Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p1631#31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p-9+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p9+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100359353amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p1631#/31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 09:35:16 +0100p+01:003# - In Annual Budget
  • tabela-e-detajimit-te-buxhetit-per-vitin-2021-akm pdf (357kb) [ download ]

About Us