Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p2331#31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100082083pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p2331#/31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I
  • vendim-nr.419-date-25.06.2014,-vkm-e-lejeve (2) pdf (157kb) [ download ]

About Us