Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit për Vitin 2022

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p3931#31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +01000310033amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p3931#/31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:03:39 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Roli i aktivitetit njerëzor mbi Mjedisin AKM

#!31Tue, 31 Oct 2023 14:51:21 +0100p2131#31Tue, 31 Oct 2023 14:51:21 +0100p-2+01:003131+01:00x31 31pm31pm-31Tue, 31 Oct 2023 14:51:21 +0100p2+01:003131+01:00x312023Tue, 31 Oct 2023 14:51:21 +01005125110pmTuesday=392#!31Tue, 31 Oct 2023 14:51:21 +0100p+01:0010#October 31, 2023#!31Tue, 31 Oct 2023 14:51:21 +0100p2131#/31Tue, 31 Oct 2023 14:51:21 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 31 Oct 2023 14:51:21 +0100p+01:0010# - In Raporte dhe Publikime I

Buletini 4 mujor Shtator-Dhjetor 2020

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:04:23 +0100p2331#31Wed, 02 Mar 2022 10:04:23 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:04:23 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:04:23 +01000410043amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:04:23 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:04:23 +0100p2331#/31Wed, 02 Mar 2022 10:04:23 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:04:23 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit 2024

#!30Thu, 23 Nov 2023 11:32:45 +0100p4530#30Thu, 23 Nov 2023 11:32:45 +0100p-11+01:003030+01:00x30 23am30am-30Thu, 23 Nov 2023 11:32:45 +0100p11+01:003030+01:00x302023Thu, 23 Nov 2023 11:32:45 +010032113211amThursday=392#!30Thu, 23 Nov 2023 11:32:45 +0100p+01:0011#November 23, 2023#!30Thu, 23 Nov 2023 11:32:45 +0100p4530#/30Thu, 23 Nov 2023 11:32:45 +0100p-11+01:003030+01:00x30#!30Thu, 23 Nov 2023 11:32:45 +0100p+01:0011# - In Raporte dhe Publikime I

Buletini 4 mujor Janar- Prill 2021

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:06:28 +0100p2831#31Wed, 02 Mar 2022 10:06:28 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:06:28 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:06:28 +01000610063amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:06:28 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:06:28 +0100p2831#/31Wed, 02 Mar 2022 10:06:28 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:06:28 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Buletin Mbrojmë Mjedisin Nr 10 Janar 2024

#!31Thu, 11 Jan 2024 15:51:34 +0100p3431#31Thu, 11 Jan 2024 15:51:34 +0100p-3+01:003131+01:00x31 11pm31pm-31Thu, 11 Jan 2024 15:51:34 +0100p3+01:003131+01:00x312024Thu, 11 Jan 2024 15:51:34 +0100513511pmThursday=392#!31Thu, 11 Jan 2024 15:51:34 +0100p+01:001#January 11, 2024#!31Thu, 11 Jan 2024 15:51:34 +0100p3431#/31Thu, 11 Jan 2024 15:51:34 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Thu, 11 Jan 2024 15:51:34 +0100p+01:001# - In Raporte dhe Publikime I

Buletini 4 mujor MAJ- Gusht 2021

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:07:06 +0100p0631#31Wed, 02 Mar 2022 10:07:06 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:07:06 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:07:06 +01000710073amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:07:06 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:07:06 +0100p0631#/31Wed, 02 Mar 2022 10:07:06 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:07:06 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit për Vitin 2015

#!31Wed, 02 Mar 2022 09:56:45 +0100p4531#31Wed, 02 Mar 2022 09:56:45 +0100p-9+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 09:56:45 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 09:56:45 +0100569563amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 09:56:45 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 09:56:45 +0100p4531#/31Wed, 02 Mar 2022 09:56:45 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 09:56:45 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Buletin Mbrojmë Mjedisin Nr 4 Dhjetor 2021

#!31Mon, 09 May 2022 08:16:14 +0100p1431#31Mon, 09 May 2022 08:16:14 +0100p-8+01:003131+01:00x31 09am31am-31Mon, 09 May 2022 08:16:14 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 09 May 2022 08:16:14 +0100168165amMonday=392#!31Mon, 09 May 2022 08:16:14 +0100p+01:005#May 9, 2022#!31Mon, 09 May 2022 08:16:14 +0100p1431#/31Mon, 09 May 2022 08:16:14 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 09 May 2022 08:16:14 +0100p+01:005# - In Raporte dhe Publikime I

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit për Vitin 2016

#!31Wed, 02 Mar 2022 09:58:46 +0100p4631#31Wed, 02 Mar 2022 09:58:46 +0100p-9+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 09:58:46 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 09:58:46 +0100589583amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 09:58:46 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 09:58:46 +0100p4631#/31Wed, 02 Mar 2022 09:58:46 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 09:58:46 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Buletin Mbrojmë Mjedisin Nr 5 Maj 2022

#!31Mon, 09 May 2022 08:17:32 +0100p3231#31Mon, 09 May 2022 08:17:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31 09am31am-31Mon, 09 May 2022 08:17:32 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 09 May 2022 08:17:32 +0100178175amMonday=392#!31Mon, 09 May 2022 08:17:32 +0100p+01:005#May 9, 2022#!31Mon, 09 May 2022 08:17:32 +0100p3231#/31Mon, 09 May 2022 08:17:32 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 09 May 2022 08:17:32 +0100p+01:005# - In Raporte dhe Publikime I

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit për Vitin 2017

#!31Wed, 02 Mar 2022 09:59:25 +0100p2531#31Wed, 02 Mar 2022 09:59:25 +0100p-9+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 09:59:25 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 09:59:25 +0100599593amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 09:59:25 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 09:59:25 +0100p2531#/31Wed, 02 Mar 2022 09:59:25 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 09:59:25 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Buletin Mbrojmë Mjedisin Nr 6_Shtator_2022

#!30Thu, 08 Sep 2022 10:41:14 +0100p1430#30Thu, 08 Sep 2022 10:41:14 +0100p-10+01:003030+01:00x30 08am30am-30Thu, 08 Sep 2022 10:41:14 +0100p10+01:003030+01:00x302022Thu, 08 Sep 2022 10:41:14 +01004110419amThursday=392#!30Thu, 08 Sep 2022 10:41:14 +0100p+01:009#September 8, 2022#!30Thu, 08 Sep 2022 10:41:14 +0100p1430#/30Thu, 08 Sep 2022 10:41:14 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 08 Sep 2022 10:41:14 +0100p+01:009# - In Raporte dhe Publikime I

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit për Vitin 2018

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:00:14 +0100p1431#31Wed, 02 Mar 2022 10:00:14 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:00:14 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:00:14 +01000010003amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:00:14 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:00:14 +0100p1431#/31Wed, 02 Mar 2022 10:00:14 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:00:14 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit për Vitin 2019

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:01:01 +0100p0131#31Wed, 02 Mar 2022 10:01:01 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:01:01 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:01:01 +01000110013amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:01:01 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:01:01 +0100p0131#/31Wed, 02 Mar 2022 10:01:01 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:01:01 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Buletin Mbrojmë Mjedisin Nr 7 Dhjetor 2022

#!31Fri, 13 Jan 2023 13:33:27 +0100p2731#31Fri, 13 Jan 2023 13:33:27 +0100p-1+01:003131+01:00x31 13pm31pm-31Fri, 13 Jan 2023 13:33:27 +0100p1+01:003131+01:00x312023Fri, 13 Jan 2023 13:33:27 +0100331331pmFriday=392#!31Fri, 13 Jan 2023 13:33:27 +0100p+01:001#January 13, 2023#!31Fri, 13 Jan 2023 13:33:27 +0100p2731#/31Fri, 13 Jan 2023 13:33:27 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Fri, 13 Jan 2023 13:33:27 +0100p+01:001# - In Raporte dhe Publikime I

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit për Vitin 2020

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:01:46 +0100p4631#31Wed, 02 Mar 2022 10:01:46 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:01:46 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:01:46 +01000110013amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:01:46 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:01:46 +0100p4631#/31Wed, 02 Mar 2022 10:01:46 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:01:46 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Buletin Mbrojmë Mjedisin Nr 8 Maj 2023

#!31Tue, 09 May 2023 15:08:41 +0100p4131#31Tue, 09 May 2023 15:08:41 +0100p-3+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Tue, 09 May 2023 15:08:41 +0100p3+01:003131+01:00x312023Tue, 09 May 2023 15:08:41 +0100083085pmTuesday=392#!31Tue, 09 May 2023 15:08:41 +0100p+01:005#May 9, 2023#!31Tue, 09 May 2023 15:08:41 +0100p4131#/31Tue, 09 May 2023 15:08:41 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 09 May 2023 15:08:41 +0100p+01:005# - In Raporte dhe Publikime I

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit për Vitin 2021

#!31Wed, 02 Mar 2022 10:02:31 +0100p3131#31Wed, 02 Mar 2022 10:02:31 +0100p-10+01:003131+01:00x31 02am31am-31Wed, 02 Mar 2022 10:02:31 +0100p10+01:003131+01:00x312022Wed, 02 Mar 2022 10:02:31 +01000210023amWednesday=392#!31Wed, 02 Mar 2022 10:02:31 +0100p+01:003#March 2, 2022#!31Wed, 02 Mar 2022 10:02:31 +0100p3131#/31Wed, 02 Mar 2022 10:02:31 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Wed, 02 Mar 2022 10:02:31 +0100p+01:003# - In Raporte dhe Publikime I

Veprimet për përmirësimin e gjendjes mjedisore 2022

#!31Tue, 31 Oct 2023 14:50:03 +0100p0331#31Tue, 31 Oct 2023 14:50:03 +0100p-2+01:003131+01:00x31 31pm31pm-31Tue, 31 Oct 2023 14:50:03 +0100p2+01:003131+01:00x312023Tue, 31 Oct 2023 14:50:03 +01005025010pmTuesday=392#!31Tue, 31 Oct 2023 14:50:03 +0100p+01:0010#October 31, 2023#!31Tue, 31 Oct 2023 14:50:03 +0100p0331#/31Tue, 31 Oct 2023 14:50:03 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 31 Oct 2023 14:50:03 +0100p+01:0010# - In Raporte dhe Publikime I

Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit për Vitin 2023

#!31Fri, 30 Dec 2022 10:35:13 +0100p1331#31Fri, 30 Dec 2022 10:35:13 +0100p-10+01:003131+01:00x31 30am31am-31Fri, 30 Dec 2022 10:35:13 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 30 Dec 2022 10:35:13 +010035103512amFriday=392#!31Fri, 30 Dec 2022 10:35:13 +0100p+01:0012#December 30, 2022#!31Fri, 30 Dec 2022 10:35:13 +0100p1331#/31Fri, 30 Dec 2022 10:35:13 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 30 Dec 2022 10:35:13 +0100p+01:0012# - In Raporte dhe Publikime I

About Us