Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p1631#31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100221223pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p1631#/31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:22:16 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment
  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 1 xls (42kb) [ download ]
  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2 xls (44kb) [ download ]
  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 3 xls (45kb) [ download ]
  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 4 xls (43kb) [ download ]
  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 5 xls (42kb) [ download ]

About Us