Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 29 Mar 2022 10:48:35 +0100p3531#31Tue, 29 Mar 2022 10:48:35 +0100p-10+01:003131+01:00x31 29am31am-31Tue, 29 Mar 2022 10:48:35 +0100p10+01:003131+01:00x312022Tue, 29 Mar 2022 10:48:35 +01004810483amTuesday=392#!31Tue, 29 Mar 2022 10:48:35 +0100p+01:003#March 29, 2022#!31Tue, 29 Mar 2022 10:48:35 +0100p3531#/31Tue, 29 Mar 2022 10:48:35 +0100p-10+01:003131+01:00x31#!31Tue, 29 Mar 2022 10:48:35 +0100p+01:003# - In Gusht 2021
  • Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, Depozita Nëntokësore të Gazit Natyror në Dumre, Elbasan, BERAT pdf (1449kb) [ download ]
  • Shkresa per degjesat publike pdf (1093kb) [ download ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1733kb) [ download ]

Leave Your Comment

About Us