pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:29:36 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:29:36 +0100p3630#/30Tue, 12 Apr 2022 15:29:36 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:29:36 +0100p+01:004# - In Maj 2018

HK HEC GRABOVA 2, Lulzim Kapllanaj, Ndertim HEC-i, ELBASAN

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p2530#30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100592594pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p2530#/30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:59:25 +0100p+01:004# - In Maj 2018

BETA, Gezim Dani, Nyje fraksionim inertesh, BERAT

#!30Tue, 12 Apr 2022 15:13:41 +0100p4130#30Tue, 12 Apr 2022 15:13:41 +0100p-3+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 15:13:41 +0100p3+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 15:13:41 +0100133134pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 15:13:41 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 15:13:41 +0100p4130#/30Tue, 12 Apr 2022 15:13:41 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 15:13:41 +0100p+01:004# - In Maj 2018

HABILI, Fatmir Habili, Prodhim betoni, TIRANE

#!30Tue, 12 Apr 2022 14:48:42 +0100p4230#30Tue, 12 Apr 2022 14:48:42 +0100p-2+01:003030+01:00x30 12pm30pm-30Tue, 12 Apr 2022 14:48:42 +0100p2+01:003030+01:00x302022Tue, 12 Apr 2022 14:48:42 +0100482484pmTuesday=392#!30Tue, 12 Apr 2022 14:48:42 +0100p+01:004#April 12, 2022#!30Tue, 12 Apr 2022 14:48:42 +0100p4230#/30Tue, 12 Apr 2022 14:48:42 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Tue, 12 Apr 2022 14:48:42 +0100p+01:004# - In Maj 2018

About Us