Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Blerimi Kosturr 2010, Shfrytezim kromi, ARM LEZHE

#!31Thu, 07 Dec 2023 14:58:20 +0100p2031#31Thu, 07 Dec 2023 14:58:20 +0100p-2+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Dec 2023 14:58:20 +0100p2+01:003131+01:00x312023Thu, 07 Dec 2023 14:58:20 +01005825812pmThursday=392#!31Thu, 07 Dec 2023 14:58:20 +0100p+01:0012#December 7, 2023#!31Thu, 07 Dec 2023 14:58:20 +0100p2031#/31Thu, 07 Dec 2023 14:58:20 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Dec 2023 14:58:20 +0100p+01:0012# - In Nentor 2023

AGROTAL 1, Prodhim ushqimesh, TIRANE

#!30Fri, 03 Nov 2023 13:23:13 +0100p1330#30Fri, 03 Nov 2023 13:23:13 +0100p-1+01:003030+01:00x30 03pm30pm-30Fri, 03 Nov 2023 13:23:13 +0100p1+01:003030+01:00x302023Fri, 03 Nov 2023 13:23:13 +01002312311pmFriday=392#!30Fri, 03 Nov 2023 13:23:13 +0100p+01:0011#November 3, 2023#!30Fri, 03 Nov 2023 13:23:13 +0100p1330#/30Fri, 03 Nov 2023 13:23:13 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 03 Nov 2023 13:23:13 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

METAL VORA, Diferencim, tregtim skrapi, TIRANE

#!30Tue, 14 Nov 2023 15:23:01 +0100p0130#30Tue, 14 Nov 2023 15:23:01 +0100p-3+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Nov 2023 15:23:01 +0100p3+01:003030+01:00x302023Tue, 14 Nov 2023 15:23:01 +01002332311pmTuesday=392#!30Tue, 14 Nov 2023 15:23:01 +0100p+01:0011#November 14, 2023#!30Tue, 14 Nov 2023 15:23:01 +0100p0130#/30Tue, 14 Nov 2023 15:23:01 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Nov 2023 15:23:01 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

KASTRELI GAZ, Tregtim GLN, Durres, ARM TIRANE

#!31Thu, 07 Dec 2023 14:59:37 +0100p3731#31Thu, 07 Dec 2023 14:59:37 +0100p-2+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Dec 2023 14:59:37 +0100p2+01:003131+01:00x312023Thu, 07 Dec 2023 14:59:37 +01005925912pmThursday=392#!31Thu, 07 Dec 2023 14:59:37 +0100p+01:0012#December 7, 2023#!31Thu, 07 Dec 2023 14:59:37 +0100p3731#/31Thu, 07 Dec 2023 14:59:37 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Dec 2023 14:59:37 +0100p+01:0012# - In Nentor 2023

ALTIN RABUSHJA, Magazinim hekurishtesh, ARM BERAT

#!30Fri, 03 Nov 2023 13:24:27 +0100p2730#30Fri, 03 Nov 2023 13:24:27 +0100p-1+01:003030+01:00x30 03pm30pm-30Fri, 03 Nov 2023 13:24:27 +0100p1+01:003030+01:00x302023Fri, 03 Nov 2023 13:24:27 +01002412411pmFriday=392#!30Fri, 03 Nov 2023 13:24:27 +0100p+01:0011#November 3, 2023#!30Fri, 03 Nov 2023 13:24:27 +0100p2730#/30Fri, 03 Nov 2023 13:24:27 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 03 Nov 2023 13:24:27 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

PEPA, Karburant, Lushnje, ARM FIER

#!30Tue, 14 Nov 2023 15:24:53 +0100p5330#30Tue, 14 Nov 2023 15:24:53 +0100p-3+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Nov 2023 15:24:53 +0100p3+01:003030+01:00x302023Tue, 14 Nov 2023 15:24:53 +01002432411pmTuesday=392#!30Tue, 14 Nov 2023 15:24:53 +0100p+01:0011#November 14, 2023#!30Tue, 14 Nov 2023 15:24:53 +0100p5330#/30Tue, 14 Nov 2023 15:24:53 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Nov 2023 15:24:53 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

XHUBA A.P, Prodhim mobiljesh, GJ, ARM FIER

#!31Thu, 07 Dec 2023 15:01:23 +0100p2331#31Thu, 07 Dec 2023 15:01:23 +0100p-3+01:003131+01:00x31 07pm31pm-31Thu, 07 Dec 2023 15:01:23 +0100p3+01:003131+01:00x312023Thu, 07 Dec 2023 15:01:23 +01000130112pmThursday=392#!31Thu, 07 Dec 2023 15:01:23 +0100p+01:0012#December 7, 2023#!31Thu, 07 Dec 2023 15:01:23 +0100p2331#/31Thu, 07 Dec 2023 15:01:23 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Thu, 07 Dec 2023 15:01:23 +0100p+01:0012# - In Nentor 2023

EDMOND DYRMA, Rritje shpendesh, ARM BERAT

#!30Fri, 03 Nov 2023 13:25:36 +0100p3630#30Fri, 03 Nov 2023 13:25:36 +0100p-1+01:003030+01:00x30 03pm30pm-30Fri, 03 Nov 2023 13:25:36 +0100p1+01:003030+01:00x302023Fri, 03 Nov 2023 13:25:36 +01002512511pmFriday=392#!30Fri, 03 Nov 2023 13:25:36 +0100p+01:0011#November 3, 2023#!30Fri, 03 Nov 2023 13:25:36 +0100p3630#/30Fri, 03 Nov 2023 13:25:36 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 03 Nov 2023 13:25:36 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

A-XH-2019, Shfrytezim kromi, Tropoje, ARM LEZHE

#!30Mon, 20 Nov 2023 09:29:54 +0100p5430#30Mon, 20 Nov 2023 09:29:54 +0100p-9+01:003030+01:00x30 20am30am-30Mon, 20 Nov 2023 09:29:54 +0100p9+01:003030+01:00x302023Mon, 20 Nov 2023 09:29:54 +01002992911amMonday=392#!30Mon, 20 Nov 2023 09:29:54 +0100p+01:0011#November 20, 2023#!30Mon, 20 Nov 2023 09:29:54 +0100p5430#/30Mon, 20 Nov 2023 09:29:54 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 20 Nov 2023 09:29:54 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

A.M.GJ, Shfrytezim kromi, Diber, ARM TIRANE

#!31Tue, 12 Dec 2023 09:34:31 +0100p3131#31Tue, 12 Dec 2023 09:34:31 +0100p-9+01:003131+01:00x31 12am31am-31Tue, 12 Dec 2023 09:34:31 +0100p9+01:003131+01:00x312023Tue, 12 Dec 2023 09:34:31 +01003493412amTuesday=392#!31Tue, 12 Dec 2023 09:34:31 +0100p+01:0012#December 12, 2023#!31Tue, 12 Dec 2023 09:34:31 +0100p3131#/31Tue, 12 Dec 2023 09:34:31 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 12 Dec 2023 09:34:31 +0100p+01:0012# - In Nentor 2023

HASTOCI, Impiant betoni, TIRANE

#!30Tue, 07 Nov 2023 11:04:01 +0100p0130#30Tue, 07 Nov 2023 11:04:01 +0100p-11+01:003030+01:00x30 07am30am-30Tue, 07 Nov 2023 11:04:01 +0100p11+01:003030+01:00x302023Tue, 07 Nov 2023 11:04:01 +010004110411amTuesday=392#!30Tue, 07 Nov 2023 11:04:01 +0100p+01:0011#November 7, 2023#!30Tue, 07 Nov 2023 11:04:01 +0100p0130#/30Tue, 07 Nov 2023 11:04:01 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Nov 2023 11:04:01 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

BAJRAMAJ PETROL, Karburant+GLN, Shkoder, ARM LEZHE

#!30Mon, 20 Nov 2023 09:31:07 +0100p0730#30Mon, 20 Nov 2023 09:31:07 +0100p-9+01:003030+01:00x30 20am30am-30Mon, 20 Nov 2023 09:31:07 +0100p9+01:003030+01:00x302023Mon, 20 Nov 2023 09:31:07 +01003193111amMonday=392#!30Mon, 20 Nov 2023 09:31:07 +0100p+01:0011#November 20, 2023#!30Mon, 20 Nov 2023 09:31:07 +0100p0730#/30Mon, 20 Nov 2023 09:31:07 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 20 Nov 2023 09:31:07 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

VELLEZRIT HAZISLLARI, Miniere dhe gurore, BERAT

#!30Tue, 07 Nov 2023 11:08:00 +0100p0030#30Tue, 07 Nov 2023 11:08:00 +0100p-11+01:003030+01:00x30 07am30am-30Tue, 07 Nov 2023 11:08:00 +0100p11+01:003030+01:00x302023Tue, 07 Nov 2023 11:08:00 +010008110811amTuesday=392#!30Tue, 07 Nov 2023 11:08:00 +0100p+01:0011#November 7, 2023#!30Tue, 07 Nov 2023 11:08:00 +0100p0030#/30Tue, 07 Nov 2023 11:08:00 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Tue, 07 Nov 2023 11:08:00 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

GRAND CONSTRUCTION, Shfrytezim guri gelqeror, ARM FIER

#!30Mon, 20 Nov 2023 09:33:02 +0100p0230#30Mon, 20 Nov 2023 09:33:02 +0100p-9+01:003030+01:00x30 20am30am-30Mon, 20 Nov 2023 09:33:02 +0100p9+01:003030+01:00x302023Mon, 20 Nov 2023 09:33:02 +01003393311amMonday=392#!30Mon, 20 Nov 2023 09:33:02 +0100p+01:0011#November 20, 2023#!30Mon, 20 Nov 2023 09:33:02 +0100p0230#/30Mon, 20 Nov 2023 09:33:02 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 20 Nov 2023 09:33:02 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

EDBLAN, Fraksionim inertesh, TIRANE

#!30Mon, 13 Nov 2023 09:06:12 +0100p1230#30Mon, 13 Nov 2023 09:06:12 +0100p-9+01:003030+01:00x30 13am30am-30Mon, 13 Nov 2023 09:06:12 +0100p9+01:003030+01:00x302023Mon, 13 Nov 2023 09:06:12 +01000690611amMonday=392#!30Mon, 13 Nov 2023 09:06:12 +0100p+01:0011#November 13, 2023#!30Mon, 13 Nov 2023 09:06:12 +0100p1230#/30Mon, 13 Nov 2023 09:06:12 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 13 Nov 2023 09:06:12 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

NORD INVEST, veprimtari te lendes drurit, ARM LEZHE

#!30Mon, 20 Nov 2023 09:35:41 +0100p4130#30Mon, 20 Nov 2023 09:35:41 +0100p-9+01:003030+01:00x30 20am30am-30Mon, 20 Nov 2023 09:35:41 +0100p9+01:003030+01:00x302023Mon, 20 Nov 2023 09:35:41 +01003593511amMonday=392#!30Mon, 20 Nov 2023 09:35:41 +0100p+01:0011#November 20, 2023#!30Mon, 20 Nov 2023 09:35:41 +0100p4130#/30Mon, 20 Nov 2023 09:35:41 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 20 Nov 2023 09:35:41 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

GET KLIN, Prodhim detergjentesh, Durres, ARM TIRANE

#!30Mon, 13 Nov 2023 09:07:26 +0100p2630#30Mon, 13 Nov 2023 09:07:26 +0100p-9+01:003030+01:00x30 13am30am-30Mon, 13 Nov 2023 09:07:26 +0100p9+01:003030+01:00x302023Mon, 13 Nov 2023 09:07:26 +01000790711amMonday=392#!30Mon, 13 Nov 2023 09:07:26 +0100p+01:0011#November 13, 2023#!30Mon, 13 Nov 2023 09:07:26 +0100p2630#/30Mon, 13 Nov 2023 09:07:26 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 13 Nov 2023 09:07:26 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

3 B TRADING, Magazinim i karburantit te bardhe, Shijak, ARM TIRANE

#!30Wed, 22 Nov 2023 15:39:26 +0100p2630#30Wed, 22 Nov 2023 15:39:26 +0100p-3+01:003030+01:00x30 22pm30pm-30Wed, 22 Nov 2023 15:39:26 +0100p3+01:003030+01:00x302023Wed, 22 Nov 2023 15:39:26 +01003933911pmWednesday=392#!30Wed, 22 Nov 2023 15:39:26 +0100p+01:0011#November 22, 2023#!30Wed, 22 Nov 2023 15:39:26 +0100p2630#/30Wed, 22 Nov 2023 15:39:26 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 22 Nov 2023 15:39:26 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

GOLD BETON, Prodhime betoni,Kavaje, ARM TIRANE

#!30Mon, 13 Nov 2023 09:08:37 +0100p3730#30Mon, 13 Nov 2023 09:08:37 +0100p-9+01:003030+01:00x30 13am30am-30Mon, 13 Nov 2023 09:08:37 +0100p9+01:003030+01:00x302023Mon, 13 Nov 2023 09:08:37 +01000890811amMonday=392#!30Mon, 13 Nov 2023 09:08:37 +0100p+01:0011#November 13, 2023#!30Mon, 13 Nov 2023 09:08:37 +0100p3730#/30Mon, 13 Nov 2023 09:08:37 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 13 Nov 2023 09:08:37 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

ERGI-PINK, Menaxhim mbetjesh, EL, ARM BERAT

#!30Wed, 22 Nov 2023 15:41:21 +0100p2130#30Wed, 22 Nov 2023 15:41:21 +0100p-3+01:003030+01:00x30 22pm30pm-30Wed, 22 Nov 2023 15:41:21 +0100p3+01:003030+01:00x302023Wed, 22 Nov 2023 15:41:21 +01004134111pmWednesday=392#!30Wed, 22 Nov 2023 15:41:21 +0100p+01:0011#November 22, 2023#!30Wed, 22 Nov 2023 15:41:21 +0100p2130#/30Wed, 22 Nov 2023 15:41:21 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 22 Nov 2023 15:41:21 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

NEXT GENERATION EASTERN EUROPE, Prodhime kozmetike, Durres, ARM TIRANE

#!30Mon, 13 Nov 2023 09:09:59 +0100p5930#30Mon, 13 Nov 2023 09:09:59 +0100p-9+01:003030+01:00x30 13am30am-30Mon, 13 Nov 2023 09:09:59 +0100p9+01:003030+01:00x302023Mon, 13 Nov 2023 09:09:59 +01000990911amMonday=392#!30Mon, 13 Nov 2023 09:09:59 +0100p+01:0011#November 13, 2023#!30Mon, 13 Nov 2023 09:09:59 +0100p5930#/30Mon, 13 Nov 2023 09:09:59 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 13 Nov 2023 09:09:59 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

Klosi-09, Fraksionim dhe prodhim betoni, Di, ARM TIRANE

#!30Wed, 22 Nov 2023 15:43:02 +0100p0230#30Wed, 22 Nov 2023 15:43:02 +0100p-3+01:003030+01:00x30 22pm30pm-30Wed, 22 Nov 2023 15:43:02 +0100p3+01:003030+01:00x302023Wed, 22 Nov 2023 15:43:02 +01004334311pmWednesday=392#!30Wed, 22 Nov 2023 15:43:02 +0100p+01:0011#November 22, 2023#!30Wed, 22 Nov 2023 15:43:02 +0100p0230#/30Wed, 22 Nov 2023 15:43:02 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 22 Nov 2023 15:43:02 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

PRIMATEX, ngjyrosje tekstilesh, Lushnje, ARM FIER

#!30Mon, 13 Nov 2023 09:11:15 +0100p1530#30Mon, 13 Nov 2023 09:11:15 +0100p-9+01:003030+01:00x30 13am30am-30Mon, 13 Nov 2023 09:11:15 +0100p9+01:003030+01:00x302023Mon, 13 Nov 2023 09:11:15 +01001191111amMonday=392#!30Mon, 13 Nov 2023 09:11:15 +0100p+01:0011#November 13, 2023#!30Mon, 13 Nov 2023 09:11:15 +0100p1530#/30Mon, 13 Nov 2023 09:11:15 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Mon, 13 Nov 2023 09:11:15 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

XHUBA A.P, Prodhim mobiljesh, GJ, ARM FIER

#!30Wed, 22 Nov 2023 15:45:00 +0100p0030#30Wed, 22 Nov 2023 15:45:00 +0100p-3+01:003030+01:00x30 22pm30pm-30Wed, 22 Nov 2023 15:45:00 +0100p3+01:003030+01:00x302023Wed, 22 Nov 2023 15:45:00 +01004534511pmWednesday=392#!30Wed, 22 Nov 2023 15:45:00 +0100p+01:0011#November 22, 2023#!30Wed, 22 Nov 2023 15:45:00 +0100p0030#/30Wed, 22 Nov 2023 15:45:00 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Wed, 22 Nov 2023 15:45:00 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

BALCAN ZOO FARM, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p3030#30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p-3+01:003030+01:00x30 14pm30pm-30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p3+01:003030+01:00x302023Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +01002132111pmTuesday=392#!30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p+01:0011#November 14, 2023#!30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p3030#/30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p-3+01:003030+01:00x30#!30Tue, 14 Nov 2023 15:21:30 +0100p+01:0011# - In Nentor 2023

About Us