Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

GAS GROUP, Artan Koka, Impiant per furnizim automjetesh, VLORE

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:18:02 +0100p0229#29Sun, 23 Feb 2020 16:18:02 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:18:02 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:18:02 +0100184182pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:18:02 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:18:02 +0100p0229#/29Sun, 23 Feb 2020 16:18:02 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:18:02 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

KUKES INERTE, Zelfi Oruci, Shfrytezim guri gelqeror, KUKES, LM

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:19:26 +0100p2629#29Sun, 23 Feb 2020 16:19:26 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:19:26 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:19:26 +0100194192pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:19:26 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:19:26 +0100p2629#/29Sun, 23 Feb 2020 16:19:26 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:19:26 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

FITAL, Skender Pashaj, Prodhim kepucesh, TIRANE

#!31Wed, 23 Mar 2022 16:20:56 +0100p5631#31Wed, 23 Mar 2022 16:20:56 +0100p-4+01:003131+01:00x31 23pm31pm-31Wed, 23 Mar 2022 16:20:56 +0100p4+01:003131+01:00x312022Wed, 23 Mar 2022 16:20:56 +0100204203pmWednesday=392#!31Wed, 23 Mar 2022 16:20:56 +0100p+01:003#March 23, 2022#!31Wed, 23 Mar 2022 16:20:56 +0100p5631#/31Wed, 23 Mar 2022 16:20:56 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Wed, 23 Mar 2022 16:20:56 +0100p+01:003# - In Shkurt 2020

D&A, Dritan Kokomani, Shfrytezim i zhureve, DURRES, LM

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:21:11 +0100p1129#29Sun, 23 Feb 2020 16:21:11 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:21:11 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:21:11 +0100214212pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:21:11 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:21:11 +0100p1129#/29Sun, 23 Feb 2020 16:21:11 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:21:11 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

ALB KORCA 2002, Arian Myrtollari, Impiant asfaltobetoni, KORCE

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:21:58 +0100p5829#29Sun, 23 Feb 2020 16:21:58 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:21:58 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:21:58 +0100214212pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:21:58 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:21:58 +0100p5829#/29Sun, 23 Feb 2020 16:21:58 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:21:58 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

Fabbrika Pasurimit Kromit, Prodhim produktesh abrazive, DIBER, LM

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:22:56 +0100p5629#29Sun, 23 Feb 2020 16:22:56 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:22:56 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:22:56 +0100224222pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:22:56 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:22:56 +0100p5629#/29Sun, 23 Feb 2020 16:22:56 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:22:56 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

ECO TIRANA, Magazinim, prodhim kontenieresh mbetjesh, TIRANA

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:24:32 +0100p3229#29Sun, 23 Feb 2020 16:24:32 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:24:32 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:24:32 +0100244242pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:24:32 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:24:32 +0100p3229#/29Sun, 23 Feb 2020 16:24:32 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:24:32 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

ALFA, Artan Bala, Fraksionim guri gelqeror, prodhim betoni, VLORE

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:25:20 +0100p2029#29Sun, 23 Feb 2020 16:25:20 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:25:20 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:25:20 +0100254252pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:25:20 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:25:20 +0100p2029#/29Sun, 23 Feb 2020 16:25:20 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:25:20 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

ENERGOTEC, Antoneta Gjura, Ndertim HEC Marinaj, ELBASAN

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:14:25 +0100p2529#29Sun, 23 Feb 2020 16:14:25 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:14:25 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:14:25 +0100144142pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:14:25 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:14:25 +0100p2529#/29Sun, 23 Feb 2020 16:14:25 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:14:25 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

ALFA, Artan Bala, Shfrytezim guri gelqeror, VLORE

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:26:34 +0100p3429#29Sun, 23 Feb 2020 16:26:34 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:26:34 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:26:34 +0100264262pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:26:34 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:26:34 +0100p3429#/29Sun, 23 Feb 2020 16:26:34 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:26:34 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

AMERICAN FARM, Albi Avdiu, Rritje inensive kafshesh te imta, TIRANE

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:16:29 +0100p2929#29Sun, 23 Feb 2020 16:16:29 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:16:29 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:16:29 +0100164162pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:16:29 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:16:29 +0100p2929#/29Sun, 23 Feb 2020 16:16:29 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:16:29 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

SHEMSIE KUCI, Kantine prodhimi vere, VLORE, LM

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p1729#29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100274272pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p1729#/29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:27:17 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

ITALSHQIPJA, Vincezo Somma, shtese makineri pelleti, Prodhim druri, SHKODER

#!29Sun, 23 Feb 2020 16:17:08 +0100p0829#29Sun, 23 Feb 2020 16:17:08 +0100p-4+01:002929+01:00x29 23pm29pm-29Sun, 23 Feb 2020 16:17:08 +0100p4+01:002929+01:00x292020Sun, 23 Feb 2020 16:17:08 +0100174172pmSunday=392#!29Sun, 23 Feb 2020 16:17:08 +0100p+01:002#February 23, 2020#!29Sun, 23 Feb 2020 16:17:08 +0100p0829#/29Sun, 23 Feb 2020 16:17:08 +0100p-4+01:002929+01:00x29#!29Sun, 23 Feb 2020 16:17:08 +0100p+01:002# - In Shkurt 2020

About Us