Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

INCO, Shfrytëzimit i Mineralit Gur Gelqeror, ARM Tirane

#!31Wed, 22 May 2024 08:59:03 +0100p0331#31Wed, 22 May 2024 08:59:03 +0100p-8+01:003131+01:00x31 22am31am-31Wed, 22 May 2024 08:59:03 +0100p8+01:003131+01:00x312024Wed, 22 May 2024 08:59:03 +0100598595amWednesday=392#!31Wed, 22 May 2024 08:59:03 +0100p+01:005#May 22, 2024#!31Wed, 22 May 2024 08:59:03 +0100p0331#/31Wed, 22 May 2024 08:59:03 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 22 May 2024 08:59:03 +0100p+01:005# - In Maj 2024

ELTON XHAMETA, Magazinim skrapi, ARM TIRANE

#!31Wed, 08 May 2024 15:00:51 +0100p5131#31Wed, 08 May 2024 15:00:51 +0100p-3+01:003131+01:00x31 08pm31pm-31Wed, 08 May 2024 15:00:51 +0100p3+01:003131+01:00x312024Wed, 08 May 2024 15:00:51 +0100003005pmWednesday=392#!31Wed, 08 May 2024 15:00:51 +0100p+01:005#May 8, 2024#!31Wed, 08 May 2024 15:00:51 +0100p5131#/31Wed, 08 May 2024 15:00:51 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 08 May 2024 15:00:51 +0100p+01:005# - In Maj 2024

Bena Gas, Industri energjitike, Gaz Natyror, ARM Fier

#!31Mon, 27 May 2024 14:44:57 +0100p5731#31Mon, 27 May 2024 14:44:57 +0100p-2+01:003131+01:00x31 27pm31pm-31Mon, 27 May 2024 14:44:57 +0100p2+01:003131+01:00x312024Mon, 27 May 2024 14:44:57 +0100442445pmMonday=392#!31Mon, 27 May 2024 14:44:57 +0100p+01:005#May 27, 2024#!31Mon, 27 May 2024 14:44:57 +0100p5731#/31Mon, 27 May 2024 14:44:57 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 27 May 2024 14:44:57 +0100p+01:005# - In Maj 2024

MARIGLEN PESHKU, Menaxhim mbetjesh, ARM BERAT

#!31Wed, 08 May 2024 15:02:00 +0100p0031#31Wed, 08 May 2024 15:02:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31 08pm31pm-31Wed, 08 May 2024 15:02:00 +0100p3+01:003131+01:00x312024Wed, 08 May 2024 15:02:00 +0100023025pmWednesday=392#!31Wed, 08 May 2024 15:02:00 +0100p+01:005#May 8, 2024#!31Wed, 08 May 2024 15:02:00 +0100p0031#/31Wed, 08 May 2024 15:02:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Wed, 08 May 2024 15:02:00 +0100p+01:005# - In Maj 2024

ERGEN SHPK(Fraksionim & Prodhim betoni)

#!31Mon, 27 May 2024 14:46:23 +0100p2331#31Mon, 27 May 2024 14:46:23 +0100p-2+01:003131+01:00x31 27pm31pm-31Mon, 27 May 2024 14:46:23 +0100p2+01:003131+01:00x312024Mon, 27 May 2024 14:46:23 +0100462465pmMonday=392#!31Mon, 27 May 2024 14:46:23 +0100p+01:005#May 27, 2024#!31Mon, 27 May 2024 14:46:23 +0100p2331#/31Mon, 27 May 2024 14:46:23 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 27 May 2024 14:46:23 +0100p+01:005# - In Maj 2024

Eni Albania Pusi Kerkimor Dumrea Deep 1, ARM Berat

#!31Thu, 09 May 2024 13:33:31 +0100p3131#31Thu, 09 May 2024 13:33:31 +0100p-1+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 May 2024 13:33:31 +0100p1+01:003131+01:00x312024Thu, 09 May 2024 13:33:31 +0100331335pmThursday=392#!31Thu, 09 May 2024 13:33:31 +0100p+01:005#May 9, 2024#!31Thu, 09 May 2024 13:33:31 +0100p3131#/31Thu, 09 May 2024 13:33:31 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Thu, 09 May 2024 13:33:31 +0100p+01:005# - In Maj 2024

GRAND SHATRI, Karburant+GNL, ARM Lezhe

#!31Mon, 27 May 2024 14:47:23 +0100p2331#31Mon, 27 May 2024 14:47:23 +0100p-2+01:003131+01:00x31 27pm31pm-31Mon, 27 May 2024 14:47:23 +0100p2+01:003131+01:00x312024Mon, 27 May 2024 14:47:23 +0100472475pmMonday=392#!31Mon, 27 May 2024 14:47:23 +0100p+01:005#May 27, 2024#!31Mon, 27 May 2024 14:47:23 +0100p2331#/31Mon, 27 May 2024 14:47:23 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 27 May 2024 14:47:23 +0100p+01:005# - In Maj 2024

OLSI Karburant+GLN, ARM Fier

#!31Thu, 09 May 2024 13:53:52 +0100p5231#31Thu, 09 May 2024 13:53:52 +0100p-1+01:003131+01:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 May 2024 13:53:52 +0100p1+01:003131+01:00x312024Thu, 09 May 2024 13:53:52 +0100531535pmThursday=392#!31Thu, 09 May 2024 13:53:52 +0100p+01:005#May 9, 2024#!31Thu, 09 May 2024 13:53:52 +0100p5231#/31Thu, 09 May 2024 13:53:52 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Thu, 09 May 2024 13:53:52 +0100p+01:005# - In Maj 2024

PIKA ELECTRIC, Prodhim I kompjuterave dhe produkteve elektronike, ARM Tirane

#!31Mon, 27 May 2024 14:48:19 +0100p1931#31Mon, 27 May 2024 14:48:19 +0100p-2+01:003131+01:00x31 27pm31pm-31Mon, 27 May 2024 14:48:19 +0100p2+01:003131+01:00x312024Mon, 27 May 2024 14:48:19 +0100482485pmMonday=392#!31Mon, 27 May 2024 14:48:19 +0100p+01:005#May 27, 2024#!31Mon, 27 May 2024 14:48:19 +0100p1931#/31Mon, 27 May 2024 14:48:19 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 27 May 2024 14:48:19 +0100p+01:005# - In Maj 2024

SERVIS SHARKA, Lyerja dhe lustrimi i makinave, Riparim dhe mirëmbajtje e makinerive dhe pajisjeve, ARM Tirane

#!31Mon, 13 May 2024 14:21:43 +0100p4331#31Mon, 13 May 2024 14:21:43 +0100p-2+01:003131+01:00x31 13pm31pm-31Mon, 13 May 2024 14:21:43 +0100p2+01:003131+01:00x312024Mon, 13 May 2024 14:21:43 +0100212215pmMonday=392#!31Mon, 13 May 2024 14:21:43 +0100p+01:005#May 13, 2024#!31Mon, 13 May 2024 14:21:43 +0100p4331#/31Mon, 13 May 2024 14:21:43 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 13 May 2024 14:21:43 +0100p+01:005# - In Maj 2024

ANDRIUS-ARSEN, Lyerje metali, plastike, tekstile, ARM Fier

#!31Mon, 27 May 2024 14:49:14 +0100p1431#31Mon, 27 May 2024 14:49:14 +0100p-2+01:003131+01:00x31 27pm31pm-31Mon, 27 May 2024 14:49:14 +0100p2+01:003131+01:00x312024Mon, 27 May 2024 14:49:14 +0100492495pmMonday=392#!31Mon, 27 May 2024 14:49:14 +0100p+01:005#May 27, 2024#!31Mon, 27 May 2024 14:49:14 +0100p1431#/31Mon, 27 May 2024 14:49:14 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Mon, 27 May 2024 14:49:14 +0100p+01:005# - In Maj 2024

A.R.A, Menaxhim Mbetjesh, ARM Tirane

#!31Wed, 15 May 2024 12:29:45 +0100p4531#31Wed, 15 May 2024 12:29:45 +0100p-12+01:003131+01:00x31 15pm31pm-31Wed, 15 May 2024 12:29:45 +0100p12+01:003131+01:00x312024Wed, 15 May 2024 12:29:45 +01002912295pmWednesday=392#!31Wed, 15 May 2024 12:29:45 +0100p+01:005#May 15, 2024#!31Wed, 15 May 2024 12:29:45 +0100p4531#/31Wed, 15 May 2024 12:29:45 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Wed, 15 May 2024 12:29:45 +0100p+01:005# - In Maj 2024

1820 Black Oil, Shperndarja dhe magazinimi i naftes, ARM Tirane

#!31Tue, 28 May 2024 13:53:29 +0100p2931#31Tue, 28 May 2024 13:53:29 +0100p-1+01:003131+01:00x31 28pm31pm-31Tue, 28 May 2024 13:53:29 +0100p1+01:003131+01:00x312024Tue, 28 May 2024 13:53:29 +0100531535pmTuesday=392#!31Tue, 28 May 2024 13:53:29 +0100p+01:005#May 28, 2024#!31Tue, 28 May 2024 13:53:29 +0100p2931#/31Tue, 28 May 2024 13:53:29 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 28 May 2024 13:53:29 +0100p+01:005# - In Maj 2024

INERT 2021, Ndryshim kushtesh FRAKSIONIM+BETON, ARM TIRANE

#!31Wed, 15 May 2024 12:30:42 +0100p4231#31Wed, 15 May 2024 12:30:42 +0100p-12+01:003131+01:00x31 15pm31pm-31Wed, 15 May 2024 12:30:42 +0100p12+01:003131+01:00x312024Wed, 15 May 2024 12:30:42 +01003012305pmWednesday=392#!31Wed, 15 May 2024 12:30:42 +0100p+01:005#May 15, 2024#!31Wed, 15 May 2024 12:30:42 +0100p4231#/31Wed, 15 May 2024 12:30:42 +0100p-12+01:003131+01:00x31#!31Wed, 15 May 2024 12:30:42 +0100p+01:005# - In Maj 2024

CLASS CLEAN SHPK, Pastrim kimik, ARM Fier

#!31Thu, 30 May 2024 14:38:04 +0100p0431#31Thu, 30 May 2024 14:38:04 +0100p-2+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Thu, 30 May 2024 14:38:04 +0100p2+01:003131+01:00x312024Thu, 30 May 2024 14:38:04 +0100382385pmThursday=392#!31Thu, 30 May 2024 14:38:04 +0100p+01:005#May 30, 2024#!31Thu, 30 May 2024 14:38:04 +0100p0431#/31Thu, 30 May 2024 14:38:04 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 30 May 2024 14:38:04 +0100p+01:005# - In Maj 2024

Fatmir Hekali, Magazinim skrapi, ARM Berat

#!31Fri, 17 May 2024 08:41:48 +0100p4831#31Fri, 17 May 2024 08:41:48 +0100p-8+01:003131+01:00x31 17am31am-31Fri, 17 May 2024 08:41:48 +0100p8+01:003131+01:00x312024Fri, 17 May 2024 08:41:48 +0100418415amFriday=392#!31Fri, 17 May 2024 08:41:48 +0100p+01:005#May 17, 2024#!31Fri, 17 May 2024 08:41:48 +0100p4831#/31Fri, 17 May 2024 08:41:48 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Fri, 17 May 2024 08:41:48 +0100p+01:005# - In Maj 2024

FZ HIDROPOWER

#!31Thu, 30 May 2024 14:39:07 +0100p0731#31Thu, 30 May 2024 14:39:07 +0100p-2+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Thu, 30 May 2024 14:39:07 +0100p2+01:003131+01:00x312024Thu, 30 May 2024 14:39:07 +0100392395pmThursday=392#!31Thu, 30 May 2024 14:39:07 +0100p+01:005#May 30, 2024#!31Thu, 30 May 2024 14:39:07 +0100p0731#/31Thu, 30 May 2024 14:39:07 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 30 May 2024 14:39:07 +0100p+01:005# - In Maj 2024

ERGEN SHPK, Karburant+GNL, ARM Tirane

#!31Wed, 22 May 2024 08:56:31 +0100p3131#31Wed, 22 May 2024 08:56:31 +0100p-8+01:003131+01:00x31 22am31am-31Wed, 22 May 2024 08:56:31 +0100p8+01:003131+01:00x312024Wed, 22 May 2024 08:56:31 +0100568565amWednesday=392#!31Wed, 22 May 2024 08:56:31 +0100p+01:005#May 22, 2024#!31Wed, 22 May 2024 08:56:31 +0100p3131#/31Wed, 22 May 2024 08:56:31 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 22 May 2024 08:56:31 +0100p+01:005# - In Maj 2024

PLANTA, Magazinim i Kimikateve, ARM Fier

#!31Thu, 30 May 2024 14:40:04 +0100p0431#31Thu, 30 May 2024 14:40:04 +0100p-2+01:003131+01:00x31 30pm31pm-31Thu, 30 May 2024 14:40:04 +0100p2+01:003131+01:00x312024Thu, 30 May 2024 14:40:04 +0100402405pmThursday=392#!31Thu, 30 May 2024 14:40:04 +0100p+01:005#May 30, 2024#!31Thu, 30 May 2024 14:40:04 +0100p0431#/31Thu, 30 May 2024 14:40:04 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Thu, 30 May 2024 14:40:04 +0100p+01:005# - In Maj 2024

ERGEN SHPK,Nyja e fraksionimit, ARM Berat

#!31Wed, 22 May 2024 08:57:51 +0100p5131#31Wed, 22 May 2024 08:57:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31 22am31am-31Wed, 22 May 2024 08:57:51 +0100p8+01:003131+01:00x312024Wed, 22 May 2024 08:57:51 +0100578575amWednesday=392#!31Wed, 22 May 2024 08:57:51 +0100p+01:005#May 22, 2024#!31Wed, 22 May 2024 08:57:51 +0100p5131#/31Wed, 22 May 2024 08:57:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 22 May 2024 08:57:51 +0100p+01:005# - In Maj 2024

ADMIR SHEHU, Menaxhim mbetjesh, ARM FIER

#!31Wed, 08 May 2024 14:59:32 +0100p3231#31Wed, 08 May 2024 14:59:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31 08pm31pm-31Wed, 08 May 2024 14:59:32 +0100p2+01:003131+01:00x312024Wed, 08 May 2024 14:59:32 +0100592595pmWednesday=392#!31Wed, 08 May 2024 14:59:32 +0100p+01:005#May 8, 2024#!31Wed, 08 May 2024 14:59:32 +0100p3231#/31Wed, 08 May 2024 14:59:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Wed, 08 May 2024 14:59:32 +0100p+01:005# - In Maj 2024

About Us