Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

AMG FOOD, Prodhim ushqimesh shtazore, TIRANE

#!31Thu, 25 Aug 2022 09:51:25 +0100p2531#31Thu, 25 Aug 2022 09:51:25 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 09:51:25 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 09:51:25 +0100519518amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 09:51:25 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 09:51:25 +0100p2531#/31Thu, 25 Aug 2022 09:51:25 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 09:51:25 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

STELJAN TASHO, Prodhime plastike, Korce, DRM BERAT

#!31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p0331#31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p-11+01:003131+01:00x31 30am31am-31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +01000311038amTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p0331#/31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 11:03:03 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

ILIR ARUCI, Skrap dhe cmontim i mbetjeve motorike,Dr, DRM TIRANE

#!31Tue, 30 Aug 2022 12:24:05 +0100p0531#31Tue, 30 Aug 2022 12:24:05 +0100p-12+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Tue, 30 Aug 2022 12:24:05 +0100p12+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 12:24:05 +01002412248pmTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 12:24:05 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 12:24:05 +0100p0531#/31Tue, 30 Aug 2022 12:24:05 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 12:24:05 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

BB GROUP CONSTRUCTION, Perpunim mermeri dhe guri dekorativ, Durres, DRM TIRANE

#!31Thu, 25 Aug 2022 09:55:49 +0100p4931#31Thu, 25 Aug 2022 09:55:49 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 09:55:49 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 09:55:49 +0100559558amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 09:55:49 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 09:55:49 +0100p4931#/31Thu, 25 Aug 2022 09:55:49 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 09:55:49 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

AKI-LEO 08, Shfrytezim kromi, Kukes, DRM LEZHE

#!31Tue, 30 Aug 2022 11:10:29 +0100p2931#31Tue, 30 Aug 2022 11:10:29 +0100p-11+01:003131+01:00x31 30am31am-31Tue, 30 Aug 2022 11:10:29 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 11:10:29 +01001011108amTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 11:10:29 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 11:10:29 +0100p2931#/31Tue, 30 Aug 2022 11:10:29 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 11:10:29 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

INTERNATIONAL TOBACCO, Prodhim duhani, TIRANE

#!31Tue, 30 Aug 2022 12:39:23 +0100p2331#31Tue, 30 Aug 2022 12:39:23 +0100p-12+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Tue, 30 Aug 2022 12:39:23 +0100p12+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 12:39:23 +01003912398pmTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 12:39:23 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 12:39:23 +0100p2331#/31Tue, 30 Aug 2022 12:39:23 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 12:39:23 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

EURO TANK, DEPOZITA BREGDETARE NAFTE,Dr, DRM TIRANE

#!31Thu, 25 Aug 2022 10:01:06 +0100p0631#31Thu, 25 Aug 2022 10:01:06 +0100p-10+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 10:01:06 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 10:01:06 +01000110018amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 10:01:06 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 10:01:06 +0100p0631#/31Thu, 25 Aug 2022 10:01:06 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 10:01:06 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

STYLE CONSTRUCTION, GURORE, Mamurras, DRM LEZHE, LM

#!31Tue, 30 Aug 2022 11:44:03 +0100p0331#31Tue, 30 Aug 2022 11:44:03 +0100p-11+01:003131+01:00x31 30am31am-31Tue, 30 Aug 2022 11:44:03 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 11:44:03 +01004411448amTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 11:44:03 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 11:44:03 +0100p0331#/31Tue, 30 Aug 2022 11:44:03 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 11:44:03 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

REALIZ, Shfrytezim minerali trokolit, Puke, DRM LEZHE, LMB

#!30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p0930#30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p-8+01:003030+01:00x30 15am30am-30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p8+01:003030+01:00x302022Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100328329amThursday=392#!30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p+01:009#September 15, 2022#!30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p0930#/30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 15 Sep 2022 08:32:09 +0100p+01:009# - In Gusht 2022

KASTRATI, KARBURANT+GLN, Novosele, FRM FIER

#!31Thu, 25 Aug 2022 10:05:37 +0100p3731#31Thu, 25 Aug 2022 10:05:37 +0100p-10+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 10:05:37 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 10:05:37 +01000510058amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 10:05:37 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 10:05:37 +0100p3731#/31Thu, 25 Aug 2022 10:05:37 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 10:05:37 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

KASTRATI, Karburant+GLN, Korce, DRM BERAT

#!31Tue, 30 Aug 2022 11:48:43 +0100p4331#31Tue, 30 Aug 2022 11:48:43 +0100p-11+01:003131+01:00x31 30am31am-31Tue, 30 Aug 2022 11:48:43 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 11:48:43 +01004811488amTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 11:48:43 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 11:48:43 +0100p4331#/31Tue, 30 Aug 2022 11:48:43 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 11:48:43 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

KASTRATI, KARBURANT+GLN, Selenice Autostrade, DRM FIER

#!31Thu, 25 Aug 2022 10:08:37 +0100p3731#31Thu, 25 Aug 2022 10:08:37 +0100p-10+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 10:08:37 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 10:08:37 +01000810088amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 10:08:37 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 10:08:37 +0100p3731#/31Thu, 25 Aug 2022 10:08:37 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 10:08:37 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

NAIM & MEALDI, Miniere nentokesore, Bulqize, DRM TIRANE

#!31Tue, 30 Aug 2022 11:51:48 +0100p4831#31Tue, 30 Aug 2022 11:51:48 +0100p-11+01:003131+01:00x31 30am31am-31Tue, 30 Aug 2022 11:51:48 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 11:51:48 +01005111518amTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 11:51:48 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 11:51:48 +0100p4831#/31Tue, 30 Aug 2022 11:51:48 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 11:51:48 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

KUKUR HIDRO ENERGY, Ndertim HEC KUKUR 3 & 4, Elbasan DRM BERAT

#!31Thu, 25 Aug 2022 10:12:13 +0100p1331#31Thu, 25 Aug 2022 10:12:13 +0100p-10+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 10:12:13 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 10:12:13 +01001210128amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 10:12:13 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 10:12:13 +0100p1331#/31Thu, 25 Aug 2022 10:12:13 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 10:12:13 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

MEROLLI OIL, Karburant+GLN, Korce, DRM BERAT

#!31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p5931#31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p-11+01:003131+01:00x31 30am31am-31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +01005411548amTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p5931#/31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 11:54:59 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

SALILLARI, Shfrytezim guri gelqeror, BERAT, LM

#!31Thu, 25 Aug 2022 10:19:19 +0100p1931#31Thu, 25 Aug 2022 10:19:19 +0100p-10+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 10:19:19 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 10:19:19 +01001910198amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 10:19:19 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 10:19:19 +0100p1931#/31Thu, 25 Aug 2022 10:19:19 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 10:19:19 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

SALLAMERI CACA, Prodhim ushqimesh, Korce, DRM BERAT

#!31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p0131#31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p-11+01:003131+01:00x31 30am31am-31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p11+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +01005811588amTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p0131#/31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 11:58:01 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

SHIJAKU, Menaxhim mbetjesh, DRM FIER

#!31Thu, 25 Aug 2022 10:22:05 +0100p0531#31Thu, 25 Aug 2022 10:22:05 +0100p-10+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 10:22:05 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 10:22:05 +01002210228amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 10:22:05 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 10:22:05 +0100p0531#/31Thu, 25 Aug 2022 10:22:05 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 10:22:05 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

EUROPETROL DURRES ALBANIA, Shperndarje dhe magazinim nafte, Durres, DRM TIRANE

#!31Tue, 30 Aug 2022 12:01:47 +0100p4731#31Tue, 30 Aug 2022 12:01:47 +0100p-12+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Tue, 30 Aug 2022 12:01:47 +0100p12+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 12:01:47 +01000112018pmTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 12:01:47 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 12:01:47 +0100p4731#/31Tue, 30 Aug 2022 12:01:47 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 12:01:47 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

HIDRO POWER PEQIN, Ndertim HEC Peqin, Elbasan, ARM BERAT

#!31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p4531#31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100279278amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p4531#/31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 09:27:45 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

OGN OIL, KARBURANT, Shkoder, DRM LEZHE

#!31Thu, 25 Aug 2022 10:25:27 +0100p2731#31Thu, 25 Aug 2022 10:25:27 +0100p-10+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 10:25:27 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 10:25:27 +01002510258amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 10:25:27 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 10:25:27 +0100p2731#/31Thu, 25 Aug 2022 10:25:27 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 10:25:27 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

PETROL SPECIAL, KARBURANT, PATOS, DRM FIER

#!31Tue, 30 Aug 2022 12:10:16 +0100p1631#31Tue, 30 Aug 2022 12:10:16 +0100p-12+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Tue, 30 Aug 2022 12:10:16 +0100p12+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 12:10:16 +01001012108pmTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 12:10:16 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 12:10:16 +0100p1631#/31Tue, 30 Aug 2022 12:10:16 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 12:10:16 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

Labor Dr. Limbach Heidelberg Germany, Institucion shendetsor, TIRANE

#!31Thu, 25 Aug 2022 09:31:21 +0100p2131#31Thu, 25 Aug 2022 09:31:21 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 09:31:21 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 09:31:21 +0100319318amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 09:31:21 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 09:31:21 +0100p2131#/31Thu, 25 Aug 2022 09:31:21 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 09:31:21 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

XHAMO, Prodhimi i ushqimeve, pijeve dhe veprimtaritë e lidhura me to, DRM BERAT

#!31Thu, 25 Aug 2022 10:28:57 +0100p5731#31Thu, 25 Aug 2022 10:28:57 +0100p-10+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 10:28:57 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 10:28:57 +01002810288amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 10:28:57 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 10:28:57 +0100p5731#/31Thu, 25 Aug 2022 10:28:57 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 10:28:57 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

SPECIAL GAZ, KARBURANT, Lushnje, FIER

#!31Tue, 30 Aug 2022 12:17:27 +0100p2731#31Tue, 30 Aug 2022 12:17:27 +0100p-12+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Tue, 30 Aug 2022 12:17:27 +0100p12+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 12:17:27 +01001712178pmTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 12:17:27 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 12:17:27 +0100p2731#/31Tue, 30 Aug 2022 12:17:27 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 12:17:27 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

ALBAVIA, Prodhim asfaltobetoni, Prrenjas, DRM BERAT

#!31Thu, 25 Aug 2022 09:43:17 +0100p1731#31Thu, 25 Aug 2022 09:43:17 +0100p-9+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 09:43:17 +0100p9+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 09:43:17 +0100439438amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 09:43:17 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 09:43:17 +0100p1731#/31Thu, 25 Aug 2022 09:43:17 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 09:43:17 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

LODI CONSTRUCTION, Prodhim betoni, fraksionim inertesh, LEZHE

#!31Thu, 25 Aug 2022 10:33:33 +0100p3331#31Thu, 25 Aug 2022 10:33:33 +0100p-10+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 10:33:33 +0100p10+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 10:33:33 +01003310338amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 10:33:33 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 10:33:33 +0100p3331#/31Thu, 25 Aug 2022 10:33:33 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 10:33:33 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

PETROL SPECIAL, KARBURANT, Lushnje, DRM FIER

#!31Tue, 30 Aug 2022 12:21:22 +0100p2231#31Tue, 30 Aug 2022 12:21:22 +0100p-12+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Tue, 30 Aug 2022 12:21:22 +0100p12+01:003131+01:00x312022Tue, 30 Aug 2022 12:21:22 +01002112218pmTuesday=392#!31Tue, 30 Aug 2022 12:21:22 +0100p+01:008#August 30, 2022#!31Tue, 30 Aug 2022 12:21:22 +0100p2231#/31Tue, 30 Aug 2022 12:21:22 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Tue, 30 Aug 2022 12:21:22 +0100p+01:008# - In Gusht 2022

About Us