Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

SHIJAKU, Grumbullim skrapi dhe demontim makinash, FIER

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:47:36 +0100p3631#31Thu, 25 Aug 2022 08:47:36 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:47:36 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:47:36 +0100478478amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:47:36 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:47:36 +0100p3631#/31Thu, 25 Aug 2022 08:47:36 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:47:36 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

BERALB, Miniere nentokesore, Shkoder, DRM LEZHE

#!31Thu, 07 Jul 2022 13:59:25 +0100p2531#31Thu, 07 Jul 2022 13:59:25 +0100p-1+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Jul 2022 13:59:25 +0100p1+01:003131+01:00x312022Thu, 07 Jul 2022 13:59:25 +0100591597pmThursday=392#!31Thu, 07 Jul 2022 13:59:25 +0100p+01:007#July 7, 2022#!31Thu, 07 Jul 2022 13:59:25 +0100p2531#/31Thu, 07 Jul 2022 13:59:25 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Jul 2022 13:59:25 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

VILIQ 1& 2, Ndertim HEC VILIQ 1 DHE 2, Tropoje, DRM LEZHE

#!31Fri, 08 Jul 2022 13:39:21 +0100p2131#31Fri, 08 Jul 2022 13:39:21 +0100p-1+01:003131+01:00x31 08pm31pm-31Fri, 08 Jul 2022 13:39:21 +0100p1+01:003131+01:00x312022Fri, 08 Jul 2022 13:39:21 +0100391397pmFriday=392#!31Fri, 08 Jul 2022 13:39:21 +0100p+01:007#July 8, 2022#!31Fri, 08 Jul 2022 13:39:21 +0100p2131#/31Fri, 08 Jul 2022 13:39:21 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Fri, 08 Jul 2022 13:39:21 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

VLLAZNIMI, Prodhim asfal dhe beton, Tropoje, DRM LEZHE

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:50:41 +0100p4131#31Thu, 25 Aug 2022 08:50:41 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:50:41 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:50:41 +0100508508amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:50:41 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:50:41 +0100p4131#/31Thu, 25 Aug 2022 08:50:41 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:50:41 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

AFA GRUP, Transferim mbetjesh jo te rrezikshme, Durres, DRM TIRANE

#!31Thu, 07 Jul 2022 14:00:22 +0100p2231#31Thu, 07 Jul 2022 14:00:22 +0100p-2+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Jul 2022 14:00:22 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 07 Jul 2022 14:00:22 +0100002007pmThursday=392#!31Thu, 07 Jul 2022 14:00:22 +0100p+01:007#July 7, 2022#!31Thu, 07 Jul 2022 14:00:22 +0100p2231#/31Thu, 07 Jul 2022 14:00:22 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Jul 2022 14:00:22 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

BABASI CO, Magazinimi i kimikateve, pervecse kur paraqiten si pjese e ndonje veprimtarie. Kruje, DRM TIRANE

#!31Thu, 14 Jul 2022 14:04:57 +0100p5731#31Thu, 14 Jul 2022 14:04:57 +0100p-2+01:003131+01:00x31 14pm31pm-31Thu, 14 Jul 2022 14:04:57 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 14 Jul 2022 14:04:57 +0100042047pmThursday=392#!31Thu, 14 Jul 2022 14:04:57 +0100p+01:007#July 14, 2022#!31Thu, 14 Jul 2022 14:04:57 +0100p5731#/31Thu, 14 Jul 2022 14:04:57 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 14 Jul 2022 14:04:57 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

BERDICA CEMENT, Mgazinim, shkarkim cimentoje, Durres, DRM TIRANE

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:55:12 +0100p1231#31Thu, 25 Aug 2022 08:55:12 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:55:12 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:55:12 +0100558558amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:55:12 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:55:12 +0100p1231#/31Thu, 25 Aug 2022 08:55:12 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:55:12 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

KOMBINATI MISHIT, Karburant, TIRANE

#!31Thu, 07 Jul 2022 14:01:02 +0100p0231#31Thu, 07 Jul 2022 14:01:02 +0100p-2+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Jul 2022 14:01:02 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 07 Jul 2022 14:01:02 +0100012017pmThursday=392#!31Thu, 07 Jul 2022 14:01:02 +0100p+01:007#July 7, 2022#!31Thu, 07 Jul 2022 14:01:02 +0100p0231#/31Thu, 07 Jul 2022 14:01:02 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Jul 2022 14:01:02 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

ERGO-K, Prodhim mobiljesh, TIRANE

#!31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p5631#31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p-2+01:003131+01:00x31 14pm31pm-31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100052057pmThursday=392#!31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p+01:007#July 14, 2022#!31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p5631#/31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 14 Jul 2022 14:05:56 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

BITUM PRASER, Fraksionim inertesh, Vlore, DRM FIER

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:59:18 +0100p1831#31Thu, 25 Aug 2022 08:59:18 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:59:18 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:59:18 +0100598598amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:59:18 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:59:18 +0100p1831#/31Thu, 25 Aug 2022 08:59:18 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:59:18 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

LABORATORY NETWORKS, Institucion shendetsor, KOCO GLOZHENI, TIRANE

#!31Thu, 07 Jul 2022 14:03:48 +0100p4831#31Thu, 07 Jul 2022 14:03:48 +0100p-2+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Jul 2022 14:03:48 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 07 Jul 2022 14:03:48 +0100032037pmThursday=392#!31Thu, 07 Jul 2022 14:03:48 +0100p+01:007#July 7, 2022#!31Thu, 07 Jul 2022 14:03:48 +0100p4831#/31Thu, 07 Jul 2022 14:03:48 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Jul 2022 14:03:48 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

LEDIO 04, Karburant+GLN, FIER

#!31Thu, 14 Jul 2022 14:06:44 +0100p4431#31Thu, 14 Jul 2022 14:06:44 +0100p-2+01:003131+01:00x31 14pm31pm-31Thu, 14 Jul 2022 14:06:44 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 14 Jul 2022 14:06:44 +0100062067pmThursday=392#!31Thu, 14 Jul 2022 14:06:44 +0100p+01:007#July 14, 2022#!31Thu, 14 Jul 2022 14:06:44 +0100p4431#/31Thu, 14 Jul 2022 14:06:44 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 14 Jul 2022 14:06:44 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

DB WASH INTERNATIONAL, Trajtim, ngjyrosje e tekstileve dhe fibrave, Dr, DRM TIRANE, LM

#!31Thu, 25 Aug 2022 09:02:18 +0100p1831#31Thu, 25 Aug 2022 09:02:18 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 09:02:18 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 09:02:18 +0100029028amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 09:02:18 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 09:02:18 +0100p1831#/31Thu, 25 Aug 2022 09:02:18 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 09:02:18 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

LABORATORY NETWORKS, Institucion Shendetsor, Spitali Universitar i Traumes, TIRANE

#!31Thu, 07 Jul 2022 14:04:39 +0100p3931#31Thu, 07 Jul 2022 14:04:39 +0100p-2+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Jul 2022 14:04:39 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 07 Jul 2022 14:04:39 +0100042047pmThursday=392#!31Thu, 07 Jul 2022 14:04:39 +0100p+01:007#July 7, 2022#!31Thu, 07 Jul 2022 14:04:39 +0100p3931#/31Thu, 07 Jul 2022 14:04:39 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Jul 2022 14:04:39 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

MIRAND ZEKA, Ngjyrosje, stampim, Durres, DRM TIRANE

#!31Thu, 14 Jul 2022 14:07:28 +0100p2831#31Thu, 14 Jul 2022 14:07:28 +0100p-2+01:003131+01:00x31 14pm31pm-31Thu, 14 Jul 2022 14:07:28 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 14 Jul 2022 14:07:28 +0100072077pmThursday=392#!31Thu, 14 Jul 2022 14:07:28 +0100p+01:007#July 14, 2022#!31Thu, 14 Jul 2022 14:07:28 +0100p2831#/31Thu, 14 Jul 2022 14:07:28 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 14 Jul 2022 14:07:28 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

ERIKU, KARBURANT DHE GLN, Shkoder, DRM LEZHE

#!31Thu, 25 Aug 2022 09:06:07 +0100p0731#31Thu, 25 Aug 2022 09:06:07 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 09:06:07 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 09:06:07 +0100069068amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 09:06:07 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 09:06:07 +0100p0731#/31Thu, 25 Aug 2022 09:06:07 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 09:06:07 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

LABORATORY NETWORKS, Institucion shendetsor, Spitali M. Geraldine, TIRANE

#!31Thu, 07 Jul 2022 14:05:34 +0100p3431#31Thu, 07 Jul 2022 14:05:34 +0100p-2+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Jul 2022 14:05:34 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 07 Jul 2022 14:05:34 +0100052057pmThursday=392#!31Thu, 07 Jul 2022 14:05:34 +0100p+01:007#July 7, 2022#!31Thu, 07 Jul 2022 14:05:34 +0100p3431#/31Thu, 07 Jul 2022 14:05:34 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Jul 2022 14:05:34 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

HEC KULOTA, Ndertim HEC KULOTA, Kukes, DRM LEZHE

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:24:21 +0100p2131#31Thu, 25 Aug 2022 08:24:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:24:21 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:24:21 +0100248248amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:24:21 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:24:21 +0100p2131#/31Thu, 25 Aug 2022 08:24:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:24:21 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

FATJON YLLI,

#!31Thu, 25 Aug 2022 09:14:00 +0100p0031#31Thu, 25 Aug 2022 09:14:00 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 09:14:00 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 09:14:00 +0100149148amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 09:14:00 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 09:14:00 +0100p0031#/31Thu, 25 Aug 2022 09:14:00 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 09:14:00 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

LABORATORY NETWORKS, Institucion shendetsor, Spitali S. NDROQI, TIRANE

#!31Thu, 07 Jul 2022 14:06:20 +0100p2031#31Thu, 07 Jul 2022 14:06:20 +0100p-2+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Jul 2022 14:06:20 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 07 Jul 2022 14:06:20 +0100062067pmThursday=392#!31Thu, 07 Jul 2022 14:06:20 +0100p+01:007#July 7, 2022#!31Thu, 07 Jul 2022 14:06:20 +0100p2031#/31Thu, 07 Jul 2022 14:06:20 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Jul 2022 14:06:20 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

EMEL 17, KARBURANTT+GLN, TIRANE

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:28:02 +0100p0231#31Thu, 25 Aug 2022 08:28:02 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:28:02 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:28:02 +0100288288amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:28:02 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:28:02 +0100p0231#/31Thu, 25 Aug 2022 08:28:02 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:28:02 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

GAMA GROUP, Prodhim reklamash, mure e xhama si dhe me adezive, TIRANE

#!31Thu, 25 Aug 2022 09:17:22 +0100p2231#31Thu, 25 Aug 2022 09:17:22 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 09:17:22 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 09:17:22 +0100179178amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 09:17:22 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 09:17:22 +0100p2231#/31Thu, 25 Aug 2022 09:17:22 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 09:17:22 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

SEA-STONE, Perpunim mermeri dhe guri dekorativ, FIER

#!31Thu, 07 Jul 2022 14:07:09 +0100p0931#31Thu, 07 Jul 2022 14:07:09 +0100p-2+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Jul 2022 14:07:09 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 07 Jul 2022 14:07:09 +0100072077pmThursday=392#!31Thu, 07 Jul 2022 14:07:09 +0100p+01:007#July 7, 2022#!31Thu, 07 Jul 2022 14:07:09 +0100p0931#/31Thu, 07 Jul 2022 14:07:09 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Jul 2022 14:07:09 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

HIMARA CONSTRUCTION, Prodhim betoni, Vlore, DRM FIER

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p1731#31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100348348amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p1731#/31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:34:17 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

TEKNOKOLOR, Prodhimi i llaqeve, bojërave dhe ngjitësve, FIER

#!31Thu, 07 Jul 2022 14:07:54 +0100p5431#31Thu, 07 Jul 2022 14:07:54 +0100p-2+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Jul 2022 14:07:54 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 07 Jul 2022 14:07:54 +0100072077pmThursday=392#!31Thu, 07 Jul 2022 14:07:54 +0100p+01:007#July 7, 2022#!31Thu, 07 Jul 2022 14:07:54 +0100p5431#/31Thu, 07 Jul 2022 14:07:54 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Jul 2022 14:07:54 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

RADA OIL INDUSTRY, Menaxhim mbetjesh, xhafzotaj, DRM TIRANE

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p1531#31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100388388amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p1531#/31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:38:15 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

EMEL 17

#!31Wed, 06 Jul 2022 12:51:32 +0100p3231#31Wed, 06 Jul 2022 12:51:32 +0100p-12+01:003131+01:00x31 06pm31pm-31Wed, 06 Jul 2022 12:51:32 +0100p12+01:003131+01:00x312022Wed, 06 Jul 2022 12:51:32 +01005112517pmWednesday=392#!31Wed, 06 Jul 2022 12:51:32 +0100p+01:007#July 6, 2022#!31Wed, 06 Jul 2022 12:51:32 +0100p3231#/31Wed, 06 Jul 2022 12:51:32 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Wed, 06 Jul 2022 12:51:32 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

CAKRAN OIL 2012, KARBURANT+GLN, FIER

#!31Fri, 08 Jul 2022 13:37:31 +0100p3131#31Fri, 08 Jul 2022 13:37:31 +0100p-1+01:003131+01:00x31 08pm31pm-31Fri, 08 Jul 2022 13:37:31 +0100p1+01:003131+01:00x312022Fri, 08 Jul 2022 13:37:31 +0100371377pmFriday=392#!31Fri, 08 Jul 2022 13:37:31 +0100p+01:007#July 8, 2022#!31Fri, 08 Jul 2022 13:37:31 +0100p3131#/31Fri, 08 Jul 2022 13:37:31 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Fri, 08 Jul 2022 13:37:31 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

RADA OIL INDUSTRY, Menaxhim mbetjesh, Durres, DRM TIRANE

#!31Thu, 25 Aug 2022 08:42:47 +0100p4731#31Thu, 25 Aug 2022 08:42:47 +0100p-8+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 08:42:47 +0100p8+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 08:42:47 +0100428428amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 08:42:47 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 08:42:47 +0100p4731#/31Thu, 25 Aug 2022 08:42:47 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 08:42:47 +0100p+01:008# - In Korrik 2022

HEC KULOTA

#!31Wed, 06 Jul 2022 12:53:47 +0100p4731#31Wed, 06 Jul 2022 12:53:47 +0100p-12+01:003131+01:00x31 06pm31pm-31Wed, 06 Jul 2022 12:53:47 +0100p12+01:003131+01:00x312022Wed, 06 Jul 2022 12:53:47 +01005312537pmWednesday=392#!31Wed, 06 Jul 2022 12:53:47 +0100p+01:007#July 6, 2022#!31Wed, 06 Jul 2022 12:53:47 +0100p4731#/31Wed, 06 Jul 2022 12:53:47 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Wed, 06 Jul 2022 12:53:47 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

G2 INFRA, Ndërtimi, mirëmbajtja e Rrugës Thumanë – Vorë – Kashar, TIRANE

#!31Fri, 08 Jul 2022 13:38:23 +0100p2331#31Fri, 08 Jul 2022 13:38:23 +0100p-1+01:003131+01:00x31 08pm31pm-31Fri, 08 Jul 2022 13:38:23 +0100p1+01:003131+01:00x312022Fri, 08 Jul 2022 13:38:23 +0100381387pmFriday=392#!31Fri, 08 Jul 2022 13:38:23 +0100p+01:007#July 8, 2022#!31Fri, 08 Jul 2022 13:38:23 +0100p2331#/31Fri, 08 Jul 2022 13:38:23 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Fri, 08 Jul 2022 13:38:23 +0100p+01:007# - In Korrik 2022

About Us