Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

ECOMEDICA,Denisa Kola, Trajtim mbetjesh spitalore, LEZHE, VNMTH

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:33:57 +0100p5730#30Mon, 18 Apr 2022 14:33:57 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:33:57 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:33:57 +0100332334pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:33:57 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:33:57 +0100p5730#/30Mon, 18 Apr 2022 14:33:57 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:33:57 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

PETRIT QOSJA, P. Qosja, Demontim makinerish, ELBASAN

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:45:39 +0100p3930#30Mon, 18 Apr 2022 14:45:39 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:45:39 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:45:39 +0100452454pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:45:39 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:45:39 +0100p3930#/30Mon, 18 Apr 2022 14:45:39 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:45:39 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

V.A.L.E RECYCLING, Elvis M ata, Trajtim mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, LEZHE

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:34:27 +0100p2730#30Mon, 18 Apr 2022 14:34:27 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:34:27 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:34:27 +0100342344pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:34:27 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:34:27 +0100p2730#/30Mon, 18 Apr 2022 14:34:27 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:34:27 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

SAMA KONSTRUKTION, Julian Arifi, Prodhime, saldime metalesh, ELBASAN

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:46:17 +0100p1730#30Mon, 18 Apr 2022 14:46:17 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:46:17 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:46:17 +0100462464pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:46:17 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:46:17 +0100p1730#/30Mon, 18 Apr 2022 14:46:17 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:46:17 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

COMERCIR, Apostol Qirko, Shfrytezim i reres bituminoze, FIER

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:35:04 +0100p0430#30Mon, 18 Apr 2022 14:35:04 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:35:04 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:35:04 +0100352354pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:35:04 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:35:04 +0100p0430#/30Mon, 18 Apr 2022 14:35:04 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:35:04 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

LOSHI-BL, Bajram Loshi, Miniere nentokesore, ELBASAN, Leje tipi B

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:46:48 +0100p4830#30Mon, 18 Apr 2022 14:46:48 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:46:48 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:46:48 +0100462464pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:46:48 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:46:48 +0100p4830#/30Mon, 18 Apr 2022 14:46:48 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:46:48 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

BIBA-X, Barush Biba, Prodhim asfalto-betoni, ELBASAN

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:35:40 +0100p4030#30Mon, 18 Apr 2022 14:35:40 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:35:40 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:35:40 +0100352354pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:35:40 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:35:40 +0100p4030#/30Mon, 18 Apr 2022 14:35:40 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:35:40 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

SHPRESA-AL, Lush Osmani, Shfrytezim guri gelqeror, DURRES

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:47:37 +0100p3730#30Mon, 18 Apr 2022 14:47:37 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:47:37 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:47:37 +0100472474pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:47:37 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:47:37 +0100p3730#/30Mon, 18 Apr 2022 14:47:37 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:47:37 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

KUKESI INERTE, Denisa Kola, Shfrytezim guri gelqeror, KUKES, Leje tipi B

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:12 +0100p1230#30Mon, 18 Apr 2022 14:36:12 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:36:12 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:36:12 +0100362364pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:12 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:12 +0100p1230#/30Mon, 18 Apr 2022 14:36:12 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:12 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

EXALCO ALUMIN ALBANIA, Panajot Stefa, Lyerje e profileve te aluminit, TIRANE

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:48:18 +0100p1830#30Mon, 18 Apr 2022 14:48:18 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:48:18 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:48:18 +0100482484pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:48:18 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:48:18 +0100p1830#/30Mon, 18 Apr 2022 14:48:18 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:48:18 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

SEKA HYDROPOWER, Sokol Mucali, Ndertim HEC-i, LEZHE, DIBER

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p5030#30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100362364pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p5030#/30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:36:50 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

GENKLAUDIS, Miltiadh Mata, Depozitim nafte, DURRES

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:48:44 +0100p4430#30Mon, 18 Apr 2022 14:48:44 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:48:44 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:48:44 +0100482484pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:48:44 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:48:44 +0100p4430#/30Mon, 18 Apr 2022 14:48:44 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:48:44 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

BULLARI 3 FRATELI, Lulzim Bullari, prodhim finoje dhe kolle, ELBASAN

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:37:25 +0100p2530#30Mon, 18 Apr 2022 14:37:25 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:37:25 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:37:25 +0100372374pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:37:25 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:37:25 +0100p2530#/30Mon, 18 Apr 2022 14:37:25 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:37:25 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

B-JERA, Miltiadh Mata, Depozita nafte, DURRES

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:49:16 +0100p1630#30Mon, 18 Apr 2022 14:49:16 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:49:16 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:49:16 +0100492494pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:49:16 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:49:16 +0100p1630#/30Mon, 18 Apr 2022 14:49:16 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:49:16 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

ARSH, Afrim Qendro, Ndertim rruge, KORCE, BERAT

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:37:53 +0100p5330#30Mon, 18 Apr 2022 14:37:53 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:37:53 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:37:53 +0100372374pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:37:53 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:37:53 +0100p5330#/30Mon, 18 Apr 2022 14:37:53 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:37:53 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

H.B, Haxhi Bicuku, Kerkim, zbulim kromi, DIBER, Leje Tipi B

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:50:13 +0100p1330#30Mon, 18 Apr 2022 14:50:13 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:50:13 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:50:13 +0100502504pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:50:13 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:50:13 +0100p1330#/30Mon, 18 Apr 2022 14:50:13 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:50:13 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

TELEKOM ALBANIA, Luan Dibra, Ndertim rruge lidhese, KUKES

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:44:02 +0100p0230#30Mon, 18 Apr 2022 14:44:02 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:44:02 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:44:02 +0100442444pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:44:02 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:44:02 +0100p0230#/30Mon, 18 Apr 2022 14:44:02 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:44:02 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

DVM -2017, Lorin Llani, Shfrytezim kromi, DIBER, LEJE TIPI B

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:50:45 +0100p4530#30Mon, 18 Apr 2022 14:50:45 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:50:45 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:50:45 +0100502504pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:50:45 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:50:45 +0100p4530#/30Mon, 18 Apr 2022 14:50:45 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:50:45 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

ALDUR-04, Agron Sharku, prodhim profilesh alumini, TIRANE

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:44:38 +0100p3830#30Mon, 18 Apr 2022 14:44:38 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:44:38 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:44:38 +0100442444pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:44:38 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:44:38 +0100p3830#/30Mon, 18 Apr 2022 14:44:38 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:44:38 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

HEMA COMPONENTS, Gentian Heqimaja, Prodhim, montim, lyerje strukturash metalike, VLORE

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:21 +0100p2130#30Mon, 18 Apr 2022 14:51:21 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:51:21 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:51:21 +0100512514pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:21 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:21 +0100p2130#/30Mon, 18 Apr 2022 14:51:21 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:21 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

JON&FLO, Florand Muca, Prodhim betoni, TIRANE

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:33:24 +0100p2430#30Mon, 18 Apr 2022 14:33:24 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:33:24 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:33:24 +0100332334pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:33:24 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:33:24 +0100p2430#/30Mon, 18 Apr 2022 14:33:24 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:33:24 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

NAZIF ZHUPANI, N. Zhupani, Furnizim me gaz te lengshem, FIER

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:45:06 +0100p0630#30Mon, 18 Apr 2022 14:45:06 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:45:06 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:45:06 +0100452454pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:45:06 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:45:06 +0100p0630#/30Mon, 18 Apr 2022 14:45:06 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:45:06 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

KANTINA UKA, Flori Uka, Prodhim, tregtim vere, TIRANE

#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p4730#30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p-2+01:003030+01:00x30 18pm30pm-30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p2+01:003030+01:00x302022Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100512514pmMonday=392#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p+01:004#April 18, 2022#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p4730#/30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 18 Apr 2022 14:51:47 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2017

About Us