Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Prokurime publike AKM 2017

#!31Tue, 01 Mar 2022 09:42:02 +0100p0231#31Tue, 01 Mar 2022 09:42:02 +0100p-9+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 09:42:02 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 09:42:02 +0100429423amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 09:42:02 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 09:42:02 +0100p0231#/31Tue, 01 Mar 2022 09:42:02 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 09:42:02 +0100p+01:003# - In Prokurime publike

Prokurime publike AKM 2016

#!31Tue, 01 Mar 2022 09:42:36 +0100p3631#31Tue, 01 Mar 2022 09:42:36 +0100p-9+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 09:42:36 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 09:42:36 +0100429423amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 09:42:36 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 09:42:36 +0100p3631#/31Tue, 01 Mar 2022 09:42:36 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 09:42:36 +0100p+01:003# - In Prokurime publike

Udhezimi Nr.03 Date 24.10.2016 “Per Deklarimin e konflikt interesit”

#!31Tue, 01 Mar 2022 09:54:43 +0100p4331#31Tue, 01 Mar 2022 09:54:43 +0100p-9+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 09:54:43 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 09:54:43 +0100549543amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 09:54:43 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 09:54:43 +0100p4331#/31Tue, 01 Mar 2022 09:54:43 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 09:54:43 +0100p+01:003# - In Prokurime publike

Vendim NR. 918 Date 29.12.2014

#!31Tue, 01 Mar 2022 09:55:37 +0100p3731#31Tue, 01 Mar 2022 09:55:37 +0100p-9+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 09:55:37 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 09:55:37 +0100559553amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 09:55:37 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 09:55:37 +0100p3731#/31Tue, 01 Mar 2022 09:55:37 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 09:55:37 +0100p+01:003# - In Prokurime publike

Vendim NR.914 Date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”

#!31Tue, 01 Mar 2022 09:56:15 +0100p1531#31Tue, 01 Mar 2022 09:56:15 +0100p-9+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 09:56:15 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 09:56:15 +0100569563amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 09:56:15 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 09:56:15 +0100p1531#/31Tue, 01 Mar 2022 09:56:15 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 09:56:15 +0100p+01:003# - In Prokurime publike

Ligji Prokurimit Publik

#!31Tue, 01 Mar 2022 09:57:04 +0100p0431#31Tue, 01 Mar 2022 09:57:04 +0100p-9+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 09:57:04 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 09:57:04 +0100579573amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 09:57:04 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 09:57:04 +0100p0431#/31Tue, 01 Mar 2022 09:57:04 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 09:57:04 +0100p+01:003# - In Prokurime publike

Prokurime publike AKM 2015

#!31Tue, 01 Mar 2022 09:20:03 +0100p0331#31Tue, 01 Mar 2022 09:20:03 +0100p-9+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 09:20:03 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 09:20:03 +0100209203amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 09:20:03 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 09:20:03 +0100p0331#/31Tue, 01 Mar 2022 09:20:03 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 09:20:03 +0100p+01:003# - In Prokurime publike

About Us