Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p5831#31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100438433amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p5831#/31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p+01:003# - In Environmental Permit
  • Vendimet e Komisioneve për Leje Mjedisore për periudhën 15 Mars 2013 - 24 Korrik 2019 xlsx (346kb) [ download ]

About Us