Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

ELIS DAJA, Magazinim, rikuperim skrapi, demontim makinash, BERAT

#!30Thu, 08 Sep 2022 08:12:57 +0100p5730#30Thu, 08 Sep 2022 08:12:57 +0100p-8+01:003030+01:00x30 08am30am-30Thu, 08 Sep 2022 08:12:57 +0100p8+01:003030+01:00x302022Thu, 08 Sep 2022 08:12:57 +0100128129amThursday=392#!30Thu, 08 Sep 2022 08:12:57 +0100p+01:009#September 8, 2022#!30Thu, 08 Sep 2022 08:12:57 +0100p5730#/30Thu, 08 Sep 2022 08:12:57 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 08 Sep 2022 08:12:57 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

ALBA-BETON, Prodhime betoni, Sarande, DRM FIER

#!30Thu, 22 Sep 2022 10:16:09 +0100p0930#30Thu, 22 Sep 2022 10:16:09 +0100p-10+01:003030+01:00x30 22am30am-30Thu, 22 Sep 2022 10:16:09 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 22 Sep 2022 10:16:09 +01001610169amThursday=392#!30Thu, 22 Sep 2022 10:16:09 +0100p+01:009#September 22, 2022#!30Thu, 22 Sep 2022 10:16:09 +0100p0930#/30Thu, 22 Sep 2022 10:16:09 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 22 Sep 2022 10:16:09 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

KEVGER, Miniere nentokesore, Bulqize, DRM TIRANE

#!31Mon, 03 Oct 2022 07:59:26 +0100p2631#31Mon, 03 Oct 2022 07:59:26 +0100p-7+01:003131+01:00x31 03am31am-31Mon, 03 Oct 2022 07:59:26 +0100p7+01:003131+01:00x312022Mon, 03 Oct 2022 07:59:26 +01005975910amMonday=392#!31Mon, 03 Oct 2022 07:59:26 +0100p+01:0010#October 3, 2022#!31Mon, 03 Oct 2022 07:59:26 +0100p2631#/31Mon, 03 Oct 2022 07:59:26 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Mon, 03 Oct 2022 07:59:26 +0100p+01:0010# - In Shtator 2022

EcoWASH, Pastrim kimik, Vlore, DRM FIER

#!30Thu, 08 Sep 2022 08:23:03 +0100p0330#30Thu, 08 Sep 2022 08:23:03 +0100p-8+01:003030+01:00x30 08am30am-30Thu, 08 Sep 2022 08:23:03 +0100p8+01:003030+01:00x302022Thu, 08 Sep 2022 08:23:03 +0100238239amThursday=392#!30Thu, 08 Sep 2022 08:23:03 +0100p+01:009#September 8, 2022#!30Thu, 08 Sep 2022 08:23:03 +0100p0330#/30Thu, 08 Sep 2022 08:23:03 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 08 Sep 2022 08:23:03 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

AGRO FANI, Prodhim pijesh alkolike, DRM BERAT

#!30Thu, 22 Sep 2022 10:17:49 +0100p4930#30Thu, 22 Sep 2022 10:17:49 +0100p-10+01:003030+01:00x30 22am30am-30Thu, 22 Sep 2022 10:17:49 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 22 Sep 2022 10:17:49 +01001710179amThursday=392#!30Thu, 22 Sep 2022 10:17:49 +0100p+01:009#September 22, 2022#!30Thu, 22 Sep 2022 10:17:49 +0100p4930#/30Thu, 22 Sep 2022 10:17:49 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 22 Sep 2022 10:17:49 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

NERVIT, Ndertim HEC Skorovati, Kolonje, DRM BERAT

#!31Mon, 03 Oct 2022 08:00:37 +0100p3731#31Mon, 03 Oct 2022 08:00:37 +0100p-8+01:003131+01:00x31 03am31am-31Mon, 03 Oct 2022 08:00:37 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 03 Oct 2022 08:00:37 +01000080010amMonday=392#!31Mon, 03 Oct 2022 08:00:37 +0100p+01:0010#October 3, 2022#!31Mon, 03 Oct 2022 08:00:37 +0100p3731#/31Mon, 03 Oct 2022 08:00:37 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 03 Oct 2022 08:00:37 +0100p+01:0010# - In Shtator 2022

ROSI, Fraksionim inertesh, prodhime betoni dhe asfalti, Gj, DRM FIER

#!30Fri, 09 Sep 2022 12:46:21 +0100p2130#30Fri, 09 Sep 2022 12:46:21 +0100p-12+01:003030+01:00x30 09pm30pm-30Fri, 09 Sep 2022 12:46:21 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 09 Sep 2022 12:46:21 +01004612469pmFriday=392#!30Fri, 09 Sep 2022 12:46:21 +0100p+01:009#September 9, 2022#!30Fri, 09 Sep 2022 12:46:21 +0100p2130#/30Fri, 09 Sep 2022 12:46:21 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 09 Sep 2022 12:46:21 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

GRAMOS MECO, lyerje, lustrim makinash, FIER

#!30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p2830#30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p-10+01:003030+01:00x30 22am30am-30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +01001910199amThursday=392#!30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p+01:009#September 22, 2022#!30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p2830#/30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 22 Sep 2022 10:19:28 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

AURUM CONTRUCTION, GURORE, DRM TIRANE, LMB

#!31Mon, 03 Oct 2022 09:12:39 +0100p3931#31Mon, 03 Oct 2022 09:12:39 +0100p-9+01:003131+01:00x31 03am31am-31Mon, 03 Oct 2022 09:12:39 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 03 Oct 2022 09:12:39 +01001291210amMonday=392#!31Mon, 03 Oct 2022 09:12:39 +0100p+01:0010#October 3, 2022#!31Mon, 03 Oct 2022 09:12:39 +0100p3931#/31Mon, 03 Oct 2022 09:12:39 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 03 Oct 2022 09:12:39 +0100p+01:0010# - In Shtator 2022

GTS Gazra Teknike Shqiptare, Magazinim kimikatesh, DRM TIRANE

#!30Wed, 14 Sep 2022 08:16:49 +0100p4930#30Wed, 14 Sep 2022 08:16:49 +0100p-8+01:003030+01:00x30 14am30am-30Wed, 14 Sep 2022 08:16:49 +0100p8+01:003030+01:00x302022Wed, 14 Sep 2022 08:16:49 +0100168169amWednesday=392#!30Wed, 14 Sep 2022 08:16:49 +0100p+01:009#September 14, 2022#!30Wed, 14 Sep 2022 08:16:49 +0100p4930#/30Wed, 14 Sep 2022 08:16:49 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Wed, 14 Sep 2022 08:16:49 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

Bankers Petroleum Albania, Menxhim i intergruar i mbetjeve, FIER, LM

#!30Thu, 22 Sep 2022 10:20:46 +0100p4630#30Thu, 22 Sep 2022 10:20:46 +0100p-10+01:003030+01:00x30 22am30am-30Thu, 22 Sep 2022 10:20:46 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 22 Sep 2022 10:20:46 +01002010209amThursday=392#!30Thu, 22 Sep 2022 10:20:46 +0100p+01:009#September 22, 2022#!30Thu, 22 Sep 2022 10:20:46 +0100p4630#/30Thu, 22 Sep 2022 10:20:46 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 22 Sep 2022 10:20:46 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

TITAN-KONSTRUKSION 2000, Fraksionim inertesh dhe betoni, Vlore, DRM FIER

#!31Mon, 03 Oct 2022 09:13:44 +0100p4431#31Mon, 03 Oct 2022 09:13:44 +0100p-9+01:003131+01:00x31 03am31am-31Mon, 03 Oct 2022 09:13:44 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 03 Oct 2022 09:13:44 +01001391310amMonday=392#!31Mon, 03 Oct 2022 09:13:44 +0100p+01:0010#October 3, 2022#!31Mon, 03 Oct 2022 09:13:44 +0100p4431#/31Mon, 03 Oct 2022 09:13:44 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 03 Oct 2022 09:13:44 +0100p+01:0010# - In Shtator 2022

BLERIMI KOSTURR 2010, Ndertim HEC Rada, Has, DRM LEZHE

#!30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p4630#30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p-8+01:003030+01:00x30 15am30am-30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p8+01:003030+01:00x302022Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100278279amThursday=392#!30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p+01:009#September 15, 2022#!30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p4630#/30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 15 Sep 2022 08:27:46 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

TERRAOIL SWISS, Kerkim zbulim gazi natyror, nxjerrje e naftes dhe gazit natyror, FIER

#!30Thu, 22 Sep 2022 10:21:47 +0100p4730#30Thu, 22 Sep 2022 10:21:47 +0100p-10+01:003030+01:00x30 22am30am-30Thu, 22 Sep 2022 10:21:47 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 22 Sep 2022 10:21:47 +01002110219amThursday=392#!30Thu, 22 Sep 2022 10:21:47 +0100p+01:009#September 22, 2022#!30Thu, 22 Sep 2022 10:21:47 +0100p4730#/30Thu, 22 Sep 2022 10:21:47 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 22 Sep 2022 10:21:47 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

KALDAJA, Prodhim makinerish dhe pajisjesh, Durres, DRM TIRANE

#!31Mon, 03 Oct 2022 09:15:11 +0100p1131#31Mon, 03 Oct 2022 09:15:11 +0100p-9+01:003131+01:00x31 03am31am-31Mon, 03 Oct 2022 09:15:11 +0100p9+01:003131+01:00x312022Mon, 03 Oct 2022 09:15:11 +01001591510amMonday=392#!31Mon, 03 Oct 2022 09:15:11 +0100p+01:0010#October 3, 2022#!31Mon, 03 Oct 2022 09:15:11 +0100p1131#/31Mon, 03 Oct 2022 09:15:11 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 03 Oct 2022 09:15:11 +0100p+01:0010# - In Shtator 2022

AGHAK CARA, Guroret dhe minierat siperfaqesore, DRM LEZHE, LM

#!30Wed, 21 Sep 2022 08:23:31 +0100p3130#30Wed, 21 Sep 2022 08:23:31 +0100p-8+01:003030+01:00x30 21am30am-30Wed, 21 Sep 2022 08:23:31 +0100p8+01:003030+01:00x302022Wed, 21 Sep 2022 08:23:31 +0100238239amWednesday=392#!30Wed, 21 Sep 2022 08:23:31 +0100p+01:009#September 21, 2022#!30Wed, 21 Sep 2022 08:23:31 +0100p3130#/30Wed, 21 Sep 2022 08:23:31 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Wed, 21 Sep 2022 08:23:31 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

DELGI, Gurore, Sarande, DRM FIER

#!30Thu, 29 Sep 2022 10:27:44 +0100p4430#30Thu, 29 Sep 2022 10:27:44 +0100p-10+01:003030+01:00x30 29am30am-30Thu, 29 Sep 2022 10:27:44 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 29 Sep 2022 10:27:44 +01002710279amThursday=392#!30Thu, 29 Sep 2022 10:27:44 +0100p+01:009#September 29, 2022#!30Thu, 29 Sep 2022 10:27:44 +0100p4430#/30Thu, 29 Sep 2022 10:27:44 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 29 Sep 2022 10:27:44 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

AP OIL, Karburant dhe GLN, Kavaje, DRM TIRANE

#!30Tue, 06 Sep 2022 12:43:07 +0100p0730#30Tue, 06 Sep 2022 12:43:07 +0100p-12+01:003030+01:00x30 06pm30pm-30Tue, 06 Sep 2022 12:43:07 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 06 Sep 2022 12:43:07 +01004312439pmTuesday=392#!30Tue, 06 Sep 2022 12:43:07 +0100p+01:009#September 6, 2022#!30Tue, 06 Sep 2022 12:43:07 +0100p0730#/30Tue, 06 Sep 2022 12:43:07 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 06 Sep 2022 12:43:07 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

PASTRIMI DETAR, Magazinim i perkoheshem I mbetjeve, Porti Durresit, DRM TIRANE

#!31Tue, 04 Oct 2022 08:53:04 +0100p0431#31Tue, 04 Oct 2022 08:53:04 +0100p-8+01:003131+01:00x31 04am31am-31Tue, 04 Oct 2022 08:53:04 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 04 Oct 2022 08:53:04 +01005385310amTuesday=392#!31Tue, 04 Oct 2022 08:53:04 +0100p+01:0010#October 4, 2022#!31Tue, 04 Oct 2022 08:53:04 +0100p0431#/31Tue, 04 Oct 2022 08:53:04 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 04 Oct 2022 08:53:04 +0100p+01:0010# - In Shtator 2022

MC GOJAN, Ndertim HEC Gojan, Puke, DRM LEZHE

#!30Wed, 21 Sep 2022 08:26:28 +0100p2830#30Wed, 21 Sep 2022 08:26:28 +0100p-8+01:003030+01:00x30 21am30am-30Wed, 21 Sep 2022 08:26:28 +0100p8+01:003030+01:00x302022Wed, 21 Sep 2022 08:26:28 +0100268269amWednesday=392#!30Wed, 21 Sep 2022 08:26:28 +0100p+01:009#September 21, 2022#!30Wed, 21 Sep 2022 08:26:28 +0100p2830#/30Wed, 21 Sep 2022 08:26:28 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Wed, 21 Sep 2022 08:26:28 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

ALBKAS 2021, Fraksionim inertesh, prodhime betoni, El, DRM BERAT

#!30Thu, 29 Sep 2022 10:30:27 +0100p2730#30Thu, 29 Sep 2022 10:30:27 +0100p-10+01:003030+01:00x30 29am30am-30Thu, 29 Sep 2022 10:30:27 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 29 Sep 2022 10:30:27 +01003010309amThursday=392#!30Thu, 29 Sep 2022 10:30:27 +0100p+01:009#September 29, 2022#!30Thu, 29 Sep 2022 10:30:27 +0100p2730#/30Thu, 29 Sep 2022 10:30:27 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 29 Sep 2022 10:30:27 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

ERNIKU, Impiant asfalto-betoni dhe nyje fraksionimi, lac, DRM LEZHE

#!30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p5830#30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p-12+01:003030+01:00x30 06pm30pm-30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +01004612469pmTuesday=392#!30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p+01:009#September 6, 2022#!30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p5830#/30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 06 Sep 2022 12:46:58 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

ECO RICIKLIM, Menaxhim mbetjesh dhe incenerim mbetjesh patologjike, Elbasan, DRM BERAT

#!31Mon, 17 Oct 2022 12:36:42 +0100p4231#31Mon, 17 Oct 2022 12:36:42 +0100p-12+01:003131+01:00x31 17pm31pm-31Mon, 17 Oct 2022 12:36:42 +0100p12+01:003131+01:00x312022Mon, 17 Oct 2022 12:36:42 +010036123610pmMonday=392#!31Mon, 17 Oct 2022 12:36:42 +0100p+01:0010#October 17, 2022#!31Mon, 17 Oct 2022 12:36:42 +0100p4231#/31Mon, 17 Oct 2022 12:36:42 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Mon, 17 Oct 2022 12:36:42 +0100p+01:0010# - In Shtator 2022

MEGA GAZ, Tregtim Gazi natyror aromatik, FIER

#!30Wed, 21 Sep 2022 08:29:15 +0100p1530#30Wed, 21 Sep 2022 08:29:15 +0100p-8+01:003030+01:00x30 21am30am-30Wed, 21 Sep 2022 08:29:15 +0100p8+01:003030+01:00x302022Wed, 21 Sep 2022 08:29:15 +0100298299amWednesday=392#!30Wed, 21 Sep 2022 08:29:15 +0100p+01:009#September 21, 2022#!30Wed, 21 Sep 2022 08:29:15 +0100p1530#/30Wed, 21 Sep 2022 08:29:15 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Wed, 21 Sep 2022 08:29:15 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

EURO TANK, Magazinim, shperndarje nafte, Dr, DRM TIRANE

#!30Thu, 29 Sep 2022 10:31:32 +0100p3230#30Thu, 29 Sep 2022 10:31:32 +0100p-10+01:003030+01:00x30 29am30am-30Thu, 29 Sep 2022 10:31:32 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 29 Sep 2022 10:31:32 +01003110319amThursday=392#!30Thu, 29 Sep 2022 10:31:32 +0100p+01:009#September 29, 2022#!30Thu, 29 Sep 2022 10:31:32 +0100p3230#/30Thu, 29 Sep 2022 10:31:32 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 29 Sep 2022 10:31:32 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

FLORI, Rritje intesive e gjedhit, DRM LEZHE

#!30Tue, 06 Sep 2022 12:50:49 +0100p4930#30Tue, 06 Sep 2022 12:50:49 +0100p-12+01:003030+01:00x30 06pm30pm-30Tue, 06 Sep 2022 12:50:49 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 06 Sep 2022 12:50:49 +01005012509pmTuesday=392#!30Tue, 06 Sep 2022 12:50:49 +0100p+01:009#September 6, 2022#!30Tue, 06 Sep 2022 12:50:49 +0100p4930#/30Tue, 06 Sep 2022 12:50:49 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 06 Sep 2022 12:50:49 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

RENOVA, Fraksionim inertesh, prodhime betoni, TIRANE

#!30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p1230#30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p-8+01:003030+01:00x30 21am30am-30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p8+01:003030+01:00x302022Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100318319amWednesday=392#!30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p+01:009#September 21, 2022#!30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p1230#/30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Wed, 21 Sep 2022 08:31:12 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

DODONA, Shfrytezim guri gelqeror, Sarande, DRM FIER VNMTH

#!31Mon, 03 Oct 2022 07:53:11 +0100p1131#31Mon, 03 Oct 2022 07:53:11 +0100p-7+01:003131+01:00x31 03am31am-31Mon, 03 Oct 2022 07:53:11 +0100p7+01:003131+01:00x312022Mon, 03 Oct 2022 07:53:11 +01005375310amMonday=392#!31Mon, 03 Oct 2022 07:53:11 +0100p+01:0010#October 3, 2022#!31Mon, 03 Oct 2022 07:53:11 +0100p1131#/31Mon, 03 Oct 2022 07:53:11 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Mon, 03 Oct 2022 07:53:11 +0100p+01:0010# - In Shtator 2022

XHINO, Trajtim, magazinim peshku, Vl, DRM FIER

#!30Tue, 06 Sep 2022 12:54:35 +0100p3530#30Tue, 06 Sep 2022 12:54:35 +0100p-12+01:003030+01:00x30 06pm30pm-30Tue, 06 Sep 2022 12:54:35 +0100p12+01:003030+01:00x302022Tue, 06 Sep 2022 12:54:35 +01005412549pmTuesday=392#!30Tue, 06 Sep 2022 12:54:35 +0100p+01:009#September 6, 2022#!30Tue, 06 Sep 2022 12:54:35 +0100p3530#/30Tue, 06 Sep 2022 12:54:35 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Tue, 06 Sep 2022 12:54:35 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

LLUK OIL DOBRUSHI, Karburant+GLN, Xhafzotaj, DRM TIRANE

#!30Wed, 21 Sep 2022 08:32:22 +0100p2230#30Wed, 21 Sep 2022 08:32:22 +0100p-8+01:003030+01:00x30 21am30am-30Wed, 21 Sep 2022 08:32:22 +0100p8+01:003030+01:00x302022Wed, 21 Sep 2022 08:32:22 +0100328329amWednesday=392#!30Wed, 21 Sep 2022 08:32:22 +0100p+01:009#September 21, 2022#!30Wed, 21 Sep 2022 08:32:22 +0100p2230#/30Wed, 21 Sep 2022 08:32:22 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Wed, 21 Sep 2022 08:32:22 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

ALBADITA, Miniere dhe gurore, Diber, DRM TIRANE, LM

#!31Mon, 03 Oct 2022 07:56:59 +0100p5931#31Mon, 03 Oct 2022 07:56:59 +0100p-7+01:003131+01:00x31 03am31am-31Mon, 03 Oct 2022 07:56:59 +0100p7+01:003131+01:00x312022Mon, 03 Oct 2022 07:56:59 +01005675610amMonday=392#!31Mon, 03 Oct 2022 07:56:59 +0100p+01:0010#October 3, 2022#!31Mon, 03 Oct 2022 07:56:59 +0100p5931#/31Mon, 03 Oct 2022 07:56:59 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Mon, 03 Oct 2022 07:56:59 +0100p+01:0010# - In Shtator 2022

TOTO-VRION, Karburant+gaz GLN, Delvine, DRM FIER

#!30Thu, 08 Sep 2022 08:10:11 +0100p1130#30Thu, 08 Sep 2022 08:10:11 +0100p-8+01:003030+01:00x30 08am30am-30Thu, 08 Sep 2022 08:10:11 +0100p8+01:003030+01:00x302022Thu, 08 Sep 2022 08:10:11 +0100108109amThursday=392#!30Thu, 08 Sep 2022 08:10:11 +0100p+01:009#September 8, 2022#!30Thu, 08 Sep 2022 08:10:11 +0100p1130#/30Thu, 08 Sep 2022 08:10:11 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Thu, 08 Sep 2022 08:10:11 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

ANDON PJETRI, Magazinim, rikuperim skrapi, demontim makinash, Elbasan, DRM BERAT

#!30Wed, 21 Sep 2022 08:33:42 +0100p4230#30Wed, 21 Sep 2022 08:33:42 +0100p-8+01:003030+01:00x30 21am30am-30Wed, 21 Sep 2022 08:33:42 +0100p8+01:003030+01:00x302022Wed, 21 Sep 2022 08:33:42 +0100338339amWednesday=392#!30Wed, 21 Sep 2022 08:33:42 +0100p+01:009#September 21, 2022#!30Wed, 21 Sep 2022 08:33:42 +0100p4230#/30Wed, 21 Sep 2022 08:33:42 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Wed, 21 Sep 2022 08:33:42 +0100p+01:009# - In Shtator 2022

ALBADITA, Gurore, Diber, DRM TIRANE

#!31Mon, 03 Oct 2022 07:58:12 +0100p1231#31Mon, 03 Oct 2022 07:58:12 +0100p-7+01:003131+01:00x31 03am31am-31Mon, 03 Oct 2022 07:58:12 +0100p7+01:003131+01:00x312022Mon, 03 Oct 2022 07:58:12 +01005875810amMonday=392#!31Mon, 03 Oct 2022 07:58:12 +0100p+01:0010#October 3, 2022#!31Mon, 03 Oct 2022 07:58:12 +0100p1231#/31Mon, 03 Oct 2022 07:58:12 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Mon, 03 Oct 2022 07:58:12 +0100p+01:0010# - In Shtator 2022

About Us