Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p2831#31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p-3+01:003131+01:00x31 04pm31pm-31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p3+01:003131+01:00x312022Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100543547pmMonday=392#!31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p+01:007#July 4, 2022#!31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p2831#/31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Mon, 04 Jul 2022 15:54:28 +0100p+01:007# - In Ndergjegjesimi Mjedisor Qershor 2022

 Ndërgjegjësimi Mjedisor

Agjencia Kombëtare e Mjedisit në bashkëpunim me projektin GIZ “Menaxhimi i modernizuar i mbetjeve të ngurta dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit”, ka organizuar takime ndërgjegjësuese në bashkinë Cërrik me përfaqësues të biznesit (supermarkete/markete) si dhe në bashkinë Sarandë në disa kopshte, shkolla dhe institucione të tjera.

Qëllimi i takimeve konsiton në ndarjen në burim të mbetjeve të kartonit/letrës që bizneset dhe institucionet gjenerojnë, depozitimin në koshat e caktuar nga projekti GIZ, si dhe njohjen me problematikat e tyre. Në përgjithësi ndarja në burim i mbetjeve të kartonit/letrës realizohet nga të gjithë bizneset dhe institucionet e përzgjedhura por kërkohet përmirësim në tërheqjen e rregullt të këtyre mbetjeve për të vijuar me proçesin e riciklimit. Ndarja e mbetjeve të kartonit/letrës është një proçes i rëndësishëm që ndihmon në mirëmenaxhimin e tyre dhe mbrojtjen e mjedisit.

Një tjetër çështje e rëndësishme e takimeve ishte ndërgjëgjësimi për mospërdorimin e qeseve plastike mbajtëse me trashësi për çdo anë më të vogël se 70 mikron dhe me kapacitet mbajtës më të vogël se 10 kilogramë (referuar ligjit Nr 28, datë 17.03.2022). Nxitja e tyre për përdorimin e çantave prej material tekstili si një mënyrë alternative për të qenë më miqësor me mjedisin.

Leave Your Comment

About Us