Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

DAS OIL, KARBURANT, TIRANE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:29:37 +0100p3731#31Mon, 10 Jan 2022 16:29:37 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:29:37 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:29:37 +0100294291pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:29:37 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:29:37 +0100p3731#/31Mon, 10 Jan 2022 16:29:37 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:29:37 +0100p+01:001# - In Janar 2022

BYBERI, Prodhim asfalto betoni, Tropoje, LEZHE

#!31Mon, 10 Jan 2022 14:35:32 +0100p3231#31Mon, 10 Jan 2022 14:35:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 14:35:32 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 14:35:32 +0100352351pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 14:35:32 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 14:35:32 +0100p3231#/31Mon, 10 Jan 2022 14:35:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 14:35:32 +0100p+01:001# - In Janar 2022

KLERAJDI, KARBURANT, BERAT

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:45:39 +0100p3931#31Mon, 10 Jan 2022 16:45:39 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:45:39 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:45:39 +0100454451pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:45:39 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:45:39 +0100p3931#/31Mon, 10 Jan 2022 16:45:39 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:45:39 +0100p+01:001# - In Janar 2022

EUROTECH CEMENT, Magazinimi,ngarkimi ose shkarkimi ne mase te madhe i çimentos, Durres, TIRANE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:14:49 +0100p4931#31Mon, 10 Jan 2022 16:14:49 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:14:49 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:14:49 +0100144141pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:14:49 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:14:49 +0100p4931#/31Mon, 10 Jan 2022 16:14:49 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:14:49 +0100p+01:001# - In Janar 2022

DAS OIL, KARBURANT, Himara, Qarku FIER

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:30:58 +0100p5831#31Mon, 10 Jan 2022 16:30:58 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:30:58 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:30:58 +0100304301pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:30:58 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:30:58 +0100p5831#/31Mon, 10 Jan 2022 16:30:58 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:30:58 +0100p+01:001# - In Janar 2022

GOJANI STONE, Fraksionim inertesh, Shkoder, LEZHE

#!31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p3731#31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p-2+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100362361pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p3731#/31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 14:36:37 +0100p+01:001# - In Janar 2022

TETE Albania Tunnel & Mining, Impiant i pasurimit te bakrit, Qarku LEZHE

#!31Fri, 07 Oct 2022 10:33:20 +0100p2031#31Fri, 07 Oct 2022 10:33:20 +0100p-10+01:003131+01:00x31 07am31am-31Fri, 07 Oct 2022 10:33:20 +0100p10+01:003131+01:00x312022Fri, 07 Oct 2022 10:33:20 +010033103310amFriday=392#!31Fri, 07 Oct 2022 10:33:20 +0100p+01:0010#October 7, 2022#!31Fri, 07 Oct 2022 10:33:20 +0100p2031#/31Fri, 07 Oct 2022 10:33:20 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Fri, 07 Oct 2022 10:33:20 +0100p+01:0010# - In Janar 2022

EUROTECH CEMENT, Magazinimi,ngarkimi ose shkarkimi ne mase te madhe i çimentos, Vlore, FIER

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:15:46 +0100p4631#31Mon, 10 Jan 2022 16:15:46 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:15:46 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:15:46 +0100154151pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:15:46 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:15:46 +0100p4631#/31Mon, 10 Jan 2022 16:15:46 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:15:46 +0100p+01:001# - In Janar 2022

DAS OIL, Karburant, TIRANE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:31:46 +0100p4631#31Mon, 10 Jan 2022 16:31:46 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:31:46 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:31:46 +0100314311pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:31:46 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:31:46 +0100p4631#/31Mon, 10 Jan 2022 16:31:46 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:31:46 +0100p+01:001# - In Janar 2022

HIMARA PETROL, KARBURANT, Dhermi, Vlore, FIER

#!31Thu, 10 Mar 2022 14:40:15 +0100p1531#31Thu, 10 Mar 2022 14:40:15 +0100p-2+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Thu, 10 Mar 2022 14:40:15 +0100p2+01:003131+01:00x312022Thu, 10 Mar 2022 14:40:15 +0100402403pmThursday=392#!31Thu, 10 Mar 2022 14:40:15 +0100p+01:003#March 10, 2022#!31Thu, 10 Mar 2022 14:40:15 +0100p1531#/31Thu, 10 Mar 2022 14:40:15 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 10 Mar 2022 14:40:15 +0100p+01:003# - In Janar 2022

EUROTECH CEMENT, Magazinimi,ngarkimi ose shkarkimi ne mase te madhe i çimentos, Sarande, FIER

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:18:12 +0100p1231#31Mon, 10 Jan 2022 16:18:12 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:18:12 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:18:12 +0100184181pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:18:12 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:18:12 +0100p1231#/31Mon, 10 Jan 2022 16:18:12 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:18:12 +0100p+01:001# - In Janar 2022

DAS OIL, KARBURANT, Bradashesh, berat

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:32:42 +0100p4231#31Mon, 10 Jan 2022 16:32:42 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:32:42 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:32:42 +0100324321pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:32:42 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:32:42 +0100p4231#/31Mon, 10 Jan 2022 16:32:42 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:32:42 +0100p+01:001# - In Janar 2022

Ergi Pink.

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:04:19 +0100p1931#31Mon, 10 Jan 2022 16:04:19 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:04:19 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:04:19 +0100044041pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:04:19 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:04:19 +0100p1931#/31Mon, 10 Jan 2022 16:04:19 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:04:19 +0100p+01:001# - In Janar 2022

LILA, KARBURANT, DURRES, Qarku TIRANE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p2231#31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100204201pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p2231#/31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:20:22 +0100p+01:001# - In Janar 2022

AZ DISTRIBUTION, Karburant, Pogradec, BERAT

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:33:37 +0100p3731#31Mon, 10 Jan 2022 16:33:37 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:33:37 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:33:37 +0100334331pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:33:37 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:33:37 +0100p3731#/31Mon, 10 Jan 2022 16:33:37 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:33:37 +0100p+01:001# - In Janar 2022

HIMARA PETROL, KARBURANT, Himare, Vlore, FIER

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:05:46 +0100p4631#31Mon, 10 Jan 2022 16:05:46 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:05:46 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:05:46 +0100054051pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:05:46 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:05:46 +0100p4631#/31Mon, 10 Jan 2022 16:05:46 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:05:46 +0100p+01:001# - In Janar 2022

LILA, KARBURANT, Maminas, TIRANE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:22:18 +0100p1831#31Mon, 10 Jan 2022 16:22:18 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:22:18 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:22:18 +0100224221pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:22:18 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:22:18 +0100p1831#/31Mon, 10 Jan 2022 16:22:18 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:22:18 +0100p+01:001# - In Janar 2022

AZ DISTRIBUTION, Karburant, TIRANE.

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:34:26 +0100p2631#31Mon, 10 Jan 2022 16:34:26 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:34:26 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:34:26 +0100344341pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:34:26 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:34:26 +0100p2631#/31Mon, 10 Jan 2022 16:34:26 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:34:26 +0100p+01:001# - In Janar 2022

DELIU 3 D, Ndertim HEC LISEC, Elbasan, BERAT

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:07:29 +0100p2931#31Mon, 10 Jan 2022 16:07:29 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:07:29 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:07:29 +0100074071pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:07:29 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:07:29 +0100p2931#/31Mon, 10 Jan 2022 16:07:29 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:07:29 +0100p+01:001# - In Janar 2022

MALENA MOTORS, Servis dhe lyerje makinash, TIRANE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:23:19 +0100p1931#31Mon, 10 Jan 2022 16:23:19 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:23:19 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:23:19 +0100234231pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:23:19 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:23:19 +0100p1931#/31Mon, 10 Jan 2022 16:23:19 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:23:19 +0100p+01:001# - In Janar 2022

DAS OIL, Karburant, Tropoje, LEZHE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:38:18 +0100p1831#31Mon, 10 Jan 2022 16:38:18 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:38:18 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:38:18 +0100384381pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:38:18 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:38:18 +0100p1831#/31Mon, 10 Jan 2022 16:38:18 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:38:18 +0100p+01:001# - In Janar 2022

KUKUR HIDRO ENERGY, Ndertim HEC Kukur 3, 4, Elbasan, BERAT

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:08:53 +0100p5331#31Mon, 10 Jan 2022 16:08:53 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:08:53 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:08:53 +0100084081pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:08:53 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:08:53 +0100p5331#/31Mon, 10 Jan 2022 16:08:53 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:08:53 +0100p+01:001# - In Janar 2022

NIKO CARCIU, Magazinim hekurishtesh, Durres, TIRANE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:24:19 +0100p1931#31Mon, 10 Jan 2022 16:24:19 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:24:19 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:24:19 +0100244241pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:24:19 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:24:19 +0100p1931#/31Mon, 10 Jan 2022 16:24:19 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:24:19 +0100p+01:001# - In Janar 2022

OSMANI, Ndertim Hec Kebela, Gramsh, BERAT

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:39:04 +0100p0431#31Mon, 10 Jan 2022 16:39:04 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:39:04 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:39:04 +0100394391pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:39:04 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:39:04 +0100p0431#/31Mon, 10 Jan 2022 16:39:04 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:39:04 +0100p+01:001# - In Janar 2022

NGA GROUP, Perpunim guri, Shkoder, LEZHE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:10:13 +0100p1331#31Mon, 10 Jan 2022 16:10:13 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:10:13 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:10:13 +0100104101pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:10:13 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:10:13 +0100p1331#/31Mon, 10 Jan 2022 16:10:13 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:10:13 +0100p+01:001# - In Janar 2022

SUPER BETON MATI, Gurore dhe miniere siperfaqesore, Diber, TIRANE, LM

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:25:28 +0100p2831#31Mon, 10 Jan 2022 16:25:28 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:25:28 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:25:28 +0100254251pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:25:28 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:25:28 +0100p2831#/31Mon, 10 Jan 2022 16:25:28 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:25:28 +0100p+01:001# - In Janar 2022

DAS OIL, KARBURANT, Roskovec, FIER

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:42:51 +0100p5131#31Mon, 10 Jan 2022 16:42:51 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:42:51 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:42:51 +0100424421pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:42:51 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:42:51 +0100p5131#/31Mon, 10 Jan 2022 16:42:51 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:42:51 +0100p+01:001# - In Janar 2022

NGA GROUP, Fraksionim inertesh, Shkoder, LEZHE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:11:36 +0100p3631#31Mon, 10 Jan 2022 16:11:36 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:11:36 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:11:36 +0100114111pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:11:36 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:11:36 +0100p3631#/31Mon, 10 Jan 2022 16:11:36 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:11:36 +0100p+01:001# - In Janar 2022

B&B STONE, Karriere dhe miniere siperfaqesore, BERAT, LM TIPI B

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p5131#31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100264261pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p5131#/31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:26:51 +0100p+01:001# - In Janar 2022

BREGU, KARBURANT, Grabovice, BERAT

#!31Mon, 10 Jan 2022 14:32:24 +0100p2431#31Mon, 10 Jan 2022 14:32:24 +0100p-2+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 14:32:24 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 14:32:24 +0100322321pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 14:32:24 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 14:32:24 +0100p2431#/31Mon, 10 Jan 2022 14:32:24 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 14:32:24 +0100p+01:001# - In Janar 2022

SARA ALBANIA, Miniere nentokesore, Tropoje, Qarku, LEZHE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p5131#31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100434431pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p5131#/31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:43:51 +0100p+01:001# - In Janar 2022

Teqja International , prodhim tubash plastike, TIRANE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p5231#31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100124121pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p5231#/31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:12:52 +0100p+01:001# - In Janar 2022

RAFAELO 2002, Fraksionim inertesh, LEZHE

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:28:12 +0100p1231#31Mon, 10 Jan 2022 16:28:12 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:28:12 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:28:12 +0100284281pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:28:12 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:28:12 +0100p1231#/31Mon, 10 Jan 2022 16:28:12 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:28:12 +0100p+01:001# - In Janar 2022

BREGU, KARBURANT, Pojske, BERAT

#!31Mon, 10 Jan 2022 14:34:33 +0100p3331#31Mon, 10 Jan 2022 14:34:33 +0100p-2+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 14:34:33 +0100p2+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 14:34:33 +0100342341pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 14:34:33 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 14:34:33 +0100p3331#/31Mon, 10 Jan 2022 14:34:33 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 14:34:33 +0100p+01:001# - In Janar 2022

CLAUBEL, Ndertim i Hec Bleteza, Gramsh, Qarku BERAT

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:44:45 +0100p4531#31Mon, 10 Jan 2022 16:44:45 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:44:45 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:44:45 +0100444441pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:44:45 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:44:45 +0100p4531#/31Mon, 10 Jan 2022 16:44:45 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:44:45 +0100p+01:001# - In Janar 2022

Cambridge Clinical Laboratories, Institucion shendetsor, TIRANE.

#!31Mon, 10 Jan 2022 16:14:00 +0100p0031#31Mon, 10 Jan 2022 16:14:00 +0100p-4+01:003131+01:00x31 10pm31pm-31Mon, 10 Jan 2022 16:14:00 +0100p4+01:003131+01:00x312022Mon, 10 Jan 2022 16:14:00 +0100144141pmMonday=392#!31Mon, 10 Jan 2022 16:14:00 +0100p+01:001#January 10, 2022#!31Mon, 10 Jan 2022 16:14:00 +0100p0031#/31Mon, 10 Jan 2022 16:14:00 +0100p-4+01:003131+01:00x31#!31Mon, 10 Jan 2022 16:14:00 +0100p+01:001# - In Janar 2022

About Us