Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

DIEL, Prodhim betoni, Durres, ARM TIRANE

#!30Fri, 15 Sep 2023 09:16:30 +0100p3030#30Fri, 15 Sep 2023 09:16:30 +0100p-9+01:003030+01:00x30 15am30am-30Fri, 15 Sep 2023 09:16:30 +0100p9+01:003030+01:00x302023Fri, 15 Sep 2023 09:16:30 +0100169169amFriday=392#!30Fri, 15 Sep 2023 09:16:30 +0100p+01:009#September 15, 2023#!30Fri, 15 Sep 2023 09:16:30 +0100p3030#/30Fri, 15 Sep 2023 09:16:30 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 15 Sep 2023 09:16:30 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

VELIAJ PETROL, Karburant+GLN, El, ARM BERAT

#!30Thu, 28 Sep 2023 07:55:32 +0100p3230#30Thu, 28 Sep 2023 07:55:32 +0100p-7+01:003030+01:00x30 28am30am-30Thu, 28 Sep 2023 07:55:32 +0100p7+01:003030+01:00x302023Thu, 28 Sep 2023 07:55:32 +0100557559amThursday=392#!30Thu, 28 Sep 2023 07:55:32 +0100p+01:009#September 28, 2023#!30Thu, 28 Sep 2023 07:55:32 +0100p3230#/30Thu, 28 Sep 2023 07:55:32 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Thu, 28 Sep 2023 07:55:32 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

Merilian Gjinaj, Veprimtari druri, Lushnje, ARM FIER

#!30Fri, 15 Sep 2023 09:17:43 +0100p4330#30Fri, 15 Sep 2023 09:17:43 +0100p-9+01:003030+01:00x30 15am30am-30Fri, 15 Sep 2023 09:17:43 +0100p9+01:003030+01:00x302023Fri, 15 Sep 2023 09:17:43 +0100179179amFriday=392#!30Fri, 15 Sep 2023 09:17:43 +0100p+01:009#September 15, 2023#!30Fri, 15 Sep 2023 09:17:43 +0100p4330#/30Fri, 15 Sep 2023 09:17:43 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 15 Sep 2023 09:17:43 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

VASHTEMIA, Fraksionim dhe prodhim asfalto betoni, Korce, ARM BERAT

#!30Fri, 15 Sep 2023 09:18:55 +0100p5530#30Fri, 15 Sep 2023 09:18:55 +0100p-9+01:003030+01:00x30 15am30am-30Fri, 15 Sep 2023 09:18:55 +0100p9+01:003030+01:00x302023Fri, 15 Sep 2023 09:18:55 +0100189189amFriday=392#!30Fri, 15 Sep 2023 09:18:55 +0100p+01:009#September 15, 2023#!30Fri, 15 Sep 2023 09:18:55 +0100p5530#/30Fri, 15 Sep 2023 09:18:55 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 15 Sep 2023 09:18:55 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

Agbes Construksion, Fraksionim inertesh, prodhim betoni, BERAT

#!30Mon, 25 Sep 2023 08:31:22 +0100p2230#30Mon, 25 Sep 2023 08:31:22 +0100p-8+01:003030+01:00x30 25am30am-30Mon, 25 Sep 2023 08:31:22 +0100p8+01:003030+01:00x302023Mon, 25 Sep 2023 08:31:22 +0100318319amMonday=392#!30Mon, 25 Sep 2023 08:31:22 +0100p+01:009#September 25, 2023#!30Mon, 25 Sep 2023 08:31:22 +0100p2230#/30Mon, 25 Sep 2023 08:31:22 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 25 Sep 2023 08:31:22 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

B.I.V, Fraksionim inertesh, Rubik, ARM LEZHE

#!30Mon, 25 Sep 2023 08:32:34 +0100p3430#30Mon, 25 Sep 2023 08:32:34 +0100p-8+01:003030+01:00x30 25am30am-30Mon, 25 Sep 2023 08:32:34 +0100p8+01:003030+01:00x302023Mon, 25 Sep 2023 08:32:34 +0100328329amMonday=392#!30Mon, 25 Sep 2023 08:32:34 +0100p+01:009#September 25, 2023#!30Mon, 25 Sep 2023 08:32:34 +0100p3430#/30Mon, 25 Sep 2023 08:32:34 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 25 Sep 2023 08:32:34 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

LEPA 2015, Perpunim lekure, TIRANE

#!30Mon, 25 Sep 2023 08:33:39 +0100p3930#30Mon, 25 Sep 2023 08:33:39 +0100p-8+01:003030+01:00x30 25am30am-30Mon, 25 Sep 2023 08:33:39 +0100p8+01:003030+01:00x302023Mon, 25 Sep 2023 08:33:39 +0100338339amMonday=392#!30Mon, 25 Sep 2023 08:33:39 +0100p+01:009#September 25, 2023#!30Mon, 25 Sep 2023 08:33:39 +0100p3930#/30Mon, 25 Sep 2023 08:33:39 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Mon, 25 Sep 2023 08:33:39 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

ECO ENERGY SISTEM, Prodhim pelleti, ARM TIRANE

#!30Wed, 13 Sep 2023 15:05:15 +0100p1530#30Wed, 13 Sep 2023 15:05:15 +0100p-3+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Sep 2023 15:05:15 +0100p3+01:003030+01:00x302023Wed, 13 Sep 2023 15:05:15 +0100053059pmWednesday=392#!30Wed, 13 Sep 2023 15:05:15 +0100p+01:009#September 13, 2023#!30Wed, 13 Sep 2023 15:05:15 +0100p1530#/30Wed, 13 Sep 2023 15:05:15 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Sep 2023 15:05:15 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

BARDHI, Menaxhim mbetjesh, LEZHE

#!30Thu, 28 Sep 2023 07:48:40 +0100p4030#30Thu, 28 Sep 2023 07:48:40 +0100p-7+01:003030+01:00x30 28am30am-30Thu, 28 Sep 2023 07:48:40 +0100p7+01:003030+01:00x302023Thu, 28 Sep 2023 07:48:40 +0100487489amThursday=392#!30Thu, 28 Sep 2023 07:48:40 +0100p+01:009#September 28, 2023#!30Thu, 28 Sep 2023 07:48:40 +0100p4030#/30Thu, 28 Sep 2023 07:48:40 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Thu, 28 Sep 2023 07:48:40 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

ERIM, Ndërtimi i HEC Shytaj, Mat, ARM TIRANE

#!30Wed, 13 Sep 2023 15:06:44 +0100p4430#30Wed, 13 Sep 2023 15:06:44 +0100p-3+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Sep 2023 15:06:44 +0100p3+01:003030+01:00x302023Wed, 13 Sep 2023 15:06:44 +0100063069pmWednesday=392#!30Wed, 13 Sep 2023 15:06:44 +0100p+01:009#September 13, 2023#!30Wed, 13 Sep 2023 15:06:44 +0100p4430#/30Wed, 13 Sep 2023 15:06:44 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Sep 2023 15:06:44 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

CENTER SHQIPTARE, Prodhim, amballazhim, stampim letre, BERAT

#!30Thu, 28 Sep 2023 07:49:56 +0100p5630#30Thu, 28 Sep 2023 07:49:56 +0100p-7+01:003030+01:00x30 28am30am-30Thu, 28 Sep 2023 07:49:56 +0100p7+01:003030+01:00x302023Thu, 28 Sep 2023 07:49:56 +0100497499amThursday=392#!30Thu, 28 Sep 2023 07:49:56 +0100p+01:009#September 28, 2023#!30Thu, 28 Sep 2023 07:49:56 +0100p5630#/30Thu, 28 Sep 2023 07:49:56 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Thu, 28 Sep 2023 07:49:56 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

ILIRJAN SUBASHI, Perpunim vaj ulliri, ARM TIRANE

#!30Wed, 13 Sep 2023 15:07:54 +0100p5430#30Wed, 13 Sep 2023 15:07:54 +0100p-3+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Sep 2023 15:07:54 +0100p3+01:003030+01:00x302023Wed, 13 Sep 2023 15:07:54 +0100073079pmWednesday=392#!30Wed, 13 Sep 2023 15:07:54 +0100p+01:009#September 13, 2023#!30Wed, 13 Sep 2023 15:07:54 +0100p5430#/30Wed, 13 Sep 2023 15:07:54 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Sep 2023 15:07:54 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

JU-AR PLAST, Prodhime plastike, TIRANE

#!30Thu, 28 Sep 2023 07:51:21 +0100p2130#30Thu, 28 Sep 2023 07:51:21 +0100p-7+01:003030+01:00x30 28am30am-30Thu, 28 Sep 2023 07:51:21 +0100p7+01:003030+01:00x302023Thu, 28 Sep 2023 07:51:21 +0100517519amThursday=392#!30Thu, 28 Sep 2023 07:51:21 +0100p+01:009#September 28, 2023#!30Thu, 28 Sep 2023 07:51:21 +0100p2130#/30Thu, 28 Sep 2023 07:51:21 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Thu, 28 Sep 2023 07:51:21 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

STAMPLAST, ID 7.9, ID 7.12, ID 7.13, Vlore, ARM FIER

#!30Wed, 13 Sep 2023 15:08:55 +0100p5530#30Wed, 13 Sep 2023 15:08:55 +0100p-3+01:003030+01:00x30 13pm30pm-30Wed, 13 Sep 2023 15:08:55 +0100p3+01:003030+01:00x302023Wed, 13 Sep 2023 15:08:55 +0100083089pmWednesday=392#!30Wed, 13 Sep 2023 15:08:55 +0100p+01:009#September 13, 2023#!30Wed, 13 Sep 2023 15:08:55 +0100p5530#/30Wed, 13 Sep 2023 15:08:55 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 13 Sep 2023 15:08:55 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

MEIA, Kompostim mbetjesh, Sh, LEZHE

#!30Thu, 28 Sep 2023 07:52:46 +0100p4630#30Thu, 28 Sep 2023 07:52:46 +0100p-7+01:003030+01:00x30 28am30am-30Thu, 28 Sep 2023 07:52:46 +0100p7+01:003030+01:00x302023Thu, 28 Sep 2023 07:52:46 +0100527529amThursday=392#!30Thu, 28 Sep 2023 07:52:46 +0100p+01:009#September 28, 2023#!30Thu, 28 Sep 2023 07:52:46 +0100p4630#/30Thu, 28 Sep 2023 07:52:46 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Thu, 28 Sep 2023 07:52:46 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

AUTOVISION-AL, Ndertim HEC ZGALLO 1 DHE 2, PG, ARM BERAT

#!30Fri, 15 Sep 2023 09:15:25 +0100p2530#30Fri, 15 Sep 2023 09:15:25 +0100p-9+01:003030+01:00x30 15am30am-30Fri, 15 Sep 2023 09:15:25 +0100p9+01:003030+01:00x302023Fri, 15 Sep 2023 09:15:25 +0100159159amFriday=392#!30Fri, 15 Sep 2023 09:15:25 +0100p+01:009#September 15, 2023#!30Fri, 15 Sep 2023 09:15:25 +0100p2530#/30Fri, 15 Sep 2023 09:15:25 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 15 Sep 2023 09:15:25 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

QATO-01, Perpunim guri, BERAT

#!30Thu, 28 Sep 2023 07:54:06 +0100p0630#30Thu, 28 Sep 2023 07:54:06 +0100p-7+01:003030+01:00x30 28am30am-30Thu, 28 Sep 2023 07:54:06 +0100p7+01:003030+01:00x302023Thu, 28 Sep 2023 07:54:06 +0100547549amThursday=392#!30Thu, 28 Sep 2023 07:54:06 +0100p+01:009#September 28, 2023#!30Thu, 28 Sep 2023 07:54:06 +0100p0630#/30Thu, 28 Sep 2023 07:54:06 +0100p-7+01:003030+01:00x30#!30Thu, 28 Sep 2023 07:54:06 +0100p+01:009# - In Shtator 2023

About Us