Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

SOIL, Karburant, ARM Fier

#!30Mon, 03 Jun 2024 14:40:42 +0100p4230#30Mon, 03 Jun 2024 14:40:42 +0100p-2+01:003030+01:00x30 03pm30pm-30Mon, 03 Jun 2024 14:40:42 +0100p2+01:003030+01:00x302024Mon, 03 Jun 2024 14:40:42 +0100402406pmMonday=392#!30Mon, 03 Jun 2024 14:40:42 +0100p+01:006#June 3, 2024#!30Mon, 03 Jun 2024 14:40:42 +0100p4230#/30Mon, 03 Jun 2024 14:40:42 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Jun 2024 14:40:42 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

ALIKO NDERTIMshpk, Industria minerare, ARM Fier

#!30Fri, 28 Jun 2024 12:20:09 +0100p0930#30Fri, 28 Jun 2024 12:20:09 +0100p-12+01:003030+01:00x30 28pm30pm-30Fri, 28 Jun 2024 12:20:09 +0100p12+01:003030+01:00x302024Fri, 28 Jun 2024 12:20:09 +01002012206pmFriday=392#!30Fri, 28 Jun 2024 12:20:09 +0100p+01:006#June 28, 2024#!30Fri, 28 Jun 2024 12:20:09 +0100p0930#/30Fri, 28 Jun 2024 12:20:09 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 28 Jun 2024 12:20:09 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

APEK, Prodhim i produkteve plastike, ARM Fier

#!30Thu, 06 Jun 2024 10:10:06 +0100p0630#30Thu, 06 Jun 2024 10:10:06 +0100p-10+01:003030+01:00x30 06am30am-30Thu, 06 Jun 2024 10:10:06 +0100p10+01:003030+01:00x302024Thu, 06 Jun 2024 10:10:06 +01001010106amThursday=392#!30Thu, 06 Jun 2024 10:10:06 +0100p+01:006#June 6, 2024#!30Thu, 06 Jun 2024 10:10:06 +0100p0630#/30Thu, 06 Jun 2024 10:10:06 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 06 Jun 2024 10:10:06 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

BITUM PRASER, . Prodhimi dhe fraksionimi I produkteve minerale jometalike, ARM Fier

#!30Fri, 28 Jun 2024 12:21:14 +0100p1430#30Fri, 28 Jun 2024 12:21:14 +0100p-12+01:003030+01:00x30 28pm30pm-30Fri, 28 Jun 2024 12:21:14 +0100p12+01:003030+01:00x302024Fri, 28 Jun 2024 12:21:14 +01002112216pmFriday=392#!30Fri, 28 Jun 2024 12:21:14 +0100p+01:006#June 28, 2024#!30Fri, 28 Jun 2024 12:21:14 +0100p1430#/30Fri, 28 Jun 2024 12:21:14 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 28 Jun 2024 12:21:14 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

Juana Sph, Ndertim Heci, ARM Berat

#!30Thu, 06 Jun 2024 10:11:16 +0100p1630#30Thu, 06 Jun 2024 10:11:16 +0100p-10+01:003030+01:00x30 06am30am-30Thu, 06 Jun 2024 10:11:16 +0100p10+01:003030+01:00x302024Thu, 06 Jun 2024 10:11:16 +01001110116amThursday=392#!30Thu, 06 Jun 2024 10:11:16 +0100p+01:006#June 6, 2024#!30Thu, 06 Jun 2024 10:11:16 +0100p1630#/30Thu, 06 Jun 2024 10:11:16 +0100p-10+01:003030+01:00x30#!30Thu, 06 Jun 2024 10:11:16 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

CHICKEN FARM ALBANIA, Thertore, ARM Tirane

#!30Fri, 28 Jun 2024 12:22:56 +0100p5630#30Fri, 28 Jun 2024 12:22:56 +0100p-12+01:003030+01:00x30 28pm30pm-30Fri, 28 Jun 2024 12:22:56 +0100p12+01:003030+01:00x302024Fri, 28 Jun 2024 12:22:56 +01002212226pmFriday=392#!30Fri, 28 Jun 2024 12:22:56 +0100p+01:006#June 28, 2024#!30Fri, 28 Jun 2024 12:22:56 +0100p5630#/30Fri, 28 Jun 2024 12:22:56 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 28 Jun 2024 12:22:56 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

Muharrem Hoxha, Rritje intesive e derrave, ARM Berat

#!30Fri, 07 Jun 2024 08:41:13 +0100p1330#30Fri, 07 Jun 2024 08:41:13 +0100p-8+01:003030+01:00x30 07am30am-30Fri, 07 Jun 2024 08:41:13 +0100p8+01:003030+01:00x302024Fri, 07 Jun 2024 08:41:13 +0100418416amFriday=392#!30Fri, 07 Jun 2024 08:41:13 +0100p+01:006#June 7, 2024#!30Fri, 07 Jun 2024 08:41:13 +0100p1330#/30Fri, 07 Jun 2024 08:41:13 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Fri, 07 Jun 2024 08:41:13 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

ENES, Prodhim i produkteve plastike, ARM Tirane

#!30Fri, 28 Jun 2024 12:24:08 +0100p0830#30Fri, 28 Jun 2024 12:24:08 +0100p-12+01:003030+01:00x30 28pm30pm-30Fri, 28 Jun 2024 12:24:08 +0100p12+01:003030+01:00x302024Fri, 28 Jun 2024 12:24:08 +01002412246pmFriday=392#!30Fri, 28 Jun 2024 12:24:08 +0100p+01:006#June 28, 2024#!30Fri, 28 Jun 2024 12:24:08 +0100p0830#/30Fri, 28 Jun 2024 12:24:08 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 28 Jun 2024 12:24:08 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

Spitali Rajonal Memorial, ARM Fier

#!30Fri, 07 Jun 2024 08:43:05 +0100p0530#30Fri, 07 Jun 2024 08:43:05 +0100p-8+01:003030+01:00x30 07am30am-30Fri, 07 Jun 2024 08:43:05 +0100p8+01:003030+01:00x302024Fri, 07 Jun 2024 08:43:05 +0100438436amFriday=392#!30Fri, 07 Jun 2024 08:43:05 +0100p+01:006#June 7, 2024#!30Fri, 07 Jun 2024 08:43:05 +0100p0530#/30Fri, 07 Jun 2024 08:43:05 +0100p-8+01:003030+01:00x30#!30Fri, 07 Jun 2024 08:43:05 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

RO GENT 1 SHPK, Industria Nxjerrese, ARM Tirane

#!30Fri, 28 Jun 2024 12:25:41 +0100p4130#30Fri, 28 Jun 2024 12:25:41 +0100p-12+01:003030+01:00x30 28pm30pm-30Fri, 28 Jun 2024 12:25:41 +0100p12+01:003030+01:00x302024Fri, 28 Jun 2024 12:25:41 +01002512256pmFriday=392#!30Fri, 28 Jun 2024 12:25:41 +0100p+01:006#June 28, 2024#!30Fri, 28 Jun 2024 12:25:41 +0100p4130#/30Fri, 28 Jun 2024 12:25:41 +0100p-12+01:003030+01:00x30#!30Fri, 28 Jun 2024 12:25:41 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

AMF Adriatica, Fonderite e metaleve ferrose, ARM Tirane

#!30Fri, 14 Jun 2024 09:13:23 +0100p2330#30Fri, 14 Jun 2024 09:13:23 +0100p-9+01:003030+01:00x30 14am30am-30Fri, 14 Jun 2024 09:13:23 +0100p9+01:003030+01:00x302024Fri, 14 Jun 2024 09:13:23 +0100139136amFriday=392#!30Fri, 14 Jun 2024 09:13:23 +0100p+01:006#June 14, 2024#!30Fri, 14 Jun 2024 09:13:23 +0100p2330#/30Fri, 14 Jun 2024 09:13:23 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 14 Jun 2024 09:13:23 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

Gjergji H Tekstil, Pastrim kimik, ARM Tirane

#!30Fri, 14 Jun 2024 09:14:41 +0100p4130#30Fri, 14 Jun 2024 09:14:41 +0100p-9+01:003030+01:00x30 14am30am-30Fri, 14 Jun 2024 09:14:41 +0100p9+01:003030+01:00x302024Fri, 14 Jun 2024 09:14:41 +0100149146amFriday=392#!30Fri, 14 Jun 2024 09:14:41 +0100p+01:006#June 14, 2024#!30Fri, 14 Jun 2024 09:14:41 +0100p4130#/30Fri, 14 Jun 2024 09:14:41 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 14 Jun 2024 09:14:41 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

Luxury Micron, Fonderite e metaleve ferrose, ARM Tirane

#!30Fri, 14 Jun 2024 09:16:37 +0100p3730#30Fri, 14 Jun 2024 09:16:37 +0100p-9+01:003030+01:00x30 14am30am-30Fri, 14 Jun 2024 09:16:37 +0100p9+01:003030+01:00x302024Fri, 14 Jun 2024 09:16:37 +0100169166amFriday=392#!30Fri, 14 Jun 2024 09:16:37 +0100p+01:006#June 14, 2024#!30Fri, 14 Jun 2024 09:16:37 +0100p3730#/30Fri, 14 Jun 2024 09:16:37 +0100p-9+01:003030+01:00x30#!30Fri, 14 Jun 2024 09:16:37 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

OSHEE GROUP SHA , Ndertimi i nenstacionit te ri Akerni, ARM Fier

#!30Mon, 24 Jun 2024 14:04:57 +0100p5730#30Mon, 24 Jun 2024 14:04:57 +0100p-2+01:003030+01:00x30 24pm30pm-30Mon, 24 Jun 2024 14:04:57 +0100p2+01:003030+01:00x302024Mon, 24 Jun 2024 14:04:57 +0100042046pmMonday=392#!30Mon, 24 Jun 2024 14:04:57 +0100p+01:006#June 24, 2024#!30Mon, 24 Jun 2024 14:04:57 +0100p5730#/30Mon, 24 Jun 2024 14:04:57 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 24 Jun 2024 14:04:57 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

Albacem 21 Development,Magazinim i cimentos, ARM Tirane

#!30Mon, 03 Jun 2024 14:38:37 +0100p3730#30Mon, 03 Jun 2024 14:38:37 +0100p-2+01:003030+01:00x30 03pm30pm-30Mon, 03 Jun 2024 14:38:37 +0100p2+01:003030+01:00x302024Mon, 03 Jun 2024 14:38:37 +0100382386pmMonday=392#!30Mon, 03 Jun 2024 14:38:37 +0100p+01:006#June 3, 2024#!30Mon, 03 Jun 2024 14:38:37 +0100p3730#/30Mon, 03 Jun 2024 14:38:37 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Jun 2024 14:38:37 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

Nosta Oil, Karburant+GNL, ARM Tirane

#!30Mon, 24 Jun 2024 14:05:56 +0100p5630#30Mon, 24 Jun 2024 14:05:56 +0100p-2+01:003030+01:00x30 24pm30pm-30Mon, 24 Jun 2024 14:05:56 +0100p2+01:003030+01:00x302024Mon, 24 Jun 2024 14:05:56 +0100052056pmMonday=392#!30Mon, 24 Jun 2024 14:05:56 +0100p+01:006#June 24, 2024#!30Mon, 24 Jun 2024 14:05:56 +0100p5630#/30Mon, 24 Jun 2024 14:05:56 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 24 Jun 2024 14:05:56 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

Confort shpk, Prodhim i produkteve plastike, ARM Tirane

#!30Mon, 03 Jun 2024 14:39:40 +0100p4030#30Mon, 03 Jun 2024 14:39:40 +0100p-2+01:003030+01:00x30 03pm30pm-30Mon, 03 Jun 2024 14:39:40 +0100p2+01:003030+01:00x302024Mon, 03 Jun 2024 14:39:40 +0100392396pmMonday=392#!30Mon, 03 Jun 2024 14:39:40 +0100p+01:006#June 3, 2024#!30Mon, 03 Jun 2024 14:39:40 +0100p4030#/30Mon, 03 Jun 2024 14:39:40 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 03 Jun 2024 14:39:40 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

Knauf Tirana, Nxjerrja e mineraleve, reres dhe argjiles, ARM Tirane

#!30Mon, 24 Jun 2024 14:07:06 +0100p0630#30Mon, 24 Jun 2024 14:07:06 +0100p-2+01:003030+01:00x30 24pm30pm-30Mon, 24 Jun 2024 14:07:06 +0100p2+01:003030+01:00x302024Mon, 24 Jun 2024 14:07:06 +0100072076pmMonday=392#!30Mon, 24 Jun 2024 14:07:06 +0100p+01:006#June 24, 2024#!30Mon, 24 Jun 2024 14:07:06 +0100p0630#/30Mon, 24 Jun 2024 14:07:06 +0100p-2+01:003030+01:00x30#!30Mon, 24 Jun 2024 14:07:06 +0100p+01:006# - In Qershor 2024

About Us