Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2017

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:52:16 +0100p1631#31Wed, 02 Mar 2022 10:52:16 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:52:16 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:52:16 +01005210523amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:52:16 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:52:16 +0100p1631#/31Wed, 02 Mar 2022 10:52:16 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:52:16 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2018

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:53:30 +0100p3031#31Wed, 02 Mar 2022 10:53:30 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:53:30 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:53:30 +01005310533amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:53:30 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:53:30 +0100p3031#/31Wed, 02 Mar 2022 10:53:30 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:53:30 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2019

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:57:12 +0100p1231#31Wed, 02 Mar 2022 10:57:12 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:57:12 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:57:12 +01005710573amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:57:12 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:57:12 +0100p1231#/31Wed, 02 Mar 2022 10:57:12 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:57:12 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

Raporti Për Gjëndjen e Mjedisit 2020

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:57:53 +0100p5331#31Wed, 02 Mar 2022 10:57:53 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:57:53 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:57:53 +01005710573amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:57:53 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:57:53 +0100p5331#/31Wed, 02 Mar 2022 10:57:53 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:57:53 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2011

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:21:17 +0100p1731#31Wed, 02 Mar 2022 10:21:17 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:21:17 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:21:17 +01002110213amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:21:17 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:21:17 +0100p1731#/31Wed, 02 Mar 2022 10:21:17 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:21:17 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

Raporti Për Gjëndjen e Mjedisit 2021

#!31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p5831#31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p-11+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p11+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +01002511258amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p5831#/31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p+01:008# - In Raporte dhe Publikime II , Vendime dhe Akte Ligjore II

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2012

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p0431#31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +01002310233amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p0431#/31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:23:04 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2013

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:27:49 +0100p4931#31Wed, 02 Mar 2022 10:27:49 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:27:49 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:27:49 +01002710273amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:27:49 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:27:49 +0100p4931#/31Wed, 02 Mar 2022 10:27:49 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:27:49 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

European bathing water quality in 2013 EN

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:28:26 +0100p2631#31Wed, 02 Mar 2022 10:28:26 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:28:26 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:28:26 +01002810283amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:28:26 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:28:26 +0100p2631#/31Wed, 02 Mar 2022 10:28:26 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:28:26 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2014

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:29:51 +0100p5131#31Wed, 02 Mar 2022 10:29:51 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:29:51 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:29:51 +01002910293amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:29:51 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:29:51 +0100p5131#/31Wed, 02 Mar 2022 10:29:51 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:29:51 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2015

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p5331#31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +01004910493amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p5331#/31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:49:53 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

Raport Për Gjëndjen e Mjedisit 2016

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:50:46 +0100p4631#31Wed, 02 Mar 2022 10:50:46 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:50:46 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:50:46 +01005010503amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:50:46 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:50:46 +0100p4631#/31Wed, 02 Mar 2022 10:50:46 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:50:46 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime II

About Us