Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

ALPOL-FOOD, Guxim Byberaj, Kompleks pularie, LEZHE, LM
ALPOL-FOOD, Guxim Byberaj, Kompleks pularie, LEZHE, VNM TH

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p1730#30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +01002612264pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p1730#/30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:26:17 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

LENIJA, Vjollca nano, Ndertim HEC DERSNIK, Korce, BERAT

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:31:55 +0100p5530#30Fri, 08 Apr 2022 12:31:55 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:31:55 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:31:55 +01003112314pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:31:55 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:31:55 +0100p5530#/30Fri, 08 Apr 2022 12:31:55 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:31:55 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

BJORN, Elsa Hasalamaj, Ndertim Hec Beuni, Vlore, FIER.

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:08:57 +0100p5730#30Fri, 08 Apr 2022 13:08:57 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:08:57 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:08:57 +0100081084pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:08:57 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:08:57 +0100p5730#/30Fri, 08 Apr 2022 13:08:57 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:08:57 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

AGRO BLEND, Hava Ismaili, Magazinim kimikatesh, FIER

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:33:13 +0100p1330#30Fri, 08 Apr 2022 12:33:13 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:33:13 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:33:13 +01003312334pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:33:13 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:33:13 +0100p1330#/30Fri, 08 Apr 2022 12:33:13 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:33:13 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

AGRO BLEND, Hava Ismaili, Magazinim kimikatesh, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:34:30 +0100p3030#30Fri, 08 Apr 2022 12:34:30 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:34:30 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:34:30 +01003412344pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:34:30 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:34:30 +0100p3030#/30Fri, 08 Apr 2022 12:34:30 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:34:30 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

ALBA STOJKU, Fiqiri Stojku, Perpunim druri, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:35:39 +0100p3930#30Fri, 08 Apr 2022 12:35:39 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:35:39 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:35:39 +01003512354pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:35:39 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:35:39 +0100p3930#/30Fri, 08 Apr 2022 12:35:39 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:35:39 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

BREME AMBIENT, Landfill mbetjesh te rrezikshme, TIRANE, LM
BREME AMBIENT, Landfill mbetjesh te rrezikshme, TIRANE, VTH

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:36:50 +0100p5030#30Fri, 08 Apr 2022 12:36:50 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:36:50 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:36:50 +01003612364pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:36:50 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:36:50 +0100p5030#/30Fri, 08 Apr 2022 12:36:50 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:36:50 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

DIEN, Dritan Hoxha, Stacion transferimi mbetjesh, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:38:08 +0100p0830#30Fri, 08 Apr 2022 12:38:08 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:38:08 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:38:08 +01003812384pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:38:08 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:38:08 +0100p0830#/30Fri, 08 Apr 2022 12:38:08 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:38:08 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

KOKA, Rakip Koka, Ndertim HEC OSMANI, Diber, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:39:10 +0100p1030#30Fri, 08 Apr 2022 12:39:10 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:39:10 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:39:10 +01003912394pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:39:10 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:39:10 +0100p1030#/30Fri, 08 Apr 2022 12:39:10 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:39:10 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

KOKA, Rakip Koka, Ndertim HEC SHINI, Diber, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:40:09 +0100p0930#30Fri, 08 Apr 2022 12:40:09 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:40:09 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:40:09 +01004012404pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:40:09 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:40:09 +0100p0930#/30Fri, 08 Apr 2022 12:40:09 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:40:09 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

KRONOS KONSTRUKSION, Shfrytezim guri gelqeror, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:41:32 +0100p3230#30Fri, 08 Apr 2022 12:41:32 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:41:32 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:41:32 +01004112414pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:41:32 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:41:32 +0100p3230#/30Fri, 08 Apr 2022 12:41:32 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:41:32 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

NDRICO-2010, SHFRYTEZIM GURI GELQEROR, Gjirokaster, FIER

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:43:12 +0100p1230#30Fri, 08 Apr 2022 12:43:12 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:43:12 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:43:12 +01004312434pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:43:12 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:43:12 +0100p1230#/30Fri, 08 Apr 2022 12:43:12 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:43:12 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

Newpark Drilling Fluids SpA Albania Branch, Magazinim kimikatesh, Durres, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:44:00 +0100p0030#30Fri, 08 Apr 2022 12:44:00 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:44:00 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:44:00 +01004412444pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:44:00 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:44:00 +0100p0030#/30Fri, 08 Apr 2022 12:44:00 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:44:00 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

PJETRAJ GROUP, Lodovik Pjetraj, Menaxhim mbetjesh, LEZHE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:44:49 +0100p4930#30Fri, 08 Apr 2022 12:44:49 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:44:49 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:44:49 +01004412444pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:44:49 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:44:49 +0100p4930#/30Fri, 08 Apr 2022 12:44:49 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:44:49 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

SHKELQIMI-07, Shkelqim Kapllanaj, Fraksionim inertesh, FIER

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:45:48 +0100p4830#30Fri, 08 Apr 2022 12:45:48 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:45:48 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:45:48 +01004512454pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:45:48 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:45:48 +0100p4830#/30Fri, 08 Apr 2022 12:45:48 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:45:48 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

BASILIKA SHEN MEHILLIT, Kantine vere, Durres, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:46:41 +0100p4130#30Fri, 08 Apr 2022 12:46:41 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:46:41 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:46:41 +01004612464pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:46:41 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:46:41 +0100p4130#/30Fri, 08 Apr 2022 12:46:41 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:46:41 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

ALION, Shfrytëzimi i mineralit ndërtimor me karrierë, FIER, LM
ALION, Shfrytëzimi i mineralit ndërtimor me karrierë, FIER, VTH

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:47:52 +0100p5230#30Fri, 08 Apr 2022 12:47:52 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:47:52 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:47:52 +01004712474pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:47:52 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:47:52 +0100p5230#/30Fri, 08 Apr 2022 12:47:52 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:47:52 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

KLERAJDI, Shfrytezim guri gelqeror, BERAT, LM
KLERAJDI, Shfrytezim guri gelqeror, BERAT, VTH

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:49:32 +0100p3230#30Fri, 08 Apr 2022 12:49:32 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:49:32 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:49:32 +01004912494pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:49:32 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:49:32 +0100p3230#/30Fri, 08 Apr 2022 12:49:32 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:49:32 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

DM ORGANIK, Dritan Arapi, Thertore, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:50:32 +0100p3230#30Fri, 08 Apr 2022 12:50:32 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:50:32 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:50:32 +01005012504pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:50:32 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:50:32 +0100p3230#/30Fri, 08 Apr 2022 12:50:32 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:50:32 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

INFINIT, Prodhim betoni, rikuperim mbetjesh jo te rrezikshme, BERAT

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:51:29 +0100p2930#30Fri, 08 Apr 2022 12:51:29 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:51:29 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:51:29 +01005112514pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:51:29 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:51:29 +0100p2930#/30Fri, 08 Apr 2022 12:51:29 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:51:29 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

ANCHOR INVESTMENTS, Prodhim betoni, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:52:26 +0100p2630#30Fri, 08 Apr 2022 12:52:26 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:52:26 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:52:26 +01005212524pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:52:26 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:52:26 +0100p2630#/30Fri, 08 Apr 2022 12:52:26 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:52:26 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

ERAL CONSTRUCTION COMPANY, Shfrytezim guri gelqeror, FIER, LM
ERAL CONSTRUCTION COMPANY, Shfrytezim guri gelqeror, FIER, VTH

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:53:53 +0100p5330#30Fri, 08 Apr 2022 12:53:53 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:53:53 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:53:53 +01005312534pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:53:53 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:53:53 +0100p5330#/30Fri, 08 Apr 2022 12:53:53 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:53:53 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

P&GG, Gentian Dallashi, Prodhim plastike, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:54:50 +0100p5030#30Fri, 08 Apr 2022 12:54:50 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:54:50 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:54:50 +01005412544pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:54:50 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:54:50 +0100p5030#/30Fri, 08 Apr 2022 12:54:50 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:54:50 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

KRISTALINA KH, Denisa Kola, Shtypshkronje, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:55:37 +0100p3730#30Fri, 08 Apr 2022 12:55:37 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:55:37 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:55:37 +01005512554pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:55:37 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:55:37 +0100p3730#/30Fri, 08 Apr 2022 12:55:37 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:55:37 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

RIGOLIKA, Eris Lika, Ndertim HEC RADAT 1 dhe 2, leskovik, BERAT

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:56:25 +0100p2530#30Fri, 08 Apr 2022 12:56:25 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:56:25 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:56:25 +01005612564pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:56:25 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:56:25 +0100p2530#/30Fri, 08 Apr 2022 12:56:25 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:56:25 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

AMERICAN HOSPITAL, Klodjan Allajbeu, Spital, Durres, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:57:12 +0100p1230#30Fri, 08 Apr 2022 12:57:12 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:57:12 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:57:12 +01005712574pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:57:12 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:57:12 +0100p1230#/30Fri, 08 Apr 2022 12:57:12 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:57:12 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

GJOKA KONSTRUKSION, Shfrytezim guri gelqeror, Diber, TIRANE, LM
GJOKA KONSTRUKSION, Shfrytezim guri gelqeror, Diber, TIRANE, VTH

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:58:19 +0100p1930#30Fri, 08 Apr 2022 12:58:19 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:58:19 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:58:19 +01005812584pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:58:19 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:58:19 +0100p1930#/30Fri, 08 Apr 2022 12:58:19 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:58:19 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

HEKURUDHA SHQIPTARE, Ani Dyrmishi, Linje hekurudhore Durres-Tirane, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 12:59:21 +0100p2130#30Fri, 08 Apr 2022 12:59:21 +0100p-12+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 12:59:21 +0100p12+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 12:59:21 +01005912594pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 12:59:21 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 12:59:21 +0100p2130#/30Fri, 08 Apr 2022 12:59:21 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 12:59:21 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

ECO CLEANING, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:00:09 +0100p0930#30Fri, 08 Apr 2022 13:00:09 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:00:09 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:00:09 +0100001004pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:00:09 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:00:09 +0100p0930#/30Fri, 08 Apr 2022 13:00:09 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:00:09 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

SKRAP 2007, Stacion transferimi dhe magazinim skrapi, TIRANE.

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:00:49 +0100p4930#30Fri, 08 Apr 2022 13:00:49 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:00:49 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:00:49 +0100001004pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:00:49 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:00:49 +0100p4930#/30Fri, 08 Apr 2022 13:00:49 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:00:49 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

MGM PETROL, Blerina Grabova, Pike shitje karburanti, BERAT

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:01:27 +0100p2730#30Fri, 08 Apr 2022 13:01:27 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:01:27 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:01:27 +0100011014pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:01:27 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:01:27 +0100p2730#/30Fri, 08 Apr 2022 13:01:27 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:01:27 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

SHIJAKU, Shpetim Shijaku, Menaxhim mbetjesh, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:02:20 +0100p2030#30Fri, 08 Apr 2022 13:02:20 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:02:20 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:02:20 +0100021024pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:02:20 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:02:20 +0100p2030#/30Fri, 08 Apr 2022 13:02:20 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:02:20 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

EMMAUS VLORA, Edison Stefa, Menaxhim mbetjesh, FIER

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:03:06 +0100p0630#30Fri, 08 Apr 2022 13:03:06 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:03:06 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:03:06 +0100031034pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:03:06 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:03:06 +0100p0630#/30Fri, 08 Apr 2022 13:03:06 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:03:06 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

PREVISA, Prodhim produktesh plastike, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:03:57 +0100p5730#30Fri, 08 Apr 2022 13:03:57 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:03:57 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:03:57 +0100031034pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:03:57 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:03:57 +0100p5730#/30Fri, 08 Apr 2022 13:03:57 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:03:57 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

FLORFARMA, Magazinim kimikatesh, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:04:42 +0100p4230#30Fri, 08 Apr 2022 13:04:42 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:04:42 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:04:42 +0100041044pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:04:42 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:04:42 +0100p4230#/30Fri, 08 Apr 2022 13:04:42 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:04:42 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

VLORA FISH, Magazinim , trajtim peshqish te ngordhur, Vlore, FIER

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:05:29 +0100p2930#30Fri, 08 Apr 2022 13:05:29 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:05:29 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:05:29 +0100051054pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:05:29 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:05:29 +0100p2930#/30Fri, 08 Apr 2022 13:05:29 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:05:29 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

E.A.K ENERGY, Ndertim HEC Torrent, Diber, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:06:15 +0100p1530#30Fri, 08 Apr 2022 13:06:15 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:06:15 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:06:15 +0100061064pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:06:15 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:06:15 +0100p1530#/30Fri, 08 Apr 2022 13:06:15 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:06:15 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

BJORN, Elsa Hasalamaj, Ndertim HEC Peshkepi, Vlore, FIER

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:07:07 +0100p0730#30Fri, 08 Apr 2022 13:07:07 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:07:07 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:07:07 +0100071074pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:07:07 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:07:07 +0100p0730#/30Fri, 08 Apr 2022 13:07:07 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:07:07 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

AMOS OIL, Hasan Kortoci, Menaxhim vajrash, TIRANE.

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:09:47 +0100p4730#30Fri, 08 Apr 2022 13:09:47 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:09:47 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:09:47 +0100091094pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:09:47 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:09:47 +0100p4730#/30Fri, 08 Apr 2022 13:09:47 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:09:47 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

AMLA OIL, Pike shitje karburanti, TIRANE

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:10:42 +0100p4230#30Fri, 08 Apr 2022 13:10:42 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:10:42 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:10:42 +0100101104pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:10:42 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:10:42 +0100p4230#/30Fri, 08 Apr 2022 13:10:42 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:10:42 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

AGHAK CARA, Prodhim betoni, LEZHE

#!30Fri, 08 Apr 2022 13:11:24 +0100p2430#30Fri, 08 Apr 2022 13:11:24 +0100p-1+01:003030+01:00x30 08pm30pm-30Fri, 08 Apr 2022 13:11:24 +0100p1+01:003030+01:00x302022Fri, 08 Apr 2022 13:11:24 +0100111114pmFriday=392#!30Fri, 08 Apr 2022 13:11:24 +0100p+01:004#April 8, 2022#!30Fri, 08 Apr 2022 13:11:24 +0100p2430#/30Fri, 08 Apr 2022 13:11:24 +0100p-1+01:003030+01:00x30#!30Fri, 08 Apr 2022 13:11:24 +0100p+01:004# - In Dhjetor 2020

About Us