Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p0931#31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100568563amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p0931#/31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p+01:003# - In Environmental Permit
  • Urdhëri Nr. 321 datë 11.2.2014 Për Lejet Mjedisore pdf (948kb) [ download ]

About Us