Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p2531#31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p-12+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p12+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +01004212423pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p2531#/31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 12:42:25 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 1 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 3 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 4 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 5 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 6 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 7 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 8 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 9 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 10 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 11 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 12 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 13 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 14 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 15 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 16 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 17 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 18 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 19 xlsx (14kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 20 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 21 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 22 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 23 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 24 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 25 xlsx (7kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 26 xlsx (8kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 27 xlsx (9kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 28 xlsx (8kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 29 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis .30 xlsx (40kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 31 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis .32 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 33 xlsx (15kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 34 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 35 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 36 xlsx (13kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 37 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 38 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 39 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 40 xlsx (10kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 41 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 42 xlsx (11kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis .43 xlsx (12kb) [ download ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 44 xlsx (11kb) [ download ]

About Us