Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p2031#31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100578573amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p2031#/31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p+01:003# - In Environmental Permit
  • Vendim Nr.411 date 13.05.2015, per Procedurat dhe kushtet per dhenien e perseritjen e lincences se koncesionit te naftesjellesve per importimin, eksportimin dhe transportimin e naftes bruto pdf (0kb) [ download ]

About Us