Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

MESOPOTAM ENERGY, Ndertim HEC driza, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:45:08 +0100p0830#30Mon, 11 Apr 2022 13:45:08 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:45:08 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:45:08 +0100451454pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:45:08 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:45:08 +0100p0830#/30Mon, 11 Apr 2022 13:45:08 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:45:08 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

RELIKAJ, Vjollcë Likaj, Grumbullim, perpunim bimesh medicinale, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:55:01 +0100p0130#30Mon, 11 Apr 2022 13:55:01 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:55:01 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:55:01 +0100551554pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:55:01 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:55:01 +0100p0130#/30Mon, 11 Apr 2022 13:55:01 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:55:01 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

Permbledhje joteknike

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:46:31 +0100p3130#30Mon, 11 Apr 2022 13:46:31 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:46:31 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:46:31 +0100461464pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:46:31 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:46:31 +0100p3130#/30Mon, 11 Apr 2022 13:46:31 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:46:31 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

ENOFAMA, Fatjona Levani, Prodhim, amballazhim dhe tregtim vere dhe rakie, FIER

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:47:30 +0100p3030#30Mon, 11 Apr 2022 13:47:30 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:47:30 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:47:30 +0100471474pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:47:30 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:47:30 +0100p3030#/30Mon, 11 Apr 2022 13:47:30 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:47:30 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

AGIM ORHAN, Fatjona Levani, Trajtim dhe perpunim qumeshti, KORCE

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:48:26 +0100p2630#30Mon, 11 Apr 2022 13:48:26 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:48:26 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:48:26 +0100481484pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:48:26 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:48:26 +0100p2630#/30Mon, 11 Apr 2022 13:48:26 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:48:26 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

ACHELO, Dashamir Gedeci, Ndertim HEC Kotorri, ELBASAN

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p0830#30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100491494pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p0830#/30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:08 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

Hydro Green Energji Thana, Realdo Mansaku, Ndertim HEC Thana, FIER

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:50 +0100p5030#30Mon, 11 Apr 2022 13:49:50 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:49:50 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:49:50 +0100491494pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:50 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:50 +0100p5030#/30Mon, 11 Apr 2022 13:49:50 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:49:50 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

ITAL-LUBRIFIKANT, Albino Gira, Stacion transferimi mbetjesh, DURRES

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:51:18 +0100p1830#30Mon, 11 Apr 2022 13:51:18 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:51:18 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:51:18 +0100511514pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:51:18 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:51:18 +0100p1830#/30Mon, 11 Apr 2022 13:51:18 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:51:18 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

A&E ENGINEERING, Ndertim, mirmbajtje segmenti Milot-BalLdre, LEZHE

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:52:00 +0100p0030#30Mon, 11 Apr 2022 13:52:00 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:52:00 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:52:00 +0100521524pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:52:00 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:52:00 +0100p0030#/30Mon, 11 Apr 2022 13:52:00 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:52:00 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

LIFEMED,Olti Qyno, Prodhim ilacesh per njerez dhe kafshe, DURRES

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:52:37 +0100p3730#30Mon, 11 Apr 2022 13:52:37 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:52:37 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:52:37 +0100521524pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:52:37 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:52:37 +0100p3730#/30Mon, 11 Apr 2022 13:52:37 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:52:37 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

AYEN-ALB, Yigit Arman, Ndertim HEC Kalivacit, GJIROKASTER

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:43:40 +0100p4030#30Mon, 11 Apr 2022 13:43:40 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:43:40 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:43:40 +0100431434pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:43:40 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:43:40 +0100p4030#/30Mon, 11 Apr 2022 13:43:40 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:43:40 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

ERALDI-PSM, Petrit Marku, Ndertim HEC Poravit, SHKODER

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p2830#30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100531534pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p2830#/30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:53:28 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

ALMARINA OR, Sheme Kondi, Paketim, Magazinim peshqish, VLORE

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:44:20 +0100p2030#30Mon, 11 Apr 2022 13:44:20 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:44:20 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:44:20 +0100441444pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:44:20 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:44:20 +0100p2030#/30Mon, 11 Apr 2022 13:44:20 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:44:20 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

RJEPAJ ELEKTROMEKANIKA, Arjanit Rjepaj, Perpunim, lyerje metalesh, TIRANE

#!30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p2130#30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p-1+01:003030+01:00x30 11pm30pm-30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p1+01:003030+01:00x302022Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100541544pmMonday=392#!30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p+01:004#April 11, 2022#!30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p2130#/30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Mon, 11 Apr 2022 13:54:21 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2019

About Us